Blog Sitem
  Avrupa Birligi ve Birlesmis milletler
 
AVRUPA BİRLİĞİ
(1992'DE KURULDU)


Avrupa Birliği ya da kısaca AB, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. (16.8 trilyon ABD$)

Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan, eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek pazar) geliştirmiştir. Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir.Birliğe üye ülkelerin on beşi, avro adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde, G8 zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler'de temsil ederek dış politikalarında da rol oynamaktadır. Birliğin yirmi yedi üyesinden yirmi biri NATO'nun da üyesidir. Schengen Antlaşması uyarınca birlik üyesi ülkeler arasında pasaport kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adlî konu ve içişileri düzenlemelerinde Avrupa Birliği'nin payı bulunur.

Avrupa Birliği, devletlerarası ve çokuluslu bir oluşumdur. Birlik içinde kimi konularda devletlerarası anlaşma ve fikir birliği gerekir. Ancak belirli durumlarda uluslarüstü yönetim organları, üyelerin anlaşması olmaksızın da karara varabilir. Avrupa Birliği'nin bu tip haklara sahip önemli yönetim birimleri Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Merkez Bankası'dır. Parlamentoyu, Avrupa Birliği vatandaşları beş yılda bir oylama yöntemiyle seçerler.

Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na ve 1957 Roma Antlaşması'na dayanmaktadır. O dönemden bu yana, birlik yeni üyelerin katılımlarıyla boyut olarak büyümüş; var olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek de gücünü arttırmıştır. Üye devletler Aralık 2007'de, birliğin bugüne dek yaptığı antlaşmalar ile yasal yapısını güncellemek ve iyileştirmek amacıyla Lizbon Antlaşması imzalanmıştır. Lizbon Antlaşması'nın onaylanma ve işleme girme sürecinin 2008 yılı içinde olması öngörülmüşse de İrlanda'da, antlaşmanın onaylanması için yapılan halkoylamasının ilk etapta olumsuz sonuçlanması kabul sürecini geciktirmiştir.

ÜYE DEVLETLER


♦AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER♦

Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşur. Bunlar üye devletler olarak bilinen Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır.

Birliğe katılmayı bekleyen 5 aday ülke vardır bunlar: Hırvatistan, İzlanda, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye'dir. Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan olası resmî adaylar olarak tanımlanmıştır.Son dönemde Kosova'ya da benzer bir statü verilmiştir.

Avrupa Birliği'ne katılabilmek için bir ülke, 1993 yılında Kopenhag Liderler Zirvesi'nde tanımlanan Kopenhag Kriterleri'ni tümüyle sağlamak durumundadır. Bu ölçütler, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı gösteren istikrarlı bir demokrasi, birlik üyeleri ile rekabet edebilecek düzeyde sağlam temelli bir ekonomi ve Avrupa Birliği yasalarını da içeren üyelik koşullarının kabul edilmesini gerektirir. Bir aday ülkenin bu ölçütlere uyup uymadığının değerlendirilmesinin yapılması konseyin görev alanıdır.Birliğin günümüzde var olan yönergeleri, 1985 yılında Grönland'ın birlikten çekilmesiyle örneği yaşanmasına karşın, üye bir ülkenin birlikten nasıl ayrılabileceğini açıkça belirtmemektedir. Ancak bu konuya, onaylanmayı bekleyen Lizbon Antlaşması'nda değinilmiştir ve bu tasarı bir ülkenin birlikten çıkmak istemesi durumunda izlenecek işlemleri içerir.

Birliğe katılmamayı yeğleyen dört Avrupa ülkesi İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'ten Avrupa Birliği ile ilgili pek çok ekonomik ve yasal düzenlemeye ise kısmen de olsa katılım göstermiştir. Bu ülkelerden İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç, Avrupa Ekonomik Alanı aracılığıyla ortak pazar düzenlemelerine katılmıştır. İsviçre de benzer iki-taraflı antlaşmalar aracılığıyla Avrupa Birliği ile ilişkiler kurmuştur.Avrupa'nın siyasal olarak tanınmış beş küçük devleti olan Andorra, Lihtenştayn, Monako, San Marino ve Vatikan ile yürütülen ilişkiler de avroyu ortak para birimi olarak kullanmaktan ve bazı diğer ekonomik iş birliği çalışmaları yapmaktan oluşur.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GENİŞLEME SÜRECİ
Avrupa Topluluğu haritası (1957) 1957 – kurucu üyeler
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu; 6 kurucu üye:
 • Belçika Belçika,
 • Fransa Fransa,
 • Hollanda Hollanda,
 • Lüksemburg Lüksemburg,
 • Almanya Batı Almanya
 • İtalya İtalya.
 
AET haritası (1973) 1973 – Birinci büyüme
Birinci büyüme, yeni üyeler:
 • Danimarka Danimarka,
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık,
 • İrlanda İrlanda.
 
Avrupa topluluğu haritası (1981) 1981 – İkinci büyüme
İkinci büyüme, yeni üyeler:
 • Yunanistan Yunanistan.
 
ilk ayrılma(1981) 1985 – İlk ayrılma
İlk ayrılma, ayrılan bölge:
 • Grönland Grönland.
 
Avrupa topluluğu haritası (1986) 1986 – Üçüncü büyüme
Üçüncü büyüme, yeni üyeler:
 • Portekiz Portekiz,
 • İspanya İspanya.
 
AET haritası (1990) 1990 – Alman yeniden birleşmesi
Alman yeniden birleşmesi, birliğe resmen katılan eyaletler:
 • Brandenburg Brandenburg,
 • Flag of Mecklenburg-Western Pomerania (state).svg Mecklenburg-Vorpommern,
 • Flag of Saxony.svg Saksonya,
 • Flag of Saxony-Anhalt.svg Sachsen-Anhalt,
 • Flag of Thuringia.svg Thüringen.
 
AB haritası (1995) 1995 – Dördüncü büyüme
Dördüncü büyüme, yeni üyeler:
 • Avusturya Avusturya,
 • Finlandiya Finlandiya,
 • İsveç İsveç.
 
az EU térképe (2004) 2004 – Beşinci büyüme
Beşinci büyüme, yeni üyeler:
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti,
 • Estonya Estonya,
 • Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs,
 • Letonya Letonya,
 • Litvanya Litvanya,
 • Macaristan Macaristan,
 • Malta Malta,
 • Polonya Polonya,
 • Slovakya Slovakya,
 • Slovenya Slovenya.
 
Ab haritası (2007) 2007 – Altıncı büyüme
Altıncı büyüme, yeni ülkeler:
 • Bulgaristan Bulgaristan,
 • Romanya Romanya.
 
Ab haritası aday ülkeler 2011 – Aday ülkeler ve olası adaylar
Aday ülkeler :
 • Hırvatistan Hırvatistan,
 • İzlanda İzlanda
 • Karadağ Karadağ,
 • Makedonya Makedonya,
 • Türkiye Türkiye.

Olası adaylar:

 • Arnavutluk Arnavutluk,
 • Bosna Hersek Bosna-Hersek,
 • Kosova Kosova,
 • Sırbistan Sırbistan


♦Farklı Avrupa organizasyonlarınn birbiriyle ilişkilerini gösteren şema.

NÜFUS BİLGİLERİ

Avrupa Birliği'nde nüfusu 2 milyonu aşan şehir bölgeleri Kentsel bölge
2007 nüfusu(tahminî)
Şehir merkezi
2007 nüfusu (tahminî)
Londra (Birleşik Krallık) 12 577 000 7 554 000
Paris (Fransa) 11 367 000 2 153 000
Milano (İtalya) 7 320 000 1 324 000
Madrid (İspanya) 6 098 000 3 183 000
Barselona (İspanya) 4 853 000 1 606 000
Liverpool-Manchester megapolü
Liverpool (Birleşik Krallık)
Manchester (Birleşik Krallık)
4 209 000
-
-

468 000
433 000
Berlin (Almanya) 4 026 000 3 405 000
Napoli (İtalya) 3 833 000 978 000
Atina (Yunanistan) 3 799 000 721 000
Roma (İtalya) 3 776 000 2 548 000
Hamburg (Almanya) 3 280 000 1 748 000
Birmingham (Birleşik Krallık) 3 250 000 989 000
Amsterdam (Hollanda) 2 310 000 751 329
Lizbon (Portekiz) 2 800 000 564 000
Budapeşte (Macaristan) 2 572 000 1 692 000
Katowice (Polonya) 2 566 000 312 000
Kopenhag-Malmö megapolü
Kopenhag (Danimarka)
Malmö (İsveç)
2 379 000
-
-

1 094 000
249 000
Stuttgart (Almanya) 2 344 000 591 000
Münih (Almanya) 2 325 000 1 282 000
Varşova (Polonya) 2 251 000 1 619 000
Bükreş (Romanya) 2 209 000 1 849 000
Brüksel (Belçika) 2 129 000 1 044 000
Viyana (Avusturya) 2 082 000 1 573 000

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE VİDEO


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
(24 EKİM 1945)


Bayrak Arma
Bayrak Arma
Konum
Birleşmiş Milletler'e üye devletleri gösteren Dünya haritası.
Başkent New York, ABD
Resmî dil(ler) Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça
Yönetim biçimi  
 - Genel Sekreter Güney Kore Ban Ki-moon
 - Genel Kurul Başkanı İsviçre Joseph Deiss
 - Güvenlik Konseyi Başkanı Çin Halk Cumhuriyeti Li Baodong
Kuruluş  
 - Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın imzalanması 26 Haziran 1945
 - Antlaşmanın yürürlüğe girmesi 24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının halen bu amacı koruduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymustur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

KURULUŞU

Birleşmiş Milletler (United Nations) terimi ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır. İlk resmî kullanımı ise 1 Ocak 1942 yılında Birleşmiş Milletler'in beyannamesinde ve Atlantik Bildirisi ndedir. Bu tarihten sonra müttefik devletleri kendilerini "United Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır.

Birleşmiş Milletler fikri 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa, Çin, Birleşik Krallık, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur.

BM kuruluş anlaşmasının imzalanması

ÖRGÜT YAPISI

GENEL KURUL

Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurul'un görevleri şunlardır:

 • Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
 • Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
 • Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışcıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak
GÜVENLİK KONSEYİ

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Rusya'nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Türkiye 2009 yılı itibariyle iki yıllığına seçilen geçici üyelerden biridir. Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır. 15 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
 • Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
 • Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
 • Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
 • Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
 • Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.
GÜVENLİK KONSEYİ'NİN KARAR ALMA SÜRECİ

Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisi aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

KONSEYE BAĞLI BAŞLICA KURULUŞLAR
 • Ticaret ve Kalkınma Konferansı
 • Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
 • Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi (UNCHR)
 • Dünya Gıda Konseyi
 • Dünya Gıda Programı
 • Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
 • Kalkınma Programı (UNDP)
 • Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
 • Sinaî Kalkınma Örgütü (UNIDO)
 • Çevre Sorunları Programı
 • Birleşmiş Milletler Üniversitesi
 • Birleşmiş Milletler Özel Fonu
 • Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
 • Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü
 • Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E BAĞLI KURULUŞLAR

No Kısaltılmışı Bayrak Kuruluş Merkez Başkan Kurulduğu Yıl
1 FAO
Gıda ve Tarım Örgütü
Gıda ve Tarım Örgütü İtalya Roma, İtalya Senegal Jacques Diouf 1945
2 IAEA
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Avusturya Viyana, Avusturya Japonya Yukiya Amano 1957
3 ICAO
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kanada Montreal, Kanada Fransa Raymond Benjamin 1947
4 IFAD
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İtalya Roma, İtalya Nijerya Kanayo Nwanze 1977
5 ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Çalışma Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Şili Juan Somavía 1946
6 IMO
Uluslararası Denizcilik Örgütü
Uluslararası Denizcilik Örgütü Birleşik Krallık Londra, Birleşik Krallık Yunanistan Efthimios Mitropoulos 1948
7 IMF
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası Para Fonu ABD Washington, D.C., ABD Fransa Christine Lagarde 1945
8 ITU
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği İsviçre Cenevre, isviçre Mali Hamadoun Touré 1947
9 UNESCO
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Fransa Paris, Fransa Bulgaristan Irina Bokova 1946
10 UNIDO
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü Avusturya Viyana, Avusturya Sierra Leone Kandeh Yumkella 1967
11 UPU
Dünya Posta Birliği
Dünya Posta Birliği İsviçre Berne, İsviçre Fransa Edouard Dayan 1947
12 WB
Dünya Bankası
Dünya Bankası ABD Washington, D.C., ABD ABD Robert Zoellick 1945
13 WFP
Dünya Gıda Programı
Dünya Gıda Programı İtalya Roma, İtalya ABD Josette Sheeran 1963
14 WHO
Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Hong Kong Margaret Chan 1948
15 WIPO
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Avustralya Francis Gurry 1974
16 WMO
Dünya Meteoroloji Örgütü
Dünya Meteoroloji Örgütü İsviçre Cenevre, İsviçre Rusya Alexander Bedritsky 1950
17 UNWTO
Dünya Turizm Örgütü
Dünya Turizm Örgütü İspanya Madrid, İspanya Ürdün Taleb Rifai 1974
18 UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ABD New York City, ABD ABD Ann Veneman 1946
19 INSARAG
Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu
Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu İsviçreCenevre, İsviçre Almanya Toni Frisch 1991

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY

Genel kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

54 üyeden oluşan bu konsey, BM’in ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir. Ekonomik ve sosyal konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar;

 • İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967’ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikâyetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967’de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla komisyon ve onun alt organı olan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Bu tarihte insan hakları ihlallerine yönelik inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmiştir. 1970’de 1503 sayılı ECOSOC kararı ile komisyona insan hakları ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir. 2006 yılı itibarı ile İnsan Hakları Konseyi bünyesi altında toplanmıştır.
 • İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR); BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden görevini alan yüksek komiserlik, BM’in insan hakları programlarının koordinasyonunu sağlamak ve insan haklarına evrensel saygıyı güçlendimek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre’dedir. New York’ta bir bürosu vardır.

UNİCEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

ULUSLARARASI ADALET DİVANI

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın bir kenti olan Lahey'dedir.

RESMİ DİLLER

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça örgütün resmî dilleridir.

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar. Genel Sekreterliği 1 ocak 2007 tarihinden itibaren Kore Cumhuriyetinden Ban Ki-Moon yapmaktadır. Milletler arası adalet divanı hariç diğer organlar tarafından verilen
görevleri yapar
.

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 308 ziyaretçikişi burdaydı!