Blog Sitem
  Ehliyet sorulari
 
1. Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Motor çalışmazken, ışık ve özel alıcıları çalıştırmak
b)Motor çalışmazken diferansiyeli çalıştırmak
c)Motor çalışmazken yağlamayı sağlamak
d)Motor çalışmazken vites kutusunu çalıştırmak
2. Motosiklet kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir
a)Buji
b)Rot
c)Aks
d)Şaft
3. Motosikletin sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi nedir
a)Endüksiyon bobini yanmıştır
b)Lamba yanmıştır
c)Alternatör yanmıştır
d)Konjektör yanmıştır
4. Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır
a)Motor
b)Kavrama
c)Amortisör
d)Rot
5. Motosiklette vites kutusunun bakımı yapılırken neresine bakılır
a)Suyuna
b)Yağına
c)Asidine
d)Antifrizine
6. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Şaft
b)Avans
c)Balans
d)Rot
7. Motosiklete hangi yakıt kullanılır
a)Motorin
b)Gaz
c)Benzin
d)LPG
8. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
a)İspirto
b)Motorin
c)Benzin-LPG
d)Gaz yağı
9. Motosikletin sinyal lambaları çalışmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisindedir
a)Konjektörde
b)Alternatörde
c)Bujilerde
d)Flâşörde
 10. Motosiklette viteslere geçiş zor oluyorsa sebebi nedir
a)Fren pedalına tam basılmamıştır
b)Gaz tam verilmemiştir
c)Debriyaj tam ayırmıyordur
d)Jikle çekiktir
 11. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a)Buji
b)Rotil
c)Diferansiyel
d)Rot başı
12. Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?
a)Benzin, Dizel ve LPG Li
b)Mazot ve fuel oil
c)Dizel ve fuel oil
d)Gaz yağı ve mazot
13. Akümülatörün bakımında neye bakılır?
a)Elaman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
b)Elamanlar içersindeki ispirto seviyesine
c)Elamanlar içersinde antifriz seviyesine
d)Plakaların temiz olup olmadığına
14. Motosikletin farı yanmıyorsa hangisine bakılır
a)Konjektöre
b)Far anahtarına
c)Endüksiyon bobinine
d)Bujiye
15. Hava filitresi tıkalı bir motor nasıl bir karışımla çalışır
a)Normal karışım
b)Zengin karışım
c)Fakir karışım
d)Az karışım
16. Motorsikletin kampanası el ile kıntrol edildiğinde aşırı ısınmışsa arıza ne olabilir
a)Defransiyel ayarı bozulmuştur
b)Vites kutusu ayarı bozulmuştur
c)Fren ayarı bozulmuştur
d)Rölanti ayarı bozulmuştur
17. Motosikletin fren lambası yanmıyorsa arıza nedir
a)Fren hidroliği fazladır
b)Fren müşürü arızalıdır
c)Fren pedalı arızalıdır
d)Fren sisteminde hava vardır
18. Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
a)Bir ve üç zamanlı
b)İki ve beş zamanlı
c)İki ve dört zamanlı
d)Bir ve dört zamanlı
19. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a)Şaft
b)Piston
c)Istavroz dişlisi
d)Aks
20. Motora gerekli olan benzin hava karışımını ayarlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a)Distribütör
b)Egzoz manifoltu
c)Karbüratör
d)Benzin otomatiği
21. Motosikletin egzoz dumanı siyah çıkarsa muhtemel arıza neresindedir
a)Motor ısısı artmıştır
b)Motor yağı kirlenmiştir
c)Karışım oranı bozulmuştur
d)Motor yağı kalınlaşmıştır
 22. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a)Ayna dişlisi
b)Karbüratör
c)Kavrama(Debriyaj
d)Istavroz dişlisi
23. Motorun devri arttıkça, dinamodan çıkan fazla akımı ve voltajı ayarlayıp devreye ve aküye gönderen parça hangisidir?
a)Distribütör
 b)Konjektör(Regülâtör)
c)Kondansatör(Meksefe)
d)Endüksiyon bobini
24. Motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardan biri hangisidir?
a)Bujilerin yanması
b)Endüksiyon bobininin yanması
c)Konjektörün yanması
d)Flâşörün yanması
25. motosiklet tesisatını kısa devreden koruyan parça nedir
a)Konjektör
b)Sigorta
c)Meksefe
d)Alternatör
26. Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
a)Motor devri yükseltilir
b)Motor devri düşürülür
c)Motor rölantide çalıştırılır
d)Motor hemen durdurulur
27. Motor, yağlama yağı seviyesi normalin çok altında iken çalıştırılacak olursa ne olur?
a)Motor çok soğur
b)Motor suyuna yağ karışır
c)Motor ısınır, yanar
d)Yakıta yağ karışır

28. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Eksantrik
b)Krank mili
c)Piston
d)Buji
29. Akümülatörün bakımından aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a)Suyu boşaltılıp yağlanır.
b)Suyu boşaltılıp içi temizlenir.
c)Plakaları temizlenir.
d)Kutup başlarının oksitleri temizlenir.
30. Akümülatörün bakımında hangisi yapılır?
a)Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulur.
b)Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su doldurulur
c)Plakaların 1 cm altına kadar saf su doldurulur.
d)Plakaların ortasına kadar saf su konulur.
31. Motosiklet kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre boyunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
a)Aks
b)İstavroz
c)Platin
d)Mavsal
32. Motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa,ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardan biri hangisidir?
a)Regülâtörün yanması
b)Bujilerin yanması
c)Platinin yanması
d)Flâşörün yanması
33. Hava soğutmalı motoru su soğutmalı motordan ayıran özellik nedir?
a)Bujilerin olmaması
b)Silindir kapağının olmaması
c)Radyatörün olmaması
d)Akümülatörün olmaması
34. Yakıt sisteminde yapılan ayarlar aşağıdakilerden hangisidir
a)Debriyaj
b)Buji
c)Rölanti
d)Platin
35. Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
a)Asit
b)İspirto
c)Saf su
d)Antifriz
36. Buji ayarları yanlış yapılmış bir motorun egzoz dumanı ne renk çıkar
a)Mavi
b)Sarı
c)Siyah
d)Kırmızı
37. Motosiklet kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisi değiştirilir?
a)Fren hidroliği
b)Soğutma Suyu
c)Soğutma antifrizi
d)Motor yağı
38. Motorlar, soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılır?
a)Su ve yağ soğutmalı
b)Su ve hava soğutmalı
c)Su ve benzin soğutmalı
d)Su ve motorin soğutmalı
39. Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Sıkıştırılmış olan benzin ile hava, enjektör ile ateşlenir.
b)Sıkıştırılmış olan benzin, buji ile ateşlenir.
c)Sıkıştırılmış olan benzin hava- karışımı, buji ile ateşlenir.
d)Sıkıştırılmış olan hava, buji ile ateşlenir.
40. Motor ayarları bozulmuş bir motosiklette fazla yakıt sarfiyatı nasıl anlaşılır
a)Mavi egzoz dumanından
b)Sarı egzoz dumanından
c)Siyah egzoz dumanından
d)Beyaz egzoz dumanından
41. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a)Eksantrik
b)Platin
c)Şaft
d)Rot
42. Motosiklet neden hararet yapar
a)Radyatör açık olduğu için
b)Soğutma suyu çoğaldığı için
c)Uygun devirde ve viteste kullanılmadığı için
d)Termostat olmadığı için
43. Bir motosikletin egzoz dumanı siyah çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılır
a)Yağ seviyesine
b)Soğutma suyuna
c)Vantilatöre
d)Hava filtresine
44. Motor yağının kontrolü yapılırken yağ, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
a)Yağ çubuğunun alt çizgisinde
b)Yağ çubuğunun iki çizgisi arasında
c)Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
d)Yağ çubuğunun üst çizgisinde
45. Karbüratöre giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a)Benzin filtresi
b)Su filtresi
c)Yağ filtresi
d)Hava filtresi
46. Motosiklet kullanırken yakıttan tasarruf etmek için ne yapılır
a)Hava filtresi temizlenir
b)Mazot filtresi temizlenir
c)Yağ filtresi temizlenir
d)Benzin filtresi temizlenir
47. Motor çalıştığı sürece, yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır?
a)Yağ çubuğundan
b)Yağ karterinden
c)Yağ göstergesinden
d)Yağ filtresinden
48. Motosiklet farlarının yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir
a)Ampermetre arızalı olabilir
b)Sigorta atmış olabilir
c)Yakıt göstergesi arızalı olabilir
d)Voltmetre arızalı olabilir
49. Motosiklet de motorun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Akümülatörden aldığı enerjiyi durgun enerjiye çevirmek.
b)Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmek.
c)Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek.
d)Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek.
50. Sigorta yanmış ise ne yapılır
a)Bakır tel sarılır
b)Çelik tel sarılır
c)Yenisi takılır
d)Sigara kağıdı sarılır
 
Cevap Anahtarı
 
1- A                        24-B       47-C
2- A                        25-B       48-B
3- B                        26-D       49-C
4- B                        27-C       50-C
5 -B                        28-D
6- B                        29-D
7- C                        30-B
8- C                        31-C
9- D                        32-C
10-C                      33-C
11-A                      34-C
12-A                      35-C
13-A                      36-C
14-B                      37-D
15-B                      38-B
16-C                      39-C
17-B                      40-C
18-C                      41-B
19-B                      42-C      
20-C                      43-D
21-C                      44-B
22-B                      45-D
23-B                      46-A


 

 

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (B Sertifika Türü)

17 Şubat 2007 Tarihli (PDF Formatında)
9 Aralık 2006 Tarihli (PDF Formatında)
14 Ekim 2006 Tarihli (PDF Formatında)
26 Ağustos 2006 Tarihli (PDF Formatında)
08 Temmuz 2006 Tarihli (PDF Formatında)
22 Nisan 2006 Tarihli (PDF Formatında)
18 Şubat 2006 Tarihli (PDF Formatında)
10 Aralık 2005 Tarihli (PDF Formatında)
22 Ekim 2005 Tarihli (PDF Formatında)
28 Ağustos 2005 Tarihli (PDF Formatında)
1 Temmuz 2005 Tarihli (PDF Formatında)
24 Nisan 2005 Tarihli(PDF Formatında)
19 Şubat 2005 Tarihli (PDF Formatında)
18 Aralık 2004 Tarihli (PDF Formatında)
23 Ekim 2004 Tarihli (PDF Formatında)
28 Ağustos 2004 Tarihli (PDF Formatında)
03 Temmuz 2004 Tarihli (PDF Formatında)
11 Nisan 2004 Tarihli (PDF Formatında)

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 438 ziyaretçikişi burdaydı!