Blog Sitem
  F Harfi ile Baslayan ilaclar
 
F Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
F
Factane Flakon
Faktör VIII
Ambalaj: 500 IUx1 flakon ve 5 mL’lik 1eritici:: 1.000 IUx1 flakon ve 1 eriticive ayrıca her iki ambalajda da birer transfer iğnesi, filtreli iğneve hava alım iğnesi
End.:FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır hemofili-Ahastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktörVIII inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur. Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.
Uyar.: Faktör VIII ile hemofili-A tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hemofili-A,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör VIII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Genel kural olarak kilo başına 1 IU faktör VIIIuygulanması, plazma faktör VIII düzeylerini %2 kadar artırır. Aşağıdakiformül, belli bir yanıt için dozun belirlenmesinde (I) ya da verilenbir dozla beklenen yanıtın belirlenmesinde (II) kullanılır. (I):Gerekli IU sayısı=Vücut ağırlığı (kg) x faktör VIII düzeyinde (normun%’si) istenen artış x 0.5. (II): Faktör VIII düzeyinde beklenen artış(normun %’si)=2 x uygulanan IU sayısı÷Vücut ağırlığı (kg). Replasmantedavisinin dozu ve süresi, hastanın gereksinimi (ağırlık, koagülasyonbozukluğunun şiddeti, kanamanın yeri ve şiddeti, gereken faktörVIII düzeyi ve varsa inhibitör düzeyi) doğrultusunda bireyselolarak kararlaştırılmalıdır
Factor von Willebrand Flakon IV
Von Willebrand faktörü1000 IU
Ambalaj:1 flakon ve 20 mL çözücü, 1 transferiğnesi, filtreli iğne ve hava alım iğnesi.
End.: Ameliyat sırasında veya şiddetli travmalardaoluşan kanamaların durdurulmasında ve küratif kanama tedavisindeendikedir. Hemofili-A tedavisinde kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Duyarlıolduğu bilinenlerde kontrendikedir. Eğer hastanın faktör VIII:C düzeyiú%20 ise, bu ilaç kanamanın ilk 12saati sırasında tek başına kullanılmamalıdır.
Uyar.: İnhibitörsüz ve özellikle inhibitörlüvon Willebrand hastalığında yerine koyma tedavisi, koagülasyonbozuklukları tedavisinde uzmanlaşmış bir hekimin kontrolünde yapılmalıdır.Gebelik ve laktasyonda güvenirliği, klinik çalışmalarla kanıtlanmadığından,gebelik ve laktasyonda kesin gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Yan E.:Nadir olarakQuincke ödemi, ürtiker, döküntü ve ateş görülmüştür.
Etkileş.:Bugüne kadardiğer ilaçlarla bir etkileşim görülmemiştir. Buna rağmen diğerilaçlarla karıştırılması önerilmez.
Doz Önerisi: Faktör VIII:C düzeyi %40’a ulaştıktan sonra hemostazgözlenir. Faktör von Willebrand, sadece 6-12 saat sonra faktörVIII:C düzeyini pik değerine ulaştırır. Terapötik rejimler, hastanınbazal faktör VIII:C düzeyinin %20’den az ya da çok olmasına bağlı olarakfarklılık gösterir.
Famodin Tablet
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx60 tablet:: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta ve daha sonra 20 mg’lik tablet6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadanönce 4-6 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Famogast Film Tablet
Ambalaj: 20 mgx60 tablet:: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 2 tablet 4-8 hafta ve daha sonra 1 tablet 6 ay süreylekullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadan önce4-6 hafta kullanılan 2 tablettir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Famoser FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx60 tablet :: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta ve daha sonra 20 mg’lik tablet6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadanönce 4-6 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Famotep Tablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 tablet.
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta ve daha sonra ½ tablet 6 ay süreylekullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadan önce4-6 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromunda başlangıçta4x20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Famotsan Tablet
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx60 tablet:: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadanönce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta ve daha sonra 20 mg’lik tablet 6 ay süreylekullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadanönce 4-6 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Famvir Film Kaplı Tablet
Famsiklovir
Ambalaj: 250 mgx21 tablet.
End.:AkutHerpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi ve post-herpetik nevralji gelişimiriskinde olduğu düşünülen hastalarda, bu komplikasyonun iyileşme süresinikısaltmada endikedir.
Kontr.E.: Famsiklovire bilinen aşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.: Doz ayarlaması gerekebileceği için, renal fonksiyonbozukluğu görülen hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Gebelerde veyaemziren annelerde kullanılmasına ancak tedavinin potansiyel yararlarının olasırisklerinden çok daha üstün geldiği durumlarda karar verilmelidir.
Yan E.: Baş ağrısı ve mide bulantısı görülebilir.
Etkileş.: Probenesid ve renal fizyolojiyi etkileyen diğer ilaçlarpensiklovirin plazma düzeylerini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Akut Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi içinyedi gün süreyle günde üç kez 250 mg’lik tablet. Post-herpetik nevraljigelişimi riski taşıdığı düşünülen hastalarda yedi gün süreyle günde üç kez 500mg önerilir. Tedavi, hastalığın seyri sırasında mümkün olduğunca erken,teşhisten hemen sonra başlatılmalıdır
Farengil Gargara
Benzidamin HCl 22.5mg/15 mL
Ambalaj: 120 mL’lik şişe.
Farengil Oral Sprey
Benzidamin HCl 0.27mg/doz
Ambalaj: 30 mL’lik şişe.
End.:Ağız içinelokal olarak uygulandığında aşağıdaki durumlarda endikedir: Ağız ve Diş Eti Hastalıkları: Gingivit, aft, glossit, paradental hastalıklar veaşırı zorlanmaya bağlı paradentozlarda; yardımcı tedavi olarakdiş çekimi ve tedavilerinde. BoğazHastalıkları: Anjin, farenjit, larenjitve tonsillitte gerekli antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak;kemoterapi, radyoterapi ve diğer nedenlerden (örneğin trakealentübasyon) kaynaklanan ağız boşluğu mukozitlerinde, endikedir.
Kontr.E.: Gebelerde ve benzidamin HCl’yeaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Yan E.: Bulantı, kusma, ağız kuruluğuveya salya artışı, tat bozukluğu, iştah kaybı, baş dönmesi, mide-bağırsakbozukluğu, nadiren allerji, uyku bozukluğuyla karşılaşılabilir.
Doz Önerisi:Farengil Gargara: Ağızda çalkalanarak ve/veya gargara yapılarak kullanılır.Bir ölçek (15 mL) gargara, 20-30 saniye ağızda çalkalandıktan ve/veya gargarayapıldıktan sonra, ağızda kalan çözelti tükürülür, yutulmaz. Bu işlem ihtiyacagöre günde 2-3 kez 2-4 saatlik aralarla tekrarlanır. Gerekiyorsa, günde 5kereye çıkılabilir. 6 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.Farengil Oral Sprey: Erişkinler ve yaşlılarda 1.5-3 saataralıklarla 4-8 püskürtme, 6-12 yaş çocuklarda 1.5-3 saat aralıklarla 4püskürtme, 6 yaşından küçük çocuklarda 1.5-3 saat aralıklarla, en fazla 4püskürtme.
Farial Burun Spreyi
İndanazolin HCI1.18 mg/ml
Ambalaj: 10 mL’lik (%1’lik eriyik)ambalaj.
End.:Akut vekronik rinite bağlı nazal respirasyon bozukluklarının tüm formları,postoperatif rinopatiler ve ayrıca otitis mediada bozulmuş tubalventilasyonun ek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Rinitissikka ve dar açılı glokomda kontrendikedir.
Uyar.: Tüm nazal dekonjestanlarda olduğugibi 1 haftadan fazla süreyle kullanılmamalıdır. 6 yaşından küçükçocuklarda kullanılmaz.
Doz Önerisi: Burun delikleri iyice temizlendikten sonra, nefesalırken şişe bir kez sıkılarak uygulanır. Yetişkinler ve 6 yaşındanbüyük çocuklarda burun deliklerine 1 kez püskürtülür. Bu doz gerektiğinde birkaç keztekrarlanır
Farlutal Tablet
Medroksiprogesteronasetat
Ambalaj: 250 mgx30 tablet.
Farlutal Depo Flakon IMDeva
Medroksiprogesteronasetat
Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 flakon.
End.:Operasyonyapılamayan, nüksetmiş ve metastatize olmuş endometrium ve renalkarsinomların yardımcı tedavisinde palyatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Trombofilebittetromboembolik bozukluklarda, ileri derecede karaciğer fonksiyonbozukluğunda, düşüklerde, medroksiprogesterona karşı duyarlığıolanlarda, kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi görüldüğünde,meme karsinomunda, nedeni saptanmamış vajinal kanamalarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte kullanılması önerilmez. Trombolik rahatsızlıklar(trombofilebit, serebrovasküler bozukluklar, pulmoner embolizm,retinal trombozis), ani ve kısmi veya tam görme kaybı, diplopi, migren,papilla ödemi veya retinada damar lezyonu oluştuğunda veya şüpheedildiğinde tedavi hemen durdurulmalıdır.
Yan E.:Memededuyarlık, galaktore, vajinal kanama, adet miktarındaki değişmeler,amenore, ödem, kilo değişimleri, servikal aşınmadaki ve servikalsekresyondaki değişmeler, kolestatik sarılık, kaşıntılı veya kaşıntısızderi döküntüsü, depresyon, insomnia, yorgunluk, sinirlilik, trombofilebit,serebral trombozis ve emboli, hiperpireksi, pulmoner emboli, nadirenbaş ağrısı, akne, alopesi, hirsutizm, anafilaktoid reaksiyonlargörülebilir
Etkileş.: Plazma aminoasit, serum alkalin fosfataz, ürinernitrojen, karaciğer fonksiyon testleri; koagülasyon testleri,metyrapone testi, pregnandiol tayini ve tiroid fonksiyon testlerinietkileyebilir. Bromokriptinle birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi:FarlutalTablet: Doz günde 100-1000 mg arasında değişebilir(daha yüksek dozlar, ik-üç güne bölünerek verilebilir). Genellikledüşük doz endometrium karsinomasında kullanılır. Farlutal, kemoterapiveya radyoterapi gibi diğer antineoplastik tedavilerle kombineedilebilir. Doz Önerisi:Farlutal Depo Flakon: Endometrium ve renal karsinomlardaönerilen inisyal doz haftada 400-1000 mg’dir. Birkaç hafta veya aydaiyileşme görülürse; hastadaki bu iyiye gidişin, ayda 400 mg gibidüşük dozla korunması mümkündür.
Farlutal Tablet
Medroksiprogesteronasetat
Ambalaj: 5 mgx12 tablet.
End.:Fonksiyonelmetroraji (hiperestrinizm ve lutein eksikliğinden kaynaklanan),sekonder amenore (hiperestrinizm ve hipoestrinizmden kaynaklanan,ikinci halde estrojenlerle birlikte verilir) ve endometriozdakullanılır.
Kontr.E.: Nedeni saptanamayan vajinal kanamalarda trombofilebit,tromboembolik bozukluklar, serebral apopleksi veya karaciğerhastalıkları görülenlerde ve medroksiprogesteron asetata karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Medroksiprogesteronasetatın teratojenik etki potansiyeli bulunduğundan, düşükleilgili endikasyonlarda kullanılması sakıncalıdır. Gebeliğin ilk dört ayında kullanılmamalıdır.Bazı deneyhayvanı türlerinde karsinojenik olduğu belirlenmiştir.
Uyar.: Görme kaybı, diplopi veya retinalvasküler lezyonlar oluştuğunda tedaviye son verilmelidir. Diyabetliveya depresyon geçiren hastalar, medroksiprogesteron tedavisisüresince yakından izlenmelidir.
Yan E.: Ödem, deri döküntüleri, memededuyarlık hissi, adet kanamasında değişiklik, servikal erozyondave sekresyonda değişmeler görülebilir. Tedavi sona erdiğinde bu etkilerkendiliğinden kaybolur.
Doz Önerisi: Ortalama günlük doz yaklaşık 5-10 mg’dir. Düzensizmenstrüasyonlarla ilgili jinekolojik rahatsızlıklarda menstrüasyonunikinci yarısında 8-10 gün uygulanır. Şiddetli metrorajide dozajartırılarak günde 15-25 mg’ye kadar çıkılabilir
Farmorubicin Flakon
Epirubisin HCI
Ambalaj: 10 mgx1 flakon ve 5 mL’lik çözücü::50 mgx1flakon ve 25 mL’lik çözücü.
End.:Meme karsinomu,malign lenfoma, yumuşak doku sarkoması, mide, karaciğer, pankreasve akciğer karsinomu, over karsinomu dahil olmak üzere, birçok tümörçeşidinde epirubisin ile yanıt alınmaktadır. İntravezikal olarakuygulandığında, mesanedeki karsinomun in-si tu’nun ve papilertransisyonel hücre karsinomunun tedavisinde ve transüretral rezeksiyonundansonra nükslerin önlenmesinde yarar sağlamaktadır.
Kontr.E.:Daha öncedoksorubisin veya daunorubisin gibi diğer antrasiklinlerin maksimumkümülatif dozları ile tedavi görmüş hastalarda, radyoterapi veyadiğer antitümör ilaçların yol açtığı ağır myelosüpresyon saptananhastalarda, halen veya daha önce kalp fonksiyonlarında bir bozuklukbelirlenmiş olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Epirubisin yalnız antineoplastik ve sitotoksikterapide tecrübeli ve yetkili doktorların gözetimi altında uygulanmalıdır.Diğer antrasiklinler için tanımlanan türde bir kalp yetmezliği görülmeriskini minimuma indirmek amacıyla, tedavi süresince kalp fonksiyonudikkatle belirlenmelidir. İntramüsküler veya intratekal olarak olarak verilmemelidir.Serbest akışlı IV serum fizyolojik enfüzyonun tüpüne enjekte edilerekverilmesi önerilir. Enjeksiyon sırasında epirubisinin ekstravazasyonu,ağır doku lezyonlarına hatta nekroza yol açabilir. İntravezikaluygulama bir kateter vasıtasıyla yapılmalı, ilaç mesanede 1 saatkalmalı, bu süre sonunda hastanın idrara çıkması sağlanmalıdır.Epirubisin uygulandıktan sonraki 1-2 gün boyunca idrar kırmızıbir renk alabilir. Gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Miyelosüpresyonve kardiyotoksisitenin yanı sıra alopesi, stomatit görülebilir. Ayrıcabulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar vehiperpireksi bildirilmiştir. Nadiren ateş, titreme ve ürtiker bildirilmiştir.Anafilaksi görülebilir
Doz Önerisi: Tek başına kullanıldığında erişkinlerde 60-90mg/m2 IV olarak 3-5 dakikalık sürede uygulanmalıdır. Tedavi 21 günde bir tekrarlanmalıdır.Bir devredeuygulanacak total doz birbirini takip eden 2-3 güne bölünerek verilebilir.Diğer antitümoral ajanlarla birlikte kullanıldığında dozun yeterinceazaltılması gerekir. İntravezikal uygulamada mesanenin papilertransisyonel hücre karsinomunda 8 hafta süreyle her hafta 50 mg olarakuygulanmalıdır
Fast jel
Ketoprofen 25 mg/g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.:Burkulma,incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar, hafif şiddetteki artritler,yüzeyel tendinitler, şiddetli lombalji, spor yaralanmaları gibi travmatik ya daromatizmal orijinli kas ve iskelet sisteminde ağrı ve ödeme neden olandurumların semptomatik tedavisinde, skleroterapi sonrasındaki venöziltihapların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Ketoprofen, asetilsalisilik asit ve benzeri etkidekimaddelere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır. Akıntılı dermatozlarda, ekzemalıve enfeksiyonlu deri lezyonları üzerine, mukoza ve göz çevresineuygulanmamalıdır.
Uyar.: Tedavi sırasında deri döküntülerioluşursa, uygulamaya son verilmelidir. Gebelikte kullanımı önerilmez.Çok gerekli değilse emzirme döneminde ve 12 yaşın altındaki çocuklardakullanımı önerilmez.
Yan E.:Nadirenderide kızarıklık ve kaşıntı gibi allerjik reaksiyonlara nedenolabilir.
Doz Önerisi: Burkulma, incinme, ezilme, spor yaralanmaları gibitravmatik veya romatizmal orijinli ağrılarda, skleroterapi sonrasındaki venöziltihaplarda; günde 2 kez 2 gram (ya da 5 cm kadar) jel; yüzeyel tendinittegünde 2 kez 4 gram (ya da 10 cm kadar) jel; küçük eklemlerde artrozda günde 3kez 4 gram (ya da 10 cm civarında) jel; şiddetli lombaljide ilk 3 gün boyunca,3 kez 5 gram jel, sonraki 4 gün boyunca günde 2 kez 5 gram jel uygulanır.Ağrılı bölgeye ince bir tabaka halinde sürülür
Fasturtec Flakon
Rasburikaz
Ambalaj: 1.5 mgx3 flakon ve 3×1 mLsolvan içeren ampul : 7.5 mgx1 flakon ve 5 mL solvaniçeren 1 ampul.
End.:Kemoterapibaşlangıcında, yüksek tümör yükü olan hematolojik maligniteli hastalar ilehızlı tümör lizisi veya küçülmesi riski taşıyan hastalarda, akut böbrekyetmezliğinden korunmak amacı ile akut hiperüriseminin tedavisi veprofilaksisinde.
Kontr.E.: Ürikazlara karşı aşırı duyarlılık, glikoz 6 fosfatdehidrogenaz eksikliği ve hemolitik anemiye neden olan diğer hücresel metabolikhastalıklarda kontrendikedir. Hidrojen peroksit, ürik asidin allantoinedönüşümünün bir yan ürünüdür. Hidrojen peroksidin neden olabileceği hemolitikanemilerin önlenmesi amacıyla, Fasturtec bu hastalıkların bulunduğu kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hastaların alerjik tipteistenmeyen etkileri, özellikle anafilaksi dahil ciddi aşırı duyarlıkreaksiyonlarının başlangıcı açısından, yakın takibe alınması gerekir. Böyle birdurumda, tedaviye hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.Methemoglobinemi gelişen hastalarda uygulamaya hemen ve süresiz olarak sonverilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Hemoliz gelişmesi durumunda, tedaviyehemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: İlaca bağlı en önemli advers olaylar, başlıca döküntüolmak üzere alerjik reaksiyonlardır. Bronkospazm olguları ve anaflaksi dahilciddi aşırı duyarlık reaksiyonlarına da neden olduğu düşünülmektedir. Nadirenhemoliz ve methemoglobinemi gibi hematolojik bozukluklara neden olmuştur.Rasburikaz aracılığıyla ürik asidin allantoine enzimatik dönüşümü sırasındahidrojen peroksit açığa çıkmaktadır. G6PD eksikliği olan hastalar gibi riskaltındaki hasta grubunda hemolitik anemi veya methemoglobinemi gözlenmiştir.
Etkileş.: Olası ilaç geçimsizliklerini önlemek amacıyla, rasburikazenfüzyonu, kemoterapötik ajanların uygulanması amacıyla kullanılandan farklıbir enfüzyon setinden verilmelidir. Farklı bir enfüzyon seti kullanılmasımümkün değilse, kemoterapötik ajanlar ve rasburikaz uygulamaları arasında,enfüzyon seti % 0.9’luk NaCl solüsyonuyla yıkanmalıdır. Geçimsizlik olasılığınedeniyle, seyreltme için dekstroz çözeltisi kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Hematolojik malignitelerin kemoterapisi konusunda eğitimalmış bir hekimin gözetimi altında uygulanmalıdır. Yalnızca kemoterapininbaşlangıcı sırasında veya kemoterapi başlangıcından hemen önce uygulanmalıdır. Önerilen doz 0.20 mg/kg/gün’dür. Fasturtec, 50 mL %0.9’luk sodyum klorürsolüsyonu içinde, günde bir kez, 30 dakikalık intravenöz enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır. Tedavi süresi 5 ile 7 gün arasında değişir
Faverin FilmTablet
Fluvoksamin maleat
Ambalaj: 50 mgx30 tablet :100 mgx30tablet.
End.: Depresyon ve depresif belirtilerintedavisinde ve obsesif-kompulsif bozukluk belirtilerinin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Terfenadin, astemizol, sisapridile birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörü ilaçlarla birliktekullanımı kontrendikedir. İrreversibl MAO inhibitörü ilaçlarlayapılan bir tedavi kesildikten sonra fluvoksamin tedavisine başlamakiçin en az 2 hafta geçmelidir. Moklobemid gibi reversibl MAO inhibitörüilaçlarla yapılan bir tedavinin kesildiği günün ertesi günü fluvoksamintedavisine başlanabilir. Fluvoksamin tedavisini keserek herhangibir MAO inhibitörü ilaç tedavisine başlamak için en az 1 hafta süregeçmelidir. Aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Depresyonlu hastalar intihargirişimine daha yatkın olur ve bu yatkınlık hastalıkta önemli derecededüzelme oluşana kadar devam edebilir. Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiolan hastalarda tedaviye düşük dozda başlanmalı ve hastalar yakındanizlenmelidir. Mani öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalı,nöbet görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Anamnezinde konvülsiyonbulunan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Fluvoksaminkalp hızında önemsiz miktarlarda (dakikada 2-6 vurum) azalmaya yolaçabilir. Her psikoaktif ilacın muhakeme, düşünce ve motor kullanımıyeteneğini etkilemesi nedeniyle, hastanın ilaca bireysel yanıtıtam olarak belirlenene kadar dikkatli olunması önerilir. Herhangibir ilacın gebelikte kullanımı sırasında uyulması gereken önlemlereuyulmalıdır. Fluvoksamin anne sütüne az miktarda geçebilir. Bu nedenleilacın emziren anneler tarafından kullanılması önerilmez.
Yan E.: Fluvoksamin tedavisi sırasındaen sık görülen belirti bazan kusmanın eşlik edebildiği bulantıdır.Asteni, baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, taşikardi, karın ağrısı,iştahsızlık, kabızlık, ishal, ağızda kuruma, dispepsi, ajitasyon,endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya eğilim,tremor görülebilir.
Etkileş.: Terapötik indeksi dar olan ilaçlarla(ön. varfarin, fenitoin, teofilin, klozapin ve karbamazepin) klinikteönem taşıyan etkileşmeler görülebilir. Trisiklik antidepresanlarlabirlikte kullanımı önerilmez. Birlikte kullanıldığında propranololünplazma düzeylerinde yükselme görülmüştür. Fluvoksamin ile birlikteoral antikoagülan uygulanan hastaların protrombin süresi izlenmelive hastalara uygulanan antikoagülan dozları bu süreye göre ayarlanmalıdır.Lityum ve triptofan, fluvoksaminin serotonerjik etkilerini artırırve bu kombinasyon dikkatle kullanılmalıdır. Fluvoksamin kullananhastalara alkol kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir.
Doz Önerisi: Başlangıç olarak akşamları bir kerede alınan 50mg ya da 100 mg’lik dozlar önerilir. Etkili doza ulaşana kadar dozungiderek artırılması önerilir. Etkili günlük doz genellikle 100mg’dir ve hastadan alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Doz günde 300mg’ye kadar yükseltilebilir. 150 mg’den yüksek dozlar bölünerek verilmelidir.Depresif bir dönemin iyileşmesinden sonra en az 6 ay süreyle entidepresanilaç tedavisine devam edilmelidir
Favirab Flakon
At kaynaklı kuduzimmünglobülininin F(ab’)2 fragmanları 200- 400 IU/mL
Ambalaj: 5 mLx1 flakon.
End.: Özellikle ciddi temaslarda(örn. durumu incelenemeyen veya kuduz virüsü ile enfekte olduğu bilinen ya daşüphelenilen evcil ya da vahşi hayvanın yol açtığı yüz, baş, boyun ve ellerdeçoklu ciddi ısırıklar) veya küçük çocukların ısırılmalarında olmak üzere kuduzvirüsü ile temas ettiğinden şüphelenilen bireylerin seroprofilaksisinde(antikor enjeksiyonu ile koruma) endikedir. Kuduz aşılamasıyla birlikte, ayrıolarak uygulanmalıdır.
Kontr.E.: At kaynaklı proteinlere karşı allerji öyküsü bilinenbireylerde kullanılmamalıdır. Ancak, kuduzun ölümcül riski nedeniyle her türlüolası kontrendikasyon göz ardı edilebilir.
Uyar.:Favirab sadece kuduz kontrol merkezlerinde, tıbbi gözetim altındauygulanmalıdır. İnsan deneylerinde ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliğikanıtlanmamıştır. Kuduzun ölümcül riski dikkate alındığında, maruziyetinardından uygulanacak profilaktik kuduz tedavisi için gebelik birkontrendikasyon oluşturmaz. Ancak seçim imkanı olduğu takdirde, insankaynaklı kuduz immünglobülini tercih edilir.
Yan E.:Ani veyagecikmiş tip allerjik reaksiyonlar görülebilir. Ani reaksiyonlar,hipotansiyon, dispne ve ürtiker ile görülen anafilaktik reaksiyonlardır.Nadiren Quincke ödemi veya anafilaktik şok gibi çok daha ciddi reaksiyonlarortaya çıkabilir.
Etkileş.: Aşı tedavisi başladıktan sonra Favirab’ıntekrarlayan enjeksiyonları, aşı ile garanti edilen koruyucu etkinliğiazaltabilir. Favirab ve kuduz aşısının birlikte kullanıldığı tedavilerde, aşı Favirab’dan ayrıolarak kontra-lateral anatomik bölgeye, farklı bir enjektör kullanılarakuygulanmalıdır. İmmün yanıtı zayıflatacak kortikosteroidlerin kullanımındankaçınılmalıdır.
Doz Önerisi:Favirab temasın ardından mümkün olan en kısa süre içindeuygulanmalıdır. Önerilen doz, erişkin ve çocuklarda vücut ağırlığına göre, 40IU/kg’dir. Ancak, çocuklarda, özellikle çoklu yaralanmalarda yara(lar)ın doğruşekilde infiltre edilmesine yetecek miktarda immünglobülin elde edilmesi içindozun %0.9 NaCl çözeltisinde 2-3 kat seyreltilmesi önerilir. İmmünglobülinaşının sağlayacağı aktif antikor üretimini bir miktar baskılayabileceği içinhiçbir surette önerilen doz aşılmamalıdır. Favirab IMyoldan yavaş enjekte edilmelidir
Felden IM Ampul IM
Piroksikam
Ambalaj: 20 mg/1 mLx5 ampul.
Felden Flash Tablet
Piroksikam
Ambalaj: 20 mgx10 tablet.
End.:Antienflamatuvarve/veya analjezik etki gerektiren romatoid artrit, osteoartrit(artroz, dejeneratif eklem hastalığı) ve ankilozan spondilitinakut ağrılı dönemlerinde, akut muskuloskeletal hastalıklar, akutgut, cerrahi girişimlerden sonraki ve akut travma sonucu ağrı gibiçeşitli durumlarda endikedir. 12 yaş ve üzeri hastalarda primerdismenorede ağrının giderilmesinde endikedir. Üst solunum yolu enflamasyonuylailgili ateş ve ağrının giderilmesi için de kullanılabilir.
Kontr.E.:Aktif peptikülserde kontrendikedir. Daha önceden bilinen aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Aspirin ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlarla astım semptomları, nazal polipler, anjiyoödem veya ürtikergörülen hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Seyrek olarak peptik ülserasyon,perforasyon ve nadiren fatal olabilen gastrointestinal hemorajibildirilmiştir. Nadir durumlarda nonsteroidal antienflamatuvarilaçlar interstisyel nefrit, glomerülit, papiller nekroz ve nefrotiksendroma neden olabilir. Piroksikam, trombosit agregasyonunuazaltır ve kanama zamanını uzatır. Gebelikte kullanımı önerilmez.Emziren annelerde klinik güvenirliği henüz kanıtlanmadığındanönerilmez.
Yan E.:Stomatit,anoreksi, epigastrik sıkıntı, bulantı, kabızlık, abdominal rahatsızlık,diyare, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık olabilir.
Etkileş.:Nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlar sodyum, potasyum ve su tutulmasına nedenolabilir ve diüretik ajanların natriüretik etkisine engel olabilir.Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte verilmesiyle kanamabildirilmiştir.
Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilittegünde tek doz 20 mg ile başlanır. Sürek dozu hastanın durumuna göre ayarlanır.Akut iskelet kas bozukluklarda tedaviye ilk iki gün 40 mg/gün tek dozveya bölünmüş dozlar ile başlanır. Daha sonra günde 20 mg ile 7-14 gün tedaviye devamedilir. Akut gutta tedaviye tek doz 40 mg ile başlanır. Daha sonra 4-6gün süreyle 40 mg tek doz veya bölünerek verilir. IM form akut durumlarınkısa süreli başlangıç tedavisinde ve kronik durum akut alevlenmedönemlerinde uygundur. Oral formla tedaviye devam edilir.
Felden Jel
Piroksikam anhidröz
Ambalaj: 5 mg/gx50 g’lik tüp.
End.:Ağrı veenflamasyon ile karakterize osteoartrit (artroz, dejeneratif eklemhastalığı), tendinit, tenosinovit, periartrit, burkulmalar, incinmelergibi posttravmatik veya akut muskuloskeletal bozukluklar içerençeşitli durumlarda ve aşağı bel ağrılarında endikedir.
Kontr.E.: Daha önceden piroksikamın herhangi bir dozajformuna karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kullanılmamalıdır.Aspirinve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara karşı çapraz duyarlıkpotansiyeli vardır. Aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlarla astım semptomları, rinit, anjiyoödem veya ürtiker gelişebilenhastalara verilmemelidir.
Uyar.: Lokal irritasyon gelişirse uygulamakesilmeli ve gerekirse uygun tedaviye başlanmalıdır. Göze, mukozaya,açık deri lezyonları ve uygulama yerinde cilt hastalığı bulunanlarauygulanmamalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Hafif veya orta derecede lokalirritasyon, eritem, döküntü, pitroid kepeklenme, kaşıntı ve uygulamayerinde lokal lezyonlar görülebilir.
Doz Önerisi: 1 gramlık doz (5 mg piroksikama eşdeğer) günde3-4 kez hastalık bölgesine iyice ovuşturularak sürülür. Oklüzif bandaj yapılmamalıdır
Femara FilmTablet
Letrozol
Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet.
End.:Metastatikve lokal ileri meme kanserli, hormon reseptörü (ER ve/veya PR) pozitif veyahormon reseptör durumu bilinmeyen, postmenopozal durumdaki kadın hastalarda ilkbasamak tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.Premenopozal endokrin durumundaki kadınlarda, gebelik ve emzirmedöneminde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hastalara, makine veya araçkullanmaları için gerekli fiziksel veya zihinsel yeteneklerinin bozulabileceğibildirilmelidir.
Yan E.: Baş ağrısı, bulantı, periferalödem, yorgunluk, sıcak basması, saç seyrelmesi, eritemli ve makülopapülerdöküntüler, kusma, dispepsi, kilo artışı, kas ve iskelet ağrısı,iştahsızlık, vajinal kanama, vajinal akıntının artışı, kabızlık,baş dönmesi, iştah artışı, terlemede artış, nefes darlığı, trombofilebitve leke tarzında vajinal kanama görüldüğü bildirilmiştir.
Etkileş.: Şimdiye kadar letrozolün diğerantikanser ilaçlarla birlikte kullanımı hakkında klinik bir deneyim yoktur.
Doz Önerisi: Yetişkin ve yaşlı hastalarda Femara’nın önerilen dozu günde bir kez2.5 mg’dir. Femara ile tedaviye tümörün progresyonu belirtilerigörülünceye kadar devam edilmelidir. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasıgerekli değildir. Çocuklarda kullanılmaz. Hepatik ve/veya renalbozukluğu olan hastalar: Hepatik bozukluğu veya renal bozukluğu olan hastalar(kreatinin klirensi -10 mL/dak,) için doz ayarlamasıgerekli değildir. Ancak, şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olanhastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır
Fenidin Şurup.
Difenhidramin HCI14 mg, amonyum klorür 135 mg, sodyum sitrat 57 mg, mentol 1.1 mg/5 mL
Ambalaj: 125 mL’lik ambalaj
End.:Solunumsistemindeki mukoz ifrazın yumuşatılıp çıkarılmasına yardım edecekfaktörler bu kombinasyonda bir araya getirilmiştir. Soğuk algınlığındanileri gelen öksürüklerin tedavisinde kullanılır. Alerjik nedenliöksürüklerde endikedir. Üst solunum yolları mukozasının irritasyonunuyatıştırıcı bir etki gösterir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda, MAOinhibitörü ilaç alanlarda, dar açılı glokomda, astım nöbetlerinde,prostat hipertrofisi olgularında, prematüre ve yenidoğanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Kombinasyonun içerdiği antihistaminik maddeolan difenhidramin reaksiyon yeteneğini azaltıp, uyuşukluk,dikkat refleks kaybı ve uyku oluşturacağından araba kullananlar,yüksek ve tehlikeli yerlerde ve dikkat gerektiren aletlerle çalışanlaraverilmemelidir. Santral sinir sistemini deprese eden alkol, hipnotikve trankilizan ilaçlarla beraber kullanıldığında depresyon etkisininşiddetleneceği unutulmamalıdır. Gebelerde fetüsü, emziren annelerde laktasyonuetkileyebileceği göz önünde tutularak, böyle kişilerde kullanılmasındankaçınılmalıdır.
Yan E.:Başlıca uyuşukluk,ağız-burun ve boğaz kuruluğu görülebilir. Ayrıca bazan deri döküntüleri,ışığa karşı duyarlık, bulanık görme, iştahsızlık, hipotansiyon,idrar retansiyonu, baş ağrısı, palpitasyon görülebilir. Özellikleçocuklarda yüksek dozlarda verildiğinde uykusuzluk, huzursuzluk,bulantı görülebilir. Bu yan etkiler ilacın kullanımına son verildiğindeortadan kalkar.
Etkileş.:MAO inhibitörü,santral sinir sistemi depresanları, alkol, trankilizan ve narkotikanaljeziklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde her 2-3 saatte bir 1-2 ölçekve çocuklarda 1-5 yaş arasında olanlarda her 3-4 saatte bir ½ ölçekve 6-12 yaş arasında olanlarda her 3-4 saatte bir 1 ölçektir
Fenilefrin Damla
Fenilefrin HCI
Ambalaj: %10×5 mL’lik damlalıklışişe.
End.:Vazokonstriktördekonjestan ve midriyatik olarak şu endikasyonlarda kullanılır:Üveitlerde posterior sineşi oluşumunu önlemek veya geciktirmekamacıyla, oftalmik cerrahi girişimlerden önce veya postoperatifdönemlerde, siklopleji olmaksızın refraksiyonda; fundoskopilerde,diğer teşhis amaçlı girişimlerde midriyatik olarak.
Kontr.E.: Fenilefrin HCl’nin oftalmik solüsyonları anatomikolarak ön kamara açısının dar olduğu olgularda veya dar açılı glokomolgularında kontrendikedir. Ayrıca fenilefrin düşük doğum ağırlıklıbebeklerde veya ciddi aterosklerotik kardiyovasküler/serebrovaskülerhastalıkları olan olgularda kontrendikedir. Fenilefrin HCl kornealepitelyal bariyerin bozulmuş olduğu intraoküler operatif girişimlerdede uygulanmamalıdır. Fenilefrine aşırı duyarlığı olduğu bilinenolgularda da kontrendikedir.
Uyar.: Diğer bütün adrenerjik ilaçlar için olduğu gibifenilefrin, MAO inhibitörleri ile birlikte ve/veya MAO inhibitörlerininuygulanmasından sonraki 3 hafta içinde kullanılmamalıdır. Yaşlıolgularda, fenilefrin HCl tedavisinden 1 gün sonra rebound miyoziseneden olabilir. Lakrimal kese her damlatmadan sonra 2-3 dakika süreylebasılı tutularak sistemik emilim en az düzeye indirilmelidir.Kalp hastalığı bilinen yaşlı olgularda uygulama sırasında kan basıncımonitorize edilmelidir. Gebe kadınlara ancak açık bir biçimde gerekliliğisaptanmış olgularda uygulanmalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediğinden,emzirenlerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Düşük doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanlarda,bebeklerde ve idiopatik ortostatik hipotansiyonu olan yaşlı olgulardabelirgin kan basıncı artışı bildirilmiştir. Oluşabilecek kardiyovasküleryan etkiler genellikle yaşlı olgularda ortaya çıkmakta ve kan basıncındabelirgin artış, senkop, miyokard enfarktüsü, taşikardi, aritmi vefatal sonuçlanan subaraknoid kanama olarak bildirilmektedir.
Doz Önerisi: Kısa midriyaz istenen durumlarda 1-2 damla damlatılır,5 dakika sonra tekrarlanır ve 20-30 dakika sonra göz muayenesi yapılır.Kataraktoperasyonundan 1.5 saat ve ½ saat önce 2’şer damla damlatılır
Fenistil Draje
Dimetinden maleat
Ambalaj: 1 mgx20 draje.
Fenistil Şurup
Dimetinden maleat
Ambalaj: 10 mg/100 mL’lik ambalaj.
End.:Ürtiker,saman nezlesi, atopik rinit gibi üst solunum yolunun alerjik durumları,ilaç ve besin alerjileri, kolestazise bağlı kaşıntılar dışında çeşitlinedenlere bağlı kaşıntılar, su çiçeği gibi döküntülü deri hastalıklarındakikaşıntılar ve böcek sokmalarında endikedir. Ekzema ve alerjik orijinlidiğer kaşıntılı dermatozlarda yardımcı tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.:Dimetindenekarşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Dimetinden mental uyanıklığı azaltabilir. Hastalar,araba kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparkendikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde ancak zorunluolduğunda ve beklenen yararları potansiyel zararlarından dahaönemliyse kullanılmalıdır. Dimetindenin emziren anneler tarafından kullanılmamasıönerilir.
Yan E.:Uyuşukluk,bazan bulantı dahil gastrointestinal rahatsızlık, ağız veya boğazkuruluğu, baş dönmesi, heyecanlanma, baş ağrısı, ödem, deride döküntüler,kas spazmı ve solunum bozuklukları görülebilir.
Etkileş.:Trankilizanlarveya alkol gibi SSS depresanlarının sedatif etkisini artırabilir.Alkolle birlikte alındığında reflekslerde çok belirgin yavaşlamagörülebilir. MAO inhibitörleriyle birlikte uygulanması antihistaminiklerinantimuskarinik ve SSS depresan etkilerini artırabilir, birliktekullanılmaları önerilmez. Trisiklik antidepresanlar ve antikolinerjikilaçlar antihistaminiklerle aditif antimuskarinik etkileşmegösterirler ve bu nedenle glokom veya üriner retansiyonun şiddetlenmeriskini artırırlar
Fenokodin Tablet
Kodein 20 mg, dionin10 mg
Ambalaj: 20 ve 500 tablet.
End.:Çeşitlisolunum yolu hastalıklarıyla oluşan öksürükleri dindirmede kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere karşı duyarlığı olanlarda,ilaç bağımlılığına yatkın olanlarda, solunum zorluğunda, kronikkonstipasyonu olanlarda, safra kesesi ameliyatlarından sonra,MAO inhibitörü ilaç kullananlarda kullanılmaz. Ayrıca akut alkolzehirlenmesinde, intrakraniyal basıncın arttığı durumlarda kullanılmaz.Bronşiyalastım krizlerinde verilmemelidir.
Uyar.: Hipotiroidli, karaciğer veböbrek bozukluğu olanlara, adrenokortikal yetersizliği olanlaradikkatli veya indirilmiş dozlarda verilmelidir. Sedasyona nedenolacağından, araç kullananlar ve dikkat gerektiren işlerde çalışanlardikkatli olmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmaz.4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
Yan E.: Normal dozlarda kullanıldığındabulantı, kusma, konstipasyon, ve sedasyon görülebilir. Yüksek dozlarda bu etkilerdeartma ve solunumda daralma görülebilir. Ağız kuruluğu, terleme,yüzde kızarma, baş dönmesi, kalp atışlarının azalması, ortostatikdüşük tansiyon, hareketsizlik, ruhsal durumlarda değişmeler, miyozisgörülebilir.
Etkileş.: Hipnotikler, sedatifler, anestezikler,trisiklik antidepresanlar, fenotiyazinler ve alkolle birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1 tablet, çocuklarda3-4x½ tablettir
Fenotral Şurup
Difenhidramin HCI
Ambalaj: 12.5 mg/5 mLx100 mL’likambalaj
End.:Birantihistaminik olarak, saman nezlesi gibi mevsimsel allerjik rinit, tozlusolunum veya yiyeceklerden oluşan allerjik konjunktivit, komplike olmayan hafifallerjik deri reaksiyonları, akut safhası kontrol altına alınmış anafilaktikreaksiyonların tedavisinde epinefrin ile birlikte yardımcı tedavide kullanılır.Araçlarda hareket nedeniyle oluşan rahatsızlıkların korucu tedavisinde;yaşlılarda bazı potent ajanlara karşı tahammülsüzlük gösteren parkinsonizmolgularında kullanılır. Ayrıca gece uykularına yardımcı olarak gerektiğindekullanılır.
Kontr.E.:Difenhidraminekarşı aşırı duyarlık durumunda, prematüre ve yenidoğan bebeklerdeve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yaşlı hastalarda kullanımındadikkat gerekir. Antihistaminiklerin çoğu sersemlik haline yol açtığından,motorlu taşıt sürücülerinde ya da dikkat gerektiren aletlerin kullanıldığıişlerde çalışanlarda, difenhidramin kullanırken dikkatli olunmalıdır.Antihistaminikler, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, prostathipertrofisi ve piloroduodenal obstrüksiyonu, hipertiroidisi,hipertansiyon ya da diğer kardiyovasküler hastalığı, kronik obstrüktifakciğer hastalığı ve astımı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelikte çok gerekliyse kullanılmalıdır. Emziren annelerde difenhidraminya da emzirme kesilmelidir.
Yan E.:SSS’de sedasyonayol açabildikleri gibi, özellikle çocuklarda paradoksal bir uyarılmayayol açabilirler. Ağızda kuruma, idrar zorluğu, görmede bulanıklıkve kabızlık gibi antikolinerjik yan etkilere yol açabilir. Ayrıcaepigastrik rahatsızlık hissi, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal yada kabızlık, bronşiyal salgılarda koyulaşma görülebilir.
Etkileş.:MAO inhibitörleriile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×2-4 ölçek ve 12yaşından küçük çocuklarda 3-4×1-2 ölçektir. Maksimum günlük doz 5mg/kg’dir
Fentanyl Citrate Ampul/Flakon
Fentanil
Ambalaj:100 µg/2 mLx10 ampul : 500 µg/10 mLx1 flakon : 1000 µg/20 mLx1 flakon.
End.:Genel veyabölgesel anestezide ilave narkotik analjezik olarak; droperidolgibi bir nöroleptikle birlikte anestezik premedikasyonda, anesteziindüksiyonunda ve genel veya bölgesel anestezinin sürdürülmesindeilave ajan olarak; büyük ameliyat geçirecek olan yüksek risk altındakihastalara oksijen ile birlikte anestezik ajan olarak kullanılır.
Kontr.E.:Fentanileve diğer morfinomimetiklere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Fentanil,IV anesteziklerin kullanımında ve güçlü opioidlerin solunum sistemietkilerinin önlenmesinde özellikle eğitilmiş kişiler tarafındanuygulanmalıdır.
Yan E.:Sık görülenyan etkiler solunum depresyonu, apne, göğüs kaslarını da etkileyebilenkas rijiditesi, miyoklonik hareketler, bradikardi, (geçici) hipotansiyon,bulantı, kusma ve baş dönmesidir.
Etkileş.:Barbitüratlar,benzodiyazepinler, nöroleptikler, halojenik gazlar ve diğer nonselektifSSS depresanları (örneğin alkol) narkotiklerin neden olduğu solunumdepresyonunu potansiyelize eder. Fentanil uygulamasından sonradiğer SSS depresanı ilaçların dozu azaltılmalıdır. MAO inhibitörlerininherhangi bir cerrahi veya anestezik uygulamadan 2 hafta önce kesilmesigenellikle önerilmektedir.
Doz Önerisi: Hastane ortamında ve uzman kişilerce kullanılır
Fentanyl-Janssen Ampul
Fentanil sitrat
Ambalaj:100 µg/2 mLx50 ampul : 500 µg/10 mLx50 ampul.
End.:Genel veyabölgesel anestezide ilave narkotik analjezik olarak; droperidolgibi bir nöroleptikle birlikte anestezik premedikasyonda, anesteziindüksiyonunda ve genel veya bölgesel anestezinin sürdürülmesindeilave ajan olarak; büyük ameliyat geçirecek olan yüksek risk altındakihastalara oksijen ile birlikte anestezik ajan olarak kullanılır.
Kontr.E.:Fentanileve diğer morfinomimetiklere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Fentanil,IV anesteziklerin kullanımında ve güçlü opioidlerin solunum sistemietkilerinin önlenmesinde özellikle eğitilmiş kişiler tarafındanuygulanmalıdır.
Yan E.:Sık görülenyan etkiler solunum depresyonu, apne, göğüs kaslarını da etkileyebilenkas rijiditesi, miyoklonik hareketler, bradikardi, (geçici) hipotansiyon,bulantı, kusma ve baş dönmesidir.
Etkileş.:Barbitüratlar,benzodiyazepinler, nöroleptikler, halojenik gazlar ve diğer nonselektifSSS depresanları (örneğin alkol) narkotiklerin neden olduğu solunumdepresyonunu potansiyelize eder. Fentanil uygulamasından sonradiğer SSS depresanı ilaçların dozu azaltılmalıdır. MAO inhibitörlerininherhangi bir cerrahi veya anestezik uygulamadan 2 hafta önce kesilmesigenellikle önerilmektedir. Bununla beraber, MAO inhibitörleriyletedavisi süren hastalarda, cerrahi veya anestezik girişim sırasındafentanil uygulamasının herhangi bir soruna yol açmadığı bek çok olgubildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hastane ortamında ve uzman kişilerce kullanılır
Ferplex Oral Solüsyon
Demir protein süksinilat
Ambalaj: 40 mg/15 mLx10 flakon.
End.:Yetersizbeslenme, malabsorpsiyon, gebelik ve kan kayıplarından kaynaklanandemir eksikliği anemilerinde koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır.
Kontr.E.:Hemokromatosis,hemosiderosis ve demir eksikliğine bağlı olmayan diğer anemik koşullarda(örn. talesemi gibi) kullanılmamalıdır.
Uyar.: Alkolizm, hepatit, aktif enfeksiyöz durumlar,enterit, kolit, divertikülit ve ülseratif kolit gibi intestinalsistemin enflamatuvar durumları, pankreatit ve peptik ülser gibidurumlarda kullanım dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Absorbeolmayan demir nedeniyle dışkının siyah renk alabileceği hastayabildirilmelidir. Konstipasyon ve diyare görülebilir. Yüksek dozlardademir sülfid oluşumuna bağlı olarak idrar rengi koyulaşabilir. Nadirenkarın ve mide ağrısı, kramp görülebilir.
Etkileş.:Uzun süreüç değerli demirle birlikte alkol kullanımı toksisite doğurabilir.Karbonat veya magnezyum trisilikat içeren antasitler; kahve, yumurta;bikarbonat, karbonat, oksalat veya fosfat içeren gıda ve ilaçlarla,tannik asit içerdiğinden dolayı çay ve diyetsel lif içeren yiyeceklerleabsorpsiyonu azalabilir. Demir suplemantasyonuna yukarıda sözüedilen gıda ve ilaçlardan 1 saat önce veya 2 saat sonra devam edilmesigerekmektedir. Demir, penisillaminin etkisini azaltır, iki ilacınkullanımı arasında 2 saatlik bir interval bulundurulmalı veya demiralımına kısa intervallerle devam edilmelidir. Tetrasiklinlerlebirlikte kullanıldığında her iki ilacın da absorpsiyonu ve sonuçtaterapötik etkisi azalır. E vitamini, demir eksikliği anemisiolan hastalarda hemolitik yanıtın gecikmesine neden olabilir;yüksek dozlarda demir, vücudun E vitamini gereksinimini artırabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlere 1 ya da 2 flakon, iki eşit doza bölünerekve tercihen yemeklerden önce verilir
Ferro Aroma Şurup
Ferrik amonyum sitrat
Ambalaj: 150 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
End.:Demir gereksinimindekullanılır. Kronik hemoraji, gebelik, menstrüasyondaki fazla kanama,nekahat, malabsorbsiyon ve demir eksikliğine bağlı anemilerde endikedir.
Kontr.E.:Demir eksikliğiolmayan anemilerde kullanılmamalıdır. Demir emilimi bozukluğuhemoglobinopatisi ve gastrointestinal sistem hastalığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Demir feçesi siyaha boyar. Gebelerdeaşırı demir alınması teratojen etkiye neden olabilir
Yan E.:Kusma, ishal,hematemez oluşturabilir. Bu etkileri önlemek için müstahzarlaryemek arasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır. Hemosiderozgörülebilir.
Etkileş.:Magnezyumtrisilikat ve karbonat gibi antasitler, süt, çay demir tuzlarınınemilimini azaltır. E vitamini de demirli müstahzarlarla birlikteverilmemelidir. Tetrasiklin ve demirli müstahzarlar iki saatarayla alınmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz büyüklerde 3 kez 1 çorba kaşığı; 1 yaşındanküçük çocuklara günde ½ ölçek; 1-5 yaş için günde 2 kez ½ ölçektir. Yemeklerdeveya tercihen yemeklerden sonra verilir
Ferro-Sanol Draje
Ferroglisin sülfat
Ambalaj: 225 mgx50 ve 500 draje.
Ferro-Sanol Damla
Ferroglisinsülfat
Ambalaj: 170 mg/mLx30 mL’lik damlalıklışişe.
Ferro-Sanol Duodenal Kapsül
Ferroglisin sülfat
Ambalaj: 567.7 mgx20 kapsül.
End.:Gizli veaçık-belirgin demir eksikliği anemilerinde; gelişim bozukluklarında;hastalık sonrası ve ameliyat sonrası zayıflıkta; gebelik ve lohusalıkta,özellikle multiparada; ağır menstrüal kan kaybı olan kadınlarda; anemininönlenmesi amacıyla parazitik enfeksiyon veya besinsel demir eksikliğidurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Hemosiderosiste,hemokromatosiste, şiddetli rejyonel enteritiste, ülseratif kolitiste;demirin oral yolla alınmasında tolere olma yeteneği bulunmayandurumlarda, hemolitik anemide kullanılmamalıdır.
Uyar.: Oral yolla kullanılan demir bileşiklerilokal tahriş edici etkileri nedeniyle ülseri kötüleştirir. Bu nedenle,ülserde ağızdan demir bileşikleri alınması sakıncalıdır.
Yan E.:Kabızlık,ishal, gastrik ağrı olabilir. İlacı yemek aralarında almak yerine,yemeklerden hemen sonra almak bu yan etkileri azaltabilir ya dauzaklaştırabilir. Ferro demiri feçesi siyaha boyar.
Etkileş.:Antasitmaddelerle ve tetrasiklin gibi ilaçlarla, süt veya çay gibi içeceklerlebirlikte alınmamalıdır. Eğer alınacaklarsa, demirin absorpsiyonunaetki etmemeleri için bir süre geçtikten sonra alınması önerilir.
Doz Önerisi:Ferro-Sanol Draje: Başlangıçta yemeklerle birlikteveya yemeklerden hemen sonra günde 4-6×1 draje ve daha sonra günde1-2×1 draje uygulanır. Doz Önerisi:Ferro-Sanol Damla: Yetişkinlerde ileri demir yetmezliğianemilerinde, 1 ile 2 hafta süreyle günde 2-3 kez yaklaşık 40 damla(1.5 mL) alınır. Bu doz daha sonra genellikle günde 2 ile 3 kez yaklaşık30’ar damla indirilir. Çocuklarda, yaşlarına göre günde 5 ile 30damla, öncelikle mama veya yemeklerine karıştırılarak verilir.Doz Önerisi:Ferro-Sanol Kapsül: Günlük doz 1 kapsül, ağır anemilerdesabah 1, akşam 1 kapsül ve 6 yaşından büyük çocuklarda 1 kapsüldür.
Ferro-Sanol B Şurup
Ferro glisin sülfat112.50 mg, B2 vitamini (riboflavin-5-fosfat sodyum) 0.43 mg,B1 vitamini 0.32 mg, B6 vitamini 0.63 mg.
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.:Demiryetmezliği ve diğer hipokromik anemilerde kullanılır. Gelişim bozukluğu,yorgunluk, bitkinlik, güçsüzlük, nekahat, gebelik, lohusalık, multipara,menstrual kan kaybı, demir ve vitamin eksikliğine bağlı bitkinlikler,okul ve ilkbahar yorgunluklarında endikedir.
Kontr.E.:Rejyonalenteritis, ülseratif kolit ve demirin tolere olma yeteneği bulunmayandurumlarda kontrendikedir. Aşırı dozdan özellikle çocuklarda kaçınılmalıdır.Işıktan korunmalıdır.
Yan E.:Dışkıyısiyaha boyayabileceği hastaya bildirilmeli ve gizli gastrointestinalkanamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Etkileş.:Antasit,süt ve süt ürünleri, çay, yumurta, tetrasiklin, fosfatlar ve kalsiyumtuzlarıyla aynı anda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde tok karına günde 3×2 ölçek, 2-5 yaşarası çocuklarda günde 1-2 ölçek, 5-12 yaş arası çocuklarda günde2-3 ölçek ve bebeklerde ½-1 ölçek kullanılır
Ferrum Hausman Ampul IM
Ferro III hidroksidpolimaltoz
Ambalaj: 200 mg/2 mLx5 ampul.
Ferrum Hausman Damla
Ferro III hidroksidpolimaltoz
Ambalaj: 50 mg/mLx30 mL’lik şişe.
End.:Değişikkökenli tüm demir eksiklikleriyle demir eksikliği anemisinin tedavive profilaksisinde; gebelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demirdesteği tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Demir yüklenmesi,demire karşı aşırı duyarlık, demir kullanımı bozukluğu ve talasemidurumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Parenteral demir uygulamasındanadiren hastanın aşırı duyarlığının neden olduğu anafilaktik tiptereaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisiancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalara uygulanmalıdır.Gebelerdekullanılırken dikkatli olunmalıdır. Oral demir müstahzarlarınınkullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldirve herhangi bir önlem gerektirmez. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir.
Yan E.:Parenteralformların uygulamasında anafilaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri,dispne, artralji, miyalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerindelokal reaksiyonlar ve bazan steril apseler oluşabilir. Oral formlarınuygulamasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:İki değerliklidemir içeren müstahzarların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklinvd.) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşmelerin, üç değerliklidemir-hidroksit polimaltoz kompleksiyle gözlenmediğini bildirenklinik araştırmalar vardır.
Doz Önerisi:Ferrum Hausman Ampul: Yalnız kas içine ve derin olarakuygulanır. Yetişkinler için günlük doz 1 ampuldür. Çocuklarda yaşave kiloya göre daha düşük dozlar önerilir. Günlük maksimum 5 kg’yekadar olan çocuklara 0.5 mL (¼ ampul), 5-10 kg arası çocuklara 1.0 mL(yarım ampul) yetişkinlere 2 ampul uygulanır. Ferrum Hausman Fort Film Tablet: Günlük doz erişkinlerde 1-2 fort tablettir
Festal N Enterik Draje
Pankreatin spesiyal210 mg (lipaz 6000 FİP Ü, amilaz 4500 FİP Ü, proteaz 300 FİP Ü)
Ambalaj: 20 enterik draje.
End.:Kronikpankreatitisde sindirim yetersizliği, kronik taş kolesistiti,kistik fibrozis ve karaciğer sirozunda endikedir. Mide rezeksiyonlarındansonra ve pankreas ameliyatlarından sonra enzim takviyesinde kullanılır.
Kontr.E.:Akut pankreatitisinbaşlangıç devrelerinde ve proteinlere duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Aşırı duyarlık oluştuğunda ilaçkesilmeli ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Gebelikte kesin gerekmedikçekullanılmamalıdır. Emzirme döneminde ilaçların genelde anne sütüiçinde atıldıkları göz önünde tutulmalıdır.
Yan E.: Az raslanan alerjik tipteki reaksiyonlarve yüksek dozda hiperürikozüri ve hiperürisemiye raslanabilir.
Doz Önerisi: 2-3 enterik draje yemeklerden yarım saat önceveya yemek sırasında çiğnenmeden biraz sıvı yardımıyla yutulur.Gerektiğinde bu dozlar yükseltilebilir
Fexofen Film Tablet
Feksofenadin
Ambalaj: 120 mgx10 ve 20 tablet::180 mgx10ve 20 tablet
End.:Erişkinlerile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, mevsimsel allerjik rinitin aksırma,burun akıntısı, burun, damak ve boğazda kaşıntı, gözde sulanma vekızarıklık gibi semptomları ve kronik idiyopatik ürtikerin cilttekaşıntı ve kızarıklık gibi semptomlarının giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Feksofenadine karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte hasta için beklenen yararlar fetüs içinolası riske daha ağır basmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren anneleriçin önerilmemektedir.
Yan E.: En sık bildirilen istenmeyen olaylar baş ağrısı,uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi ve yorgunluk olmuştur.
Etkileş.: Feksofenadin hidroklorürün eritromisin ya daketokonazol ile birlikte uygulanmasının feksofenadinin plazmadüzeyinde 2-3 katı artışa yol açtığı saptanmıştır. Feksofenadinhidroklorür uygulanması ile alüminyum ve magnezyum hidroksit içerenantasitlerin uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılmasıönerilmektedir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda önerilendoz, günde 1 kez (tercihen sabahları) 120 mg veya 180 mg’lik 1 tablettir
Finarid FilmTablet
Finasterid
Ambalaj: 5 mgx28 tablet.
End.:Akutidrar retansiyonu riskini azaltmak, prostatektomi ve transüretral prostat rezeksiyonunda dahil olduğu cerrahi girişimlerin riskini azaltmak için endikedir.
Kontr.E.:Kadınveya çocuklarda endike değildir. Finasteride karşı aşırı duyarlığı olanlar ilegebe veya gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.
Yan E.:İmpotens,azalmış libido, ejakülasyon bozuklukları, dudak şişmesini de içeren aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Klinikbir öneme sahip herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, 5 mg’lik 1 tablettir
Fito İntertulle
Tritikum vulgaresulu ektsresi 0.60 g, etilenglikol monofenil eter 0.04 g
Ambalaj: 10×10 cm’lik 5 gazlı bez içerenambalaj.
Fito Krem
Tritikum vulgaresulu ektsresi 3 g, etilenglikol monofenil eter 0.2 g
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.:Epitelinyenilenmesini gerektiren deri dokusu rahatsızlıklarının topikaltedavisinde kullanılır. Bu amaçla ülsero distrofik değişimlerde(varikoz ülserler, radyodermatit, uzun süre yatağa bağlı kalanlardagörülen yaralar, fistüller, dekübitus yaraları, çatlaklar), ekzemave psoriatik belirtilerde (eritrodermik olgular, dermatoz, alerjikkaşıntılar), her derecede yanık, kapanmayan yaralar, mesleki intoksikasyonunyol açtığı cilt rahatsızlıkları, soğuk nedeniyle oluşan çatlaklar,cilt dokusunun yenilenmesi işleminin değişik nedenlere bağlıolarak yavaşladığı ya da değiştiği olgularda (yaşlılık, çeşitlikozmetiklerin oluşturduğu lezyonlar) endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Doz Önerisi:Fito İntertulle: Günde 1-2 kez uygulanır. Gazlı bezin daima nemli ve yumuşakkalmasına dikkat edilmelidir. Antiseptik ve antibiyotik içerendiğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. Fito Krem: Günde2 kez hastalıklı bölgeye sürülerek, hafif masajla yedirilir. Lokalalerjik belirtiler görülürse tedavi kesilmelidir
Flagentyl Tablet
Seknidazol
Ambalaj: 500 mgx4 tablet.
End.:Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ile Trichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.
Kontr.E.:İmidazoltürevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.Gebelik şüphesinde, gebeliğin ilk üç ayında ve emziren kadınlardakullanılmamalıdır. Seknidazol plasenta ve anne sütüne geçer.
Uyar.: Tedavi sırasında hastalaraalkollü içkilerden kaçınmaları söylenmelidir. Anamnezinde kandiskrazisi olan olgularda seknidazol ihtiyatla kullanılmalıdır.
Yan E.:İmidazoltürevi ilaçların kullanımı sırasında görülmesi mümkün yan etkilerarasında bulantı, karın ağrısı, tat değişiklikleri (ağızda metaliktat), glossit, stomatit gibi sindirime ilişkin yakınmalar, ürtikerve tedavinin kesilmesiyle geri dönüşlü hafif lökopeni görülebilir.Daha seyrek olarak baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, ataksi, paresteziler,duyusal ve motor polinevritler bildirilmiştir. Bulantı, kusma vegastralji seyrek olarak bildirilmiştir.
Etkileş.:Seknidazol,disulfiram tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Varfarin tedavisigören hastalarda ihtiyatlı olunmalıdır.
Doz Önerisi: İntestinal amebiazis tedavisinde, erişkinlerde2g ve 12 yaşından küçük çocuklarda 30 mg/kg hesabıyla tek doz halindeuygulanır. Asemptomatik amebiaziste ise aynı doz 3 gün süreyle kullanılır.Hepatik amebiazis tedavisinde erişkinlerde 1.5 g ve çocuklarda 30mg/kg hesabıyla oluşturulan dozlar 5 gün süreyle uygulanır. Trichomonas vaginalis’in neden olduğu üretrit ve vajinitlerdetek doz halinde 2 g uygulanır
Flagyl Oral Süspansiyon
Metronidazol
Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Flagyl Tablet
Metronidazol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet.
End.:Trichomonasvaginalis’e bağlı üretrit ve vajinit,giardiyazis ve anaerob bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde;anaerob bakteri enfeksiyonu olasılığını önlemek için, yüksek risktaşıyan (vücudun savunma direnci düşük ya da baskıda bulunan, uzunsüreli reanimasyonda tutulmuş, mükerrer ameliyat geçirmiş, değişikantibiyotik tedavileri görmüş) hastalarda endikedir.
Kontr.E.:İmidazoltürevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımında oral, vajinal veya intestinalkandidiyaz oluşabilir. İleri karaciğer yetmezliği olan hastalardauygulanan doz azaltılmalıdır. Disülfiram tipi bir reaksiyona yolaçmamak için metronidazol tedavisi sırasında hastalara kesinliklealkollü içki almamaları söylenmelidir. Gebelerde ve emziren kadınlardakesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Baş ağrısı,mide-bağırsak kanalının irritasyonuna bağlı bulantı, kusma, iştahsızlık,ishal ve ağızda metalik tat hissi görülebilir. Daha az olarak başdönmesi, döküntü ve idrar renginin koyulaşması görülebilir. Stomatit,kandidiyaz, geriye dönüşümlü lökopeni ve duyusal periferik nöropatigibi daha ciddi yan etkiler oldukça ender ve daha çok uzun süreli veyüksek dozlarda kullanım durumunda görülür.
Etkileş.:Metronidazoltedavisi sırasında varfarin tedavisinin klinik etkinliği artabilir.Ayrıca birlikte uygulanan diğer kumarin türevi antikoagülanilaç dozlarında da dikkat gerekir. Birlikte alkollü içki alınmasıdurumunda karın ağrısı, kusma, yüzde kızarma ve baş ağrısı gibiyan etkiler oluşabilir.
Doz Önerisi: Giardiazis tedavisinde erişkinler için günlük0.75-1 g, 2-5 yaş arası çocuklarda 250 mg, 5-10 gün süreyle uygulanır.Trichomonasvaginalis’ebağlı üretrit ve vajinit tedavisinde 2×250 mg’lik günlük doz 7-10 günsüreyle uygulanır. Anaerob mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde erişkinlerde 3×500 mg ve çocuklarda 30-40 mg/kg, günlükdozlar 7-10 gün süreyle uygulanır. Postoperatif anaerob profilaksisindeerişkinler için operasyondan 12 saat önce 500 mg ve operasyondan sonra3 gün boyunca 2×500 mg ve çocuklarda aynı şekilde 20×30 mg/kg uygluanır
Flantadin Tablet
Deflazakort
Ambalaj: 6 mgx20 tablet : 30 mgx10 tablet.
End.: Adrenokortikal yetmezlik durumunda kullanılır.Romatizmal hastalıklarda: Psöriatik artrit, romatoid artrit, ankilozanspondilit, akut gut artriti, travma sonrası osteoartrit, akut ve subakutbursit, non-spesifik akut tenosinovit, epikondilit. Kollajen hastalıklarda: Sistemik lupus eritematozus,akut romatik kardit, dermatomiozit, romatik polimiyalji. Deri hastalıklarında: Pemfigus, büllöz pemfigoid,multiform eritem (Stevens-Johnson sendromu), eksfoliyatif dermatit,ağır psöriazis. Alerjik durumlarda: Bronşiyal astım, serum hastalığı, ilaç alerjileri.Akciğerhastalıklarında: Semptomatik sarkoidoz, beriliyoz, fulminant veyadissemine pulmoner tüberküloz (uygun kemoterapiyle kombine), aspirasyonpnömonisi. Göz hastalıklarında: Koroidit ve korioretinit, iritisve iridosiklit. Hematolojik hastalıklarda: İdyopatik trombositopeni, hemolitikanemi, lenfatik lösemi, lenfomalar. Gastrointestinal hastalıklarda: Ülseratif kolit, regional ileit.Böbrek hastalıkları: Nefrotik sendrom, idyopatik veyasekonder sistemik lupus eritematozus.
Kontr.E.: Aktif tüberküloz, peptik ülser,oküler herpes simpleks, sistemik mikotik enfeksiyonlar, psikozlarve deflazakorta aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Kortikosteroidler perforasyonriskli spesifik olmayan ülseratif kolit, apseler ve piyojen enfeksiyonlar,divertikül iltihabı, yakında geçirilmiş intestinal anastomoz,böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve miyasteniagravis durumlarında dikkatle kullanılmalıdır.Kortikosteroid tedavisigören hastalar çiçek aşısı olmamalıdır. Gebe kadınlarda ve çocukluğunerken dönemlerinde sadece tıbbi gözetim altında çok gerekli olduğudurumda uygulanmalıdır. Glukokortikoidler süte geçer, yenidoğandaendojen steroid üretim inhibisyonuna ve gelişmenin supresyonunaneden olabilir. Uzun süreli kortikoterapiye maruz çocuklarda gelişmeve büyümeyi durdurucu olabileceğinden, kontrol altında uygulanmalıdır.
Yan E.: Su ve elektrolit dengesinin bozulması,hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğine eğilimi olan hastalardave nadiren olabilir. Osteoporoz, kemiklerin kırılganlığı ve miyopatigibi muskuloskelatal rahatsızlıklar görülebilir. Gastrointestinalsistemdeki komplikasyonlara, peptik ülserin ortaya çıkmasına veyaartmasına neden olur. Yara kapanmasının gecikmesi, cildin frajiliteve incelmesi gibi ciltte değişiklikler, baş dönmesi, baş ağrısı,intrakraniyal basıncın artması gibi nörolojik değişiklikler görülebilir.Özellikle stres döneminde hipofiz-sürrenal fonksiyonlarda değişiklikmeydana gelebilir. Menstrüel düzensizlik, Cushingoid görüntü, çocuklardabüyüme problemleri, azalan karbonhidrat toleransıyla latent diabetesmellitusun açığa çıkması ve diyabet tedavisi görenlerde hipoglisemikilaçlara gereksinmenin artması gibi endokrin bozukluklar ve subkapsülerposterior katarakt ve artmış intraoküler basınç gibi oftalmik yanetkiler görülebilir.
Etkileş.: Birlikte kullanıldığında antikoagülanlaraverilen yanıtı azaltabilir veya bazan artırabilir. Potasyum atılımınıartıran diüretiklerle birlikte kullanıldığında potasyum kaybıartabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde başlangıç günlük dozajı, tedaviedilen spesifik hastalığın şiddeti ve gelişmesi göz önüne alınarak6 mg’dan 90 mg’ye kadar değişebilir. Başlangıç dozu tatmin edici yanıtelde edilene kadar korunmalı veya değiştirilmemelidir. Sürek dozları,semptomları kontrol altına alabilecek minimum dozlar olmalıdır.Dozların azaltılması daima kademeli olmalıdır
Flarex Oftalmik Süspansiyon
Florometolon asetat‰1
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Steroidlereduyarlı palpebral ve bulbar konjunktiva, kornea veya ön segmentinalerjik veya diğer enflamatuvar durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Akut yüzeyselherpes simpleks keratiti, vaksiniya, varisella gibi kornea veyakonjunktivanın viral hastalıklarında, fungal enfestasyonlarda,tüberkülöz, akut pürülan ve tedavi edilmemiş enfeksiyonlar, florometolonakarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Kortikoidlerin uzun süreli kullanımı glokom,optik sinirde hasar, görme netliğinde azalma, katarakt oluşumunaneden olabilmektedir. Kornea ve skleranın inceldiği vakalarda uzunsüreli kortikoid kullanımı ayrıca gözde perforasyona neden olabilir.Gebelerdeancak açıkça gerektiğinde uygulanmalıdır. Emzirenlerde dikkatleuygulanmalıdır.
Yan E.:Glokom, optiksinirlerde hasarlanma, görme netliği veya görme alanlarında defektler,katarakt oluşumu, sekonder enfeksiyon gelişim olasılığı, glob perforasyonugörülebilir.
Doz Önerisi: Hasta gözün konjunktival kesesine günde 4 kez 1veya 2 damla damlatılır. 24-48 saatlik ilk dozlama döneminde heriki saatte bir, iki damlaya çıkabilir
Flaton Draje
Pankreatin 175 mg,hemiselülaz 50 mg, sığır safra ekstresi 25 mg, simetikon 50 mg
Ambalaj: 30 ve 60 draje.
End.:Kronikpankreatit, safra kesesi ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanansindirim bozuklukları; mide-bağırsak hastalıkları ve ameliyatlardansonra ortaya çıkan meteorizm ve sindirim bozuklukları; çiğnemegüçlüğü olan, yaşlı ve protezli kimselerde görülen sindirim yetersizliklerive bozuklukları; yemek sonrası şişkinlik ve geğirmelere yol açangaz yakınmaları ve sindirim yetersizlikleri; karnın radyolojikmuayeneye hazırlanmasında bağırsak gazlarının giderilmesi amacıylakullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetmezliklerinde,bilirubin düzeyi yüksek karaciğer hastalıklarında, safra yolutıkanıklıklarında ve ileuslarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Fazla miktarda alındığında bulantıve ishal yapabilir.
Doz Önerisi: Yemeklerle birlikte 1-2 draje çiğnenmeden yutulur.Röntgen muayenesinden ve ameliyatlardan iki gün önce her yemektensonra 2’şer draje alınır
Flexo IM Ampul
Etofenamat
Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ampul
End.:Kas-iskeletsisteminin romatizmal hastalıklarında, örneğin kronik romatoidartrit, ankilozan spondilit; kas romatizması; ağrılı omuz tutulması,lumbago, siyatik; tendosinovit, bursit; omurga ve eklemlerin mekanikve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşan iltihabi hastalıklar;künt yaralanmalar: Ezilme, burkulma, incinme; post-operatif ödem veyailtihaplar gibi akut şiddetli ağrılarda endikedir.
Kontr.E.:Allerjikreaksiyonlara karşı eğilim, özellikle etofenamata ve diğer nonsteroidalantienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlık. Hematopoetik bozukluklar.Astım, kronik obstrüktif solunum yolu hastalıkları, saman nezlesiveya kronik burun mukozası ödemi. Antikoagülanlar veya trombositagregasyon inhibitörleriyle tedavi gören veya pıhtılaşma bozukluğuolan hastalar. Sınırlı karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları.Gastrik veya duodenal ülser veya bununla ilgili özgeçmiş.
Uyar.: Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar uteruskontraksiyonlarının inhibisyonuna ve kanama eğiliminin artmasınayol açabileceğinden, etofenamat gebelik süresince, ayrıca laktasyonda,bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Etofenamat tedavisi, araç ve makinekullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyon hızını etkileyebilir.Bu etki özellikle, birlikte alkol alındığında belirginleşir.
Yan E.:Ender olarakbaş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, görme bozuklukları, deride döküntüve allerjik ödemler, dokuda su toplanması, gastrointestinal rahatsızlıklar(örneğin epigastrik yakınmalar, sindirim bozuklukları, bulantıveya kusma), miksiyon sırasında ağrı görülebilir.
Etkileş.: Çeşitli diüretiklerin (örn.furosemid, tiyazit) ve antihipertansif (örn. b-blokerler) ilaçların etkisietofenamat ile azalabilir. Probenesid ve sülfinpirazon gibi ürikozürikilaçlar ile birlikte kullanımı etofenamatın renal atılımını yavaşlatabilir.Kortikosteroidlerin,diğer nonsteroidal antiromatizmal ilaçların veya alkolün aynı andaalınması gastrointestinal yan etkilerin insidansında artışa nedenolabilir.
Doz Önerisi: Günde 1 ampul kas içine yapılır.
Flexo Jel
Etofenamat
Ambalaj: 50 mg/gx40 g’lik tüp.
End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, tenosinovit, bursit, omurga veya eklemlerde,aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlıkdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.
Yan E.:Enderolgularda ciltte kızarıklık ve çok ender olgularda şiddetli kaşıntı, kızarıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrılı bölgeye, bölgenin büyüklüğünegöre 5-10 cm uzunluğundaki jel, masaj yapılarak uygulanır. Ağrılıbölge bandajlı ise, jel bandajın çevresindeki açık deri bölgesinesürülür
Flixonase Aqueous Nasal Sprey
Flutikazon propionat50 mg/doz
Ambalaj: 120 dozluk ambalaj
End.:Saman nezlesi de dahil olmak üzeremevsimsel alerjik rinit ve perennial rinit tedavi ve profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Gebelerdeki güvenirliği içinyeterli kanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroidlereözgü ters etkiler ancak yüksek dozda ilaca maruz bırakılan hayvanlardagörülmüştür. Direkt intranazal uygulamada sistemik olarak maruzkalma minimumdur. Flutikazon kullanılmadan önce ilacın yararlarınınflutikazon veya alternatif tedavi yöntemleri kullanılmasındandoğabilecek olası tehlikelerle karşılaştırılması gerekir.
Yan E.:Nadirenburun ve boğazda kuruluk ve irritasyon, hoş olmayan tat ve koku veburun kanaması bildirilmiştir. Son derece nadir olarak intranazalkortikosteroidlerin kullanımının ardından nazal septal perforasyonbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklardagünde 1 kez, tercihen sabahları her burun deliğine 2 püskürtme yapılır.Bazı durumlarda günde 2 kez 2 püskürtme yapmak gerekebilir. Maksimum günlük doz her burun deliğine4 püskürtmeyi geçmemelidir
Flixotide İnhaler
Flutikazon propionat
Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz:: 50 µg/dozx60 doz :: 125µg/dozx60 dozluk ambalaj
Flixotide Diskus
Flutikazon propionat
Ambalaj: 50 µgx28 bilisterlik diskus : 100 µgx28 bilisterlik diskus : 250 µgx28 bilisterlik diskus.
End.:Daha önceyalnızca bronkodilatörlerle veya başka profilaktik ajanlarla tedavigörmüş hastalarda astımın alevlenmelerini ve semptomlarını azaltır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Akut ataklar için değil, uzun süreli tedavi için kullanılır.Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağıyarar, fetüs üzerine olası etkisinden büyük ise düşünülmelidir.Farmakokinetik özellikleri süte geçmesinin olası olmadığını göstermektedir.
Yan E.:Ağız veboğazda kandidiyazis görülebilir. Böyle hastalar, inhaler kullandıktan sonra ağızlarınısuyla çalkalamalıdır. Bazı hastalarda ses kısıklığı ve boğaz tahrişigörülebilir. Dozun ardından hırıltıdaki ani artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir. Böyle bir durumda beklometazon hemen kesilmelive alternatif tedaviye geçilmelidir.
Etkileş.: Herhangi bir ilaçla etkileşmebildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Doz bireysel yanıta göre ayarlanır. Yetişkinlerve 16 yaşın üstündeki çocuklarda hafif astımda günde 2 kez 100-250µg; orta astımda günde 2 kez 250-500 µg; şiddetli astımda günde 2 kez500-1000 µg uygulanır. Semptomlar kontrol altına alınınca doz azaltılır.4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 50-100 µg uygulanır. Anikötüleşmeler tehlikeli olup doz artırımını gerektirir
Flomax MR Kapsül
Tamsulosin
Ambalaj: 0.4 mgx30 kapsül.
End.:Benignprostat hiperplazisinin fonksiyonel semptomlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Tamsulosine karşı aşırı duyarlığı olanlarda, ortostatikhipotansiyon öyküsü ve ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Makine kullanma ve işletme yeteneğini olumsuz olaraketkileyip etkilemediği bilinmemekte, ancak hastalar, sersemlik halininoluşabileceği gerçeğini akılda tutmaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Sersemlik, anormal ejakülasyon ve baş ağrısı, asteni,postural hipotansiyon, çarpıntı, bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibigastrointestinal reaksiyonlar görülebilir. Kızarıklık, kaşıntı ve ürtikergibi aşırı duyarlık reaksiyonları ortaya çıkabilir, anjiyoödem bildirilmiştir.Senkop nadir olarak bildirilmiştir.
Etkileş.: Birlikte simetidin uygulanması, tamsulosinin plazmadüzeylerinde bir artış; furosemid ise düşüş oluşturmuştur, fakat dozu değiştirmekgerekmez. Diklofenak ve varfarin, tamsulosinin eliminasyon hızını artırabilir.Diğer a1-adrenoseptörantagonistlerinin birlikte uygulanması, hipotansiyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Kahvaltıdan sonra alınması şartıyla, doz günde 1kapsüldür. Kapsül bütün halde, ayakta ya da oturur pozisyonda, bir bardaksuyla yutulmalıdır
Florak Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı,sinirlilik, uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması,yorgunluk, libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomaniya da mani de görülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptikhabis sendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deridöküntüsü ve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dökülmesibildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazm gecikmesiya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlere başlangıçta günde 1 kez sabahları1 kapsül verilmesi ve bu dozun sabahları uygulanması önerilir. 4-5hafta sonra bir iyiye gidiş saptanamazsa doz artırılabilir. 20mg’den yüksek dozlar ikiye bölünerek sabah ve öğlen iki eşit kısım halindeverilir. Günlük maksimum doz 80 mg’yi geçmemelidir
Floraquin Vajinal Tablet
Diiyodohidroksikinolein
Ambalaj: 100 mgx25 tablet.
End.:Protozoasidve fungisid etkilidir. Trikomonas vajinitis, mikotik vajinit,nonspesifik ve karışık vajinit, postklimakterik (senil) vajinit,lökore ve vajinal prüritte endikedir. Onarım için uygun bir ortamve deodorant bir etki sağlamak için serviksin koterizasyonu veyakonizasyonunun ardından ve postpartum endoservitisde kullanılabilir.
Kontr.E.:8-Hidroksikinolineveya iyot içeren müstahzarlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelere uygulanacak tedavide ilacın anne vefetüs üzerinde yaratması olası etki ile tedaviden beklenen sonuçkarşılaştırılmalıdır. 8-Hidroksikinolinlerle uzun süren yüksekdozda oral tedavilerde optik neuritis, optik atrofi, periferal nöropatigörüldüğü olmuştur. Vajinal kullanımdan sonra bu etkilerin görüldüğüneilişkin bir bilgi yoktur. Hipertiroidizmi olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.İlacın uygulanması tiroid fonksiyon testlerini yanıltabilir.
Yan E.: Yan etkiler pek görülmez. Bazan,önceden var olan akıntı, tedavinin ilk günlerinde artabilir.
Doz Önerisi: İki veya daha fazla menstrüel siklus süresincegünde iki ıslatılmış tablet, yatmadan önce vajenin derinliğineyerleştirilir. Hekim önerisine göre, gerektiğinde veya hijyenikamaçla ılık asit duşlar yapılabilir
Fluanxol Draje
Flupentiksol
Ambalaj: 3 mgx50 draje.
Fluanxol Depot Ampul IM
Flupentiksol 20 mg
Ambalaj: 20 mg/1 mLx 1 ampul.
End.:Özellikleapati, anerji, depresyon ve geri çekilmenin eşlik ettiği hallüsinasyonlar, hezeyanlarve düşünce bozukluğu semptomları ile seyreden şizofreni ve diğer psikozlarınsürek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Akut alkol,barbitürat ve opiyat zehirlenmelerinde ve komada kontrendikedir. Eksitasyonagirebilecek veya aşırı aktif hastalarda, ilacın aktive edici etkisi, bu türözellikleri şiddetlendirebileceğinden uygulanmamalıdır. Elektrokonvülsiftedavi gerektirebilecek veya hastaneye yatacak ağır depresyon hastalarındakullanılmamalıdır.
Uyar.:Flupentiksolile uzun süreli tedavilerde hastalar yakın izlem altında bulundurulmalı, ciddihepatik hastalığı, konvülsif veya kardiyovasküler hastalığı ve ayrıca ağırsolunum yolu hastalıkları, renal yetmezlik halleri ve parkinson hastalığı olanolgularda, dikkatle uygulanmalıdır. Tercihen gebelik ve laktasyon dönemlerindeverilmemelidir. Bir otomobilin kullanılması veya bir makinenin işletilmesi, builaçla tedavi sırasında etkilenebildiğinden, bireyin tedaviye vereceği yanıtbelirlenene kadar dikkat edilmelidir.
Yan E.:Özellikletedavinin erken dönemlerinde ekstrapiramidal semptomlar ortaya çıkabilir. Tardifdiskineziler, uzun dönemli tedavilerde çok seyrek olarak ortaya çıkabilmektedir.Yüksek dozlarda sedatif etki oluşabilir.
Etkileş.:Flupentiksol,yüksek dozlarda alkol ve barbitürat ve diğer santral sinir sistemidepresanlarına verilen yanıtları artırır. Flupentiksol antihipertansifetkilerini bloke edebileceğinden, guanetidin veya benzeri etkileri olan ilaçlarlabirlikte uygulanmamalıdır. Flupentiksol, levodopa ve adrenerjik ilaçlarınetkilerini azaltabilir ve metoklopramid ve piperazin ile birlikte eş zamanlıkullanımı, ekstrapiramidal yan etki insidansını artırabilir
Flubest Tablet
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx20 ve 50 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazit ve benzeri diüretiklerhepatik ensefalopatiye yol açabilirler. Sporcular, bu ilacın dopingkontrolleri sırasında pozitif sonuca yol açabilecek bir madde olduğukonusunda uyarılmalıdır. Tedavi boyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır.Plazma sodyum, potasyum, kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarlakontrol edilmelidir. Gebe kadınlarda, genel olarak diüretik kullanımındankaçınmak gerekir. Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinliklekullanılmamalıdır. Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte,fetoplasental iskemiye neden olabilirler. Bununla birlikte, diüretiklergebelerin renal, hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisindebaşlıca tedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir.Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlıkya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 tablettir
Flucan Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx2 kapsül
Flucan Kapsül (Vajinal)
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx1 kapsül
End.:Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Tinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarınıiçeren dermal endikasyonlarda 2-4 hafta süreyle haftada 1 kez 150mg uygulanır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.Vajinal kandidiyazis tedavisinde 150 mg’lik tek bir oral doz olarakuygulanmalıdır. Rekürren vajinal kandidiyazis insidansınıazaltmak için, ayda bir kez 150 mg’lik bir doz kullanılabilir. Tedavisüresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır.Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir. Onikomikozlardaklinik yanıta göre göre 3 ay veya daha fazla süreyle haftada birkez 150 mg önerilir
Fludara Flakon
Fludarabin fosfat
Ambalaj: 50 mgx5 flakon.
Fludara Film Kaplı Tablet
Fludarabin fosfat
Ambalaj: 10 mgx15 ve 20 tablet.
End.:B-hücresikronik lemfositik löseminin birincil ve ikincil tedavi safhalarındaendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıkdurumunda kontrendikedir.
Uyar.: Fludarabinle tedavi edilenhastalarda ağır kemik iliği supresyonu, belirgin anemi, trombositopenive nötropeni bildirilmiştir. Fludarabin gebelik sırasında kullanıldığındaya da tedavi altındayken bir gebelik oluştuğunda, hasta, fetüse gelebilecekzararlar konusunda uyarılmalıdır. Gebeliği önleyici önlemlerin alınması önerilmelidir.Fludarabinin çocuk üzerinde istenmeyen etkilere yol açma olasılığıbulunduğundan, ilacın anne için önemi göz önünde tutularak ya emzirmeya da tedavi kesilmelidir.
Yan E.:Geneldegörülen yan etkiler miyelosupresyon (nötropeni, trombositopenive anemi), ateş ve soğuk algınlığı, enfeksiyon, bulantı ve kusmadır.Ayrıca oluşabilecek yan etkiler kırıklık, yorgunluk, iştahsızlıkve halsizliktir. Fludarabin tedavisi altında KLL hastalarındaciddi opurtunistik enfeksiyonlar meydana gelmiştir.
Doz Önerisi:Fludara Flakon: Erişkinler için önerilen doz IVuygulama şeklinde, 5 gün peş peşe her gün 25 mg/m2 vücut yüzeyidir.Kürler 28 günlük aralıklarla tekrarlanır. Fludara Film Tablet: Yetişkinlerde önerilen doz, oral yoldan, birbiriniizleyen 5 gün için, her gün 40 mg fludarabin fosfat/m2 vücutyüzeyidir. Kürler28 günlük aralarla tekrarlanır. Fludara Tablet boş mideye ya da yemekle beraber alınabilir. Tabletlerbütün halde su ile yutulmalı, çiğnenmemeli ve kırılmamalıdır
Fludex Draje
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx30 ve 60 draje
End.:Basitesansiyel hipertansiyon ve kardiyak oküler, renal veya serebralkomplikasyonlarla birlikte görülen hipertansiyon; preparatın SR formu iseesansiyel hipertansiyonda endikedir.
ipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazitve benzeri diüretikler hepatik ensefalopatiye yol açabilirler.Sporcular, bu ilacın doping kontrolleri sırasında pozitif sonucayol açabilecek bir madde olduğu konusunda uyarılmalıdır. Tedaviboyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır. Plazma sodyum, potasyum,kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gebekadınlarda, genel olarak diüretik kullanımından kaçınmak gerekir.Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinlikle kullanılmamalıdır.Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte, fetoplasental iskemiyeneden olabilirler. Bununla birlikte, diüretikler gebelerin renal,hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisinde başlıcatedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir.Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlıkya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir
Fludin Tablet
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx20 ve 30 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazit ve benzeri diüretiklerhepatik ensefalopatiye yol açabilirler. Sporcular, bu ilacın dopingkontrolleri sırasında pozitif sonuca yol açabilecek bir madde olduğukonusunda uyarılmalıdır. Tedavi boyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır.Plazma sodyum, potasyum, kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarlakontrol edilmelidir. Gebe kadınlarda, genel olarak diüretik kullanımındankaçınmak gerekir. Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinliklekullanılmamalıdır. Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte,fetoplasental iskemiye neden olabilirler. Bununla birlikte, diüretiklergebelerin renal, hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisindebaşlıca tedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir.Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlıkya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde tedaviye günde tek doz 1 tabletlebaşlanır. Bu dozla hipertansiyonda 4 hafta, konjestif kalp yetmezliğinebağlı ödemlerde 1 hafta içinde yanıt alınmazsa günlük doz bir kerede2 tablete çıkarılabilir
Fluibron Şurup
Ambroksol HCI
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Fluibron Pediyatrik Şurup
Ambroksol HCI
Ambalaj: 15 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Fluibron Tablet
Ambroksol HCI
Ambalaj: 30 mgx20 tablet
End.:Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarındadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Doz Önerisi:Fluibron Şurup: Günlük doz, büyüklerde tedavinin ilk 2-3 günündegünde 3 kez 1 ölçek, sonra 2 kez 1 ölçek ile 8-10 gün devam edilir. Çocuklarda0-2 yaş arası günde 2 kez ¼ ölçek, 2-5 yaş arası günde 3 kez ¼ ölçek ve5-12 yaş arasında günde 2-3 kez ½ ölçektir. Tedavinin başlangıcındadozlar bir misli artırılabilir. Su veya meyve suyu ile sulandırılabilir. FluibronTablet: Günlükdoz büyüklerde tedavinin ilk 2-3 gününde 3 kez 1 tablet, sonra 2 kez1 tablet ile 8-10 gün devam edilir. 5-12 yaş arası çocuklarda günde 2-3kez yarım tablet uygulanır
Fluorescite Ampul IV
Fluoressein sodyum
Ambalaj: %10/5 mLx1 ampul.
End.:Fundusve iris vaskülaritesinin diyagnostik fluoressein anjiyografi veanjiyoskopisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Fluoressein solüsyonunun yüksek pH’ı nedeniyleenjeksiyon sırasında ekstravazasyonun ciddi lokal doku hasarınayol açabileceği dikkate alınmalıdır. Olası bir fluoressein enjeksiyonureaksiyonuna karşı IV veya IM kullanılabilecek ‰1’lik epinefrin,antihistaminik, soluble steroid ve IV kullanım için aminofilin veoksijen, daima el altında bulundurulmalıdır. Cilt geçici olarak sarı renkalır. İdrar parlak sarı renk alır. Gebeliğin özellikle ilk aylarındaanjiyografiden sakınılmalıdır.
Yan E.: Bulantı ve baş ağrısı, gastrointestinaldistres, senkop, kusma, hipotansiyon ve hipersensitivitenin diğerbelirtileri meydana gelir. Kalp krizi, basilar arter iskemisi,ciddi şok, konvülziyonlar, enjeksiyon bölgesinde trombofilebitve nadir olarak ölüm olguları rapor edilmiştir. Genel ürtiker ve kaşıntı,bronkospazm ve anafilaksi rapor edilmiştir. Enjeksiyondan sonraacı bir tat oluşabilir
Doz Önerisi: Retina hastalıklarının ve ön segment hastalıklarınınbir bölümünde tanı yöntemi olarak kullanılan fundus fluoresseinanjiyografide damar içine enjekte edilen Fluorescite, bu tanı yöntemi için gereklideneyimi olan kliniklerde kullanılmalıdır
Fluorouracil Biosyn Enjektabl Solüsyon
Florourasil
Ambalaj: 250 mg/5 mLx10 ampul ::500 mg/10 mLx1 ampul :: 1 g/20 mLx1 ampul
End.:Özelliklerektum, kolon ve göğüste malign tümörler olmak üzere mide, pankreas,karaciğer (primer tümörler), rahim (özellikle serviks), yumurtalıkve mesanedeki malign tümörlerin palyatif tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Beslenmedurumu iyi olmayan, kemik iliği depresyonu ve ciddi enfeksiyonuolan hastalarda kontrendikedir. Florourasile karşı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedavi, aşağıdaki belirtilerveya semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, hemen durdurulmalıdır.Stomatit, mukosit, ciddi diyare veya kusma, gastrointestinal ülserlerveya kanama, lökosit sayısının 3000/ml’nin, trombosit sayısının 8000 mL’nin altında olması;ataksi, titreme dahil merkezi ve periferal sinir sistemi toksisitesi;kardiyak toksisitesi. Gebelik süresince tamamen kontrendikedir.Florourasilin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, florourasiltedavisi uygulanan kadınlar emzirmemelidir.
Yan E.:Anoreksi,mide bulantısı, stomatit, mukosit, kusma, diyare, kanama, alopesi,cilt döküntüsü, dermatit, ayak ve ayak tabanında eritem, hiperpigmentasyon,fotosensitivite, ürtiker, ataksi, disartri, nistagmus, uyum bozukluğu,konfüzyon, öfori, optik nevrit, nötropeniyle birlikte lökopeni,trombositopeni, anemi, hemolitik anemi, agranülositoz, pansitopeni,lakrimal kanal stenozunun ilk belirtisi olarak gözyaşı salgısınınartması, bronkospazm, anafilaktik şok görülebilir.
Etkileş.: Florourasil ve diğer antikanser ajanların (örn.interferon a-2a, siklofosfamid,vinkristin, metotreksat, cisplatin, adriamisin) veya lökoverininbirlikte uygulanmasıyla etkinliğinin kuvvetlenmesi ve/veya toksisitegibi ilaç etkileşimlerinin görüldüğü bildirilmiştir. Florourasilile mitomisinin uzun süre birlikte kullanımı sonucunda hemolitik-üremikbir sendromun ortaya çıktığı bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır. Düşük Doz Uygulama: Düşük doz kemoterapide, vücutağırlığı kg başına 2 mg günlük doz geçilmemelidir. Yüksek Doz AntineoplastikTedavisi: Dozaj,hastanın genel durumu ve hemogramı göz önüne alınarak karşılık gelenrejimlere dayanır. Başlangıç tedavisinde standart olarak vücut yüzeyim2 başına 400-600 mg kadar uygulanır
Fluothane Volatil Sıvı
Halotan
Ambalaj:50 mL’lik şişe.
End.:Cerrahive teşhis amacıyla yapılan her türlü girişimde halotan inhalasyonanestezisi kullanılabilir.
Kontr.E.:Halojenliinhalasyon anesteziklerine karşı aşırı duyarlık, hepatik porfiriler,malign hipertermi, hastanın öyküsünde kanıtlanmış halotan hepatitatağı, halojenli inhalasyon anesteziklerinin kullanımından sonragörülen ve nedeni bilinmeyen postoperatif ısı yükselmeleri ve sarılık,duranın açılması öncesinde intrakraniyal basınç yükselmesi durumundakontrendikedir.
Uyar.: Halotan ancak iyi bir eğitim ve gerekli araçlar sayesindeusulüne uygun bir kullanım ve kontrol sağlandığı takdirde uygulanabilir.Halotan anestezi alan hastaların ilk 24 saat içinde araçları gereğigibi kullanamayacakları dikkate alınmalı, hasta uyarılmalıdır.Gebeliğin ilk üç ayında halotan ancak zorunlu bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Halotan plasentayı serbestçe geçer, konsantrasyonabağlı olarak fetal depresyona ve yenidoğanda geçici bilinç bozukluğunaneden olabilir. Anne sütünde saptanmıştır. Emzirmemesi önerilir.
Yan E.:Halotanındamarları genişletici etkisi vardır; bu etki deride yüzeyel venlerinbelirgin bir hale gelmesiyle farkedilebilir. Halotanla narkoz endüksiyonuveya sürek narkozu sırasında kan basıncı düşebilir. Kardiyak aritmi (nodal ritm, AV blok, asistoli, ventrikülerasistoller dahil) oluşabilir. Halotanın yüksek konsantrasyonlarısolunum depresyonuna yol açabilir. Artan serebral kan akımına bağlıolarak intrakraniyal basınç artabilir. Doğumlarda halotanın özelliklederin narkoz sırasında, uterusta bir gevşeme yapabileceği bilinmelidir.Halotan damarları genişlettiği için kürtajda biraz daha fazla kanamaolabilir. Diğer anasteziklerle (lokal olanları dahil) olduğu gibihalotan anestezisiyle de malign hipertermi ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Halotananestezisi sırasında vazokonstriktör olarak sempatomimetiklerinuygulanması kalpte ritm bozukluklarına yol açabilir. Non-depolarizankas gevşeticilerin etkisini artırır. Aynı zamanda antihipertansiflerkullanılması kan basıncında daha kuvvetli bir düşmeye yol açabilir.Teofilin alan hastalarda halotan kullanılması kalp ritm bozukluklarınayol açabilir. Klorpromazin halotanın depresan etkisini, morfinise özellikle solunum sistemine olan depresan etkisini artırır.
Doz Önerisi: İndüksiyon için, büyüklerde oksijenveya azotprotoksit içinde %2-4 konsantrasyonunda kullanılabilir.Çocuklar için oksijen veya azotprotoksit içinde %1.5-2 konsantrasyonundakullanılır. Anestezinin sürdürülmesinde hem büyükler hem de küçükleriçin ‰5-2’lik konsantrasyon uygundur
Fluoxytil Oral Damla
Sodyum florür 3.437 mg(1.555 mg flor iyonuna eşdeğer)
Ambalaj: 115 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Dişçürümesine karşı önleyici olarak kullanılır.
Kontr.E.:Önerilendoz düzeylerinde kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Böbrek yetmezliklerinde kandaki floriyonlarının düzeyi artar. Bu nedenle, söz konusu olgularda ek flor uygulamasıyapılırken dikkat edilmelidir. Suyun yanı sıra, beslenme yoluyla alınan diğerolası florür kaynakları (yemekler, içecekler, multivitamin preparatları) da,dental floroz durumuna yol açabilecek aşırı miktarda flor verilmesini önlemeaçısından dikkate alınmalıdır. Plazmadaki flor anne sütüne çok az geçiş göstermektedir.Gebelikte kullanılmaması gerekmektedir.
Yan E.:Önerilenterapötik doz şemasına göre uygulandığında yan etki gözlenmemiştir. Bunakarşılık, ara sıra ve özellikle duyarlı bireylerde yorgunluk, derideğişiklikleri (kutanöz döküntüler, ürtiker, ekzema) ve gastrointestinalbozukluklar bildirilmiştir. Aşırı doz diş minesinde lekelenme oluşturabilir.
Etkileş.:Kalsiyum,alüminyum veya magnezyum içeren preparatlar ve süt ve süt ürünleri ile birlikteuygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Sudaki flor düzeylerinin 0.7 ppm’den düşük olduğubölgelerde yaşayan çocuklarda kullanılması önerilmektedir. Her gün uygulanmasıgereken flor iyonlarının miktarı, çocuğun yaşına ve içme suyundaki flor düzeyinebağlıdır. 6 ay ile 12 yaş arasında 4-16 damla arasında uygulanır
Flupamid Kaplı Tablet
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx30 ve 60 tablet
Flupamid SR Tablet
İndapamid
Ambalaj: 1.5 mgx30 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazit ve benzeri diüretiklerhepatik ensefalopatiye yol açabilirler. Sporcular, bu ilacın dopingkontrolleri sırasında pozitif sonuca yol açabilecek bir madde olduğukonusunda uyarılmalıdır. Tedavi boyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır.Plazma sodyum, potasyum, kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarlakontrol edilmelidir. Gebe kadınlarda, genel olarak diüretik kullanımındankaçınmak gerekir. Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinliklekullanılmamalıdır. Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte,fetoplasental iskemiye neden olabilirler. Bununla birlikte, diüretiklergebelerin renal, hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisindebaşlıca tedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir.Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlıkya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Flupamid Kaplı Tablet: Günlük doz 1-2 drajedir. FlupamidSR Tablet: 24 saatte bir,tercihen sabahları 1 SR tablet alınır
Flutans Kapsül
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx30 kapsül
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazit ve benzeri diüretiklerhepatik ensefalopatiye yol açabilirler. Sporcular, bu ilacın dopingkontrolleri sırasında pozitif sonuca yol açabilecek bir madde olduğukonusunda uyarılmalıdır. Tedavi boyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır.Plazma sodyum, potasyum, kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarlakontrol edilmelidir. Gebe kadınlarda, genel olarak diüretik kullanımındankaçınmak gerekir. Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinliklekullanılmamalıdır. Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte,fetoplasental iskemiye neden olabilirler. Bununla birlikte, diüretiklergebelerin renal, hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisindebaşlıca tedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir. Bunlarındışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlık ya daishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 kapsüldür
Folic Plus Film Tablet
Folik asit 0.174 mg,kalsiyum 666.670 mg, D3 vitamini 1.200 mg
Ambalaj: 90 film tablet.
End.:Gebelikplanlayanlarda ve gebelerde fetüsün nöral tüp defektlerinin önlenmesiamacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bilinen aşırı duyarlık, hiperkalsemi,ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsemisi bulunan hastalardave hiperkalsiürisi olanlarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Bileşimdeki kalsiyuma bağlıolarak midede şişkinlik hissi oluşabilir.
Etkileş.: Kalsiyum emilimini etkilediğibilinen ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz, tercihen yemeklerle beraber alınan,günde toplam 3 tablet şeklindedir
Foradil İnhalasyon Aerosolü
Formoterol fumarat
Ambalaj: 12 µg/dozx50 ve 100 ölçülüdozluk ambalaj.
Foradil İnhaler Kapsül
Formoterol fumarat
Ambalaj: 12 µgx60 kapsül ve 1 inhaler.
End.:Bronşiyal astım gibi reversiblobstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonunönlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizinneden olduğu bronkospazmın profilaksisi ile kronik bronşit ve anfizem dahil,reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalardabronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Formoterolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İskemik kalp hastalığı, kardiyakaritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon,idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati,tirotoksikoz, QT intervalinde bilinen veya şüphelenilen uzamadurumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikledoz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir.Diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kanglukoz kontrolleri önerilir. Daha güvenilir bir alternatif olduğundagebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Formoterol kullanananneler emzirmemelidir.
Yan E.:Bazan tremor,ender olarak kas krampları, kas ağrısı, palpitasyonlar, baş ağrısı;ender olarak taşikardi, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirlilik,uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofarengeal irritasyon;çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:Kinidin,dizopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlargibi ilaçlar QT intervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmiriskiyle ilişkili olabilir. Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi,formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleriveya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalaraformoterol dikkatle verilmelidi. Ksantin türevleri, steroidlerveya diüretiklerle birlikte tedavi b2-agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir.b-adrenerjik blokerler formoterolünetkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler.
Doz Önerisi: Erişkinlerde kronik obstrüktif akciğer hastalığınındüzenli sürek tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mg).Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığının düzenli sürek tedavisi için,günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mg). Gerekirse sürek tedavisi içingerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsülilave edilebilir. Ciddi astım hastalarında 2 inhaler kapsül (24 mg) gerekliolabilir. 5 yaşındaki ve daha büyük çocuklarda reversibl obstrüktif havayolları hastalığının düzenli sürek tedavisi için, günde iki defa 1 inhalerkapsül (12 mg). Gerekirse sürek tedavisi için gerekli doza ek olarakbelirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsül ilave edilebilir.Kapsüller bilister ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır
Forane Likit
İzofluran
Ambalaj:100 mL’lik cam şişe.
End.:İnhalasyonanestezisinde kullanılır.
Kontr.E.:İzofluranveya diğer halojenli anesteziklere karşı bilinen duyarlığı olanlardakontrendikedir. Ayrıca, malign hipertermiye karşı bilinen veyakuşkulanılan genetik duyarlığı olanlarda da kontrendikedir.
Uyar.: İzofluran bütün anestezi ekipmanlarıtamamlanmış ameliyathalenelerde anestezi uzmanları tarafındankullanılmalıdır. Uygulanan anestezik ajan hangisi olursa olsun,koroner arter hastalarında miyokardiyal iskeminin önlenmesiiçin, normal hemodinaminin sürdürülmesi çok önemlidir. Diğer halojenlianesteziklerde olduğu gibi, izofluran artmış intrakraniyal basınçlıhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklardakullanımını oluşturacak yeterli bilgi henüz tamamlanmamıştır.Obstetrik anestezide izofluranın güvenle kullanımı için yeterlibilgi henüz toplanmamıştır. İzofluran anestezisi duyarlı hastalardamalign hipertermi diye bilinen klinik sendromun başlamasına nedenolabilir.
Yan E.:Arasıraaritmilere raslanmıştır. Cerrahi stres yokluğunda akyuvarlardayükselişler görülmüştür. İzofluran anestezisi sırasında ve sonrasıajanın biyodegradasyonuna bağlı olarak, serum inorganik florür düzeylerindeminimum düzeyde yükselişler görülmüştür. Hipotansiyon ve solunumdepresyonu gözlenmiştir. Uyanış sırasındaki istenmeyen reaksiyonlarıtitreme, bulantı, kusmadır. Çok nadirolarak fatal hepatik nekrozlara yol açabilir.
Doz Önerisi: Özel olarak izofluran için kalibre edilmiş vaporizatörlerkullanılmalıdır. İzofluran ile indüksiyonun ‰5’lik bir konsantrasyonile başlatılması önerilir. %1.5-3’lük konsantrasyonlar genellikle7-10 dakikada cerrahi anesteziyi oluştururlar. Cerrahi anestezidüzeyleri oksijen/azot protoksid karışımındaki %1.0-2.5’luk izoflurankonsantrasyonlarıyla sürdürülür. Sadece oksijen ile beraber verildiğinde%0.5-%1’lik ilave izofluran dozları gerekebilir
Forsef Flakon IM, IV
Seftriakson disodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik%1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1 flakon ve 3.5 mL’lik%1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’likçözücü su ampulü
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Erişkinlerde olağan günlük doz, bir kerede verilmeküzere 1-2 gramdır. Toplam günlük doz 4 gramı aşmamalıdır. Çocuklardamenenjit dışındaki ağır enfeksiyonların tedavisinde, 12 saattebir verilmek üzere toplam günlük doz 50-75 mg/kg’dir. Günde toplam 2 gram aşılmamalıdır.Menenjit tedavisinde günlük doz 12 saatte bir verilmek üzere toplam100 mg/kg’dir. Günde toplam 4 gram aşılmamalıdır. Komplike olmamışgonokok enfeksiyonlarının tedavisinde 250 mg’lik tek bir dozun uygulanmasıönerilir. Ameliyat sonrası enfeksiyonu önlemek için ameliyatabaşlamadan 30 ile 120 dakika önce 1 gramlık tek dozun uygulanmasıönerilir. A grubu b-hemolitikstreptokokların (S. pyogenes) neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10gün sürdürülmelidir
Forsteo KullanımaHazır Enjeksiyon Kalemi
Teriparatid
Ambalaj:750 mg teriparatid içerir ve her kalemde toplam 28 günlük dozbulunur.
End.: Osteoporozu olan ve kırık meydana gelme riskinin yüksekolduğu saptanan postmenopozal kadınların tedavisinde ve primer (idiyopatik)veya hipogonadal osteoporozu bulunan ve kırık riski yüksek olan erkeklerde,kemik kütlesini artırmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Teriparatide karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek osteosarkoma riski olan hastalara (kemiğin Pagethastalığı veya alkalen fosfataz düzeylerinde açıklanamayan yükselişler olanhastalar, kapanmamış epifizli ya da daha önce iskelete yönelik radyoterapigörmüş hastalar dahil) reçete edilmemelidir. Kemik metastazları olan veyaiskelete ait habis hastalık anamnezi veren hastalarda kullanılmamalıdır.Osteoporoz dışındaki daha başka bir metabolik kemik hastalığı olan vakalardakullanılmamalıdır. Önceden hiperkalsemisi olan hastalarda mevcuthiperkalseminin daha da şiddetlenme riski nedeniyle kullanılmamalıdır.Semptomatik ortostatik hipotansiyon atakları görülebilir. Geçici ortostatikhipotansiyon geliştiğinde; ilk birkaç doza eşlik etmiş, hastanın yatırılmasıyladüzelmiş ve tedaviye devam edilmesine engel olmamıştır. Forsteo serumkalsiyum düzeylerini geçici olarak yükselttiği için dijital tedavisi görenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Erkeklerde ve postmenopozalkadınlarda yapılan ve plasebo kontrollü 2 adet Faz 3 çalışmasında adversolaylar nedeniyle tedaviye devam edemeyen hastaların oranları, plasebo grubunda%5.6, Forsteo grubunda %7.1 olmuştur. Sersemlik ve bacak krampları, Forsteotedavisi sırasında daha fazla görüldüğü bildirilen advers olaylardır. Bu Faz 3çalışmaları sırasında, Forsteo kullanan hastaların en az %2’sinde veplasebo kullananlara kıyasla daha fazla bildirilen advers olaylar, sebep/sonuçilişkisine bakılmaksızın, şunlardır: Ağrı, baş ağrısı, asteni, boyun ağrısı,hipertansiyon, angina pectoris, senkop, bulantı, kabızlık, diyare, dispepsi,kusma, gastrointestinal bozukluk, diş sorunları, eklem ağrıları, bacaklardakramp, sersemlik, depresyon, uykusuzluk, baş dönmesi, rinit, öksürükte artış,farenjit, dispne, pnömoni, deri döküntüsü, terleme.mg’dir. Forsteo başlangıçta,ortostatik hipotansiyon geliştiği takdirde hastanın oturabileceği veyauzanabileceği koşullarda uygulanmalıdır. 2 yıldan daha uzun süreli kullanımdakigüvenilirliği ve etkinliği değerlendirilmediğinden bu ilacın, 2 yıldan dahauzun süre kullanılması önerilmez
Fortum Flakon IM/IV, IV
Seftazidim pentahidrat
Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 flakon ve 5mL’lik eritici ampul :: 1 gIM/IVx1 flakon ve 10 mL’lik eritici ampul:: 2 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik eritici ampul
End.:Septisemi,bakteriyemi, peritonit, menejit olgularında bağışıklığı bastırılmışhastaların maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olanhastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi), pnömoni,bronkopnömoni, enfekte plörezi, ampiyem, akciğer absesi, enfektebronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğerenfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları,mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli KBB enfeksiyonları, akut vekronik pyelonefrit, pyelit, prostatit, sistit, üretrit, renal abse,mesane ve böbrek taşlaryla ilişkili enfeksiyonlar, erizipel, apseler,selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri,kolanjit, kolesistit, safrakesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit,divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabidurumlar, osteit, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit, hemove peritonal dializ ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlıperitonal diyaliz, kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde(profilaktik olarak) endikedir..
Kontr.E.:Sefalosporinantibiyotiklerine aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Seftazidim verilmeden önce, hastanın geçmişindepenisilinler ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık olup olmadığıdikkatle soruşturulmalı, duyarlığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı,alerjik reaksiyonlar görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Seftazidimböbrek yoluyla elimine edildiğinden böbrek fonksiyonunun bozuklukderecesine göre dozaj azaltılmalıdır. Gebeliğin ilk aylarındave küçük bebeklerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftazidim anne sütünedüşük konsantrasyonlarda geçer ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülerveya ürtikeryal döküntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödemve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon) diyare, bulantı,kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit, Candidiasis,vajinitis, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kötü tat gibi çeşitliyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Kloramfenikolin vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonistiktir.Seftazidim, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir,ancak aralarında farmasötik geçimsizlik olduğundan aynı enjektöriçinde verilmemeli, aynı solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: Dozaj, enfeksiyonun şiddetine, duyarlığına,tipine, yerine ve hastanın yaşı ve böbrek fonksiyonuna bağlıdır. Yetişkinler: 2 veya 3′e bölünmüş dozlarda IVveya IM enjeksiyon şeklinde günde 1-6 g’dir. Üriner sistem ve dahaaz şiddetli enfeksiyonlarda: Her 12 saatte bir 500 mg veya 1 g. Çoğuenfeksiyonlar: Her 8 saatte 1 g veya her 12 saatte bir 2 g. Özelliklebağışıklığı bastırılmış, nötropenili hastalar dahil çok şiddetlienfeksiyonlarda: Her 8 veya 12 saatte 2 g. Psödomonal akciğer enfeksiyonlufibrokistik yetişkinlerde: 3′e bölünmüş dozlarda 100-150 mg/kg/gün.Normal böbrek fonksiyonlu yetişkinlerde herhangi bir ters etki görülmeksizingünde 9 g kullanılmıştır. Bebekler ve çocuklar (2 aydan büyük): 2 veya 3′e bölünmüş dozlarda30-100 mg/kg/gün. Bağışıklığı bastırılmış veya fibrokistik çocuklardakienfeksiyonlarda ve menenjitli çocuklarda 3′e bölünmüş dozlardagünde 150 mg/kg (maksimum 6 g/gün) verilebilir. Yeni doğanlar (0-2 aylık):2′ye bölünmüşdozlarda 25-60 mg/kg/gün
Forza Tablet
Parasetamol 250mg, oksolamin sitrat 100 mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilefrinHCI 5 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Soğukalgınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının semptomatiktedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği,hipertiroidi, prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstrüksiyon, dar açılıglokom, akut astım, hipertansiyon, kardiyak aritmi, iskemik kalp hastalığı veserebro vasküler hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. MAO inhibitörükullananlara verilmemelidir. Bunlar kesilmiş olsa bile 3 hafta geçmedenkullanılmamalıdır.
Uyar.: Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içindeilacı kullanmamaları önerilir. Klorfeniramin 6 yaşından küçük çocuklardasantral sinir sisteminin paradoksal stimülasyonunu neden olabilir. Geriyatrikhastalar antimuskarinik ve vazopressör etkilere daha duyarlı olabilir. Yaşlıhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Duyarlıkişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet,ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık,iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir.İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadankalkar.
Etkileş.:Kronikalkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisite riskiartabilir. Hepatik enzim indiktörleri (barbitüratlar) parasetamolünetkinliğini azaltabilir. Alkol, fenatiazinler, trisiklik antidepresanlar;klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyiartırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin,haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır. MAOinhitibörleri, klorfeniraminin antimuskarinik ve merkezi sinir sistemidepresif etkisini fazlalaştırır. Klorfeniramin; sisplatin,paramonosalisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir. Betaadrenerjik bloker ilaçlar fenilefrinin pressör etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlere günde 3 kez 1-2 tablet, 6-12 yaş arasıçocuklara günde 3 kez 1 tablet, 12 yaşından büyük çocuklara erişkindozlarında verilebilir
Fosamax Tablet
Alendronat sodyum
Ambalaj: 10 mgx28 tablet:: 70 mgx4 tablet
End.:Osteoporozlukadınlarda kalça, el bileği ve vertebra kırıklarının (vertebral kompresyonkırıkları dahil) önlenmesi için osteoporoz tedavisinde ve kırıkların önlenmesiiçin erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofagealboşalmayı geciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayaktaveya dik pozisyonda duramamak; etkin maddeye aşırı duyarlık ve hipokalsemidurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Alendronat üst gastrointestinal mukozada lokaliritasyona neden olabilir. Alendronat ile tedavi edilen hastalarda, özofajit,özofagus ülserleri ve özofagus erozyonları ve bunları nadiren izleyen özofagusdarlığı gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı olgular ciddi seyretmişve hastanın hastaneye kaldırılması gerekmiştir. Dolayısıyla, hekimler olasıbir özofageal reaksiyonu düşündürebilecek semptom ve bulgular açısındandikkatli olmalıdır ve hastalara disfaji, odinofaji ve retrosternal ağrı yeniya da kötüleşen mide yanması halinde ilacı kesip doktora başvurmalarıöğütlenmelidir. Gebelerde ve emziren annelerde çalışılmamıştır ve onlaraverilmemelidir.
Yan E.: Abdominal ağrı, dispepsi, özofageal ülser, disfaji veabdominal gerginlik görülmüştür. Nadiren döküntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ekolarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas- iskelet ağrısı (kemik, kas ya da eklem),kabızlık, diyare, gaz, başağrısı, bulantı, kusma, kas krampları, gastrit,gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu, orofarengeal ülserasyon,ösofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit, ürtiker ve anjiyoödemiiçeren aşırıduyarlık reaksiyonları.
Etkileş.: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir. Fosamax’tan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saatbeklenmelidir.
Doz Önerisi:Fosamax, günün ilk yiyecek ve içeceğinden ve ilacından en azyarım saat önce sadece suyla alınmalıdır. Diğer içecekler (maden suyu dahil),yemek ve bazı ilaçlar Fosamax’ın emilimini azaltır. Mideye geçişi kolaylaştırmak vepotansiyel özofagus iritasyonunu azaltmak için, Fosamax, sabah yataktan kalkınca bir bardakdolusu suyla alınmalı ve en az 30 dakika ve günün ilk yemeğinden önceuzanmamalıdır. Fosamax gece yatarken veya yataktan kalkmadan alınmamalıdır.Bu talimatlara uyulmazsa özofageal istenmeyen etki riski artabilir. Besinlealımı yetersizse, hastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdır. Postmenopozal kadınlardakiosteoporozun tedavisi: Önerilen doz, haftada bir kez 70 mg ya da günde bir kez10 mg’lik bir tablettir. Erkeklerde osteoporoz tedavisi: Önerilen doz, haftada bir kez 70mg’lık bir tablet ya da günde bir kez 10 mg’lık bir tablettir. Osteoporozçalışmalarında Fosamax günün ilk yiyecek ya da içeceğinden en az otuz dakikaönce alındığında etkin olmuştur
Fosfokalsiyum Granül
Kalsiyum glukonat0.6 g, kalsiyum laktat 0.2 g, kalsiyum fosfat 0.2 g, D3 vitamini0.01 g/ölçek
Ambalaj: 75 g’lik şişe.
End.:Büyümeve gelişmenin hızlı olduğu süt çocuğu ve çocukluk çağında kemikleşmeve diş çıkarmanın uygun şekilde gelişmesi için gerekli kalsiyum veD vitamini gereksiniminin karşılanmasında; gebelik ve emzirmedönemlerinde artan günlük kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında;D vitamini eksikliğine bağlı nutrisyonel raşitizmde, genetik bozukluknedeniyle çocuklarda görülen refrakter raşitizmde, malabsorpsiyonabağlı yetersizliklerde, hipofosfatemi ve renal tübüler bozukluklarlabirlikte görülen osteomalazide, renal ve hepatik metabolizmanınbozulmasıyla oluşan yetersizliklerde ve hipoparatiroidizmdekullanılır.
Kontr.E.:Yüksekdozda 3 aydan fazla kullanılırsa hipervitaminoz söz konusudur. Dvitamini toksisitesi belirtileri görüldüğünde, ileri koronerhastalığı veya yüksek tansiyonu olanlarda, özellikle ileri arteryosklerozluyaşlılarda ve gebeliğin birinci trimesterinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozda D vitamini verilmesi durumunda kemiklerdeaşırı kalsiyum mobilizasyonuna bağlı olarak hiperkalsemi meydanagelir. Hiperkalsemiye bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kusma vediyare oluşur. Uzun süren hiperkalsemilerde yumuşak dokulardakalsiyum çöker.
Yan E.: Baş ağrısı, uyuşukluk, halsizlik,bulantı, kaslarda ve kemiklerde ağrı, iştahsızlık, hipertansiyonbazan da kardiyak aritmi görülebilir. Bu durumda hiperkalsemi toksisitesisöz konusu olacağından ilaç hemen kesilmelidir.
Doz Önerisi: Süt çocuklarında tok karnına günde 1 ölçek, çocuklardaağırlık arttıkça miktar 2 veya 3 ölçeğe çıkarılabilir. Büyüklerdegünde 3 kez 1-2 ölçek kullanılır. Genellikle ağır tablolarda başlangıçtagünde 2 kez 2-3 ölçek ile başlanan tedavi, istenen iyileşme belirtileriortaya çıktıkça giderek azaltılır ve profilaktik doz ile tedaviyedevam edilir. Tok karnına, herhangi bir sıvı (süt, su gibi) ile çözündürülerekverilir
Fragmin Ampul
Dalteparin sodyum
Ambalaj: 2.500 IU/mLx4 mLx10 ampul :10.000IU/1 mLx10 ampul.
Fragmin Tek Doz Enjektör
Dalteparin sodyum
Ambalaj: 2.500 IU/0.2 mLx10 adet :5.000IU/0.2 mLx10 adet tek doz enjektör.
End.:Akut veyakronik böbrek yetersizliği ile ilişkili olarak, hemodiyaliz ve hemofiltrasyonsırasında ekstrakorporal sistemdeki pıhtılaşmanın önlenmesinde;akut derin ven trombozu ve/veya pulmoner emboli tedavisinde; peri-ve postoperatif dönemde tromboembolik komplikasyonların önlenmesindeve unstabil koroner damar hastalığının (örneğin unstable anjinave Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Dalteparin sodyuma karşı aşırı duyarlık, akutgastrointestinal ülser ve beyin kanaması, ciddi koagülasyon bozukluklarıile septik endokarditin yanı sıra, santral sinir sistemi, göz ve kulakile ilgili travmalar ve cerrahi girişimlerde kontrendikedir. Dalteparinsodyum varlığında, in vitro pıhtılaşma testi pozitif sonuç vermişolan trombositopeni hastalarında kontrendikedir. Akut derin ven trombozu tedavisialtındaki hastalarda uygulanan rejyonal anestezide kontrendikedir.
Uyar.: Trombositopenide, trombositbozukluklarında, ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliklerinde,kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, hipertansif veya diyabetikretinopati ile heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparinlereaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde dikkatli olunması önerilmektedir.Ayrıca yeni operasyon geçirmiş hastalarda yüksek doz kullanıldığındadikkatli olunmalıdır. Her ne kadar gebeliğin gidişinde, fetus veyenidoğan sağlığında belirgin zararlı etkisi bilinmemekteysede, ilacın yararı ile olası etkilerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.Dalteparin sodyumun plasenta bariyerini aşıp aşmadığı ve süte geçipgeçmediği konusunda yeterli bilgi yoktur.
Yan E.: Yüksek dozların kullanıldığıdurumlarda kanama görülebilir. Enjeksiyon alanında cilt altı hematomları gözlenebilir.Trombositopeni, cilt nekrozu, allerjik reaksiyonlar ve kanamalarnadirdir. Transaminazlarda (ASAT, ALAT) hafif ya da orta derecedegeçici yükselmeler görülebilir. Birkaç anafilaksi reaksiyonugözlenmiştir.
Etkileş.: Asetilsalisilik asit, K vitaminiantagonistleri ve dekstran gibi hemostazı etkileyen ilaçlarlabirlikte kullanılması dalteparin sodyumun antikoagülan etkisinidaha da artırabilir. Antihistaminikler, dijital glikozitler,tetrasiklinler ve askorbik asitle birlikte kullanıldığında antikoagülanetki azalır. Özellikle kontrendike olduğu belirtilmedikçe, unstablekoroner damar hastalığı (örneğin unstable anjina ve Q-dalgasız miyokardenfarktüsü) olan hastalara düşük doz asetilsalisilik asit oral yoldanverilmelidir.
Doz Önerisi: Fragmin Ampul: Kanamariski olmayan kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda, uzun süreli(4 saati aşan) hemodiyaliz ve hemofiltrasyonda, 30-40 IU/kg IV bolusşeklinde verilir. Daha sonra 10-15 IU/kg/saat dozunda IV enfüzyonşeklinde uygulanır. Kısa süreli (4 saate kadar) hemodiyaliz ve hemofiltrasyondayukardaki dozaj şeması uygulanabilir veya tek doz 5.000 IU IV bolusşeklinde uygulanır. Yüksek kanama riski taşıyan akut böbrek yetersizliğiolan hastalarda, 5-10 IU/kg IV bolus enjeksiyon şeklinde uygulanır.Akut derin ven trombozunda sürekli IV enfüzyon şeklinde ya da gündeiki kez SC olarak uygulanabilir. SC uygulamada önerilen başlangıçdozu 12 saat arayla 100 IU/kg’dir. Sürekli IV enfüzyonda önerilen başlangıçdozu, 12 saat süresince uygulanacak 100 IU/kg’dir. Fragmin Tek Doz Enjektör: Tromboembolik komplikasyon riski bulunan genelcerrahi girişimlerinde, girişimden 1-2 saat önce cilt altına2.500 IU. Hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ile 7 gün veyadaha uzun süre, her sabah cilt altına 2.500 IU uygulanır. İlave riskfaktörleriyle birlikte olabilen genel cerrahi ve ortopedik cerrahigirişimlerinde, girişimden önceki akşam cilt altına 5.000 IU uygulanırve izleyen akşamlarda tedavi 5.000 IU ile sürdürülür. Tedaviye hastamobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ile 7 gün veya daha uzun süredevam edilir. Alternatif olarak, operasyondan 1-2 saat önce2.500 IU cilt altına uygulanır. Tedavi 8-12 saat sonra 2.500 IU ve izleyengünlerde her sabah 5.000 IU cilt altına uygulama şeklinde sürdürülür
Fraxiparine Enjektör
Nadroparin kalsiyum
Ambalaj: 7.500 ICU/ 0.3 mLx 2 tek doz enjektör :10.000ICU/0.4 mL2 tek doz enjektör : 15.000 ICU/0.6 mLx2 adet birim dereceli enjektör.
End.:Tromboembolikkomplikasyonların profilaksisinde (özellikle genel veya ortopedikcerrahide), tromboembolik bozuklukların tedavisinde ve hemodiyalizsırasında pıhtı oluşmasını önlemede kullanılır.
Kontr.E.:Nadroparineaşırı duyarlık, geçmişte nadroparin ile trombositopeni görülmüşse,hemostaz bozukluklarına bağlı kanama belirtisi veya kanama riskiartışında (heparinin neden olmadığı dissemine intravasküler koagülasyondışında), kanayabilecek organik lezyon (aktif peptik ülser), hemorajikserebrovasküler hastalıklar ve akut bakteriyel endokarditte kontrendikedir.Birlikte salisilatların veya nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarınkullanılması ve tiklopidin kullanımı, nadroparinin uygulanımınagöreceli olarak kontrendikasyon oluşturur.
Uyar.: Nadiren trombositopeni olgusu -ki, bazan ciddiolmaktadır- bildirilmiştir. Trombositopeni oluşursa tedavi hemen durdurulmalıdır.Karaciğer veya böbrek yetersizliğinde, kontrol altına alınmamışarteriyel hipertansiyonda, geçirilmiş sindirim sistemi ülserlerindeveya kanayabilecek herhangi bir organik lezyon varlığında, koryoretinanındamarsal hastalıklarında ve beyin, omurilik veya göz cerrahi girişimlerindensonraki dönemde nadroparin kalsiyum uygulanırken çok dikkatliolunmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.
Yan E.:Açık veyagizli kanama, nadiren trombositopeni, enjeksiyon yerinde ciltnekrozu, enjeksiyon yerinde seyrek olarak küçük hematom, tedavinindurdurulmasına neden olabilecek -ciltte veya genel- aşırı duyarlıkreaksiyonları, transaminazlarda -genellikle geçici- artış, semptomatikya da hiperkalemi ile birlikte, hiponatremi görülen veya görülmeyen,tedavi kesildiğinde normale dönen nadir hipoaldosteronizm olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.:Asetilsalisilikasit (veya diğer salisilatlar) veya nonsteroid antienflamatuvarilaçlar veya tiklopidin ile birlikte kullanımı önerilmez. Oral antikoagülanmaddeler (artan antikoagülan etki), sistemik kortikosteroidler(gluko) ve dekstran (parenteral uygulama) kullanılan hastalardanadroparin kalsiyum ihtiyatla kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Genel profilakside ilk doz ameliyattan 2-4 saatönce verilmek üzere 7 gün süreyle günde 0.3 mL. Ortopedik cerrahidebaşlangıç dozları ameliyattan 12 saat önce ve ameliyat bitiminden12 saat sonra uygulanır. Takip eden günde tek doz uygulaması en az10 gün sürer ve vücut ağırlığına göre düzenlenir. Tedavi amacıyla10 gün süreyle günlük doz vücut ağırlığına göre ayarlanarak günde 2kerede uygulanır. Hemodiyaliz sırasında hastanın vücut ağırlığınagöre saptanan doz genellikle tek dozda uygulanır
Fraxodi SC Enjektör
Nadroparin
Ambalaj: 30.000 ICU AXa/0.6 mLx2 şırıngaampul : 40.000 ICU AXa/0.8 mLx2 şırıngaampul : 50.000 ICU AXa/1 mLx2 şırınga ampul.
End.: Derin ven trombozunun tedavisindeendikedir.Fucidin Krem
Fusidik asit
Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp.
Fucidin Pomat
Fusidat sodyum
Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp
End.: Duyarlı organizmaların oluşturduğuimpetigo, enfekte yaralar, enfekte ekzema, folikülit, enfekteolan akne, apse, akne vulgaris, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenitve eritrasmanın tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fusidik asitve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Gözde irritasyona neden olabileceğindengöze kaçmamasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve emzirenlerdekullanımıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisietraflıca değerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.
Yan E.:Etkin maddeyekarşı çok ender olarak cilt döküntüleri ve uygulamanın ardından hafifyanma ve irritasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün uygulanır.Üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir
Fucithalmic Viskoz Göz Damlası
Fusidik asit hemihidrat
Ambalaj: %1×5 gramlık lamine tüp.
End.:Konjunktivit,blefarit, hordeolum, keratit, dakriyosistit ve yabancı cisimcikleringözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarındakullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkgörüldüğünde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Gözde geçici bir batma hissi duyulabilir.Çok az düzeyde alerjik potansiyeli vardır.
Doz Önerisi: Her bir göze, günde 2 kez 1’er damla damlatılır.Tedaviye, göz iyileştikten sonra iki gün daha devam edilmelidir.Gözde lenstakılıyken kullanılmamalıdır
Fulpen Tablet
Asetilsalisilikasit 400 mg, kafein 50 mg, kodein fosfat 9.5 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Bütün ağrılıdurumlarda kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve ateşlihastalıklarda önerilir.
Kontr.E.:Salisilatlarakarşı aşırı duyarlık hallerinde, hemorajik diyatez, mide ve duodenumülserlerinde, bronşiyal astma ve amfizem olgularında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek harabiyeti olanlardadikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında dikkatle kullanılmalıdır.Beklenen doğum tarihinden 4 hafta önce kullanılmamalıdır. Bağımlılıkyapabilir, uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bazı hastalardagastrointestinal bozukluklar, gizli gastrointestinal kanamalar,bazan da aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. bronş spazmı, deri reaksiyonları)görülebilir.
Etkileş.:Antikoagülanların(örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerlebirlikte alındığında gastrointestinal kanama olasılığını artırır.Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin(örn. sülfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir. Furosemid,spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkileriniazaltır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.Oral kontraseptifler ve simetidin, kafein metabolizmasını inhibeederek farmakolojik etkisini çoğaltır. Sigara, eliminasyonu artırabilir.Kodein; genel anestezikler, antihistaminikler, fenotiyazinler,barbitüratlar, trankilizanlar, sedatif-hipnotikler, trisiklik antidepresanve diğer SSS depresanları ile dikkatle kullanılmalıdır ve bu ilaçlarındozu azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×1-2 tablet ve çocuklarda3x½ tablettir
Fulsac Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasındaetiyolojisi bilinmeyen deri döküntüsü geliştiği takdirde ilacınkullanımı durdurulmalıdır. Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların%10-15’inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş ve hastaların%5 kadarı bu advers etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir. Bir MAOinhibitörünün kullanımına son verildikten sonra fluoksetin tedavisinebaşlanacağı zaman, aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Dahagüvenli başka bir seçenek varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğiniemziren annelere verilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın,muhakeme yeteneğini ve becerileri olumsuz yönde etkileyebileceğikonusunda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 1 kez ve sabah alınması yeterlidir. Aç veyatok iken alınabilir. Beklenen antidepresif etki diğer türevlerdeolduğu gibi 4 ile 5 haftalık uzun bir tedavi döneminden sonra sağlanır.Bu durum hasta ve çevresine hatırlatılmalıdır. Akut durum düzeldiktensonra genellikle tedavi ileriye doğru sürdürülmelidir. Doz bazıkişilerde günde 80 mg’ye kadar arttırılabilirse de, günde 20 mg’liktek dozun yeterli olduğu, uygulamalardan anlaşılmıştır. Günde 20mg’yi aşan dozlar bölünerek verilmelidir
Fungan Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx2 kapsül.
Fungan Kapsül (Vajinal)
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx1 kapsül
End.:Tinea pedis,tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candida enfeksiyonlarıdahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veyatekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Tinea pedis, korporis, kruris ve kandidaenfeksiyonlarını içeren dermal enfeksiyonların tedavisinde 2-4 hafta süreylehaftada bir kez 150 mg kullanılması önerilmektedir. Tinea pedis 6 haftaya varantedavi gerektirebilir. Vajinal kandidiazis’te 150 mg tek doz olarak alınır.Nüksleri önlemek amacıyla ayda 1 kez 150 mg’lik tek doz kullanılabilir. Buuygulamada tedavi süresi 4-12 ay arasında hastaya göre değişir. Onikomikoziçin önerilen tedavi; enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerinialmasına kadar haftada tek doz olarak 150 mg (1 kapsül). Kişiye veya yaşabağlı olarak değişmekle birlikte genellikle el tırnaklarının tekrar çıkmasıiçin 3-6 ay, ayak tırnakları için ise 6-12 aylık bir süre gerekmektedir
Fungizone IV Enfüzyon
Amfoterisin B
Ambalaj: 50 mgx1 flakon ve 10 mL’lik 1çözücü ampul.
End.:Spesifikolarak kriptokokkozis (torulozis); Kuzey Amerika blastomikozisi,moniliyazis, koksidioidomikozis ve histoplazmozisin disemineformları; Mucor, Rhizopus, Absidia,Entomophthora ve Basidiobolus türlerininetken olduğu mukormikozis (fikomikozis); sporotrikozis (Sporothrix schenckii); aspergillozis(Aspargillus fumigatus) tedavisinde uygulanır. Bu ilaç, Amerikan mukokütanözleşmanyazisi tedavisinde yararlı olabilir, ancak bu hastalığınprimer tedavisinde tercih edilen ilaç değildir.
Kontr.E.:Hekimin,tedavisi gereken durumun yaşamı tehdit ettiği ve sadece bu tedaviyeyanıt vereceğini düşünmesi koşulu dışında, amfoterisin B’ye karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Amfoterisin B esas olarak ilerleyici ve potansiyel olarakfatal fungus enfeksiyonları olan hastaların tedavisinde uygulanmalıdır. Gebekadınlardaki sistemik fungal enfeksiyonlar, amfoterisin B ile başarıylatedavi edilmiş ve fetüste görünür bir zararlı etki saptanmamıştır; ancakkaydedilmiş olgu sayısı az olduğundan, gebelik sırasında sadece çok gerekliolduğunda kullanılmalıdır. Amfoterisin B’nin insan sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, uygulama ve eliminasyon süresinde, emzirmenin kesilmesidüşünülmelidir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etkiler, ateş (bazan titreme ile birlikte), baş ağrısı, anoreksi,kilo kaybı, bulantı ve kusma, hastalık hissi, dispepsi, diyare, kas ve eklemağrıları şeklinde yaygın ağrılar, epigastrik kramplar ve enjeksiyon bölgesindefilebit ve trombofilebitle birlikte lokal venöz ağrı, normokromik ve normositikanemidir. Hipokalemi, azotemi, hipostenüri, renal tübülerasidoz venefrokalsinoz dahil olmak üzere anormal renal fonksiyon sık raslanan (5 g’denfazla) amfoterisin B uygulanan hastalarda olmak üzere, bazı kalıcı bozukluklaroluşabilmektedir. Anüri, oligüri, aritmiler, ventriküler fibrilasyon,dispne, kardiyak arrest, hipertansiyon ve hipotansiyon dahil olmak üzerekardiyovasküler toksisite, koagülasyon bozuklukları, trombositopeni, lökopeni,agranülositoz, eozinofili, lökositoz, melena veya hemorajik gastroenterit,makülopapüler döküntü, işitme kaybı, kulak çınlaması, geçici vertigo, görmebulanıklığı veya çift görme, periferik nöropati, konvülsiyonlar ve diğernörolojik semptomlar, kaşıntı (döküntü olmadan), anafilaktoid reaksiyonlar,akut karaciğer yetmezliği ve kızarma, daha az sıklıkla veya nadiren raslananyan etkileridir.
Etkileş.:Antineoplazikilaçlar (örneğin azot hardalı) renal toksisite potansiyelini artırdıklarından,amfoterisin B ile verilmeleri halinde, uygulama dikkatle yapılmalıdır.Kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH), amfoterisin B’nin neden olduğuhipokalemiyi potansiyelize edebilmektedir. Amfoterisin B’nin neden olduğuhipokalemi, dijital glikozitlerin toksisitesini potansiyelize edebilir.Amfoterisin B ile sinerjik etki gösterdiği kaydedilen flusitozine bağlıtoksisite, selüler uptake’in azalması ve renal ekskresyonun bozulmasınedeniyle, birlikte uygulama durumunda artabilir. Diğer nefrotoksik ilaçlarlaamfoterisin B’nin birlikte uygulanmasında, renal toksisite potansiyeliarttığından, uygulama dikkatle yapılmalıdır. Amfoterisin B’ye bağlı hipokalemi,iskelet kaslarını gevşeten ilaçların (örneğin tubokürarin) kürariform etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi:FungizoneIV, 6 saatlik bir süre içinde, İV tedavi içinalışılmış önlemlere dikkat edilerek, yavaş IV enfüzyonla uygulanmalıdır.İV enfüzyon için önerilen konsantrasyon 0.1 mg/ml (1 mg/10 mL)’dir. AmfoterisinB’ye karşı tolerans bireysel olarak değiştiğinden, dozaj hastanınspefisik gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Genellikle tedaviye,vücut ağırlığına göre hesaplanan 0.25 mg/kg/gün dozuyla başlanır,tolerans durumuna göre yavaşça artırılır. Başlangıçta 20 mL %5dekstroz içinde 1 mg’lik bir test dozunun 20-30 dakika içinde IV olarakuygulanması tercih edilebilir
Fungoral Krem
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik ambalaj.
Fungoral Şampuan
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik şişe.
End.: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus ve tineapedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin kandidaenfeksiyonlarında, tinea (pitiriyazis) versikolorda ve seboreikdermatitin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Ketokonazole karşı aşırı duyarlı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Oftalmik endikasyonlarda kullanılmaz. Gebelikve emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak gebeliktehekim tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesindeirritasyon ve yanma duyusu görülmüştür. Nadiren, kontakt dermatitgibi bölgesel alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:FungoralKrem: Günde 1 kez hastalıklı bölgeyeuygulanır.Fungoral Şampuan: Hastalıklıbölgeye sürülür ve 3-5 dakika bekledikten sonra su ile yıkanır.
Fungoral Tablet
Ketokonazol
Ambalaj: 200 mgx10, 30 ve 100 tablet
End.:Mantarlarınneden olduğu kandidiyazis, kronik mukokütanoz kandidiyazis, ağızmantarları, kandidüri, blastomikozis, kokkidioidomikoz, histoplazmoz,kromomikoz ve parakokkidiodomikoz gibi mantar enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca trikofiton ve kandida türlerince oluşturulanonyimikozlarda, pitiriyazis versikolor (tinea versikolor) vevajinal kandidiyaziste de kullanılmaktadır.
Kontr.E.:Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Ketokonazol hepatoselüler tipte hepatotoksisiteyeyol açabilir. Çok seyrek olarak aşırı duyarlık reaksiyonu oluşabilir.Gebelerde kullanılmamalıdır. Ketokonazol anne sütüne geçtiğinden,tedavi gören anneler bu sürede emzirmemelidir. Ketokonazolün 2yaşından küçük çocuklarda güvenirliği henüz belirlenememiştir.
Yan E.:Karaciğerbozukluğu seyrek olarak ortaya çıkmaktadır fakat çok dikkat edilmesigereken bir reaksiyondur. Bulantı/kusma, karın ağrısı, diyare, hepatotoksisite,baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, fotofobi, kaşıntı, ateş yükselmesive titremeler, jinekomasti, empotans, trombositopeni, lökopenive hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Antasitler,antikolinerjikler, H2 reseptör blokerleri ketokonazolünemilimini azaltmaktadır. Ketokonazol kumarinin antikoagülan etkisinişiddetlendirebilir. Rifampin, birlikte alındığında ketokanozolünserum düzeylerini düşürmektedir. Ketokonazolle fenitoinin birliktealımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirebilir. Etanolketokonazolle etkileşerek disülfiram-benzeri etkiye neden olur.Ketokonazol metilprednizolonun atılmasını yavaşlatır.
Doz Önerisi: Vajinal kandidiyaziste 3-5 gün süreyle günde2x1 tablet, yüzeyel ve derin mikozlarda bir hafta günde bir tablet,tırnak ve sistemik mikozlarda 2-6 ay süreyle günde 2×1 tablet, parakoksidiodomikozisve histoplazmoziste 3-12 ay süreyle günde 2×1 tablet ve kronik mukozamikozlarında 6-12 ay süreyle günde 2×1 tablet kullanılır. Günlükdozlar sabah bir, akşam bir tablet halinde verilir. Profilaksi ve sürektedavi dozu günde bir tablettir. Çocuklarda günlük doz 3 mg/kg hesabıylauygulanır
Fungostatin Oral Süspansiyon
Nistatin 100.000Ü/mL
Ambalaj: 48 dozluk şişe, damlalıklıkapakla birlikte
End.:Ağız boşluğukandidiyazisi tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Nistatinekarşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Yan E.:Oral yoldanyüksek dozlarda kullanıldığında nadir olarak bulantı, kusma ve ishaloluşturabilir.
Doz Önerisi: Yenidoğan bebeklerde günde 4 kez 2 mL, çocuklarve yetişkinlerde günde 4 kez 4-6 mL olarak uygulanır
Fungucit Pomat
Mikonazol nitrat%2
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Tinea pedis,tinea kapitis, saçkıran, tinea barbae, tinea korporis, tinea kruris,tinea versikolor, kandidiyazis, tırnak mantarları, vulvovajinit,pişik ve diğer mikotik deri hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Süperenfeksiyonakarşı dikkatli olunmalıdır. Hastalığın nüksünü önlemek için iyileşmesağlandıktan sonra 1-2 haftalık aralıklarla bir süre daha tedaviyedevam edilmelidir.
Yan E.:Alerjik derireaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kere hasta bölgeye uygulanır. Tedavi süresi2-4 haftadır
Funit Mikropellet Kapsül
İtrakonazol
Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 30 kapsül
End.:Dermatofitlerin,maya ve mantarların neden oldukları vulvovajinal kandidoz, pitiriyazisversikolor, dermatomikoz, fungal keratit ve oral kandidoz, dermatofitve/veya mayaların neden olduğu onikomikoz, sistemik aspergillozve kandidoz, kriptokokkozis (kriptokoksik menenjit dahil), histoplazmozis,sporotrikozis, parakokkidiyoidomikozis, blastomikozis vedaha ender görülen sistemik ya da topikal mikozlarda endikedir.
Kontr.E.:İtrakonazoleaşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Sistemik mikozlar hariç, gebekadınlarda kontrendikedir. Bu durumda da, tedaviden sağlanacak yarar ile fetustagörülebilecek olumsuz etkiler değerlendirilmelidir. Terfenadin,astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam ve oralmidazolam, itrakonazol ile kontrendikedir.
Uyar.: 1 aydan daha uzun süreli düzenlitedavi görenlerde ve iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, karınağrısı veya idrar renginde koyulaşma görülen hastalarda karaciğerfonksiyonlarının kontrol edilmesi önerilir. İtrakonazol tedavisiile ilişkili olabilecek bir nöropati görüldüğü takdirde, itrakonazoltedavisi kesilmelidir. İtrakonazol öncelikle karaciğerde metabolizeolur. Sirozlu hastalarda oral biyoyararlanımı bir miktar azalır.Böbrek yetmezlikli hastalarda oral yoldan kullanılan itrakonazolünbiyoyararlanımı azalabilir. İtrakonazol çok az miktarda anne sütünegeçtiğinden, itrakonazol tedavisinden beklenen yarar ile emzirmesonucu doğabilecek riskler çok iyi değerlendirilmelidir.
Yan E.:En çok dispepsi,bulantı, karın ağrısı ve konstipasyon gibi gastrointestinal sistemeait yan etkiler görülebilir. Daha seyrek olarak baş ağrısı, karaciğerenzimlerinde geçici yükselme, menstrüel düzensizlikler ile kaşıntı,deri döküntüsü, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik reaksiyonlargörülebilir.
Etkileş.:Rifampisin,rifabutin, fenitoin, terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılmasıönerilmez. Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vincaalkaloidler, busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil,siklosporin, takrolimus, rapamisin itrakonazol ile birlikte kullanılıyorsa,bunların dozu düşürülmelidir.
Doz Önerisi: Maksimum absorpsiyonu sağlamak için yemeklerdenhemen sonra kullanılmalıdır. Günlük 200 mg’nin üzerindeki dozlarikiye bölünerek uygulanmalıdır. Tinea korporis, tinea kruristegünde 1×1 kapsül, 15 gün süreyle; Tinea pedis, tinea manuumda günde1x1 kapsül, 30 gün süreyle; Pitiriyazis versikolorda günde 1×2 kapsül,7 gün süreyle; onikomikoziste günde 1×1-2 kapsül, 3-6 ay süreyle uygulanır.Özofajiyal ve orofarenjeal kandidiyaziste günde 1×1-2 kapsül, 15gün süreyle uygulanır AIDS’li ve nötropenik hastalarda günde 2 kapsül,4 hafta boyunca uygulanabilir. Kriptokokkal meningitis supresyonundagünde 1x 2 kapsül, 2 ay-1 yıl süreyle uygulanır. Histoplazmozis supresyonundagünde 2×2 kapsül veya günde 1×2 kapsül, 8 ay süreyle uygulanır. Mikotikkeratitte günde 1×2 kapsül, 21 gün süreyle uygulanır. Endike olduğusistemik mikozlarda, günlük 400 mg doza kadar çıkılarak ve 1 yılavaran sürelerde, alınan klinik yanıta bakmak suretiyle uygulanır.Vulvovajinal kandidiyaziste, 1 gün süreyle 2×2 kapsül veya 3 günsüreyle günde günde 2×2 kapsül şeklinde uygulanır. En iyi klinik ve mikolojik sonuçlartedavinin bitiminden 1-4 hafta sonra elde edilir
Furacin Soluble Dressing Pomat
Nitrofurazon ‰2
Ambalaj: 56 g’lik tüp
End.:Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özellikle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra; apse, osteomiyelit, antraks ve paranişilerin cerrahi tedavisindensonra); özellikle diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gelişmeolasılığı bulunan ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tedaviyeilave olarak; özellikle geçmişinde dirençli bakteri epidemilerineraslanılan hastanelerde, bakteriyel kontaminasyonun greft reddineyol açabileceği durumlarda da endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek yetmezliğinde dikkatlekullanılmalıdır. Gebelerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgiolmadığından, yarar/risk olasılığı göz önünde tutularak kullanılmasıönerilir. Emziren kadınlarda kesin kullanılması gerekiyorsa emzirmeyeson verilmesi uygun olur.
Yan E.:Seyrek olarakdöküntü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik derecelerde kontaktdermatit reaksiyonları görülmüştür.
Doz Önerisi: Lezyonların üzerine doğrudan doğruya bir gazlıbez veya spatül ile uygulanır. Geniş yanık alanlarına gazlı bez üzerineyayıldıktan sonra uygulanır. Postoperatif olgularda Furacin’in üzerine vazelinli gazlı bezkonulması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde 5-7 gün açılmadanbırakılması mümkün olur
Furaderm Pomat
Nitrofurazon ‰2
Ambalaj: 56 g’lik tüp
End.:Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özellikle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra; apse, osteomiyelit, antraks ve paranişilerin cerrahi tedavisindensonra); özellikle diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gelişmeolasılığı bulunan ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tedaviyeilave olarak; özellikle geçmişinde dirençli bakteri epidemilerineraslanılan hastanelerde, bakteriyel kontaminasyonun greft reddineyol açabileceği durumlarda da endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek yetmezliğinde dikkatlekullanılmalıdır. Gebelerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgiolmadığından, yarar/risk olasılığı göz önünde tutularak kullanılmasıönerilir. Emziren kadınlarda kesin kullanılması gerekiyorsa emzirmeyeson verilmesi uygun olur.
Yan E.:Seyrek olarakdöküntü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik derecelerde kontaktdermatit reaksiyonları görülmüştür.
Doz Önerisi: Lezyonun büyüklüğüne göre alınan miktarlardave doğrudan lezyonun üzerine uygulanarak yayılır. Ameliyat sonrasıenfeksiyonların önlenmesinde ve geniş yanık alanlarına uygulanmasındaüzerine vazelinli gazlı bez kapatılması yapışmayı önler
Furazol Kulak Damlası
Nitrofurazon ‰2
Ambalaj: 20 mL’lik şişe.
End.:Bakteriyelotitis eksterna tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Cerrahigirişimin gerektiği kolesteatoma olgularında kontrendikedir.Ayrıca nitrofurazona aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ekzematize otitis eksterna olgularındaaşırı duyarlığa neden olabilir. Gebelik süresince ilaçtan sağlanacakyararın, ilacın fetusa vereceği zarara oranı göz önüne alınarakkullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Dış kulak yolu temizlenir, kurulanır. Kulak yoluna1/3 damlalık dolusu 0.5 mL damlatılır. Baş, kulak yukarı gelecek şekildebirkaç dakika yana tutulur. Sonra dış kulak yolu bir pamuk tıkaç ilekapatılır. Bu tedavi günde 3 kez tekrarlanır
Furoksan Oral Süspansiyon
Furazolidon
Ambalaj: 25 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
End.:Giardialamblia’nın neden olduğu enteritintedavisinde ve elektrolit ve sıvı kaybının düzeltilmesine yardımcıolarak kolera tedavisinde oral olarak kullanılır.
Kontr.E.:Furazolidonakarşı hipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir. 1 ayınaltındaki yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hemolitik anemi meydana getirmeolasılığı nedeniyle 1 aydan küçük bebeklere verilmemelidir. İdrarkahverengi renkte olabilir. Furazolidonun gebelik sırasındakullanımı, olası yararların potansiyel riske göre daha ağır olduğuhallerde sınırlandırılmış olmalıdır. Sütte furazolidon yoğunluğununsaptanamaması nedeniyle emziren annelerde kullanımının güvenirliğibelirlenememiştir.
Yan E.:En fazlagörülen yan etkileri bulantı ve kusmadır. Ara sıra abdominal ağrı,diyare, baş ağrısı ve kırıklık gözlenmiştir. Kolit, proktit, analprurit, stafilokoksik enterit nadiren oluşabilir. Furazolidonunuygulanmasının ardından ortostatik hipotansiyon, hipoglisemi,agranülositoz ve baş dönmesi rapor edilmiştir. Furazolidon alanbazı hastalarda, alkole disülfiram benzeri reaksiyon olmuştur.
Etkileş.:Hipertansifkrizin potansiyel riski nedeniyle MAO inhibitörleri, tiramin içerenyiyecekler (örneğin bakla, maya ekstraktları, kuvvetli pastörizeedilmemiş peynir, bira, şurup, salamura, balık, tavuk karaciğerive fermente ürünler) veya soğuk algınlığında, saman nezlesinde veiştah kesici amaçla kullanılan ilaçların bileşiminde bulunanindirekt etkili sempatomimetik aminleri (örneğin amfetaminler,siklopentamin, dopamin, efedrin, fenilpropanolamin, levodopa,metaraminol, metilfenidat, fenilefrin, psödoefedrin) alan hastalarınhepsinde dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Büyüklerde 4 ölçek, 4 kez olmak üzere günde 16ölçek. 5 yaş ve daha yukarı çocuklarda 1-2 ölçek, 4 kez olmak üzeregünde 4-8 ölçek. 1-4 yaş arası çocuklarda ½ -1 ölçek, 4 kezolmak üzere günde 3-4 ölçek. 1 aydan 1 yaşına kadar olan çocuklarda(=8-17 mg), 4 kez olmak üzere kullanılmalıdır. Günlük doz 8.8 mg/kg’yigeçmemelidir. Şiddetli bulantı ve kusma varsa dozaj azaltılmalıdır.7 gün içinde başarılı bir yanıt alınamazsa ilaç bırakılmalıdır
Furomid Ampul IM/IV
Furosemid
Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul
Furomid Tablet
Furosemid
Ambalaj: 40 mgx50 tablet.
End.:Kalp vekaraciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrekhastalıklarından kaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikleakciğer ödemi, gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarakidrar yapımının azaldığı hallerde volüm eksikliği giderildiktensonra, beyin ödeminde destekleyici önlem olarak, yanıklara bağlıödemler, hipertansiyon krizlerinde diğer antihipertansif önlemlerlebirlikte, zehirlenmelerde zorlu diürezin desteklenmesi için kullanılır.
Kontr.E.:İdrar yapımınıneksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusuolduğu hepatik koma ve prekoma, hipotansiyonlu ve hipotansiyonsuzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Kan basıncında belirgin düşme, latent veya manifestdiabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri), gut (düzenliürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyonbozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler de dikkatlitakip gereklidir. Furosemid uygulanan kimselerde şehir trafiğineaktif bir şekilde katılma, caddede karşıdan karşıya geçme veya makinelerikullanma gücü bozulabilir. Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtilerortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadecekısa süreyle ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlaraüstünlük sağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemidverilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği velaktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.
Yan E.:Aşırı diürezebağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlıhastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuvar regülasyonbozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.
Etkileş.:Kardiyakglikozidlerle (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zaman kalpkasının dijitale duyarlığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolonla birliktekullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilatlarla kombinasyonu, salisilat toksisitesiniartırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerinişitmeyi bozucu etkisi furosemidle birlikte verildikleri zamanartabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleriyle kombine edildiğinde kuvvetli birhipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyleetakrinik asitle kombine edilmemelidir. Fenitoinle birlikte kullanımdada etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığındabir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidlebirlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde inisyal günlük doz peroral 20-80 mgve parenteral 20-40 mg’dir (tek doz halinde). Hastanın yanıtına görebu doz tekrarlanabilir, çocuklarda günlük oral doz 2 mg/kg ve parenteraldoz 1 mg/kg’dir. Uygulama tek doz halinde yapılmalıdır ve gereğindebir önceki doz 1-2 mg/kg artırılarak verilebilir (maksimum çocukdozu 6 mg/kg’dir). Hipertansiyonda verilen oral doz ise günde 2x40mg’dir
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 119 ziyaretçikişi burdaydı!