Blog Sitem
  Cerrahi Tip Terimleri Sozlugu
 

Cerrahi Tıp Terimleri Sözlüğü

  

 

Abdomino-perineal rezeksiyon

rektum ve makatın birlikte çıkarılması ameliyatı, Miles ameliyatı

Ablasyon

bir dokunun tümüyle ortadan kaldırılması

Adrenal

böbreküstü bezi

Adrenal adenomu

böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör

Adrenalektomi

böbreküstü bezinin alınması

Akiz

doğuştan olmayan ve sonradan gelişen hastalık

Aksiller disseksiyon

koltukaltı lenf bezlerinin alınması

Akut

hızla ve aniden gelişen

Akut pankreatit

pankreas organının aniden gelişen iltihabı

Anal bölge

makat bölgesi

Anal ca.

makat bölgesi kanseri

Anal fissür

makat çatlağı

Anal kondilom

makat bölgesi siğiline verilen ad

Anal manometri

makat içine bir kateter yerleştirilerek, makat kaslarının basınçlarını ölçme işlemi

Anal sfinkter

makat kası

Analjezik

ağrı kesici

Anastomoz

bir iç organın belirli bölümünü kestikten sonra geri kalan kısmının tekrar birleştirilmesi

Anestezi

hastanın ağrı hissetmemesi için yapılan girişimlere verilen ad

Anorektal fistül

makat fistülü

Anoskopi

makat içinin ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi

Anterior

ön

Antibiyotik

bakterileri yok etmeye yarayan ilaç

Antifungal

mantarları yok etmeye yarayan ilaç

Antikoagülan

kan sulandırıcı ilaç

Anüs

makat

Anüs kanseri

makat bölgesi kanseri

Apandisit

körbağırsağın apandis denen solucansı uzantısının iltihaplanmasına verilen ad

Appendektomi

apandis organının alınması ameliyatına verilen ad

Apse

sınırlı bir boşlukta cerahat toplanması

Arter

atar damar

Atom tedavisi

radyoaktif iyot tedavisi

Bağırsak divertikülü

bağırsağın iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşması

Bağırsak hazırlığı

endoskopi veya ameliyatlardan önce bağırsağın müshil ilacı ile boşaltılması

Bağırsak inkontinensi

gaz ve dışkı kaçırmaya verilen ad

Bağırsak kanseri

bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör

Bağırsak temizliği

endoskopi veya ameliyatlardan önce bağırsağın müshil ilacı ile boşaltılması

Balon atılım testi

makat içine bir balon yerleştirerek bağırsak fonksiyonlarını ölçme işlemi

Bant ligasyon

damarları bant (lastik toka) ile bağlama girişimi

Bariatrik cerrahi

şişmanlık cerrahisi

Barrett kanseri

reflü hastalığına bağlı olarak gelişen yemek borusu kanseri

Barrett metaplazisi

reflü hastalığına bağlı olarak yemek borusu zemininde gelişen bozukluk

Basur

hemoroid, mayasıl, makat bölgesinde toplar damar şişmesi

Bilateral

iki taraflı

Biofeedback

kişiye dışkı ve gaz kontrolu amacı ile verilen zihinsel eğitim

Biopsi

patoloji tahlili için örnek alma işlemi

BIRADS sınıflaması

meme röntgeninde kullanılan sınıflama

Bowen hastalığı

makat bölgesinin başlangıç aşamasında yakalanan kanserine verilen ad

Cerrahi sarılık

safra yolu tıkanıklığı

Contralateral

aksi tarafta

Crohn hastalığı

sindirim sisteminin yemek borusu ile kalın bağırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen iltihabi bir bağırsak hastalığı

Cushing sendromu

kortizol hormonu salgılayan böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör

Debridman

ölü dokuların çıkartılması işlemi

Defekografi

makat bölgesinin dışkıyı atma kapasitesini ölçmeye yarayan test

Diüretik

idrar söktürücü

Divertikülektomi

divertikülün çıkartılması

Divertikülit

bağırsakta yer alan divertiküllerin iltihaplanması

Dışkı inkontinensi

dışkı kaçırmaya verilen ad

Duktal ektazi

meme kanallarında genişleme

Dumping sendromu

midenin alınması sonrasında gelişen sıcak basması ve fenalaşma durumu

Duodenum

oniki parmak bağırsağı

Eksizyon

bir dokunun kesilerek çıkartılması

Eksizyonel biopsi

dokunun tümünün alınması

Eksternal radyoterapi

vücuda dışarıdan radyoterapi verilmesi

Ekstirpasyon

bir dokunun tümünün çıkartılması

Endokrinoloji Uzmanı

hormon dengesi ile ilgilenen uzmanlık alanı

Endoskopi

ışıklı bir aletle iç organların görüntülenmesi

Endoskopik ultrasonografi

endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hemde etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan araştırma tekniği

Endosonografi

endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hemde etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan araştırma tekniği

Enterosel

ince bağırsakların vajina içine fıtıklaşması

Entübasyon

soluk borusuna sonda takılma işlemi

Epizyotomi

doğum sırasında bebeğin başının rahat çıkabilmesi için kadınlık organına yapılan kesiye verilen ad

ERCP

safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı görüntülenmesi ve bazı tedavilerin uygulanması işlemi

ERKP

safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı görüntülenmesi ve bazı tedavilerin uygulanması işlemi

ERUS

endoskopik rektal ultrasonografi

Eskarotomi

yanık durumunda ölü dokuların alınması

EUS

endoskopik ultrasonografi

Femoral

uyluk bölgesi

Feokromasitoma

hormon salgılayan böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör

Fibroadenom

memenin iyi huylu katı tümörleri

Fibrokistik meme hastalığı

memenin kistlerle seyerden iyi huylu hastalığı

Fissür

çatlak

Fıtık

karın kaslarının iç tabakalarının zayıflaması veya yırtılması sonucu bazı iç organların dışarıya doğru taşmasına verilen ad

Foley kateter

idrar sondası

Forseps

bebeğin başının çıkartılması amacı ile kullanılan metal kaşıklar

Galaktografi

meme kanallarının ilaçlı röntgeninine verilen ad

Galaktore

meme başı akıntısı

Gastrektomi

midenin alınması işlemi

Gastrik kanser

mide kanseri

Gastrit

mide iltihabı

Gastrointestinal stromal tümör

mide-bağırsak sistemininin bağ dokusundan kaynaklanan tümörlerine verilen ad

Gastroskopi

yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının endoskop adı verilen ışıklı bir aletle incelenmesi

Gastrostomi

midenin karın derisine ağızlaştırılması işlemi

Gaz inkontinensi

gaz kaçırmaya verilen ad

Genel anestezi

narkoz, uyutma

GİST

mide-bağırsak sistemininin bağ dokusundan kaynaklanan tümörlerine verilen ad

Guatr

boyunda yer alan tiroid bezinin büyümesine verilen ad

Hedefli kemoterapi

vücudun belirli bir bölümüne kanseri yok etmeye yarayan ilaçların verilmesi

Helikobakter pylori

midede gastrit ve mide kanserine yol açabilen bakteri

Hematemez

ağızdan kahve telvesi şeklinde siyah renkli kusma, mide kanaması

Hemigastrektomi

midenin yarısının alınması işlemi

Hemikolektomi

kalın bağırsağın bir tarafının (sağ veya sol) alınması işlemi

Hemoraji

kanama

Hemoroid

basur, mayasıl, makat bölgesinde toplar damar şişmesi

Hemotoşezi

makattan kırmızı renkli kan gelmesi, bağırsak kanaması

Hepatik

karaciğer ile ilgili

Herni

fıtık

Hiatal herni

mide fıtığı

Histerektomi

rahimin alınması ameliyatı

HİV

bağışıklık sistemi zayıflaması hastalığı

HPV

human papilloma virus (siğil virüsü)

İleostomi

ileum adlı ince bağırsağın son bölümünün karın derisine ağızlaştırılması işlemi

İleostomi torbası

ileostomi içeriğinin boşaldığı plastik torba

İleus

bağırsak düğümlenmesi

İltihabi bağırsak hastalığı

nedeni bilinmeyen bir şekilde oluşan bağırsak iltihabı

İnce iğne biopsisi

dokudan iğne ile patoloji tetkiki için bir örnek alınması

İnguinal

kasık bölgesi

İnsitu karsinom

başlangıç aşamasında yakalanan kansere verilen ad

İnsizyon

kesi

İnsizyonel biopsi

dokunun bir parçasının alınması

İnternal radyoterapi

doku içerisine yerleştirilen bazı iğneler ile doku içerisine radyoterapi verilmesi

İntraduktal papillom

meme kanallarından kaynaklanan iyi huylu ur

İntraoperatif

Ameliyat sırasında

İpsilateral

aynı tarafta

İrritabıl bağırsak sendromu

sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu

Jinekoloji

Kadın Hastalıkları

Jinekomasti

erkeklerde memelerde anormal büyüme durumu

Kabızlık

haftada üç defadan seyrek dışkılama veya zorlu dışkılama olayı

Kalıcı ostomi

bir iç organın dönüşümsüz olarak deriye ağızlaştırılması işlemi

Kalıcı stoma

geçici bir süre için bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi

Kalın bağırsak polibi

kalın bağırsaktan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar

Kapsül endoskopisi

içinde bir mini-kamera olan bir kapsülün yutulması ve sindirim sisteminde seyahat ederek görüntüler alması işlemi

Kardiyak

kalp ile ilgili

Kistik mastopati

memenin kistlerle seyerden iyi huylu hastalığı

Kolanjit

safra yolu iltihabı

Kolesistektomi

safra kesesinin alınması

Kolesistit

safra kesesi iltihabı

Kolesistolityazis

safra kesesi taşı

Kolit

kalın bağırsak iltihabı

Kolon ca.

kalın bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör

Kolon kanseri

kalın bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör

Kolonoskopi

endoskop adı verilen ışıklı bir aletle kalın bağırsağın tamamının incelenmesi

Koloproktoloji uzmanı

bağırsak ve makat hastalıkları ile ilgili bir Genel Cerrahi Uzmanı

Kolorektal bölge

bağırsak ve makat bölgesi

Kolorektal cerrah

bağırsak ve makat hastalıkları ile ilgili bir Genel Cerrahi Uzmanı

Kolorektal geçiş zamanı

gıdaların kalın bağırsakta ne hızla seyir ettiklerini anlamak için yapılan röntgen filmi

Kolostomi

kalın bağırsağın karın derisine ağızlaştırılması işlemi

Kolostomi torbası

kolostomi içeriğinin boşaldığı plastik torba

Konjenital

doğuştan gelen, doğmalık hastalık

Kronik

yavaş ve uzun bir sürede gelişen

Kronik pankreatit

pankreas organının uzun dönemde gelişen iltihabı

Laksatif

dışkıyı yumuşatan ilaçlara verilen ad

Laparoskopi

kansız ameliyat, kapalı ameliyat, küçük deliklerden yapılan ameliyata verilen ad

Lateral

yan

Lavman

makat yolu ile dışkıyı boşaltmak amacı ile verilen sıvı

Leiomyom

bağ dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörler

Leiomyomosarkom

bağ dokusundan kaynaklanan kötü huylu (malign) tümörler

Lenf

akkan damarı

Lokal anestezi

vücudun bir bölgesini ağrıyı yok etmek için iğne ile dondurma işlemi

Lumpektomi

memenin tümörlü kısmının alınması

Makat kondilomu

makat bölgesi siğiline verilen ad

Makrokalsifikasyon odağı

büyük kireçlenme odakları

Mamografi

meme röntgeni

Mamosintigrafi

memenin radyoaktif madde ile çekilen filmine verilen ad

Mastalji

meme ağrısı

Mastektomi

memenin alınması

Mastit

meme iltihabı

Mastodini

meme ağrısı

Mastopati

meme ağrısı

Mayasıl

hemoroid, basur, makat bölgesinde toplar damar şişmesi

Medyan

orta hat

Mekanik ikter

safra yolu tıkanıklığı

Melena

makattan katran renginde siyah dışkılama, mide ve bağırsak kanaması

Meme ca.

meme ca, memenin habis tümörü

Meme displazisi

memenin kistlerle seyerden iyi huylu hastalığı

Metastaz

bir tümörün ilgili olduğu organın dışındaki organlara sıçraması

Mezenter

bağırsakların damarlarının geçtiği yağlı dokuya verilen ad

Mide ca.

mide kanseri

Mide polibi

mideden kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar

Mikrokalsifikasyon odağı

küçük kireçlenme odakları

Miles ameliyatı

rektum ve makatın birlikte çıkarılması ameliyatı, abdomino-perineal rezeksiyon

Minimal invaziv cerrahi

laparoskopik cerrahi

Müshil

dışkıyı su gibi çıkartan ve endoskopi tetkiki ve bazı ameliyatlardan önce kullanılan ilaçlara verilen ad

Nazogastrik sonda

burundan takılan ve mideye yerleştirilen sonda

Nefrektomi

böbreğin alınması işlemi

Nefrolojik

böbrek ile ilgili

Nekroz

ölü doku

Obesite

şişmanlık

Oblik

çapraz, verev

Obstretrik

Doğum bilimi

Oddi stenozu

ana safra kanalının alt ucunun kireçlenmesi

Omentum

bağırsakları örten yağlı tabakaya verilen ad

Onkoloji

kanser tedavisi ile ilgili bilim dalı

Ostomi

bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi

Östrojen

kadınlık hormonu

Özofagus ca.

yemek borusu kanseri

Özofagus kanseri

yemek borusu kanseri

Palyatif

kesin sonuca ulaşmayan, ancak yakınmaları azaltmayı hedefleyen girişime verilen ad

Pankreatit

pankreas organının iltihabı

Paramedyan

orta hattın yanında

Parsiyel

bir kısmını

Pelvis

çatı (leğen) kemiği

Perianal apse

makat apsesi

Perianal fistül

makat fistülü

Peridivertiküler apse

bağırsak divertikülünün delinmesi ve divertikül etrafında cerahat toplanması

Peritonit

karın zarı iltihabı

Peroperatif

Ameliyat sırasında

Pilonidal sinüs

kıl dönmesi

Polip

mide, bağırsak, mesane gibi iç organlardan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar

Polipektomi

polibin çıkartılması işlemi

Port

laparoskopide giriş deliklerine verilen ad

Posterior

arka

Postoperatif

Ameliyat sonrasında

Preoperatif

ameliyattan önce

Profilaktik

koruyucu amaçlı

Profilaktik mastektomi

ailede meme kanseri olanlarda koruyucu amaçlı memenin alınması

Prostatektomi

prostat organının alınması işlemi

Pruritus ani

makatta kaşıntı

Psödokist

pankreatit zemininde olan yalancı kistler

PTK

karaciğer içi ve dışı safra yollarının ilaçlı röntgeni

apse

Pulmoner

akciğer ile ilgili

Radyoaktif iyot tedavisi

atom tedavisi

Rectum ca.

kalın bağırsağın makata yakın olan ve rektum adını alan bölümünün habis (kötü huylu) tümörü

Redüksiyon

geriye itilme

Reflü hastalığı

mide fıtığı

Rektal prolapsus

makat sarkması

Rektopeksi

makat sarkması tedavisinde makatın asılması işlemi

Rektosel

rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümünün vajina (hazne) içine fıtıklaşması

Rektoskopi

rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümünün ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi

Rektum kanseri

kalın bağırsağın makata yakın olan ve rektum adını alan bölümünün habis (kötü huylu) tümörü

Rezeksiyon

bir dokunun kesilmesi

Sedasyon

endoskopi gibi işlemler öncesinde damar yolu ile sakinleştirici ilaçlar verilmesi işlemi

Segmenter

bir bölümünü

Segmenter mastektomi

memenin bir kısmının alınması

Sepsis

yaşamı tehdit eden ve kana yayılan enfeksiyon

Servikal

boyun bölgesi

Sigmoidoskopi

endoskop adı verilen ışıklı bir aletle kalın bağırsağın sol yarısının incelenmesi

SİLS

tek delikten yapılan laparoskopi ameliyatlarına verilen ad

Sinüs pilonidalis

kıl dönmesi

Sistektomi

mesanenin alınması işlemi

Sistemik kemoterapi

damardan tüm vücuda kanseri yok etmeye yarayan ilaçların verilmesi

Sistosel

mesanenin (idrar torbası) vajina içine fıtıklaşması

Skleroterapi

doku içine iğne ile kireç oluşturan kimyasal madde verilmesi

Spastik kolon

sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu

Splenik

dalak ile ilgili

Stereotaksik biopsi

şüpheli dokunun ATEC, INTACT, mamotom vb. aletlerle patoloji tetkiki için çıkartılması

Stoma

bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi

Stoma torbası

deriye ağızlaştırılmış olan iç organın içeriğinin boşaldığı plastik torba

Subtotal gastrektomi

midenin büyük bir bölümünün (üçte ikisi) alınması işlemi

Subtotal kolektomi

kalın bağırsağın karın içindeki bölümünün alınması işlemi

Subtotal tiroidektomi

tiroid bezinin her iki tarafının büyük bölümünün (% 80-85) alınması

Sürrenal

böbreküstü bezi

Sürrenal adenomu

böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör

Sürrenalektomi

böbreküstü bezinin alınması

Sütür

dikiş

Tamamlayıcı tiroidektomi

guatr ameliyatında sonuç kanser gelirse, geriye kalan dokunun alınması işlemi

TAPP

karın içinden laparoskopik kasık fıtığı onarımına verilen ad

Tel ile işaretleme ve biopsi

şüpheli dokunun ince bir tel ile tespit edilerek patoloji tetkiki için çıkartılması

Tenezm

devam eden ıkınma hissi

TEP

karın dışından laparoskopik kasık fıtığı onarımına verilen ad

Tiroid - lobektomi

tiroid bezinin tek tarafının alınması

Tiroid ca.

tiroid bezi (guatr) kanseri

Tiroid kanseri

tiroid bezi (guatr) kanseri

Total

tamamını, tümünü

Total gastrektomi

midenin tümünün alınması işlemi

Total kolektomi

kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi

Total proktokolektomi

kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi

Total tiroidektomi

tiroid bezinin her iki tarafının tümüyle alınması

Transvers

yatay

Travma

yaralanma

Trokar

laparoskopide içeriye yerleştirilen ince borulara verilen ad

Tru-cut biyopsi

dokudan öel bir iğne ile genişçe bir parça alınması

Ülser

küçük yara

Ülseratif kolit

kalın bağırsağın iç yüzeyini döşeyen bölümün iltihaplanması

Ultrasonografi

ses dalgaları yardımı ile iç organları görüntüleyen tekniğe verilen ad

Umbilikal

göbek ile ilgili

Umbilikus

göbek bölgesi

Unilateral

tek taraflı

Üriner inkontinens

idrar kaçırma

Uterus

rahim

Ven

toplar damar

Ventilatör

solunum cihazı

Vücut kitle indeksi

boy ve kilonun oranının alınması (24'ün üzeri kilolu kabul edilir)


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 6 ziyaretçikişi burdaydı!