Blog Sitem
  Askerlik Hizmet Sureleri
 

 ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ ***

TERTİP

SÜRE

AÇIKLAMA

.

BİLİNEN BELİRLİ BİR ASKERLİK SÜRESİ YOK

İLK DÜZENLİ ORDU (ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE) YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI İLE BİRLİKTE 1826 YILINDAN İTİBAREN KURULMUŞTUR. ANCAK ASKERALMA SİSTEMİ HAKKINDA YAZILI BİR METİN (KANUN) OLUŞTURULMAMIŞTIR.

.

BİLİNEN BELİRLİ BİR ASKERLİK SÜRESİ YOK

1834

YILINDA REDİF-İ ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE KURULMUŞ, KURULUŞ VE TEŞKİLATINI DÜZENLEYEN REDİF NİZAMNAMESİ HAZIRLANMIŞTIR.
.

MUVAZZAFLIK : 5 YIL

REDİFLİK : 7 YIL

08 EYLÜL 1843

1846

1847

YILINDA BİR KISIM RUMLAR BAHRİYELİ OLARAK SİLAH ALTINA ALINDILAR. BÖYLELİKLE GAYRİ MÜSLÜMLER İLK DEFA SİLAH ALTINA ALINMIŞLARDIR. YAYGIN BİR UYGULAMA OLMAYIP BÜTÜN BÖLGELERİ KAPSAMAMAKTADIR.
TARİHİNDE KUR’A KANUNU YAYIMLANMIŞ ANCAK TÜM ÜLKEDE UYGULAMASI ANCAK 1862 YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR.
YILINDA TENKİSAT-I CELİLE-İ ASKERİYE FERMANI YAYIMLANMIŞTIR.
.

NİZAMİYE

SİLAHALTI : 4 YIL

İHTİYAT : 2 YIL

(SÜVARİ VE TOPÇUNUN BİR SENE İHTİYATLIK SÜRESİ SİLAH ALTINDA GEÇECEK)

REDİF

MUKADDEM : 3 YIL

TALİ : 3 YIL

HER YIL BİR AY EĞİTİM

MÜSTAHFAZ

8 YIL

İHTİYATLIK SÜRESİNİ NİZAMİYEDE GEÇİRMEK İSTEYENLER İLE BEDEL KARŞILIĞINDA ASKERLİK YAPANLAR 6 YIL NİZAMİYEDE KALMIŞLARDIR.

 

10 CEMAZİYÜEVVEL 1287 (18 AĞUSTOS 1869) TARİHİNDE KUVVE-İ UMUMİYE-İ ASKERİYE NİZAMNAMESİ YAYIMLANMIŞTIR.

 

BU DÜZENLEME DOĞRULTUSUNDA 5 ZİLHİCCE 1286 (08 MART 1870) TARİHİNDE KUR’A KANUNU YAYIMLANMIŞTIR.

.

NİZAMİYE : 6 YIL

REDİF : 6 YIL

MÜSTAHFAZ : 8 YIL

TOPLAM 20 YIL

DONANMA GEMİLERİNDE ARMACILIK, TOPÇULUK ATEŞÇİLİK VE GÜVERTE GİBİ GÖREVLERDE BULUNANLAR İLE BAHRİYE SANAYİ ALANLARINDAKİ ASKERLERDE

NİZAMİYE : 8 YIL

REDİFLİK : 4 YIL

MÜSTAHFAZ : 8 YIL

 MUHARREM 1304, 13 TEŞRİN-İ EVVEL 1302 (25 EKİM 1886) TARİHİNDE ASAKİR-İ ŞAHANENİN TERTİBAT-I MÜTEYEMMENE-İCEDİDEYE TEVFİKAN SURET-İ AHZİNİ MÜBEYYİN KANUNNAME-İ HÜMAYÜN İSİMLİ ASKERALMA KANUNU ÇIKARILMIŞTIR. (SADECE MÜSLÜMANLAR)

AYRICA 7 REBİÜLEVVEL 1308 (20 EKİM 1890)’ DA HAMİDİYE ALAYLARI KURULMUŞTUR.

17 YAŞINDA BAŞLAYIP 40 YAŞINDA SONA ERMEKTEDİR.

İPTİDAİYE : 3 YIL

EFRADI-I NİZAMİYE : 3 YIL

REDİF EFRADI : 17 YIL

07 AĞUSTOS 1909 TARİHİNDE ÇIKAN BİR KANUNLA İSTANBUL VE BİLAD-I SELASE (GALATA, EYÜP, ÜSKÜDAR) HALKI İLE GAYRİ MÜSLİMLER SİLAH ALTINA ALINMIŞLARDIR.

. 3 YIL MUVAZZAFLIK HİZMET SÜRESİ 21 MART 1327 (1911) TARİHİNDE 3 YILA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
.

PİYADE VE NAKLİYE : 2 YIL DİĞER KARA SINIFLARI (SINIF-I SAİRE ) BERRİYE, MIZIKA VE JANDARMA : 3 YIL

DENİZ SINIFI (SINIF-I BAHRİYE) BEŞ YIL

 16 CEMAZİYELAHİR 1332, 29 NİSAN 1330 (12 MAYIS 1914) GÜN VE 296 SAYILI MÜKELLEFİYET-İ ASKERİYE KANUN-U MUVAKKATI (ASKERİ YÜKÜMLÜLÜKLER GEÇİCİ KANUNU)

.

PİYADE VE NAKLİYE : 1,5 YIL

TOPÇU SÜVARİ HAVAİYE, SANAYİ, OTOMOBİL, KITAAT-I FENNİYE VE MIZIKA : 2 YIL

JANDARMA 3 YIL

DENİZ BEŞ SENE

MÜKELLEFİYET-İ ASKERİYE KANUN-U MUVAKKATI’NIN 5,118 VE 121 NCİ MADDELERİ 7 CEMAZİYELAHİR 1342, 14 KANUN-İ SANİ 1340 (15 OCAK 1924) GÜN VE 398 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

HİZMET SÜRELERİ DUHUL TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAKTADIR.

ANCAK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ 11 MART 1924 TARİHİNDE YAYIMLADIĞI BİR GENELGE İLE SÜRELER 1317 DOĞUMLULARA DEĞİŞİK UYGULANMIŞTIR.

.

PİYADE SINIFINDA (VE HİZMET SÜRESİ BİR BUÇUK SENEDEN FAZLA OLAN SINIFLAR HARİCİNDEKİLERE) BİR BUÇUK YIL

MIZIKA 2 YIL

JANDARMA 2,5 YIL

BAHRİYE 3 YIL

 

21 HAZ

İRAN 1927 GÜN VE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU KABUL EDİLMİŞTİR.
 

PİYADE 18 AY

JANDARMA VE GÜMRÜK K.30 AY

 30 KASIM 1935 TARİHİNDEN İTİBAREN

.

HALEN SİLAH ALTINDA BULUNAN 1335 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARIN HİZMETİ 1 YIL UZATILMIŞTIR.

06 OCAK 1941

TARİHİNDEN İTİBAREN
. .

1941 VE 1942

YILINDAN İTİBAREN SINIF VE DOĞUMLARA GÖRE HİZMET SÜRELERİNDE 1945 YILINA KADAR DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
.

DENİZ : 3 YIL

JANDARMA VE GÜMRÜK 30 AY

DİĞERLERİ 2 YIL

 

14 TEMMUZ 1950

TARİHİNDEN İTİBAREN
.

24 AY

24 OCAK 1963 GÜN VE 164 SAYILI KARAR İLE 01 ŞUBAT 1963 TARİHİNDEN İTİBAREN ASKERLİK HİZMET SÜRESİ 24 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

.

20 AY

1315 SAYILI KANUNLA 27 TEMMUZ 1970 TARİHİNDEN İTİBAREN ASKERLİK HİZMET SÜRESİ 20 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

1956/2

20 AY (18 AY 15 GÜN)

03 KASIM 1977 GÜN VE 7/13989 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1956/2 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 15 ARALIK 1977 TARİHİNDEN İTİBAREN 18 AY 20 GÜNLÜK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRMIŞTIR.

1956/3 20 AY (18 AY 15 GÜN)

09 MAYIS 1978 GÜN VE 7/15483 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1956/3 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 20 MAYIS 1978 TARİHİNDEN İTİBAREN 18 AY 20 GÜNLÜK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR. 

1959/3 20 AY (19 AY)

24 NİSAN 1981 GÜN VE 8/2761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1959/3 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

 1960/2 20 AY (19 AY)

18 ARALIK 1981 GÜN VE 8/4012 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1960/2 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

 1960/3 20 AY (19 AY)

29 NİSAN 1982 GÜN VE 8/4646 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1960/3 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

 1961/1 20 AY (19 AY)

05 AĞUSTOS 1982 GÜN VE 8/5130 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1961/1 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

 

1961/2

20 AY (19 AY)

28 KASIM 1982 GÜN VE 8/5676 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1961/2 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

1962/1 20 AY (19 AY)

19 AĞUSTOS 1983 GÜN VE 83/6985 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1962/1 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

1962/2 20 AY (19 AY)

02 ARALIK 1983 GÜN VE 83/7515 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1962/2 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

 1962/3 20 AY (19 AY)

05 NİSAN 1984 GÜN VE 84/7903 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1962/3 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

1963/1 20 AY (19 AY)

27 AĞUSTOS 1984 GÜN VE 84/8459 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1963/1 TERTİP ERBAŞ VE ERLERDEN 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

1963/2 20 AY (19 AY)

06 ARALIK 1984 GÜN VE 84/8856 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 19 AYLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAMIŞ OLANLARA 30 GÜN İLAVE İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

1965/1 18 AY

09 TEMMUZ 1984 GÜN VE 18453 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 3031 SAYILI YASA İLE ASKERLİK HİZMET SÜRESİ 01 MART 1985 TARİHİNDEN İTİBAREN 18 AYA İNDİRİLMİŞTİR.

21 EKİM 1985 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINCA BELİRLENEN BİRLİKLERDE (GÜNEŞ HAREKAT BÖLGESİ) 14 AY GÖREV YAPANLARA 30 GÜN İZİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

27 EYLÜL 1987 GÜN VE 87/12142 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE OHAL BÖLGESİNDE GÖREVLİ ERBAŞ VE ERLERE 30 GÜN İLAVE İZİN SÜRESİ VERİLMİŞTİR.

. 15 AY

11 TEMMUZ 1992 GÜN VE 92/3272 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 10 EYLÜL 1992 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ASKERLİK HİZMET SÜRESİ 15 AYA İNDİRİLMİŞTİR.

1972/4 1973/1 1973/2 15 AY (19 AY)

20 ARALIK 1993 GÜN VE 93/5098 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1972/4, 1973/1, 1973/2 TERTİPLERİN TERHİSLERİ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMUŞTUR.

1973/3 15 AY (18 AY)

10 EKİM 1994 GÜN VE 94/6102 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1973/3 TERTİP YÜKÜMLÜLERİN TERHİSLERİ 3 AY SÜRE İLE DURDURULMUŞTUR.

1973/4 18 AY

26 ARALIK 1994 GÜN VE 94/6340 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 06 OCAK 1995 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ASKERLİK HİZMET SÜRESİ 15 AYDAN 18 AYA ÇIKARILMIŞTIR.

.  15 AY

23 HAZİRAN 2003 GÜN VE 5795 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 15 TEMMUZ 2003 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ASKERLİK HİZMET SÜRESİ 18 AYDAN 15 AYA İNDİRİLMİŞTİR.

*** Cumhuriyet öncesi dönemdeki askerlik hizmetlerinde belirtilen tarih ve uygulamalar kesin olmayıp, tespit edilebilen mevcut bilgilere göre değerlendirme yapılmıştır.


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 90 ziyaretçikişi burdaydı!