Blog Sitem
  Auto Cad Sozlugu
 
Abrasive  Disk zımpara taşı 
Abrasive machining  Aşındırma ile talaş kaldırma 
Acceptance sampling  Kabul için örnek alma 
Accessory  Aksesuar, yardımcı teçhizat 
Accuracy  Hassasiyet
Acetylene gas  Asetilen gazı 
Acorn nut  Tırtıllı somun, taçlı somun 
Actuator  Tahrik elemanı
Adapter Adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça) 
Addendum  Diş ucu (dişlide) 
Adhesion  Tutma, adezyon 
Adhesive joining  Yapıştırma yolu ile birleştirme 
Adjustment  Ayarlama 
Age hardening  Yaşlandırarak sertleştirme 
Air furnace  Hava fırını 
Air-bend die  Serbest bükme kalıbı
Alingment Doğrultma (Parçanın referans eksenlerini belirtme)
Allen screw  Alyen vida; altı köşeli gömme başlı vida 
Allen wrench  Alyen anahtar, gömme anahtar, altı-köşe "l" şeklinde anahtar 
Allotropic changes  Allotropik değişme, eşözdek değişimi 
Allowance  Pay, tolerans 
Alloy  Alaşım 
Anchor bolt  Tesbit civatası, ankraj bulonu 
Angle  Köşebent demiri, köşebent, korniye; açı 
Angle milling cutter  Açı frezesi, konik freze bıçağı 
Annealing  Normalleştirme tavı, menevişleme 
Annular gear  İçten dişli 
Anodizing  Anotlama, anotsal işlem, anotlama usulü ile oksitleme 
Anvil  Örs 
Apparatus  Cihaz, aygıt, alet 
Apron  Araba önlüğü 
Arbor  Malafa 
Arc spot welding  Arklı nokta kaynağı 
Arch press  Kemerli pres 
Artificial aging Suni yaşlanma 
Assemble  Monte etmek 
Assembling Montaj
Assembly  Takım; birkaç parçadan meydana gelen parça grubu; komple, montaj 
Attachment  Yardımcı teçhizat, ataşman 
Austempering  Ösmenevişleme 
Austenite  Östenit 
Automatic hot forging  Otomatik sıcak dövme
Automatic screw machine  İndeks tezgahı 
Axial  Eksenel 
Backward extrusion  Geri (endirek) ekstrüzyon
Bainite  Bainit, alçak derecede sulanmış çelik 
Bakalite  Bakalit 
Ball-bearing  Bilyalı rulman 
Band sawing machine  Şerit testere 
Barrel finishing  Dolaplama 
Base  Taban, kaide, temel 
Base circle  Diş dibi dairesi (dişlide) 
Bastard file  Orta kalın dişli eğe 
Batch furnace  Yığım fırını 
Batch production  Küme üretimi 
Batch size  Küme büyüklüğü 
Beam  Kiriş 
Bearing  Yatak, rulman 
Bearing cone  Yatak göbeği, iç yatak 
Bearing cup  Rulmanların dış çemberi, yatak kabı 
Bellows  Körük, körük biçiminde 
Belt  Kayış 
Belt polishing  Kayışlı parlatma 
Bench lathe  Masa tornası, saatçi tornası 
Bench molding Tezgah kalıplaması 
Bending  Bükme, eğme 
Bentonite  Yumuşak balçık 
Bessemer converter  Bessemer potası 
Bevel gear  Konik dişli 
Bevel protractor Dereceli gönye 
Bilateral  Çift yönlü 
Billet  Kütük
Bit  Uç, matkap ucu, kalem ucu 
Blanking  Sac kesme
Blast furnace  Yüksek fırın 
Blind riser  Kör oluk 
Blister copper  Saf bakır 
Bloom  Blum, Demir kütüğü 
Blow molding  Hava basınçlı kalıplama (şişirme)
Bluing  Menevişleme 
Board hammer  Tahtalı şahmerdan 
Bolt  Civata 
Bonding  Yapıştırma, bağlama 
Boring machine  Oyma tezgahı, delik işleme tezgahı 
Boring mill  Delik tezgahı 
Bottom board Faraş tahtası 
Bottoming die  Tabanlama kalıbı
Brace  El matkabı 
Bracket  Konsol, çıkma, destekli raf, dirsek 
Brass  Pirinç 
Brazing  Sert lehim, pirinç kaynağı 
Break corner  Kırma ağız 
Brittle Gevrek, kırılgan 
Broaching Broşlama, tığ çekme, boşaltma 
Broaching machine  Boşaltma tezgahı 
Broaching tools Boşaltma kalemleri, boşaltma tığları 
Bronze  Bronz, tunç 
Buffing  Perdahlama 
Built-up edge  Yığma ağız 
Bulging  Şişirme
Bulk deformation processes Kütle şekillendirme işlemleri
Burnishing Baskı takımı veya makarası ile perdahlama, çapak temizleme
Burr  Çizik, kazıntı, torna taleminin bıraktığı iz, çapak 
Bushing  Burç 
Butt welding  Düz ek kaynağı, alın kaynağı 
Butterfly nut  Kelebek somun 
Button kontrol  Düğmesi, düğme 
Butt-welding  Alın kaynağı
Calibration  Kalibrasyon, ayar 
Calliper  Kumpas 
Calorizing  Sementasyon ile aluminyum kaplama 
Cam  Kam, eksantrik, armutçuk, mil dirseği, boynuz 
Cap screw  Civata başlı vida; altı köşe başlı somunsuz vida, kapak vidası, başlık vidası 
Carbide  Karbür 
Carbide tools  Sert maden takımlar 
Carburizing  Sementasyon, karbonlama 
Carriage  Torna arabası 
Case hardening  Doku sertleştirme, sementasyon 
Casting Döküm
Cavity  Kovuk, oyuk, oluk, girinti 
Cavity  Kalıp dişi hamili; Göz. Örnek: "4 gözlü kalıp" = "4 cavity mold"
Cement Çimento 
Cementation  Katılama, karbonlama 
Center  Punta (tornada vs.); merkez 
Center drill  Punta matkabı 
Center gauge Punta mastarı 
Center punch  Nokta zımbası 
Centerless grinding  Puntasız taşlama 
Center-rest  Punta mesnedi 
Centrifugal casting  Savurma döküm 
Ceramic tools  Keramik takımlar 
Chain  Zincir 
Chamfer  Kırma, pah, yiv, oluk 
Chamfer angle Kırma açısı, pah açısı 
Chamfer length  Kırma boyu, pah boyu 
Chassis  Şasi, iskelet 
Chip  Talaş 
Chip breaker  Talaş kırıcı 
Chip pan  Talaş haznesi 
Chipless machining  Talaşsız işleme 
Chisel  Keski 
Chisel edge  Keski ağzı, uç ağız 
Chisel edge  Angle uç ağız açısı 
Chrome plating  Krom kaplama 
Chromium  Krom 
Chuck  Ayna 
Chuking reamer  Kovanlı rayba, tezgah raybası 
Circular pitch  Dairesel hatve 
Circular sawing machine  Dairesel testere tezgahı, diskli testere makinesi 
Clamp Kelepçe, mengene 
Clapper box Menteşeli takım kutusu 
Clearance  Boşluk, açıklık, ara 
Clearance fit Bol geçme 
Cluster mill  Çok merdaneli hadde düzeni
Clutch  Kavrama, debriyaj 
Coarse file Kaba eğe 
Coating  Kaplama 
Coefficient of friction  Sürtünme katsayısı
Coining  Damgalama, darp etme
Coining press  Darp presi 
Cold forging  Soğuk dövme
Cold heading  Soğuk kafa şişirme
Cold rolling  Soğuk haddeleme
Cold sawing Soğuk kesme 
Cold welding  Soğuk kaynak 
Cold working  Soğuk işleme, şekillendirme
Collar  Bir parçanın etrafını saran blok bilezik, yaka, halka 
Collet  Bilezik, esnek kovan, freze çakısı tutacağı (pens) 
Collet holder  Esnek kovan (pens) tutacağı 
Column  Sütun 
Combination chuck  Üniversal ayna 
Combination die  Keser basar kalıp 
Combined cut  Birleşik kesim, kombine kesim 
Compass  Pergel, pusula 
Compensation  Denkleştirme 
Compound die  Tümleşik kalıp
Compound rest  Takım kızağı 
Compression molding  Basınçlı döküm 
Compressive strength  Sıkıştırma dayanımı 
Computer numerical control (CNC)  Bilgisayarlı sayısal denetim 
Concentric Eş merkezli 
Constitutive relation  Bünye denklemi
Consumer goods  Tüketim malları
Continuous casting  Sürekli döküm 
Continuous chip  Akma talaş 
Continuous extrusion  Sürekli ekstrüzyon
Continuous process Sürekli işlem
Contour  Çevre yolu 
Controlled rolling  Kontrollü haddeleme
Converter  Konverter, değiştirici 
Coolant  Soğutucu 
Cope  Örtme, üst döküm derecesi 
Copper (or cupper)  Bakır 
Core  Maça (dökümcülükte) 
Core diameter (drills)  Öz çapı 
Core print  Maça yatağı, maça yuvası 
Corrosion  Yenim, paslanma 
Cost  Maliyet 
Cotter pin  Maşalı pim, kopilya 
Cotton waste  Üstüpü 
Counter boring  Düz havşa açma 
Counter sinking  Konik havşa açma 
Counterblow machine  Zıt yönlü-çift tahrikli kapalı kalıpla dövme presi
Coupling  Kavrama, kaplin 
Course  Kaba, kalın 
Crest  Vida dişinin tepesi 
Cross-slide  Çapraz kızak 
Cross-wise  Enlemesine 
Crown gear  Akış dişlisi 
Crusible  Pota 
Cupola  Kupola, döküm ocağı 
Curling  Sac kıvırma, kenar kıvırma 
Cutting edge  Kesme yüzü, kesme ağzı 
Cutting fluid  Kesme sıvısı 
Cutting force  Kesme kuvveti 
Cutting speed  Kesme hızı 
Cyaniding  Siyanürle sertleştirme 
Dead center  Sabit punta 
Dedendum  Diş dibi (dişlide) 
Deep drawing  Derin çekme 
Deep-hole drilling  Machine derin delik delme tezgahı 
Deformation processes  Bozundurma süreçleri 
Dependent variable  Bağımlı değişken
Depreciation  Amortisman, aşınma, kıymetten düşme 
Depth gage  Derinlik mastarı 
Depth of cut Kesme derinliği 
Design engineer  Konstrüksiyon (tasarım) mühendisi
Dial  Kadran, kontrol saatlerinin yüzü 
Dial indicator Komparatör 
Diametral pitch  Kutur diş arası 
Diamond tools Elmas takımlar 
Die Kalıp; pafta kalıbı (erkek diş açma aleti) 
Die casting  Pres döküm 
Diffusion  Yayınım, difüzyon 
Digitizing Sayısallaştırma
Direct arc furnace  Ark fırını 
Direct extrusion  Direk (ileri) extrüzyon
Disc  Disk, yuvarlak plaka, kurs 
Discontinuous chip  Kesme talaş 
Disposable pattern  Harcanır model 
Distortion allowance  Çarpılma payı, bozulma payı 
Dividing head  Bölüm aynası, divizör 
Dog  Fırdöndü, kanca, tornalamada kullanılan ara mesnet 
Double housing planer  Çift sütunlu planya 
Double margin drill  Çift zırhlı matkap 
Down milling  Eş yönlü frezeleme 
Draft allowance  Çekme payı 
Drag  Alt döküm derecesi 
Draw bar  Çekme çubuğu, çektirme 
Draw bench  Çekme makinesi
Draw bending  Gerdirmeli bükme
Draw-cut shaper  Çeker keser vargel 
Drawing  Çekme 
Drawing die  Çekme kalıbı 
Drill chuck  Matkap aynası, mandren 
Drill file Delik tesviye eğesi 
Drill performance Matkap verimi 
Drill point  Matkap ucu 
Drilling machine  Delme tezgahı, matkap tezgahı 
Drive  Tahrik 
Drop forging  Şahmerdanda dövme 
Drop hammer  Serbest düşüşlü tokmak, şahmerdan 
Drop-hammer forging  Şahmerdanla dövme
Drug  Alt derece 
Drum  Tambur 
Drum lathe  Kampana tornası 
Ductility  Yumuşaklık, süreklilik 
Duplicating machine  Kopye makinesi 
Dye  Boya, boyamak 
Dynamometer  Dinamometre 
Eccentric  Eksantrik, dış merkezli; kam 
Elastic  Esnek, elastik 
Elastic limit Esneklik sınırı 
Elastic springback Elastik geri yaylanma
Elasticity Esneklik 
Electric arc welding Elektrik ark kaynağı 
Electric discharge machining Kıvılcımla malzeme işleme 
Electrode Elektrot, elektrik kaynak çubuğu, elektrik kutup çubuğu 
Electroforming  Elektroform şekillendirme
Electrohydraulic forming  Elektrohidrolik şekillendirme 
Electromechanical grinding Elektro mekanik taşlama 
Electroplating  Elektroliz yoluyla kaplama (galvanoplasti) 
Electroslag welding Cürufaltı kaynağı 
Electrotinning Elektrikle kalaylama 
Element  Öğe, eleman 
Elongation  Uzama 
Embedding Gömülme 
Embossing  Kabartma 
Emery  Zımpara 
Emery paper  Zımpara kağıdı 
Emulsion  Sütsü, sübye, emülsiyon 
Enamel  Emaye 
End clearance  Angle uç boşluk açısı 
End cutting edge  Angle yan ağız açısı 
End-mill cutter  Parmak freze 
Endurance  Dayanım, sürme 
Engine lathe  Torna tezgahı 
Equipment Aygıt, aparat, ekipman 
Etching  Asitle aşındırma, dağlama 
Exit temperature  Çıkış sıcaklığı
Expansion  Genişleme 
Expansion reamer  Genişletme raybası 
Explosive forming  Patlama yoluyla şekillendirme, patlama kalıplaması 
Extract  Özüt 
Extraction  Özütleme 
Extrusion  Ekstrüzyon, kalıptan basma, darçıkım 
Extrusion  Ekstrüzyon
Fabricating  İmal etmek, kurmak, inşa etmek, monte etmek
Face  Alın, yüz 
Face milling  Alın frezeleme 
Face milling cutter  Alın frezesi, alın işleme çıkısı 
Face plate Fırdöndü aynası 
Facing  Alın tornalama işlemi 
Fastening Sıkıştırma, bağlama 
Fatique  Yorulma, hareket halindeki aksamın yorulması 
Feed  İlerleme, besleme 
Feed rod  Talaş mili 
Feedback  Geri besleme
Feedrate  Talaş kaldırma hızı, ilerleme hızı 
Feeler gage  Hassas mastar 
Ferrous metal  Demirli, demirden oluşan metal 
Fiber structure  Lif yapı
File  Eğe, törpü 
Filing Eğeleme, törpüleme
Fillet  Pervaz 
Fillet weld Pervaz kaynağı 
Filling jig  Dökümde kalıp doldurma makinesi
Fillister head screw  Yıldız başlı vida 
Fillister head screw driver  Yıldız uçlu tornavida 
Fine  İnce 
Fineblanking  Hassas kesme
Finish allowance İşleme payı 
Finishing  Son işleme 
Finishing cut İnce işleme 
Finishing teeth Kalibre ağızları 
Finishing temperature  İşlem sonundaki iş parçası sıcaklığı
Fit  Alıştırma, geçme 
Fixture Fikstür, bağlama aygıtı, bağlama düzeni 
Flama hardening  Alevle sertleştirme 
Flame cutting  Oksijenle kesme 
Flange  Flanş; bağlantı, birleşme yüzü 
Flanging  Kenarlama, kenar bükme
Flank (gear)  Diş yanı 
Flank wear  Serbest yüzey aşınması 
Flash piercing Çapak alma, kesme
Flash welding  Yakma alın kaynağı 
Flashless forging  Çapaksız dövme
Flat file yassı eğe 
Flexibility Esneklik 
Floating plug  Yüzer malafa
Floor molding Yer dökümü 
Flow shop manufacturing Seri üretim
Flute Yiv, oluk (matkapta) 
Fly nut Kelebek somun 
Fly-cutter Yaprak çakı 
Follower rest  Gezer yatak 
Forging  Dövme 
Form milling cutter Modül freze bıçağı, profil frezesi 
Forming Şekillendirme 
Forming limit diagram  Şekillendirilebilirlik şeması
Forward extrusion  Ileri (direk) ekstrüzyon
Foundary process Dökümcülük 
Foundation Temel 
Fracture  Kırılma, kopma 
Fracture point  Kopma dayanımı 
Frame  İskelet, çerçeve, şasi, gövde 
Friction disc Sürtünme aynası 
Friction drive Sürtünmeli tahrik, sürtünme mekanizması 
Front pilot (broaches)  Ön kılavuz 
Furnace  Tav fırını, ocak 
Fuse Sigorta; madenin sıcaklık dolayısıyla sıvı haline gelmesi; kaynayıp birleşme 
Fusion welding Ergitme kaynağı
Gage (or gauge)  Mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti 
Gage block Johnson mastarı 
Galvanizing Galvanizleme 
Gang drilling  Machine çok milli delme tezgahı 
Gasket Conta 
Gasket ring  Conta bileziği, salmastra bileziği 
Gate  Aralık, kapı 
Gear  Dişli 
Gear train Dişli düzeni; birbirine geçmiş müteaddit dişli tertibatı 
Gear-cutting machine çarklara diş açma makinesi 
Girder Kiriş, payanda, putrel, kuşak 
Goggles  Kaynakçı gözlüğü 
Grain  Tane 
Grain size  Tane büyüklüğü 
Graphite Grafit; saf ve yumuşak karbon 
Gravity sintering  Ağdırmalı külçeleme 
Gray cast iron  Kır dökme demir 
Grease  Gres yağı 
Grease gun  Gres pompası 
Grinding  Taşlama 
Grinding machine  Taşlama tezgahı 
Grinding wheel  Zımpara taşı, taşlama taşı 
Grinding wheel dresser Zımpara taşı düzelticisi 
Grindstone  Bileyi taşı 
Grit  Maden talaşı, maden kırıntısı; iri taneli kum 
Group technology  Grup teknolojisi
Grub screw  Yarık başlı makine vidası, saplama vidası 
Guerin process  Gürin yöntemi, Lastikle şekillendirme
Gun drill  Namlu matkabı 
Hacksaw blade  El testere bıçağı 
Hacksaw machine  Kollu testere makinesi 
Hammer Çekiç 
Hand milling machine El freze tezgahı 
Hardenability  Sertleşebilme 
Hardness  Sertlik 
Headstock  Tornada başlık tarafı, torna aynası, torna feneri, tahrik tertibatı 
Heat treatment  Isıl işlem 
Heat treatment  Isıl işlem
Helical gear  Helis dişli 
Helical spring Helezoni yay 
Helix angle  Helis açısı 
Herringbone gear  Çavuş dişli 
High speed steel Hava çeliği, yüksek hız çeliği 
High-energy-rate forming  Yüksek enerjili şekillendirme
Hobbing  Azdırma 
Hold-down force  Baskı plakası yükü
Honing  Honlama, ince taşlama, parlatma, bileme 
Horn press  Mahmuzlu pres 
Hose  Hortum 
Hot spinning Sıcak sıvama 
Hot working  Sıcak işleme (şekillendirme)
Hub  Göbek (kasnak, dişli vb. Göbeği) 
Hubbing  Istampa ile basma
Hydraulic press  Hidrolik pres 
Hydraulic shaper Hidrolik vargel 
Hydroform process  Hidroform yöntemi
Hydrostatic extrusion  Hidrostatik ekstrüzyon
Hypoid gear Hipoid dişli 
I-beam  I profilli demir, ı-kirişi 
Idler gear  Avara dişli 
Impact  Çarpma, darbe, şok 
Impact extrusion  Darbeli Ekstrüzyon
Impression-die forging  (Kapalı kalıpla) Hassas dövme
Impurity  Pislik, kir, yabancı madde 
Inclined press  Eğik pres 
Indentation  Çukuriz 
Independent chuck  Çeneleri ayrı sıkılır ayna, mengeneli ayna 
Independent variable  Bağımsız değişken
Index head Bölümlü başlık 
Indicator Gösterge, sayaç 
Indirect extrusion  Endirek (Dolaylı) ekstrüzyon
Induction hardening Endüksiyonla sertleştirme 
Ingot İngot, külçe 
Injection molding Enjeksiyon kalıplama, enjeksiyonlu kalıplama, 
Inserted tooth cutter  Değişebilir ağızlı çakı, çanak freze 
Inspection  Kontrol, muayene 
Instability Dengesizlik 
Installation  Yerine takma, kurma, montaj, tesis 
Instrument  Alet, cihaz, ölçü aleti 
Insulation  İzole, yalıtma, tecrit etme 
Interference fit  Sıkı geçme, temaslı alıştırma 
Intermediate anneal Ara tavlama
Internal grinding İç silindirik taşlama 
Investment casting  Hassas döküm 
Ironing  Ütüleme, incelterek çekme
Isothermal forming  İzotermal (eş-sıcaklıklı) şekillendirme
Jack  Kriko 
Jam Nut kontra somun, sıkıştırma somunu 
Jaw  Çene, mengene veya ayna çenesi 
Jig  Delme kalıbı 
Jig borer  Hassas oyma tezgahı 
Job  İş, sipariş
Job lot production  Parti imalatı, karışık mal imalatı 
Job shop operation  Sipariş atelyesi
Joining  Birleştirme, montaj
Joint  Eklem, mafsal, oynak yeri, ek yeri, bağlantı, tesbit yeri 
Journal bearing  Kaymalı yatak 
Key  Kama 
Key seat  Kama yatağı 
Keyway  Kama yuvası, kama oluğu 
Killed steel  Söndürülmüş çelik 
Knob  Topuz, tokmak, düğme 
Knuckle joint Press mafsallı pres 
Knurled nut Tırtıllı somun, tırtıllı el ayar somunu 
Knurling  Tırtıl çekme 
Knurling too L tırtıl çekme aleti 
Labor (or labour)  İş, işçilik 
Land Faz 
Lap joint  Bindirmeli bağlantı 
Lap welding Bindirmeli kaynak, iki parçayı üst üste bindirerek yapılan kaynak 
Lapping  Parlatma, lepleme 
Lap-welding  Bindirme kaynağı
Lateral  Yanal 
Lathe Torna 
Lead Kurşun 
Lead screw Vida açma mili (tornada) 
Lean production  Düşük maliyetli imalat
Leather  Deri 
Lever  Levye, kol, manivela, kumanda kolu 
Linkage Bağlantı, mekanizma, düzen 
Linked-cell shop  ?
Lip angle Kenar açısı 
Live center  Döner punta 
Lock nut Kontra somunu 
Longitudional  Boyuna, uzunlamasına 
Lubricant Yağlama maddesi 
Lubricating gun Yağ tabancası 
Lubrication  Yağlama 
Lubricator  Yağdanlık, gresörlük 
Luder's bands  Luder bantları, sac yüzeyindeki derin olmayan kırışıklıklar 
Machinability  İşlenebilirlik 
Machine Makine, tezgah
Machine bed  Tezgah gövdesi 
Machine frame Tezgah gövdesi 
Machine molding  Makineli kalıplama 
Machine screw  Makine vidası, civata başlı vida, somunlu vida 
Machine shop  Atelye, işlik 
Machine tool  Takım tezgahı 
Machining  Talaşlı imalat, talaş kaldırma, işleme
Machining time İşleme zamanı 
Magnet  Mıknatıs 
Magnetic chuck Mıknatıslı ayna 
Maintenance Bakım 
Malleable Dövülgen 
Malleable iron Dövülgen demir 
Mandrel  Mandrel, malafa, torna punta veya matkap başlığı 
Mannesmann mill  Dikişsiz boru haddesi, Mannesman haddesi
Manua L elle işleyen, elle çalıştırılan; el kitabı 
Manufacturing engineer  İmalat mühendisi
Manufacturing process  İmal usulü
Manufacturing processes İmal usullleri, imalat yöntemleri
Manufacturing system  İmalat sistemi
Margin (drills)  Faz, zırh 
Martensite  Martensit 
Mash seam weld  Ezme dikiş kaynağı 
Masking  Maskeleme 
Mass production Seri imalat 
Material Gereç, malzeme 
Measurement Ölçme, ölçü 
Measuring İnstruments ölçme aletleri, ölçme cihazları 
Mechanical press  Mekanik pres
Mechanism Mekanizma, tertibat 
Medium fit  Orta sıkı alıştırma, tatlı alıştırma, tatlı geçme 
Mesh Tel örgü, örgü süzgeç; birbirine geçme, dişlilerin temas halinde olması 
Metal  Metal 
Metal removing  Talaş kaldırma 
Metal spinning  Sıvama 
Metal spraying  Metal püskürtme 
Metrology  Ölçme bilimi 
Mica  Mika 
Micrometer  Mikrometre 
Mild steel Yumuşak çelik 
Milling cutter  Freze çakısı 
Milling machine Freze tezgahı 
Minimum bend radius  Asgari bükme yarıçapı (radyüsü)
Molding  (plastik veya polimer malzemeyi enjeksiyon ile) kalıplama
Monel metal  Monel pirinçi 
Morse taper  Mors konikliği 
Mould (or mold)  Döküm kalıbı, kalıp dökme 
Multiple cut Çoklu kesme 
Multipoint  Çok ağızlı takım 
Multislide press  Çok kızaklı pres
Nail  Çivi 
Nail puller Kerpeten 
Natural  Doğal, tabii 
Near-net-shape forging  Sona yakın şekli veren dövme
Neck (drills)  Boyun 
Needle  İğne, ibre 
Needle bearing  İğneli rulman 
Needle file Saatçi eğesi 
Net-shape forging  Son şekli veren (Talaş kaldırma geretirmeyen) dövme 
Nipple  Nipel, boru rakoru, meme, meme ucu 
Nitriding  Nitritleme 
Nodular cast iron Sfero döküm
Nodular iron Yumrulu demir
Nominal size Nominal ölçü 
Nonferrous metal Demir içermeyen metal 
Normalizing  Normalleştirme tavı 
Notching  Kertikleme 
Notching  Çentik açma, uç kesme
Numerical control Sayısal (nümerik) kontrol, Sayısal denetim
Nut Somun 
Offset  Kaçıklık, sapma, yerinden kaçma 
Oil  Yağ 
Oil bath  Yağ banyosu 
Oil screw gun  Vidalı yağ pompası 
Oil tempered  Yağda tavlanmış 
Open-die forging  Açık kalıpla dövme
Open-end wrench Açık ağız anahtar 
Open-hearth furnace Siemens-martin fırını 
Operation İşlem 
Ore  Cevher 
Oriented structure  Yönlendirilmiş yapı
Oxidation  Oksitlenme, paslanma 
Oxy-acetylene welding  Oksijen kaynağı 
Oxy-acetylene welding  Oksijen kaynağı, asetilen kaynağı 
Pack rolling  İki kat metal folyoyu bir arada haddeleme
Panel  Pano, tablo, şalter veya kontrol saatleri panosu; plaka 
Parallel file  Düz eğe 
Parkerizing  Parkerleme 
Pattern  Model (dökümcülükte) 
Pattern allowance  Kalıp payı 
Peening  Bilya püskürtme ile toklaştırma veya yüzey işleme
Pellet  Topak 
Penetration  Girinim, penetrasyon 
Percussion press  Vurgu presi 
Perforating  Delikleme 
Permeability Geçirgenlik 
Pickling  Pas vs. Temizleme banyosu
Piercing  Delme (Mannesman metodu) 
Pig iron Pik demir 
Pin  Pim, perno, muylu, şiş, iğne 
Pincers  Kerpeten, kıskaç, pense 
Pinion Küçük dişli 
Pipe  Boru 
Pipe welding  Boru kaynatma
Pipe wrench Boru anahtarı 
Pit molding  Kuyu dökümü 
Pitch  Hatve, vidanın her dişte ilerleme miktarı, iki diş arasındaki uzaklık, adım 
Pitch circle Diş açıklığı dairesi, bölme dairesi (dişlide) 
Plain milling cutter  Silindirik freze bıçağı 
Plain milling machine Düz freze tezgahı 
Planer Planya 
Planetary gear Gezegen dişli, gezer dişli, planet dişli 
Planetary milling machine Gezegen başlı freze tezgahı 
Plant  Fabrika, tesis, atölye 
Plasma spray forming  Plazma spreyi ile şekillendirme
Plastic Plastik 
Plasticity  Plastisite
Plate Levha, plaka 
Plating  Kaplama 
Pliers  Pense 
Ploughing force Sürtme kuvveti, kazma kuvveti 
Plug  Tapa, tıkaç, elektrik fişi 
Plug gage Delik mastarı 
Plumber  Tesisatçı 
Pneumatic gage  Havalı mastar 
Pneumatic hammer  Havalı tokmak 
Pneumatic rammer  Havalı (pnömatik) şahmerdan; basınçlı hava tokmağı 
Point angle (drills) Uç açısı 
Pointer  Gösterge, ibre 
Polishing  Parlatma, polisaj 
Porosity  Gözeneklilik 
Powder metallurgy Toz metal bilimi 
Precipitation hardening Çökelterek sertleştirme 
Precision  Doğruluk
Press  Pres, cendere, presle basma 
Press brake  Makas pres, Apkant pres
Press forging  Presde dövme
Pressing Presle şekillendirme, presle basma işlemi 
Process  Süreç 
Producer goods  Üretim malları
Product  Ürün 
Product life cycle  Ürün hayat çevrimi
Production Üretim 
Production system  Üretim sistemi
Profiling machine Kopya tezgahı 
Progressive die  Adımlı (basma, delme vs.) Kalıbı
Project shop Sipariş usulü üretim yapan atelye
Prototype İlk örnek, numune, prototip
Protractor  Açı ölçer 
Puller  Çektirme 
Pulley Kasnak, makara 
Punch  Zımba 
Punching  Zımba ile delme, presle delme 
Quality control  Kalite kontrol
Quantity  Miktar, nicelik 
Quench hardening  Su verme sertleştirmesi 
Quenching  Su verme 
Quick return mechanism  Vargel mekanizması 
Rack  Kremayer dişli 
Ram  Şahmerdan tokmağı, pres kütüğü 
Rammer Şahmerdan 
Raw  Ham, işlenmemiş, tabii 
Reamer  Rayba 
Reaming  Raybalama 
Recess  Oluk, oyuk, girinti 
Recrystallization  Tekrar (yeniden) kristalleşme
Red hardness Kızıl sertlik 
Refractory Sıcağa dayanıklı
Reinforce  Takviye etme, kuvvetlendirme, sağlamlaştırma 
Relief angle  Freze bıçağının arka yüzü ile kesilen parça arasındaki açı 
Remote control  Uzaktan kontrol 
Removable pattern Sökülebilir model 
Repeatibility Tekrarlanabilirlik
Required force  Gerekli kuvvet
Required power  Gerekli güç
Residual stress  Artık gerilme 
Resin  Reçine, akındırık 
Resistance welding  Direnç kaynağı 
Retaining ring  Tesbit segmanı, tesbit bileziği 
Revolver head  Döner kafa, döner başlık 
Rigid  Esnemez 
Ring Bilezik, halka, piston segmanı 
Ring gage  Yüzük mastar 
Riser Oluk 
Rivet Perçin
Riveting  Perçinleme
Rod  Çubuk, kol 
Roll bending  Merdaneli bükme, silindir makinesinde şekillendirme
Roll extrusion Haddeli extrüzyon
Roll forging Dövme merdanesinde şekillendirme, merdaneli dövme
Roll forming  Roll form işlemi, (makaralı bükme?)
Roll straightening  Merdaneli sac düzeltme
Roller  Merdane, rulo, silindir 
Roller bearing  Makaralı yatak 
Rolling Haddeleme 
Rolling mill  Hadde makinesi 
Rotary piercing  Dönerli delme, kesme, koparma
Rotation  Dönme, bir eksen etrafında dönme, rotasyon 
Roughing cut Kaba işleme 
Roughing teeth (for broach) Kaba kesme ağızları 
Roughness  Pürüzlülük 
Round file  Yuvarlak eğe 
Rubber  Lastik, kauçuk 
Rubber tooling  Lastik kalıp
Running fit  Döner alıştırma, oynar alıştırma 
Run-out  Salgı 
Rupture strength Kopma dayanımı 
Rust Pas, paslanma 
Saddle  Oturak, eyer, boyun 
Safety pin  Emniyet pimi 
Sampling  Örnek alma 
Sand  Kum 
Saw milling cutter  Testere ağızlı freze çakısı 
Saw type cutter Testere tipi çakı 
Sawing machine Testere tezgahı 
Scale  Ölçek 
Scissors  Makas 
Scrap  Hurda 
Screw cutting Vida açma 
Screw driver Tornavida 
Screw machine Civata makinesi 
Seal  Keçe, yağ keçesi 
Seam welding  Dikiş kaynağı 
Seaming  Katlamalı dikiş
Sensitivity Duyarlık, hassasiyet 
Set screw  Tesbit vidası, kontra vida 
Set-up time  Hazırlık zamanı 
Shaft  Döner mil, şaft 
Shake allowance Tıklama payı 
Shank Kesici kalem sapı, şaft 
Shank cutter  Parmak freze 
Shaper Vargel 
Shaving  Traşlama 
Shear angle Yarma açısı 
Shear forming  Kesme kuvveti ile sıvama
Shear strength Kesme dayanımı, kayma dayanımı 
Shearadizing  Toz çinko ile galvanizleme, çinko emdirme 
Shearing  Kesme
Sheathing Kaplama 
Sheave  Oluklu kasnak, makara 
Sheet Levha 
Sheet forming  Sac şekillendirne
Sheet metal screw  Sac vidası 
Sheet metal shears  Teneke makası 
Shell reamer  Takma rayba, kovan rayba 
Shift Vardiya; yerinden oynatma, yer değiştirme, vitese geçirme 
Shim  Şim; dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levhalar
Shock resistance Sarsım direnci, şok dayanımı
Shot peening Bilyalı yüzey dövme 
Shrink fit Sıkı geçme, sıkma alıştırma 
Shrinkage allowance  Çekilme payı 
Side milling cutter  Silindirik alın freze bıçağı 
Side rake angle Yan talaş açısı 
Sieve Elek 
Silicon Silisyum 
Silver Gümüş 
Sine bar  Sinüs çubuğu 
Sintering  Külçeleme, sinterleme 
Sizing Kalibre etme
Skelp  Levha
Skilled  Kalifiye 
Slab Slab, platina, yassı kütük
Slab milling Vals frezeleme 
Slag Cüruf, dışık 
Sleeve Gömlek, kovan, mil üzerine bilezik gibi geçen parça; manşon (boruda) 
Slide Kızak 
Slideway  Kızak 
Sliding fit  Kayar alıştırma, kayar geçme 
Slip plane  Kayma düzlemi 
Slitting Dilme, yarma 
Slitting file  Oluk eğesi 
Slotter  Yarma frezesi 
Snap gage Çeneli mastar 
Snap ring  Tesbit segmanı, yaylı tutturma bileziği 
Soaking pit  Çelik demlendirme fırını 
Socket  Yuva, soket, priz 
Socket adapter Cırcır anahtarı 
Socket wrench Lokma anahtarı 
Soldering Lehimleme 
Spanner  Civata anahtarı 
Spare  Yedek, fazla 
SPC, Statistical Process Control İstatiksel Proses Kontrolü
Specific Özgül 
Specification Specifikasyon; makine veya cihazın özellikleri, kendine has ölçüleri 
Specimen Numune, örnek 
Speed sensitivity  Hız hassaslığı (duyarlılığı)
Spider-mandrel die  Köprü matris
Spindle  Fener mili 
Spindle support  Mil desteği 
Spinning Sıvama 
Spinning  Dönerli sıvama
Spirit level  Düzeç, kabarcıklı düzeç, su terazisi, tesviye ruhu 
Spline freze Oluklu kayar geçme yapma; iç ve dış dişlileri birbirine geçirmek suretiyle birleştirme 
Spot face  Pul yatağı 
Spot welding Punta kaynağı 
Spraying  Püskürtme 
Spring  Yay 
Spring lock washer Yaylı rondela 
Spring washer  Yaylı rondela 
Spring winding  Yay sarma 
Springback  Geri yaylanma
Sprocket Zincir dişlisi, cer dişlisi 
Sprue  Döküm deliği 
Spur gear Düz dişli 
Square file Dörtköşe eğe 
Square nut  Dörtköşe somun 
Stability Dengelilik 
Stack mold Ardışık kalıp, birden çok arayüzlü kalıp
Stainless steel  Paslanmaz çelik 
Staking Punta ile perçinleme
Standard  Standart, tek biçim, ölçünlü 
Standard deviation Standart sapma, tek biçim sapması 
Station  İstasyon, işlem grubu
Stem  Sap, gövde 
Step drill  Kademeli matkap 
Stiff  Direngen bükülmez 
Stiffness Direngenlik
Storage  Depolama 
Strain  Gerinim 
Strain analysis  Şekil değiştirme analizi
Strain hardening  Uzama sertleşmesi, gerinim sertleşmesi, pekleşme
Strength  Direnç, mukavemet, dayanım 
Stress  Gerilim 
Stretch forming  Gerdirmeli sıvama (uzatarak, gererek şekillendirme)
Stretcher leveling  Gerdirmeli kalınlık kalibre etme
Stretcher strains  Luder bantları, 
Stringers Kalıntı-katışkı fragmanları
Strip  Şerit, lime, kuşak, band 
Stripping machine Sıyırma makinesi, soyma makinesi 
Stroke Kurs 
Structure  Yapı 
Stud  Saplama, başlıksız civata 
Submerged arc welding Toz altı kaynağı 
Subpress die Kendinden tahrikli sac (kesme, bükme vs.) Kalıbı
Super finishing Hassas perdahlama 
Superfine file İnce perdah eğesi 
Superplastic forming  Süperplastik şekillendirme
Surface finish  Yüzey pürüzlülüğü, temizliği
Surface finishing Yüzey perdahlama 
Surface hardening  Yüzey sertleştirme, semente etmek 
Swaging  Radyal dövme (tokaçlama)
Sweep pattern  Silmeli model 
Synchronizatio N senkronize etme; aynı anda ve beraber çalışır duruma getirme, eşleme, eş zamanlı 
Tailstock  Torna punta başlığı 
Tang (drill) Sökme ucu (konik şaftlı) 
Tap  Klavuz 
Tap hole Klavuz deliği 
Taper Konik 
Taper attachment  Konik tornalama aygıtı 
Taper file  Konik eğe, fare kuyruğu eğe 
Taper gage Koniklik mastarı 
Taper reamer Konik rayba 
Taper turning  Konik tornalama 
Tapered roller bearing  Konik makaralı yatak 
Tapping  Kılavuz çekme, kılavuzla diş açma 
Tapping machine  Dişi vida dişi çekmek için kılavuz tezgahı 
Tempering  Tavlama 
Template Şablon 
Tensile strength  Çekme dayanımı 
Tension  Gerginlik 
Thermit welding  Termit kaynağı 
Thermomechanical processing  Termomekanik işleme
Thread  Diş 
Thread cutting Diş açma, vida açma 
Thumb nut  Dış yüzü tırtıllı dairesel (silindirik) somun 
Thumb screw Elle gevşetilip sıkıştırılan vida, silindirik başlı ayar civatası 
Tin  Kalay, teneke 
Tip Uç (kalemde) 
Titanium  Titanyum
Tolerance  Pay, tolerans 
Tommy bar  Lokma anahtar kolu 
Tool Alet, takım, torna bıçağı 
Tool cutter Kalem 
Tool cutter edge  Angle ayar açısı 
Tool cutting edge inclination  Meyil açısı, eğim açısı 
Tool holder Kalem tutucu, kalemlik, kater 
Tool included Angle uç açısı 
Tool life Takım ömrü 
Tool minor cutting edge angle Yan bileme açısı 
Tool normal clearance angle Serbest açı 
Tool normal rake angle Talaş açısı 
Tool normal wedge angle Kama açısı 
Tool post Kalem tutacağı, kater 
Tool slide Takım kızağı 
Tooling Kalıp sistemi, takımlar
Toolroom  Takımhane 
Tools Kalıplar, takımlar, aletler
Torch  Üfleç, hamlaş, asetilen alevi, şaloma 
Torch cutting  Üfleçle kesme, kaynakla kesme 
Torque Burulma momenti, tork 
Torque wrench Civata sıkma torkunu ölçen anahtar 
Torsion  Burulma, torsiyon 
Torsional strength  Burulma dayanımı 
Toughness Tokluk 
Tracing  Kopya etme 
Transfer press  Transfer presi
Transition fit  Ara geçme 
Transparent  Saydam, şeffaf 
Transverse  Enlemesine 
Treatments İşlemler, muameleler
Triangular file  Üçköşe eğe 
Tribology Triboloji, sürtünme teknolojisi
Trimming  Çapak alma, traşlama
Trimming machine Çapak alma, traşlama makinesi (kordon makinesi)
T-slot  T-kanalı, t-oluğu 
T-slot cutter  Yarık freze bıçağı, t-kanalı açma bıçağı 
Tube drawing  Boru çekme
Tumbling mill  Döner değirmen 
Tungsten  Volfram 
Turning machine  Torna tezgahı 
Turret lathe Revolver torna, yarı-otomatik torna 
Twist drill  Helisel matkap 
U-beam  U profilli demir, u-kirişi 
Ultimate strength  Maksimum mukavemet 
Ultrasonic machining Ultrasonik işleme, ses üstü dalgalarıyla talaş alma 
Uniform  Düzgün, tek biçimli 
Unilateral  Tek yönlü 
Upcut milling Aksi yönlü frezeleme 
Upright drill Sütunlu matkap 
Upset Yığma, çökertme
Upset forging  Açık kalıpla yığarak dövme (şişirme)
Upsetting  Yığma, çökertme
Valve  Valf, vana, süpap, ventil 
V-block (vee-block)  V-yatağı 
Vernier caliper Sürgülü kumpas 
Vise  Mengene 
Void  Boşluk 
Volatile Uçucu 
Warm working  Yarı-sıcak işleme (şekillendirme)
Washer  Pul, rondela 
Waviness  Dalgalılık 
Wear  Aşınma 
Welded steel  Kaynaklı çelik 
Welding  Kaynak 
Welding helmet Kaynak başlığı 
Welding machine Kaynak makinesi 
Welding powder Kaynak tozu 
Welding rod  Kaynak çubuğu, kaynak elektrodu 
White cast iron  Beyaz pik 
Wind nut Kelebekli somun 
Wire drawing  Tel çekme 
Wiring  Elektrik şebekesi tel düzeni 
Wood screw  Ağaç vidası 
Work hardening İşleme sertleşmesi 
Work table İş tablası 
Workpiece İş parçası
Worm gear  Sonsuz dişli, salyangoz dişli 
Wrench  Anahtar 
Wrought iron Dövme demir, dörük demir 
Yield point Akma dayanımı 
Yoke Çatal, mafsal çatalı 
Zinc Çinko 
Zone Bölge 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 184 ziyaretçikişi burdaydı!