Blog Sitem
  AdigeceSozluk
 

ADİGECE KELİMELERNİN TÜRKÇE KARŞILIĞI
TANIŞMA, SELAMLAMA, VEDALAŞMA NE’UASE ZEFEXHUN, Ş’ÜFES ZEXIN, ZEBĞODEÇ’IJIN


Merhaba Fesapşı
Günaydın Wuipçedıj (şüipçedıj) ş’ü
İyi günler Wuimafe (şüimafe) ş’ü
İyi akşamlar Wuipçıha (şüipçıha) ş’ü
İyi akşamlar Wuipçıhaşşha (şüipçıhaşşha) ş’ü
İyi geceler Çeş rehat
Allah rahatlık versin (sana) Çeş rehat kıwok'u
Allah rahatlık versin (size) Çeş rehat kışök'u
Hoş geldin (hoş geldiniz) Khéblağ (şükéblağ)
Buyur (buyrunuz) Khéblağ (şükéblağ)
Şimdi buyurmayayım Cı sıkébleğenep
Şimdi buyurmayalım Cı tıkébleğenep
Şimdi gelemem Cı sıkek'oşünep
Şimdi gelemeyiz Cı tıkek'oşünep
Nasılsın (nasılsınız)? Sıdeuw wuşıta (şüşıta)?
Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen (siz)?
Thawuéğepseuw, değu, worı (şörı)?
Sağol, ben de iyiyim Wopseuw, seri değu (sıdeğu)
Sağolun, biz de iyiyiz Şöpseuw, teri değu (tıdeğu)
Sağlığın (sağlığınız) nasıl? Wuipsauwnığıe (şüipsauwnığe) sıdeuw şıt?
Hepiniz(de) iyisiniz değil mi? Zeç'exemç'iy şüpsauwxeba?
Sağol, herkes (herşey) iyi Wopseuw, zeç'e değu
Seni (sizi) gördüğüme sevindim Wuzereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape
Senin geldiğine (gelmene) çok sevindim Wo wukızerek'uağer lheşeuw siguape xhuğe
Senin geldiğine (gelmene) çok sevindik Wo wukızerek'uağer lheşeuw tiguape xhuğe
Sizin geldiğinize (gelmenize) çok sevindim Şö şükızerek'uağer lheşeuw siguape xhuğe
Sizin geldiğinize (gelmenize) çok sevindik Şö şükızerek'uağer lheşeuw tiguape xhuğe
İşler nasıl? Ofxer sıdeuw şıta?
İşlerin (işleriniz) nasıl? Wui'ofxer (şü'ofxer) sıdeuw şıta?
Kötü Dey, deyi
Pek kötü değil Deyep, deyi dedep
Fena Ayé
Pek fena değil Ayép, ayé dedep
Düzgün değil Terezep, terez dedep
İyi değil Değop, değu dedep
Eh işte K'o wuézeğışt
İyi Değu
Güzel Daxe
Çok iyi Beuw (bow) daxe
Ne (gibi) yeni haberin var? Sıd khebarç'e wui'er?
Ne (gibi) yeni haberiniz var? Sıd khebarç'e şüi'er?
Hiç yeni haber yok Ziy khebarç'e şı'ep
İyi yeni haberlerimiz var Khebarç'e değuxer ti'ex
Hiç iyi (haber) yok Ziy değu şı'ep
Hiç haber olacak yok Ziy khebar xhun ti'ep
Tanışalım! (iki kişi, sen ve ben...) Tızereğaş'!
Tanışalım! (iki grup, siz ve biz...) Tızerejüğaş'ex!
Dost olalım! (iki kişi, sen ve ben...) Ne'uase tızefeğexhu!
Dost olalım! (iki grup, siz ve biz...) Ne'uase tızefejüğexhu!
Arkadaşlar birbirimizle tanışalım! Nıbceğuxer tızerejüğaş'ex!
Arkadaşlar birbirimizle dost olalım! Nıbceğuxer ne'uase tızefejüğexhux!
İzin verirseniz sizi tanıştırayım Fit sıkheşüş'ıme şüzerezğeş'en
İzin verirsen arkadaşımı sana tanıştırayım Fit sıkhepş'ıme sinıbceğur ne'uase khıpfesş'ın
İzin verirseniz arkadaşımı size tanıştırayım Fit sıkheşüş'ıme sinıbceğur ne'uase khışüfesş'ın
Arkadaşımı arkadaş (sana) yapmayı istiyorum Sinıbceğu ne'uase wufesş'ı sş'öyiğu
Arkadaşımı arkadaş (size) yapmayı istiyorum Sinıbceğu ne'uase şüfesş'ı sş'öyiğu
Rica ederim beni ona arkadaş yap Sıwolhe'u ne'uase sıfeş'
Rica ederim beni onlara arkadaş yap Sıwolhe'u ne'uase safeş'
Bu Gupse. Çetauwlardan(dır). Kayseri'den. Ankara'da yaşıyor. Mır Gupse. Çetauwme aşış. Kayserım şış. Ankaram şepsewu.
Nedir senin adın? Sıda wo pts’er?
Benim adım Abrek Se sts’er Abrek
Ben Adıgeim Se sıadıg
Ben Abdzexim Se sıabdzex
Kimlerdensin (kimlerdensiniz)? Xetme wuaşış?
...‘lere aitim (-lerdenim) …-me saşış
Mexhoşlardanım Mexhoşme saşış
Sülale ismin nedir? Sıda wo plhekhuats’er?
Sülale ismim Çetauw Slhekhuats’er Çetauw
Kimin oğlusun? Xetı wuriç'ala (wurişşawoü wurikho)?
Kimin kızısın? Xetı wuripşşaşşa (wuripxhu)?
Çetauw Ali'nin oğluyum (kızıyım) Çetauw Alim sıriç'al (sıripşşaşş)
Nerelisin (nerelisiniz)? Tıde wuşışa (şüşışa)?
Ben Adıgey’denim Se Adıgéyim sışış
Ben Maykop'tanım Se Mıyékhuapem sışış
Biz İstanbul'danız Te İstambılım tışış
Nerede ikamet ediyorsun (ediyorsunuz)? tıde wudes (şüdes)?
Kayseri'de ikamet ediyorum (ediyoruz) Kayserım sıdes (tıdes)
İşin (işiniz) nedir? Wui'ofır (şüi'ofır) sıd?
Ne iş yaparsın (yaparsınız)? Sıd of pş'erer (şüş'erer)?
Ben ...-ım, -im, um Se sı …
Ben öğretmenim Se sıyéğecak'o
Misafirimi sana takdim edeyim Sihaç’er wozğeş’en
Misafirimi size takdim edeyim Sihaç’er şözğeş’en
Eşimi sana takdim edeyim Sişşhağuser wozğeş’en
Eşimi size takdim edeyim Sişşhağuser şözğeş’en
Bu benim eşim ... Mır sişşhağuseuw ...
Memnunum Siguape
Memnun oldum Siguape xhuğe
Yakın arkadaş olduğumuz için memnunum Ne’uase tızerezefexhuğer siguape
Çok memnunum yakın arkadaş (sana) olduğum için Lheşeuw siguape ne'uase sızerepfexhuğer
Çok memnunum yakın arkadaş (size) olduğum için Lheşeuw siguape ne'uase sızereşüfexhuğer
Hakkınızda iyi şeyler duydum Ş'üç'e wuiguğu aş'euw zexesxığ
Biz üç kişiyiz Nebgıriş texhu
Biz beş kişiyiz Nebgıritf texhu
Biz yirmi kişiyiz Nebgıre t’oç’ texhu
Ülkenizde ilk kez geliyorum Şüikheralığom apereuw sıkhak’o
Ülkenizde ikinci kez geliyorum Şüikheralığom yat’onereuw sıkhak’o
Şehrinize ilk kez geldik Şüikhalem apereuw tıkhek'uağ
Yalnız olarak geldim Sizakhouw sıkhek’uağ
Adıge heyetinin aralarında(beraberlerinde) geldim Adıge kupım saxeteuw sıkhek’uağ
Ticari heyetin aralarında(beraberlerinde) geldik Satıuw kupım taxeteuw tıkhek’uağ
Spor topluluğu aralarında(beraberlerinde) geldim Sport kupım saxeteuw sıkhek’uağ
Adıge gençlik topluluğunun aralarında geldim Adıge nıbjıç’e kupım saxeteuw sıkhek’uağ
... selam söyle (söyleyin) … siş’üfes sfyaxıj (sfyaşüxıj)
Babam ve annem sana selam ederler Syatere syanere selam khıwuaxıjı
Babam ve annem size selam ederler Syatere syanere selam khışüaxıjı
Setenay ile Abrek'te sana selam ederler Setenayre Abrekriy wo selam khıwuaxıjı
Setenay ile Abrek'te size selam ederler Setenayre Abrekriy şö selam khışüaxıjı
Teşekkürler (onlara) Thayéğepsewux
Afedersin (afedersiniz), gitmem gerek Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’on fay
Afedersin (afedersiniz), gitmemiz gerek Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), tık’on fay
Vaktim (zamanım) yok Wuaxhte si'ep
İmkanım yok Amal si'ep
İşim var Of si'
İşimiz var Of ti'
Ne zaman sen yola koyuluyorsun (acaba)? Sıdiğo wo wuyéjejıra?
Ne zaman siz yola koyuluyorsunuz (acaba)? Sıdiğo şö şüyéjejıra?
Ben geri gidiyorum bugün Se sek'ojı népe
Biz geri gidiyoruz yarın Te tek'ojı néuwşı
Kim (yol arkadaşı) arkadaşın olarak geri gidiyorsun? (kiminle...) Xet wuriğuseuw wuk'ojıra?
Kim (yol arkadaşı) arkadaşınız olarak geri gidiyorsunuz? (kimlerle...) Xet şüriğuseuw şük'ojıra?
Ben yalnız olarak geri gidiyorum Se sizakhouw sek'ojı
Biz yalnız olarak geri gidiyoruz Te tizakhouw tek'ojı
Ben akranım arkadaş olarak (arkadaşımla) gidiyorum Se sınıbceğu siğuseuw sek'ojı
Biz akranımız arkadaş olarak (arkadaşımızla) gidiyoruz Te tınıbceğu tiğuseuw tek'ojı
Ne zaman sen sizin oraya ulaşacaksın? Sıdiğo wo şüadej wunesıjışta?
Ne zaman siz sizin oraya ulaşacaksınız? Sıdiğo şö şüadej şünesıjışta?
Bizim oraya iki günde ulaşacağım Tadej mefit'uç'e sınesıjışt
Şimdi geri döneceğim Cıdedem khezğezejışt
Şimdi geri döneceğiz Cıdedem khedğezejışt
Beni biraz beklemeni rica ediyorum T'ek'u wukhısejjeneuw sıwolhe'u
Beni biraz beklemenizi rica ediyorum T'ek'u şükhısejjeneuw sışölhe'u
Bizi biraz beklemenizi rica ediyorum T'ek'u şükhıtejjeneuw sışölhe'u
Arkadaşlarına benden de selam söyle Wui nıbceğume seriy selam sfyaxıj
Arkadaşlarınıza bizden de selam söyleyin Şüi nıbceğume teriy selam tfyaşüxıj
Beni tanıyanlara selam söyle Sıkhezış'erexeme selam sfyaxıj
Bizi soranlara selam söyleyin Khıtç'ewupç'erexeme selam tfyaşüxıj
İyilikle (kalın) / Hayırla (kalın) Ş’üç’e / Xhyarç’e
Hoşça kalın (Güle güle) Ş’üç’e / Xhyarç’e
Sağlıcakla kalın! Wuzınççeuw wuşet!
Görüşürüz! Tızerelheğun!
Yarın görüşürüz Newuş tızerelheğun
Yarın buluşuruz Newuş tıze'uç'en
İnşaallah görüşürüz! Tham yı'ome tızerelheğun!
Hoşça görüşürüz (buluşuruz) Ş’üç’e tıze’uç’en
Yine gel (gelin) Cıriy khak'o (şükhak'o)
Yine buyur (buyrunuz) Cıriy wukhéblağ (şükhéblağ)
Teşekkür ederim, ama gelmem imkansız (elimde değil) Thawuéğepseuw, auw sıkhek'on slheç'ıştep
Senden çok razıyız Lheşeuw tıpferaz
Senden çok hoşnutuz Lheşeuw tıpfeguap
Sevinirim (seviniriz) Si (ti) xhun
Yolun aydın! / İyi yolculuklar! Ğogu maf!
Yolun aydın olsun! Wuiogu maf!
Yolunuz aydın olsun! Şüğogu maf!
Yolunuz aydın olsun! Şüğogu mafex!
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!