Blog Sitem
  En guzel Osmanli Sozleri
 

En güzel  Osmanlı Sözleri


Kanuni Sultan Süleyman’ın Özlü SözleriKanuni Sultan Süleyman’ın En Meşhur Sözü

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

Fatih Sultan Mehmet’in En Ünlü Sözleri
Fatih Sultan Mehmet’ten Sözler

Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir padişah olduğunu sadece sahip olduğu güe değil aynı zamanda zekasına da borçludur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet kıvrak zekası ile neler yapabileceğini ıspatlamıştır.Nitekim Fatih Sultan Mehmet’in söylediği sözlerde bunları ıspatlamaktadır.


Fatih’den Babasına Mesaj
Fatih Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahti bırakıp Manisa’ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verir. Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:

Baba ,
Eğer Padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz ,
yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.
Fatih Sultan Mehmet’in En Meşhur Sözleri
Fatih Sultan Mehmet’in tarihe geçmiş diğer özlü sözleri ise şöyle…
Fatih Sultan Mehmet’in tarihe geçmiş diğer özlü sözleri ise şöyle…
Ya Ben Bizans’ı Alırım; Ya da Bizans Beni.
Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim..
Yapmak İstediğimi Sakalımın Bir Teli Bile Bilseydi, Sakalımın O Telini Hemen Koparır ve Yakardım
Bu Dünya Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadacağım.
Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.
Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.
Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.

Osmanlı Sözleri


Sen, bir kaç kelime daha biliyor olsaydın her harfi için kan dökülen Türk alfabesinin ırzına geçmezdin ! Ama bilmiyorsun.

9 yaşında hafız, 14 yaşında padişah, 21 yaşında İstânbul Fatihi oldu.. Ecdad tarih yazmış, torun ise okumaktan aciz.
Amerika’yı vergiye bağlayan tek devlet Osmanlı Devletiydi.

Alemin padişahı olmak boş bir kavga imiş. Bir Allah dostunun talebesi olmak hepsinden güzel imiş.

Eğer kanım ile yükselecekse Hz. Muhammed’in dini durmayın ey kılıçlarla, doğrayın beni.

Ben ölünce tek elimi tabutumdan dışarı çıkarın.Çıkarın ki insanlar padişah olan kanuninin dünyadan eli boş gittiğini görsünler. [ Kanuni Sultan Süleyman ]

Kanla alınan topraklar ancak kanla verilir ! . [ II. Abdulhamit Han ]
Öyle birine ata de ki papazları müslüman etmiş olsun.
Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. [ Yavuz Sultan Selim ]
 İnanç öyle bir şey ki , Seyit Onbaşı gibi tonları kaldırır , Fatih gibi dağları yürütür . . .

Evet Osmanlı Türkcesi

ile söylenmiş en güzel anlamlı sözler deyimleri ekleyelim...bakalım
neler çıkacak..Ben başlıyayım...Bir kaç örnekle...

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür..

Secaat arzederken kıpti merd-i sirkatin söyler.

Âh kim ağzım sulandı seyr ederken Sâkızı
Bûse va`diyle şeker çiğnerdi bir tersâ kızı..

Dedim gel sîneme dedi o dil-dâr
Od ile penbenin ne oyunu var..

Tıfl iken ver mu`allime veledin
Bildiği tâ ki kala ezberde
`İlm zîrâ sağîr iken olıcak
Sikkedir kim kazıldı mermerde..

Usulü ma’nâyı bilmeyen echel
Solağına davul çalar demişler..


Fatih Sultan Mehmet Han Ve Sokullu
Mehmed Paşadan Anlamlı Sözler


Bir gün Fatih Sultan Mehmet şehri dolaşmaya çıkar.Derken bir vatandaş yanına gelir ve ona:"Hünkarım sizin mal varlığınızın ve saltanatınızın yarısını istiyorum" der.Sultan ona ne hakla istediğini sorar.Vatandaş "sultan ile kardeş olduklarını" söyler.Padişah bu kardeşliğin nereden geldiğini sorduğunda ise ona "ikimizde Hz. Adem'in çocukları değil miyiz? diye cevap verir.Bunun üzerine Fatih yanındakilere adama 1 altın vermelerini emretti.Sonrada Padişah, verilen bir altınla hayal kırıklığına uğramış adamın kulağın eğilerek şunları söyledi:"Ey kardeş!Şu 1 altını al ve hemen buradan uzaklaş.Eğer diğer kardeşlerimiz bunu duyarlarsa sana bir altın bile düşmez!


Osmanlı donanmasının ilk defa bozguna uğradığı İnebahtı Deniz Savaşı’ndan sonra, II. Selim’in emriyle yeni bir donanma kurulur. Donanmayı kurmakla görevlendirilen Kılıç Ali Paşa, bahar ayında donanmayı her şeyi ile hazırlamıştı. İnebahtı’da Kıbrıs’ı almak için uğraşan Haçlı Armadası bu amacına ulaşamamıştı. İnebahtı bozgununun sorumlusu olan Sokullu Mehmed Paşa, 7 Mart 1573’de Venedik büyükelçisi Barbaro’ya :

"Biz sizden Kıbrıs Krallığı'nı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür biter."


Osmanlı Padişahlarının En Güzel Sözleri Kısa,
Osmanlı Sultanlarından Özlü Sözler Anlamlı


Osmanlı Padişahların Sözleri

Osmanlı Padişahlarının söylediği güzel sözler

Fatih sultan Mehmet’in sözleri

Eğer Padişah Ben İsem, Size Emrediyorum. Gelip Ordunun Başına Geçin. Eğer Padişah Siz İseniz, Gelip Devletinizi Düşmanlara Karşı Savunun.

* İmparatorunuza Söyleyin. Şimdi ki Osmanlı Padişahı Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ulaştığı Yerlere, Sizin İmparatorunuzun Hayalleri Bile Ulaşamaz.

* Ya Ben Bizans’ı Alırım; Ya da Bizans Beni.

* Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim

* Yapmak İstediğimi Sakalımın Bir Teli Bile Bilseydi, Sakalımın O Telini Hemen Koparır ve Yakardım

* Bu Dünya Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadacağım.

* Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.

* Hayatım Boyunca ALLAH’ın Emirlerinden Dışarı Çıkmadım. ALLAH’ın Rızasını Kazanmak İçin Uğraştım. Tek Gayem Bu İdi.

* Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim

Fatih Sultan Mehmed’in Yazdığı Gazellerden Bir Örnek :

” İmtisal-i Cahidü fi’llah olubdur niyyetüm
Din-i İslam’un Mücerred Gayretidür Gayretüm

Fazl-ı Hakk u Himmet-i Cünd-i Ricaullah İle
Ehl-i Küfri Serteser Kahreylemekdür Niyyetüm

Enbiya Vü Evliyaya İstinadum Var Benüm
Lütf-i Hakk’dandur Heman Ümmid-i Feth ü Nusretüm

Nefs ü Mal İle N’ola Kılsam Cihanda İctihad
Hamdülillah Var Gazaya Sadhezaran Rağbetüm

Ey Muhammed Mücizat-ı Ahmed-i Muhtar İle
Umarum Galib Ola A’da-yı Dine Devletüm ”

Gazelin Günümüz Türkçesine Çevrilmiş Şekli :

” ALLAH Yolunda Şavaşmaktır Niyetim
İslam Dininin Yanlızca Yücelmesidir Gayretim

ALLAH’ın ve Evliya Ordusunun Yardımıyla
Küfür Ehlini Baştan Başa Kahreylemek Niyetim

Peygamberlere ve Velilere Dayanmışlığım Var Benim
ALLAH’ın Lütfundandır Fetih Ümidim ve Kuvvetim

Benliğimi ve Malımı Dünyada Feda Etsem Ne Olur ?
ALLAH’a Hamd Olsun, Var ALLAH Yolunda Savaşmaya Yüzbin Rağbetim

Ey Mehmed ! Ahmed-i Muhtar’ın Mucizeleriyle
Umarım Galip Olur Din Düşmanlarına Devletim ”

Yavuz Sultan Selim

Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar.

Kanuni Sultan Süleymanın sözleri
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.

Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

II. Abdulhamid’in Söylediği Bazı Sözler

1. Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR!
2. Ben sadece gafil değildim, o kadar.
3. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
4. Tarih değil,hatalar tekerrür ediyor!
5. Düşamının kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşiide borçlandırmadır.
6. Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
7. Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.
8. Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
9. Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a
10. Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır.
11. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.
12. Ha kendi evlatlarım,ha millet farkı yoktur.


Osmanlı padişahlarının sözleri,Osmanlı sözleri

Allahu Teala'nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın; iyice bilmeyince bir işe başlamayasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine inamı (nimeti),ihsanı (ikramı) eksik etmeyesin ki, insan ihsanın kulcağızıdır Zalim olma! Alemi adaletle şenlendir ve cihadı terk etmeyerek beni şad et!

“Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl (ilgi) ve yumuşaklık göster Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklaşma Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı değildir Sana da bunlar yaraşırDaima herkese ihsanda bulun Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum!” Sözlerini tamamladıktan sonra tekrar yanına çağırmış ve vasiyetine hususî olarak şunu da eklemişti:“islâmbol’u (istanbul’u) aç gülzâr (gül bahçesi) et!”

OSMAN GAZİ (Orhan Gazi’ye vasiyeti)

“Osmanlı’ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez! Zirâ i’lâ-yı kelimetullâh azmi iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır Selçuklu’nun vârisi (mirasçısı) biz olduğumuz gibi Roma’nın (Avrupa’nın) vârisi de biziz!”

ORHAN GAZİ

“Sakın, orduya ve zenginliğe mağrur olma Hakikî âlim ve âriflere, bilginlere hürmet edip, sarayında onlara yer ver Benim hâlimden ibret al ki, zayıf, güçsüz bir karınca misâli, hiç lâyık olmadığım hâlde buraya geldim ve Allah-u Teâlâ’nın nice ihsânlarına ve inâyetlerine kavuştum Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizâmı uygula, Muhammed Aleyhisselâm’ın dinini, bu yüce dinin mensuplarını ve itaat eden diğer tebanı himâye eyle! Allah-u Teâlâ’nın hakkını ve kullarının hakkını gözet

“Dinimizin tâyin ettiği beytülmâldeki (devlet hazinesi) gelirin ile kanaat eyle! Devletin zarurî ihtiyaçları dışında sarfiyatta bulunmaktan son derece sakın! Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tembihle Dâimâ adâlet ve insaf üzerine bulun Zulme meydan verme Herhangi bir işe başlayacağın zaman, Allah-u Teâlâ’nın yardımına sığın! Tebanı, düşmanların ve zâlimlerin saldırılarından koru Haksız olarak hiç kimseye muamelede bulunma Dâimâ halkını hoşnut edecek şeyleri arayıp, yapılmasını sağla Onların gönlünü kazanmayı, bunun devamını ve artmasını büyük nimet bil! Tebanın sana olan güveninin sarsılmamasına son derece dikkat eyle”


I MURAD (HÜDAVENDİGAR)

“Unutma ki, yüce ecdâdımızın büyük zaferleri, görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da hakikatte akıl, mantık ve muhabbet güçleriyle gerçekleşebilmiştir

“Ey oğlum! Adâletten hiç ayrılma! Çünkü Allah âdildir ve âdil olanı sever Bir bakıma sen O’nun yeryüzündeki halifesisin O, sana lütuflarda bulunmuş ve kullarının başına serdar eylemiştir; bunu unutma!

“Ey oğlum! Bu dünyada üç türlü insan vardır: Birinci grup, akıl ve fikirleri yerinde, istikbâli az çok gören ve düşünen, hiçbir gayr-i tabiilikleri olmayan kimselerdir İkincisi, hangi yolun doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak kimselerdir Ancak bu duruma kendi istekleriyle değil, etraflarının tesiriyle düşmüşlerdir Nasihat edildiğinde doğru yola gelip hakikati kabul eder ve söz dinlerler Bununla birlikte çoğu zaman da duyduklarına uyarak yaşarlar Üçüncüsü ise ne kendileri bir şeyden haberdardır, ne de yapılan ikaz ve nasihatlere kulak asarlar Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini zannederler; bunlar en tehlikeli olanlardır


ÇELEBİ MEHMET

*Eğer Padişah Ben İsem, Size Emrediyorum Gelip Ordunun Başına Geçin Eğer Padişah Siz İseniz, Gelip Devletinizi Düşmanlara Karşı Savunun

* İmparatorunuza Söyleyin Şimdi ki Osmanlı Padişahı Öncekilere Benzemez Benim Gücümün Ulaştığı Yerlere, Sizin İmparatorunuzun Hayalleri Bile Ulaşamaz

* Ya Ben Bizans'ı Alırım; Ya da Bizans Beni

* Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim

* Yapmak İstediğimi Sakalımın Bir Teli Bile Bilseydi, Sakalımın O Telini Hemen Koparır ve Yakardım

* Bu Dünya Ölümlüdür Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadacağım

* Dünya Devleti Ebedi Değildir Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır

* Hayatım Boyunca ALLAH'ın Emirlerinden Dışarı Çıkmadım ALLAH'ın Rızasını Kazanmak İçin Uğraştım Tek Gayem Bu İdi


FATİH SULTAN MUHAMMED HAN


-Vükela (vekillerin) ve ümeranın (amirlerin) süslü elbiseler giymesi padişahlarına tâzimden ileri gelirBiz ALLAH(cc)'tan başka kime tâzime mecburuz ki bu külfeti ihtiyâr edelim?Bizim padişahımız ALLAH(cc), vücudu saran elbiseye değil,içindeki imâna bakar(Sade giyinmesinin nedeni sorulduğunda)
-Ey gönül!Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama,düşmandan da korkma!Devlet ve saltanat ancak ALLAH(cc)'ın verdiğidir
-Ey canım,eğer sana Selimî gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma
-Güneş Mustafa(sav)'nın yüzünün aynasının bir aksidirHer iki âlem,Mustafa(sav)'nın bir kılına bağlanmıştır
-Gönlünü ve canını O'nun aşkına veren kimse ne kahramandır!Düşüncesi daima Mustafa(sav) olan kimse ne huzur ve rahat içindedir
-Her dertli,mihnete tahammül için biraz gönlünde kuvvet buluyorsa bu kuvvet Mustafa(sav)'dan gelirOnun için her dertli O'na minnettardır
-O Peygamberlerin PadişahıdırDiğer peygamberler O'nun ordusudurYaradılıştan maksat O'durBu kevn-ü mekân O'nun yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir tufeyldir
-Ümit sabahı Mustafa(sav)'nın güzel yüzüdürGayıp sırları O'nun ârif olan gönlünden doğar
-Ümit eliyle Mustafa(sav)'nın eteğine yapışan herkes güneş gibi ayağını feleğin üstüne basar
-O'nun aşkı ile gönlü mahzun olan her sîne ne bahtiyardır!Mustafa(sav)'nı n yoluna kurban edilen can,ne aziz bir candır!
-Ümmetlerin cevahir madenlerinden çıkardıkları bütün lâ'l ve inciler Mustafa(sav)'nın (gzada kırılan) tek inci dişinin diyetidir

-Alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir

YAVUZ SULTAN SELİMHalk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 182 ziyaretçikişi burdaydı!