Blog Sitem
  G Harfi ile Baslayan ilaclar
 
G Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
G
Gamaflex Film Tablet
Fenprobamat
Ambalaj: 400 mgx40 film tablet.
End.:Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem romatizması,diskopatiler, spondilartroz, lumbago, siyatalji ve tortikolisebağlı kas ağrılarında; burkulma ve benzeri travmalara bağlı ağrılarda. Nörolojide: Hemipleji, parapleji, multipl skleroz ve serebralparalizide görülen kas spastisitesinde. Psikiyatride: Stres, aşırı yorgunluk gibi durumlardave elektroşok tedavisi öncesinde. Diş hekimliğinde: Diş çekiminden önce ve ağrılıçene kontraksiyonlarında kullanılır.
Kontr.E.:Miyasteniagravisli hastalara, gebe kadınlara ve emziren annelere verilmemelidir.
Uyar.: Fizik gücü ve mental uyanıklığıazaltabileceğinden, tedavi görenler motorlu araç kullanmamalıdır.
Yan E.:Alerjikderi döküntüleri, uyuşukluk, mide bulantısı, ishal, parastezi,halsizlik görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan vegörme bozukluğu da ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Santral sinirsistemi depresanları, alkol ve psikotrop ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde 3×1-2 draje, tok karnına verilir.
Gasterol FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi:Duodenalve Selim Gastrik Ülser Tedavisinde: Günlükdoz, 4-8 hafta süreyle gece yatmadan önce alınan 40 mg’lik 1 tablettir.Duodenal ülserlerin nüksünü önlemek için, profilaktik olarak, geceyatmadan önce yarım tablet alınır. Sürek etdavisine 6 ay devam edilir. Zollinger-Ellison Sendromunda: Tedaviye her 6 saatte bir alınanyarım tablet ile başlanır. Günde en fazla 480 mg (12 tablet) verilebilir
Gamakuil FilmTablet
Fenprobamat
Ambalaj: 400 mgx40 tablet
Gamakuil Supozituvar
Fenprobamat
Ambalaj: 800 mgx15 supozituvar.
End.:Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem romatizması, diskopatiler, spondilartroz,lumbago, siyatalji ve tortikolise bağlı kas ağrılarında; burkulmave benzeri travmalara bağlı ağrılarda. Nörolojide: Hemipleji, parapleji, multiplskleroz ve serebral paralizide görülen kas spastisitesinde. Psikiyatride: Stres, aşırı yorgunluk gibi durumlardave elektroşok tedavisi öncesinde. Diş hekimliğinde: Diş çekiminden önce ve ağrılıçene kontraksiyonlarında kullanılır.
Kontr.E.:Miyasteniagravisli hastalara, gebe kadınlara ve emziren annelere verilmemelidir.
Uyar.: Fizik gücü ve mental uyanıklığıazaltabileceğinden, tedavi görenler motorlu araç kullanmamalıdır.
Yan E.:Alerjikderi döküntüleri, uyuşukluk, mide bulantısı, ishal, parastezi,halsizlik görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan vegörme bozukluğu da ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Santral sinirsistemi depresanları, alkol ve psikotrop ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Gamakuil Film Tablet: Yetişkinlere günde 3×1-2 film tablet, tok karnınaverilir. Gamakuil Supozituvar: Erişkinlere günde 3×1-3 supozituvar uygulanır
Gansol Damla
Sülfisoksazol
Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklışişe.
End.:Topikalolarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit,korneal ülserler, trahom ve gözün diğer yüzeyel enfeksiyonlarınıntedavisinde kullanılır. Klamidyal oftalmik enfeksiyonların tedavisindesülfisoksazol ile topikal tedavinin yanı sıra oral yoldan sülfonamidlerveya tetrasiklin uygulanmalıdır.
Kontr.E.:Sülfonamidlereaşırı duyarlığı bilinen olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Pürülan eksüdasyonun bulunduğu göz ve ilgilidokuların enfeksiyonlarında uygulanmamalıdır. Göze topikal olarakuygulanan sülfisoksazolun sistemik emiliminin çok düşük olmasınarağmen, gebelerde ilaç plasentaya geçeceğinden; emziren annelerdede süte geçiş söz konusu olduğundan bu dönemlerde uygulanmamalıdır.
Yan E.: Göze uygulandığında çok seyrek olarak yanma vebatma hissi oluşturabilmektedir. Ayrıca sülfonamidli solüsyonlarıntopikal uygulanması sistemik sensitizasyona; bu da daha sonrakisistemik sülfonamid uygulamalarında alerjik reaksiyonların ortayaçıkışına neden olabilmektedir.
Etkileş.: Gümüş içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.Gentamisin sülfat oftalmik solüsyonları ile eşzamanlı uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Her 3-4 saatte bir her göze 2-3 damla damlatılmasıönerilir. Tedavi, semptomlar ortadan kalkıncaya ve göz tamamen iyileşinceyekadar sürdürülmelidir. Uygulama, göz iç kirişine damlatma ve buişlemden sonra göz iç köşesine parmakla basılarak, ilacın akıpgitmesi engellenerek yapılmalıdır.
Gargarex Oral Sprey
Klorheksidin glukonat%0.15
Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe.
End.: Dental plakların oluşmasını önlemede, gingivitis tedavisindeve önlenmesinde, orofarenks bölgesindeki enfeksiyonlarda (farenjit, larenjit,tonsillit vb) ve bu bölgedeki operasyonlar sonrasında, kemoterapi veradyoterapi sonrası ağızda görülen mukozitlere bağlı sekonder enfeksiyonlarınönlenmesinde, bakteriyel ya da fungal etkilerin neden olduğu oral mukozaenflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis), çeşitli nedenlerden dolayı diştemizliği yapmayan kişilerde ağız hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır.
Uyar.: Klorheksidin glukonata daha önce aşırı duyarlıkreaksiyonu göstermiş olanlarda kontrendikedir. Göz, kulak ve burun mukozalarıile beyin zarına temas ettirilmemelidir. Kafa ve omurga yaralanmalarında veperfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi klorheksidin glukonatkullanmak sakıncalıdır. Klorheksidin glukonat ağız içinde dil ve diş üzerindekirenk değişikliğine sebep olabilir. Klorheksidin ile tedavide tat almadadeğişiklikler oluşabilir. Klorheksidin glukonat anyonik ajanlarla ve sabunlarlageçimsizdir. Yalnız ağız için kullanılır.
Doz Önerisi: Sabah ve akşam 1 kerede 5-6 kez püskürtmek suretiylekullanılır
Garmastan Pomat
Gayazulen %0.05
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.: Emzirme dönemi sırasında meme başı çatlaklarınıngiderilmesine yardımcı olur ve ve göğüs bakımında kullanılır.
Yan E.:Aşırıduyarlı olan kişilerde nadir olarak allerjik reaksiyon görülebilir.
Doz Önerisi: Hher emzirmeden birkaç saat önce ve hemen sonrasında memeucu ve çevresine ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Pomat ayrıca petlere(göğüs kompreslerine) ve göğüse uygulanabilir. Emzirmeden önce memebaşlarındaki Garmastan sodyum bikarbonatlı su ile silinmelidir. Özelliklegeceleri göğüsler ısıtılmış bez parçasıyla örtülmelidir. Pomat kalıntısı gündebir kez ılık su ile tamamen yıkanır ve sonra pomat ince bir tabaka halindetekrar uygulanır. Aşırı doz uygulamasıyla meme ucu çok yumuşak olabileceğinden,Garmastan pomatınaz miktarda kullanılması sağlanmalıdır
Gastifam FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 ve 60 tablet.
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi:DuodenalÜlser Başlangıç Tedavisinde: 4-8 haftasüreyle önerilen doz, gece yatmadan önce alınan 40 mg’lik 1 tablettir.Duodenal ülserlerde nükslerin önlenmesi için yapılan sürek tedavisindeönerilen günlük doz, gece yatmadan önce alınan yarım tablettir. Tedavi genelde 6 ay sürer. Selim Gastrik Ülser: Tedavi süresi 4-6 hafta olup,doz, gece yatmadan önce alınan 40 mg’lik 1 tablettir. Zollinger-Ellison Sendromu: Tedaviye her 6 saatte bir alınanyarım tablet ile başlanır
Gastrofam FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta ve daha sonra 20 mg’lik tablet6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadanönce 5-6 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Gastrosidin Tablet
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx60 tablet :: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmazve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrekfonksiyon yetersizliğinde tedbirli kullanılmalıdır. Gebelerdekullanılması kesin gerekiyorsa tıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi:Duodenal Ülserin Başlangıç Tedavisi: Öğütlenen doz, akşamları yatmadanönce 40 mg’dir. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Duodenum ülseri nüksleriniönlemek için, akşam yatmadan önce 20 mg famotidin öğütlenir. Bu türtedaviye genellikle 6 ay devam edilir. Selim Mide Ülseri: Öğütlenen famotidin dozu günde1 kez akşam yatmadan önce 40 mg’dir. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Zollinger-Ellison Sendromu:Daha önceanti-sekretuvar tedavi görmemiş hastalara, her 6 saatte 20 mg famotidinverilir
Gaviscon Liquid
Sodyum alginat
Ambalaj: 50 mg/mLx200 mL’lik şişe.
Gaviscon Tablet
Alginik asit
Ambalaj: 500 mgx60 tablet.
End.:Gebeliktekilerdahil mide yanmaları, refluks özofajit, regurjitasyon ve retrosternaldistres durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Belirlibir kontrendikasyonu veya etkisi rapor edilmemiştir.
Uyar.: Alginatlar gastrointestinal sistemden emilmediği için,gebelikte ve laktasyonda kullanılabilir.
Yan E.:Herhangibir yan etki rapor edilmemiştir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotiklerin resorpsiyonunu ve aktivitesini azaltabilir.Bu nedenle, bu tür ilaçlarla sodyum alginatın alınması arasında enaz 1 saatlik ara bulunması gerekir.
Doz Önerisi: Gaviscon Liquid: Günlükdoz erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda yemeklerden sonrave gece yatarken alınan 10-20 mL likittir. 12 yaşından küçük çocuklardoz, yemeklerden sonra ve yatarken alınan 5-10 mL likittir. Her 20 mL Gaviscon Liquid, 290 mg(12.6 mEq) sodyum içerir. Bu durum, böbrek ve kardiyovasküler problemindendolayı sıkı bir tuz rejiminde bulunanlar için önemli olabilir.Gaviscon Tablet: Günlük doz erişkinlerde yemeklerdensonra ve gece yatarken alınan 4×1-2 tablet, çocuklarda 4×1 tablettir.
Gayabeksin Şurup
Tiokol (potasyum gayakolsulfonat)100 mg, sodyum benzoat 100 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.: Soğuk algınlığına bağlı göğüs nezlesinde, bronşitteendikedir. Özellikle çocuklarda ve 1 yaşındaki bebeklerde göğüsnezlesi ile kızamık ve boğmacadan kaynaklanan öksürüklerde yararlıdır.İhtiyarlarınmüzmin ve direngen öksürüklerinde etkilidir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Doz Önerisi: Büyükler için günde 3-4 kez ikişer ölçek; küçükleriçin günde 3-4 kez birer ölçek verilir
Gayaben Şurup
Karbetapentan sitrat8.3 mg, difenhidramin HCl 10 mg, potasyum sulfogayakolat 133 mg,gayafenesin 100 mg/15 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe, ölçeğiylebirlikte.
End.:Soğuk algınlığı,gripal enfeksiyonlar ve allerji gibi nedenlerle boğaz ve bronşlarıntahrişine bağlı öksürüklerin hafifletilmesi ve semptomatik tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Antihistaminiklere karşı aşırı duyarlı olanlardave 3 aydan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bileşimdeki antihistaminik nedeniyle uyuşukluk,uyuklama hali ve refleks kaybına neden olabileceğinden, tehlikelimakine ve motorlu araç kullanımı, yüksek yerlerde çalışmak gibi durumlardadikkatli kullanılmalıdır. Gayaben ile birlikte sedatifler, hipnotikler, başka antihistaminikliilaçlar veya alkol depresan etkiyi artıracağından kullanılmamalıdır.1 yaşından küçük çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.: Antihistaminikler bazı kişilerde uyuşukluk,uyuklama, baş dönmesi, ağız kuruluğu yapabilir.
Doz Önerisi: 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde4-6 saat arayla günde 3-6 kez 10-20 mL dozunda uygulanmalıdır. Günlükdoz 120 mL’yi aşmamalıdır. 6-12 yaş arası çocuklarda 4-6 saat arayla3-6 kez 5-10 mL dozunda uygulanmalıdır. Günlük doz 60 mL’yi aşmamalıdır.2-6 yaş arası çocuklarda 4-6 saat arayla günde 3-6 kez 2.5-5 mL dozundauygulanmalıdır. Günlük doz 30 mL’yi aşmamalıdır
Gefulvin Fort Tablet
Griseofulvin
Ambalaj: 500 mgx30 tablet.
End.:Topikaltedavinin uygun görülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi, saç ve tırnakların mantar enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Griseofulvinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda, porfiride, ağır karaciğer hastalıklarındakontrendikedir. Griseofulvinin sistemik lupus eritematozus olgularındasemptomları alevlendirdiği bildirilmiştir.
Uyar.: Gebelikte kullanılmamalıdır. Birlikte kullanıldığındaoral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir, bu nedenle tedavisırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki bir ay içinde ekkontraseptif önlemler alınmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklardagüvenirliği saptanamadığından kullanılmamalıdır. Işığa duyarlıkişiler griseofulvin tedavisi sırasında uzun süre güneş altındakalmamalıdır. Nadiren griseofulvin alanlarda sersemlik meydanagelebilir, bu gibi hastalar araba veya makine kullanmamaları konusundauyarılmalıdır.
Yan E.:Bazı hallerdebaş ağrısı, mide yakınmaları görülürse de tedaviye devam edildiğindekaybolur. Seyrek olarak ürtikeryal reaksiyonlar, eritematöz kızarıklıklar,sistemik lupus eritematosus presipitasyonu görülebilir. Toksik epidermal nekroz, eritemmultiform bildirilmiştir. Konfüzyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu,periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkilerrapor edilmiştir.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagülanların etkisini azaltabilir. Fenobarbital gibisedatif, hipnotik ilaçlarla birlikte alınmalarında griseofulvininabsorpsiyonu azalır. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Fenilbutazon,hipnotik ve sedatif ilaçlarla birlikte verildiğinde, griseofulvininetkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Ortalama doz günde 500 mg’dir. Tedavi süresi T. capitis için 4-6 hafta, T. corporis için 2-4 hafta, T. pedis için4-8 hafta, T. unguim için el tırnaklarında 4 ay ve ayak tırnaklarında6 aydır. İyileşme görüldükten sonra en az 2 hafta tedaviye devam edilir
Gelocaps Pomat
Kapsikum oleoresin1 g, kafur 2 g, ökaliptol 2 g, mentol 0.5 g, terebentin esansı 3.5 g
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.: Romatoid artrit, osteoartrit, fibrosit, miyositve diğer artralji ve miyaljilerde; postherpetik nevralji, ağrılıdiyabetik nöropati ve diğer periferik sensoriyel nöropati venevraljilerde; muskuloskeletal sistemin posttravmatik ağrılısendromlarında (ezik, burkulma, gerilme, kopma, çıkık, atletik darbeve kazalar); lokal sirkülasyon bozukluğu ve azalmasına bağlı sendromlarda(yüzeysel trombofilebit, filebit, filebotromboz, perifilebitsonrası ağrılar); spor faaliyetlerinden önce ve sonra, yorulma vezorlanmaya bağlı kas ağrı ve krampları, spordan önce çabuk ısınmayısağlamak için kullanılır.
Kontr.E.: Açık yara ve deri lezyonları,aktif dermatozlarda ve duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Tek ilaç olarak kullanılmalı,başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Mukozalara, göz, ağız çevresine,genital bölgelere, kıvrımlı deri bölgelerine sürülmemelidir.Açık yaraları, çıplak veya soyulmuş deri yüzeylerine, enfekte deriyeuygulamaktan kaçınmalıdır. Gebelerde kullanılması gerektiğinde,olası risk/yarar oranı dikkate alınmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklarauygulanmamalıdır.
Yan E.: Sürüldüğü bölgede kuvvetlibir sıcaklık ve yanma duygusu oluşturur. Bu kapsaisinin normal farmakolojiketkisidir. Rahatsız edecek dereceye varırsa, söz konusu bölgeyebir pamuğa emdirilmiş zeytinyağı sürülerek kontrol edilebilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrıyan bölgeye ovuşturularak sürülür.Çocuklarda vazelin veya zeytin yağıyla 4 misli seyreltilerek kullanılmalıdır.Sürülen yer açık bıkarılır veya gaz beziyle hafifçe örtülür. Sıkıbandaj uygulamaktan kaçınılmalıdır
Gemzar Flakon
Gemsitabin
Ambalaj: 200 mgx1 flakon ve 5 mL’lik sulandırıcıampul : 1 gx1 flakon ve 25 mL’lik sulandırıcıampul.
End.: Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik, küçük olmayan(non small cell) akciğer kanseri olgularının tedavisinde endikedir.Ayrıca, ilerlemiş meme, over, prostat ve küçük hücreli akciğer karsinomuolgularında bir miktar aktivite göstermiştir. İlerlemiş böbrek, pankreas ve mesanekanserlerinde objektif yanıtlar bildirilmiştir.
Kontr.E.: Gemsitabine karşı bilinen duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gemsitabin ile tedavi edilenhastalar yakından izlenmelidir. Kemik iliğinde depresyon ortayakonduğunda, tedavinin askıya alınması ya da değiştirilmesi düşünülmelidir.Gebe kadınlarda kullanıldığında fetusa zarar verebilir. Gemsitabinile tedavi gören, çocuk doğurma çağındaki kadınlara gebe kalmamalarıönerilmelidir. Gemsitabinin hafif ve orta şiddette somnolansa nedenolduğu bildirilmiştir. Hastalar, böyle bir durum gelişmediğindenkesinlikle emin oluncaya kadar araç ve makine kullanmamaları konusundauyarılmalıdır.
Yan E.: Hematolojik toksisite, gastrointestinaltoksisite, renal toksisite, pulmoner toksisite, alerjik toksisite,nörotoksisite, grip semptomlar, ödem/periferik ödem, saç dökülmesive ağızda acıma ya da eritem şeklinde oral toksisite görülebilir.
Doz Önerisi: Gemsitabin yalnızca IV yoldan kullanılır. Erişkinlerdeönerilen gemsitabin dozu, 30 dakikada tamamlanan IV enfüzyonlarşeklinde olmak üzere 1 g/m2’dir. Bu doz 3 hafta süreyle haftadabir tekrarlanır ve bunu 1 haftalık dinlenme dönemi izler. Daha sonra,bu 4 haftalık siklus tekrarlanır
Gengraf Sert JelatinKapsül
Siklosporin
Ambalaj: 25 mgx50 kapsül:: 100 mgx50 kapsül
End.:Transplantasyonendikasyonları: Organ transplantasyonu: Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, kalp-akciğer vepankreasın allojenik transplantasyonlarında graft reddinin önlenmesinde,önceden diğer immünosüpresif ilaçlarla tedavi görmüş hastalardakiorgan reddinin tedavisinde. Kemikiliği transplantasyonu: Kemikiliği transplantasyonundan sonra graft reddinin önlenmesinde,“Graft-versus-host” hastalığının (GVHD) tedavisi ve önlenmesinde. Otoimmün hastalıklar: Endojen uveit: Konvansiyonel tedavinin başarısız olduğu veyaistenmeyen yan etkilere yol açtığı, non-enfeksiyöz orijinli, aktifgörme fonksiyonunu tehdit edici intermediyat veya posterior uveit,retinayı da kapsayan, tekrarlayıcı enflamatuvar ataklı Behçetuveiti. Nefrotik sendrom: Yetişkin ve çocuklarda steroide bağımlı ve steroidedirençli nefrotik sendrom ve minimal lezyonlu nefropati, fokal vesegmental glomerülosklerozis gibi glomerüler hastalıklar veyamembranöz glomerülonefrit olguları. Siklosporin, remisyonları sağlamakve sürdürmek için kullanılabilir. Steroide bağlı olarak sağlanmışremisyonların sürdürülmesinde steroidlerin kesilmesine olanaksağlamak için de kullanılabilir. Romatoid artrit: Siklosporin klasik, yavaş etkiliantiromatizmal ilaçlarla bir sonuç alınamayan şiddetli, aktif romatoidartritli hastaların tedavisinde etkilidir. Psoriazis: Siklosporin, konvansiyonel tedavininyetersiz kaldığı veya uygun olmadığı şiddetli psoriazis hastalarındaendikedir. Atopik dermatit: Siklosporin, konvansiyonel tedavinin yetersizkaldığı veya uygun olmadığı şiddetli atopik dermatitli hastalarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Siklosporine aşırı duyarlık durumundakontrendikedir.
Uyar.: Sadece immünosupresif tedavidedeneyimli, laboratuvar güvenlik parametrelerinin kontrolü, düzenlitam fiziksel muayene ve kan basıncı ölçümleri de dahil olmak üzereyeterli izlem sağlayabilen hekimler tarafından kullanılmalıdır.İlacı kullanan transplantasyon hastaları yeterli donanım, eleman,laboratuvar ve tıbbi destek kaynaklarına sahip merkezler tarafındangözetim altında bulundurulmalıdır. İdame tedavisinden sorumluhekim, hastanın izlemi için tam bir bilgiye sahip olmalıdır. Canlı atenue aşı uygulamalarındankaçınılmalıdır. Gebelikte yalnızca beklenen yararın, olası risklerdenfazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Siklosporin anne sütünegeçtiğinden tedavi süresince bebek emzirilmemelidir.
Yan E.:Hipertrikoz, tremor, renal fonksiyonbozukluğu, özellikle kalp transplantasyonlu hastalarda hipertansiyon,karaciğer disfonksiyonu, yorgunluk, gingival hipertrofi, gastrointestinalbozukluklar (anoreksi, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare), elve ayaklarda yanma hisssi görülebilir.
Etkileş.:Aminoglikozidler, amfoterisin-B,siprofloksasin, melfelan ve trimetoprimle siklosporinin birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid ilaçlar böbrek fonksiyonlarıüzerine istenmeyen etkiler gösterebildiklerinden siklosporininbu ilaçlarla birlikte kullanılması ya da bu ilaçların dozunun artırılmayagidilmesinde böbrek fonksiyonlarının yakın izlemi gerekir. Siklosporin,lovastatin ve kolşisinin kas ağrısı ve kas zayıflığını içeren muskülertoksisite potansiyelini artırabilir. Ketokonazol, eritromisinve josamisin dahil bazı makrolid antibiyotikler, doksisiklin,oral kontraseptifler, propafenon ve diltiazem, nikardipin ve verapamildahil bazı kalsiyum antagonistleri gibi maddelerin siklosporininplazma ve tüm kan konsantrasyonlarını yükselttiği bilinmektedir.Nifedipin gingival hiperplaziye yol açabildiğinden, siklosporintedavisi sırasında gingival hipertrofi gelişen hastalarda nifedipinkullanılmamalıdır. Metamizol, rifampisin, nafsilinle IV sulfadimidinve trimetoprim, siklosporinin plazma veya tüm kan konsantrasyonlarınıdüşürdüğü bilinen maddelerdir. Siklosporinle tedavi gören hastalardaprednizolon klirensinin azaldığı ve aksine yüksek dozda uygulananmetilprednizolonun siklosporinin plazma düzeyini artırdığı bulunmuştur.
Doz Önerisi: Hastalarda Gengraf Sert Jelatin Kapsül doz ayarlaması,immünosupresif tedavi ve transplantasyon hastalarının tedavisinde deneyimi olandoktorlar tarafından yapılmalıdır
Genhevac B Enjektör
Saflaştırılmış,inaktive rekombinant CHO hücrelerinde üretilen S ve pre-S2 proteinleri1 immünizasyon dozu (=20 mgHBsAg)
Ambalaj: Uygulamaya hazır 0.5 mLtek doz aşı içeren cam enjektör.
End.:HepatitB virüsünün oluşturduğu akut veya kronik hepatit B enfeksiyonlarınakarşı aktif bağışıklama sağlamak amacıyla kullanılır. Hepatit Benfeksiyonu ile birlikte veya Hepatit B taşıyıcılarına bulaşanHepatit D virüs enfeksiyonuna karşı da korunma oluşturmaktadır.Hepatit B ve Hepatit D virüsleri dışında meydana gelen hepatitlerekarşı koruma sağlamaz.
Kontr.E.: Yoktur.
Uyar.: Gebe kadınlara, emziren annelerve yenidoğanlara güvenle uygulanabilir.
Yan E.: Çok nadir olarak, aşı uygulanankişilerde uygulamadan sonra Hepatit B enfeksiyon tablosuna benzerkaraciğer enzim yükselmelerine raslanabilmektedir.
Etkileş.: Bildirilmiş ve bilinen bir etkileşmesiyoktur.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak2 yaşın altındaki çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi, 2yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.İlk bağışıklama birer ay ile uygulanan 3 doz sonrasında ilk dozdan12 ay sonra 4. rapel dozu (0, 1, 2-12) veya birer ay ile 2 doz ve ilk aşıdan6 ay sonra bir doz olmak üzere 3 doz (0, 1, 6) aşı uygulaması ile yapılır.5-7 yılda bir doz rapel uygulaması önerilir. Hepatit B hiperimmünglobüliniile aynı anda farklı uygulama bölgelerine uygulanabilir
Genmisin Ampul IM/IV
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 ampul :: 80 mg/2 mLx1 ampul.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gentamisine aşırı duyarlığıolanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülenkişilerde kontrendikedir
Uyar.: Özellikle böbrek fonksiyonlarındabozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Başdönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitmekaybı gibi ototoksik bulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde,doz azaltılmalı ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubuantibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğindefetüse zarar verebilirler. Emzirilen bebeklerde ciddi yan etkilerin ortayaçıkma olasılığı nedeniyle, emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.
Yan E.: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.
Etkileş.: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi: IM veya IV yolla uygulanabilir. Böbrek fonksiyonu normalyetişkin hastalarda: Sistemik enfeksiyonlarda günde toplam 3 mg/kg doz 3 eşitparçaya bölünerek 8 saat arayla veya 2 eşit parçaya bölünerek 12 saat araylauygulanır. Yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlarda günde toplam 5 mg/kg gentamisinsülfat üç veya dört eşit doza bölünerek kullanılır. 5 mg/kg’lik günlük doz dahasonra klinik iyileşme başlayınca 3 mg/kg’ye düşürülür. Profilaksi için veyastreptokokal endokardit tedavisinde biraz daha düşük dozlar önerilir. Tedavisüresi 7-10 gündür. Ciddi veya komplike enfeksiyonlar daha uzun süreli birtedaviyi gerektirebilir. IV Uygulama: Bakteriyel septisemi veya şok gibi yaşamı tehdit edenözel durumlarda IV yolla uygulanması faydalı olabilir. Konjestif kalpyetmezliği, hematolojik rahatsızlıkları olan bazı kişilerde veya ağıryanıklarda veya kas kitlesi azalmış hastalarda bu yol tercih edilebilir. Budurumda belirlenen gentamisin dozu 50-200 mL %5 dekstroz veya izotonik sodyumklorür çözeltisi içinde seyreltilerek 1 mg/mL (%0.1) konsantrasyonu geçmemeküzere IV enfüzyon şeklinde ½-2 saatte uygulanabilir (Çocuklar için enfüzyonsolüsyonunun hacmi daha az olmalıdır). Bazı özel durumlarda Genmisin Ampul damar içine veya IV tübe 2-3dakikada yavaş enjeksiyonla uygulanabilir. Böbrek fonksiyonu bozuk olankimselerde dozun ayarlanması gerekir. Çocuklarda ve bebeklerde gentamisin dozugenellikle yetişkinlerdekinden biraz daha yüksektir: Günlük toplam doz 5-7mg/kg’dir. Hesaplanan günlük doz eşit parçalara bölünerek enfeksiyonun şiddetinegöre 8-12 saat arayla IM yolla uygulanır. Yenidoğanlarda (prematüre bebekler ve2 haftalığa kadar olan bebekler) 12 saatte bir 3 mg/kg; daha büyük yenidoğanlarve bebeklerde 8 saatte bir 2 mg/kg gentamisin kullanımı önerilir
Genotropin Kartuş
Rekombinant somatropin16 IU (5.3 mg)/1 mL
Ambalaj: Çoklu doz uygulamaya özel,birinde toz diğerinde eritici içeren iki kompartımanlı kartuş.
End.:Çocuklarda:Büyüme hormonu yetersizliğine bağlı büyümegeriliği, Turner Sendromu, Puberte öncesi çocuklarda kronik böbrekhastalığına bağlı büyüme gecikmesi. Erişkinlerde: Bilinenhipotalamo-hipofizer hastalıkla beraber büyüme hormonu yetersizliğive iki dinamik büyüme hormonu stimülasyon testi sonucu belirlenmişbüyüme hormonu eksikliği.
Kontr.E.:Aktif maligntümör şüphesi olanlarda kontrendikedir. İntrakraniyal tümörüninaktif olması ve anti-tümöral tedavinin büyüme hormonu tedavisinebaşlanmadan tamamlanmış olması gereklidir. Tümörün nüks ettiğini gösterenbulgular varsa büyüme hormonu tedavisi kesilmelidir. Kronik böbrekyetmezliği olan çocuklarda böbrek transplantasyonundan önce büyümehormonu tedavisi kesilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde büyümehormonu tedavisi önerilmez. Somatropine aşırı duyarlığın olduğudurumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Somatropin, büyüme hormonu eksikliğive tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman hekimler tarafındankullanılmalıdır. Çocuklarda iskelet büyümesinin stimüle edilmesiepifiz diskleri kapanıncaya kadar olmaktadır. Gebelik sırasındakullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebe kalınması durumundasomatropin tedavisi kesilmelidir. Somatropinin anne sütüne geçebileceği olasılığıgöz ardı edilmemelidir.
Yan E.:Periferiködem şeklinde sıvı retansiyonu görülür ve özellikle erişkinlerdekarpal tünel sendromu görülebilir. Nadiren erişkinlerde hafif şiddetteartralji, kas ağrısı ve parestezi görülebilir.
Etkileş.: Somatropinin adrenokortikoidler,glukokortikoid ya da kortikotropin ile birlikte kullanımı ilacaalınacak yanıtı engelleyebilir. Anabolik steroidler, androjenler,estrojenler ya da tiroid hormonları ile birlikte aşırı dozda somatropinkullanımı ise epifiz kapanmasını hızlandırabilir.
Doz Önerisi: Dozaj bireyseldir ve vücut ağırlığı ile vücut yüzeyalanına bağlıdır. Haftalık dozlar 7’ye bölünerek, SC enjeksiyon şeklindegünde bir kez uygulanır. Çocuklardaki büyüme hormonu salgılanma yetersizliğinebağlı büyüme bozukluğunda doz, 0.07-0.10 IU/kg/gün veya 2.1-3.0 IU/m2/gün’dür.Gonodal diskinezide (Turner Sendromu) doz, 0.14 IU/kg/gün veya 4.3 IU/m2/gün’dür.Kronik böbrek yetersizliğine bağlı prepubertal çocuklardaki büyümebozukluğunda doz 4.3 IU/m2/gün’dür. Büyüme hızı çok düşükse, dahayüksek dozlar gerekebilir. Yetişkinlerdeki büyüme hormonu eksikliğindebaşlangıç dozu olarak 0.018 IU/kg/gün salık verilir. Doz, yavaş yavaşartırılarak hasta gereksinimine göre belirlenir. Maksimum doz 0.036 IU/kg(0.012 mg/kg)/gün’dür. Hastalardaki klinik etkinlik, yan etkiler ve insülinebenzer büyüme faktörünün (IGF-I) serum düzeyleri referans alınarak dozayarlanmalıdır. Bir günlük uygulama unutulduğunda, bir sonraki gün iki mislidoz uygulanmaz; normal tedavi dozuyla, kalınan yerden devam edilir
Genta Ampul IM/IV
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/1 mLx1 ampul:: 40 mg/1 mLx1 ampul :: 80 mg/2mLx1 ampul:: 120 mg/2 mLx1 ampul:: 160 mg/2 mLx1 ampul.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir
Uyar.: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.
Yan E.: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.
Etkileş.: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi:Genta Ampul genellikle IM uygulanır. Özel durumlarda IV uygulanabilir.Gentamisin ile tedavi süresi 7-10 gündür. Ancak ağır, komplike vediğer antibiyotiklere yanıt vermeyen olgularda daha uzun sürelitedavi gerekebilir. Böbrek fonksiyonu normal büyüklerde günlükdoz 3 mg/kg’dir. Ağır olgularda günde 5 mg/kg uygulanabilir. Bu doz,klinik durumda iyileşme görülünce hemen 3 mg/kg’ye indirilmelidir.Hesaplanan günlük miktar 3 eşit doza bölünerek 8 saat arayla ya da2 doz şeklinde 12 saat arayla uygulanmalıdır. Genta Ampul, yanık ve şok gibi IM uygulamanınolanaksız olduğu durumlarda ve çok ağır enfeksiyonlarda 100 ile200 mL %5 dekstroz veya izotonik sodyum klorür solüsyonu içinde seyreltilerek1 mg/ml (‰1) yoğunluğu geçmemek üzere 1-2 saat içinde enfüzyon şeklindedamara uygulanabilir. Gonorede bir kez IM olarak 240 mg önerilmektedir. Bağırsak enfeksiyonlarında, kalın bağırsak ameliyatlarından48 saat önce başlamak üzere her 4 saatte bir 50 mg kullanılmalıdır.Çocuklarda günlük doz 5-7 mg/kg’dir. Hesaplanangünlük miktar eşit dozlara bölünerek olguya göre 8 ya da 12 saatlikara ile IM yolla uygulanır. Buna göre, yenidoğanlarda 12 saatte bir 2.5mg/kg, bebeklerde 8 saatte bir 2.5 mg/kg uygulanır
Genta Göz/Kulak Damlası
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik damlalıklışişe
End.: Kulak: Otitiseksternada, dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve fronkülozda, akutveya kronik kulak akıntılarında kullanılır. Göz: Konjunktivit,keratit, keratokonjunktivit, akut meibomianit, kornea ülserleri,blefarit, blefarokonjunktivit ve dakriyosistit gibi enfeksiyonlardakullanılır.
Kontr.E.:Gentamisinveya diğer aminoglikozitlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Yan E.:Gentamisinkullanımıyla gözde geçici bir irritasyon ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Dış kulak yolu enfeksiyonlarında, dış kulak kanalıtemizlendikten sonra günde 3-4 kez 2-4 damla damlatılır. Gözenfeksiyonlarında her 4 saatte bir enfekte göze 1 veya 2 damla damlatılır.Ağır enfeksiyonlarda dozaj her saatte 1-2 damlaya kadar yükseltilebilir
Gentagut Göz Damlası
Gentamisin sülfat5 mg/5 mL
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı plastikşişe.
End.: Kulak: Otitiseksternada, dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve fronkülozda, akutveya kronik kulak akıntılarında kullanılır. Göz: Konjunktivit,keratit, keratokonjunktivit, akut meibomianit, kornea ülserleri,blefarit, blefarokonjunktivit ve dakriyosistit gibi enfeksiyonlardakullanılır.
Kontr.E.:Gentamisinveya diğer aminoglikozitlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Yan E.:Gentamisin kullanımıyla gözdegeçici bir irritasyon ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Hasta göze her 4 saatte bir, 1-2 mL damla damlatılır.Ağır enfeksiyonlarda doz her saat başı 2 damlaya çıkarılır
Gentamed Ampul
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ampul:: 40 mg/1 mLx1 ampul :: 80 mg/2mLx1 ampul
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir
Uyar.: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.
Yan E.: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.
Etkileş.: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi:Gentamed Ampul normalde IM yolla, gerektiğinde IV yolla uygulanır. IVyolla verilmesi gerektiğinde 2-3 dakikalık sürede uygulanır. Normal renal fonksiyonluyetişkin hastalarda dozaj: Ciddi enfeksiyonlarda doz, 8 saatlik aralarla ve eşitolarak verilen günlük 3 mg/kg’dir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda dozajgünde 3-4 kez uygulanmak üzere günlük 5 mg/kg’ye kadar çıkarılabilir. Ancak budoz klinik iyileşme belirtileri ortaya çıkar çıkmaz en kısa zamanda 3 mg/kg’yeindirilir. Çocuklar: 6-7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.0-2.5 mg/kg). Bebekler ve yeni doğanlar: 7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.5mg/kg). Prematüreler,1 haftalığa kadar olan yeni doğanlar: 5 mg/kg/gün (12 saatte bir 2.5 mg/kg). Tedavi süresi7-10 gün kadardır. Gentamed Ampul, 50-200 ml %0.9 sodyum klorür çözeltisine veya aynıhacimde %5 dekstroz çözeltisine katılarak 1.5-2 saatlik süre içerisindeverilir. Bebek ve çocuklarda çözelti hacmi daha az olmalıdır. Renal fonksiyonbozukluklarında gentamisin dozu mutlaka ayarlanmalıdır. Mümkün olan hallerdeserum düzeyleri tespit edilmelidir
Gentreks Ampul IM/IV
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 ampul:: 80 mg/2 mLx1 ampul :: 120 mg/2mLx1 ampul:: 160 mg/2 mLx1 ampul
End.: Duyarlı bakterilerin nedenolduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjitve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları; böbrek ve ürogenitalenfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları; sindirim sistemienfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları (enfekteyanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlarve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir
Uyar.: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.
Yan E.: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.
Etkileş.: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi: IM ve IV uygulanabilir. Tedavi süresinin olabildiğincekısa tutulması tercih edilmelidir. Erişkinlerde ağır enfeksiyonlardadoz, 8 saatlik aralarla, üç eşit dozda günde 3 mg/kg’dir. Yaşamı tehditeden enfeksiyonlarda doz, 3 ya da 4 eşit doza bölünerek günde 5mg/kg’ye yükseltilebilir; klinik iyileşme görüldüğünde günde 3mg/kg’ye inilir. Bakteriyel ve komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında,vücut ağırlığı 60 kg’dan düşük yetişkinler için doz, 3 mg/kg günde 1kez veya her 12 saatte bir 1.5 mg/kg. Vücut ağırlığı 60 kg’dan büyükolanlar için günlük tek doz halinde 160 mg veya 80 mg her 12 saatte bir.Günlük tek doz uygulaması IM yapılmalıdır ve uygulamalar arasındakisüre 24 saat olmalıdır. Normal böbrek fonksiyonlu tüm hastalardamutat tedavi süresi 7-10 gündür, tedavinin uzatılması gerekirseböbrek ve vestibüler fonksiyonlar izlenmelidir. IV uygulamalarbakteriyel septisemi, şok, konjestif kalp yetmezliği, hemaolojikbozukluklar gösteren, ağır yanıklı ya da kas kitlesi azalmış olan hastalardatercih edilir
Ge-Oral Toz
Sodyum klorür 3.5 g,trisodyum sitrat 2.9 g, potasyum klorür 1.5 g, glukoz anhidr 20 g
Ambalaj: 2 poşet.
End.:Diyareile birlikte görülen su ve elektrolit kaybını önlemede endikedir.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon bozukluğu olanlar ve hipertansiyon hastalarıyla kusmasendromu gösteren olgularda ve ileus, bağırsak perforasyonundakontrendikedir.
Yan E.:Aşırı dozdaalındığında huzursuzluk, bitkinlik, ödem, hipertansiyon, ateş, bulantıve böbrek bozuklukları gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 çay bardağı/kg’dir. Her poşet 1 litrekaynatılmış ve soğutulmuş suda eritilerek kullanılır
Geotril Pomatİ.
OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.:Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Yan E.:Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlargörülecek olursa tedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: Cilt iyice temizlendikten sonra 2-3 kez etkilenmişdokuya yerel olarak uygulanır
Gerakon Tablet
Parasetamol 325mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat 2 mg
Ambalaj: 20 film tablet.
Gerakon Fort Tablet
Parasetamol 650mg, fenilefrin HCI 10 mg, klorfeniramin maleat 4 mg
Ambalaj: 20 film tablet.
End.:Grip vesoğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, vücutkırgınlığı, ateş, burun tıkanıklığı, nezle, aksırma, gözde sulanmave kaşıntı durumlarında kullanılır.
Kontr.E.: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir
Uyar.: Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk,hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğerhastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrarretansiyonu gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Dikkat gerektirenmakinelerde çalışanlar, tehlikeli veya yüksek yerlerde çalışanlar,araç kullananlar, ilacı kullanırken gibi işleri yapmamaları konusundauyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Deri döküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi,baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağızkuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite görülebilir.
Etkileş.: Antihistaminikler, alkol ve antidepresanlarınetkilerini artırırlar. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklikantidepresanlar ve alkol parasetamolün yarı ömrünü uzatabilirve toksisitesini artırabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılıoral kontraseptiflerin kronik kullanımı parasetamolün terapötikdüzeylere ulaşmasını engelleyebilirler. Metoklopramid parasetamolünince bağırsaklarda emilimini hızlandırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde her 4 saatte 2 tablet, 24 saatte8 tablet aşılmamalıdır. 6-12 yaş arası çocuklarda her 4 saatte bir 1tablet önerilir, 24 saatte 4 tablet aşılmamalıdır. 6 yaşından küçükçocuklarda kullanılmamalıdır
Geralgine-K Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 10 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak ağrıları, grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklananateş, ağrı ve öksürük durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Bileşenlerdenherhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Hemopoietik sistem hastalıkları,böbrek ve karaciğer bozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleriveya diğer alerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Parasetamolünuzun süreli kullanımında bazı hematolojik bozukluk olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Parasetamolantikoagülanların etkisini hafifçe artırabilir. Kodein, SSSdepresanları ve alkolün etkisini potansiyelize edebilir. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanımı hipotansiyon ve baş dönmesine yol açabilir.Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol, parasetamolünhepatotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere her 6-8 saatte 1-2 tablet (gündemaksimum 8 tablet) ve 10-15 yaş arası çocuklara her 4-6 saatte bir ½-1tablet önerilir.
Geralgine-M Ampul
Metamizol sodyum
Ambalaj:1 g/2 mLx10 ampul.
Geralgine-M Şurup
Metamizol sodyum
Ambalaj:250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Alışılmış bir kerelik doz erişkinlerde 0.5-1 g veçocuklarda 120-150 mg’dir. Bu doz günde 3-4 kere tekrarlanabilir. 1 g’ninüstündeki dozlar IV verilmelidir. Bir kerede 2.5 g ve bir günde 5 g’den fazla alınmamalıdır.
Geralgine-P Eliksir
Parasetamol
Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
End.:Çocuklardahafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kontrendikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığı, karaciğer veböbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayanateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve makülopapülerdöküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir.Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura veagranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi:Alışılmışbir kerelik doz erişkinlerde 0.5-1 g ve çocuklarda 120-150 mg’dir. Bu doz günde 3-4 kere tekrarlanabilir.Maksimum bir kerelik doz 2.5 g ve maksimum bir günlük doz 5 g’dir.
Geralgine-P Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj:20 tablet
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyla dahaönce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, derierüpsiyonu, hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karınağrısı seyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünemilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptifler kafein metabolizmasınıinhibe edebilir. Aktif kömür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamolile birlikte kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: Alışılmış bir kerelik doz erişkinlerde 0.5-1 g veçocuklarda 120-150 mg’dir. Bu doz günde 3-4 kere tekrarlanabilir. Maksimumbir kerelik doz 2.5 g ve maksimum bir günlük doz 5 g’dir
Gerofen Film Tablet
İbuprofen
Ambalaj: 200 mgx20 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Gebelikte,mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 4-6×1-2 drajedir. Maksimum günlük doz2400 mg’dir. Kuralolarak etkili olabilecek en düşük doz kullanılmalıdır
Geroxalen Kapsül
Metoksalen (8-Metoksi-psöralen)
Ambalaj: 10 mgx50 yumuşak jelatin kapsül
End.:Pigmentasyonukolaylaştırıcı etkilidir. Psöriazis, vitiligo, ekzema ve güneşışınına karşı toleransı arttırmada endikedir.
Kontr.E.:Lupuseritematozus UV-A ışınına bağlı dermatozlar, porfiri, albinizm,katarakt, renal ve hepatik yetmezliklerde kontrendikedir. Gebelerdeve 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, sersemlik, baş ağrısı, uykusuzluk ve depresyon gibi yan etkilergörülebilir.
Etkileş.:Sitotoksikpreparatlar, fenotiazin, tetrasiklin ve tiazidler gibi fotosensitifpreparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 0.3-0.6 mg/kg’dir. Tedavi haftada 3-4 kezolmak üzere yaklaşık 10 hafta sürdürülmelidir. Preparat UV ışını uygulanmadan1 saat önce kullanılmalıdır. İki gün arka arkaya yapılan tedavilerden sonrabir gün ara verilmelidir
Getamisin Ampul IM/IV
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/2 mLx1 ampul:: 40 mg/1 mLx1 ampul :: 80 mg/2mLx1 ampul
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir
Uyar.: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.
Yan E.: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.
Etkileş.: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi:Getamisin’in IV ve IM uygulamalardaki dozu aynıdır. Böbrekfonksiyonları normal olan erişkin hastalar için ortalama günlükdoz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg’dir. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek eşitaralarla (8 saatte bir 1 mg/kg) verilir. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 5 mg/kg’ye kadar artırılabilir.Enfeksiyon kontrol altına alındığında 3 mg/kg’lik günlük doza dönülmelidir.Getamisin çocuklara günde 6-7.5 mg/kg olarak(8 saatte bir 2-2.5 mg/kg) verilir. Bebeklere günde 7.5 mg/kg (8 saattebir 2.5 mg/kg), bir haftalıktan küçük bebeklere ve prematüreleregünde 5 mg/kg (12 saatte bir 2.5 mg/kg) olarak verilmesi uygundur. Olağantedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür. IV uygulamalarda Getamisin fizyolojik tuz veya %5 dekstrozsolüsyonları içinde, 1 seferlik doz, 50-200 mL solüsyonla dilüe edilerek1.5-2 saatlik bir sürede verilir. Çocuklar ve bebeklere verilecek enfüzyon solüsyonununhacmi daha düşük olmalıdır. Getamisin hiç bir zaman başka bir ilaçla karıştırılarakverilmemeli, gereğinde ayrı ayrı enjekte edilmelidir.
Getamisin Göz/Kulak Damlası
Gentamisin sülfat
Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik damlalıklışişe
End.: Kulak: Otitiseksternada, dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve fronkülozda, akutveya kronik kulak akıntılarında kullanılır. Göz: Konjunktivit,keratit, keratokonjunktivit, akut meibomianit, kornea ülserleri,blefarit, blefarokonjunktivit ve dakriyosistit gibi enfeksiyonlardakullanılır.
Kontr.E.:Gentamisinveya diğer aminoglikozitlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Yan E.:Gentamisin kullanımıyla gözdegeçici bir irritasyon ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Enfekte kulağa her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır.Ağır enfeksiyonlarda bu doz saatte 1-2 damlaya kadar artırılabilir.Enfekte göze her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Ağır enfeksiyonlardabu doz saatte 1-2 damlaya kadar artırılabilir
Giludop Konsantre İnfüzyon
Dopamin HCI
Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul :: 200 mg/10 mLx5 ampul
End.:Enfarktüssonucu dahil kalp iflaslarında (kardiyojen şok); ameliyat sonrasışokları; büyük su kayıplarında (hipovolemik şok), volüm tamamlandıktansonra; ağır enfeksiyonlarda (enfeksiyon toksisitesi şoku); aşırıduyarlık reaksiyonlarında (anafilaktik şok); aşırı kan basıncıazalmalarında (ağır hipotansiyonlar); şok tehditleri (pre-şok), böbrekyetersizliği tehditlerinde kullanılır.
Kontr.E.:Dopamineduyarlı bronşiyal astımlılarda kullanılmaz. Tireotoksikoz, böbreküstübezitümörlerinde, dar açı glokomda, idrar kalıntılı prostat adenomunda,taşiaritmiler, ritm bozukluklarında kullanılmaz.
Uyar.: Enfüzyona başlamadan önce hipovolemitamamen düzeltilmelidir. Mümkünse kan ya da plazma bu konuda endikedir. Dopaminindamar dışına enfüzyonundan kaçınılarak büyük venlere enfüzeedilmelidir. Damar dışına enfüzyonlar nekrozlara ve çevre dokulardailacın göllenmesine neden olabilir. Dopamin enfüzyonu sırasındaidrar akımı, kardiyak debi ve kan basıncı gibi parametreler çok yakındangözlenmelidir. Gebelerdeki kullanımına ancak fetusta meydanagelebilecek zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir.
Yan E.:Ara sırahafif bulantı, kusma, baş ağrısı, huzursuzluk, parmak tremoru, göğüsağrıları, çarpıntı, kan basıncı yükselmesi görülebilir.
Etkileş.:Dopaminve guanetidin aynı anda verilirse sempatomimetik etki kuvvetlenir.MAO inhibitörü tedavisi görenlerde daha düşük dopamin dozlarıyeterlidir (normalin 1/10’u). Dopamin diüretiklerle birlikte kullanıldığındamunzam, kuvvetlendirici etki yapar. Dopamin ve trisiklik antidepresifler,anestetikler (ritm bozukluklarına eğilim) veya fenitoin ile (kanbasıncı azalması ve bradikardi) görülmüştür. Dopamin ana alkaloidlerlekombine edilirse perifer damarlarda gangren tehlikesi ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç olarak enfüzyona 2-5 mcg/kg/dakika hızında başlanır. Ciddiolgularda enfüzyona 5 mcg/kg/dakika hızında başlanır. Daha sonra 5-10 mcg/kg/dakikalık porsiyonlar halindedoz 20-50 mcg/kg/dakika’ya kadar artırılabilir.50 mcg/kg/dakika’dan daha yüksek dozlaraihtiyaç olduğunda idrar atılımı ve EKG yakından izlenmelidir. Eğer idrar atılımında bir azalmameydana gelirse dozajın azaltılması düşünülmelidir
Gineksin-F Film Tablet
Ginkgo biloba
Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 tablet
End.: Organik beyin sendromuna bağlı olarak gelişen serebralperformans bozukluklarının (major semptom olarak görülen demans sendromlarınıngenel tedavisi çerçevesinde) semptomatik tedavisinde; konsantrasyon eksikliği,hafıza zayıflığı, unutkanlık, konfüzyon, ruhsal adaptasyon bozuklukları, başdönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısında kullanılır. Ayrıca, periferalarterlerin okluzif hastalıklarında, aralıklı-topallama (intermittan klodikasyo)Fontaine Stage II’de ağrısız yürüme mesafesinin arttırılmasında, vasküler veyainvolüsyona bağlı vertigo ve kulak çınlamasında kullanılır.
Kontr.E.: Ginkgo glikozidlerine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Serebral endikasyonlarda Gineksin-F iletedaviye başlamadan önce, patolojik semptomların spesifik bir tedavi gerektirenherhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir. Çocuklarda ve gebelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.: Çok az sayıda hastada hafifgastrointestinal rahatsızlıklar, baş ağrısı ve alerjik deri reaksiyonlarıgözlenmiştir.
Etkileş.: Tiyazid grubu diüretiklerle birliktekullanılması kan basıncının artmasına neden olabilir. Varfarin ile kombinasyonukanamayı arttırır. Bu nedenle Ginko glikozitlerinin antiplateletlerleetkileşmesi nedeniyle ihtiyatla kullanılmalı ve hasta yakından izlenmelidir.
Doz Önerisi: Serebral performans bozukluklarında (demans sendromu) günde3 kez 1-2 tablet, periferik arteriyel oklusif hastalık, vertigo, kulakçınlamasında günde 3 kez 1 tablet veya günde 2 kez 2 tablet uygulanır
Ginera Draje
Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg
Ambalaj: 21 drajelik takvimli ambalaj
End.:Bu kombinasyonönerildiği şekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanınolgunlaşması önlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücreleriningeçişini engelleyecek şekilde değişir. Bundan başka rahim içi derisi,döllenmiş bir yumurtanın kabulü için yeterli derecede hazırlanmaz.Böylece, çeşitli yönlerden gebelik önlenmiş olur.
Kontr.E.:Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümörü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlık.
Uyar.:Emzirenanne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımıgenellikle önerilmemelidir.
Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı, baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıdadeğişiklikler, çeşitli deri hastalıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığındadeğişiklik, aşırı duyarlılık reaksiyonu görü-lebilir.
Etkileş.:Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileşmeleri çekilmekanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etkihidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ilegösterilmiştir, okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında dakuşkular vardır.
Doz Önerisi: Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergünyaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 günboyunca hergün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıklaçekilme kanamasının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bukanama genellikle son drajenin alınmasını izleyen 2.-3. gün başlar ve birsonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir. Eğer kullanıcı drajesinialmakta, 12 saatten daha az geç kalmışsa kontraseptif koruyuculuk azalmaz.Hatırlanır hatırlanmaz draje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibialınmaya devam edilmelidir
Ginger Kapsül
Rhizoma zingiberis
Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 kapsül.
End.:Bulantı,kusma ve baş dönmesi gibi araç tutması semptomlarında kullanılır.
Uyar.: Rhizoma Zingiberisin gebelerde kullanımıylailgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 6 yaşın üstündeki çocuklar içinyolculuğa çıkmadan yarım saat önce 2 kapsül, daha sonra her 4 saatte2 kapsül bir miktar su ile alınır
Gingobil FilmTablet
Ginkgo biloba ekstresi
AmEnd.:Organikbeyin sendromuna bağlı olarak gelişen serebral performans bozukluklarınınsemptomatik tedavisinde (hafıza zayıflığı, konsantrasyon bozukluğu,ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı,primer hedef grup, primer dejeneratif demans, vasküler demans ve herikisinin miks formlarındaki demans sendromları olan hastalardır);periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II (intermittanklodikasyo)’de ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi; vaskülerveya involüsyona bağlı vertigo ve kulak çınlamasında endikedir.
Kontr.E.: Ginkgo glikozidlerine karşı önceden oluşmuş aşırıduyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:Hafif gastrointestinal rahatsızlık,baş ağrısı, alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Demans sendromunda günde 3 kez 1-2 tablet kullanılır.Tedavinin süresi semptomların şiddetine bağlıdır ve bu kronik hastalıktaen az 8 hafta sürmelidir. Periferik arteriyel okluzif hastalık,vertigo ve kulak çınlamasında günde 3 kez 1 tablet veya günde 2 kez2 tablet. Periferik arteriyel okluzif hastalıkta, ağrısız yürümemesafesinin iyileştirilmesi minimum 6 haftalık tedavi gerektirir
balaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet.
Girasid FilmTablet
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 tablet:: 400 mgx5 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi: Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları, karın boşluğuna ait enfeksiyonlar, Shigella enfeksiyonları ve üst ürinersistem enfeksiyonlarında 400 mg/gün. Alt üriner sistem enfeksiyonlarında200-400 mg/gün. Yukarıda belirtilen günlük dozlar, tercihen sabah saatlerindetek doz şeklinde veya gerektiğinde günlük toplam doz 2 eşit doza bölünerek12 saat arayla uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda (örneğin solunumsistemi) veya hastanın ilaca iyi yanıt vermemesi halinde, dozajınartırılması gerekebilir. Bu tür olgularda, doz günde 2 kez 300 mg ile400 mg’ye yükseltilebilir. Girasid tedavisine, vücut sıcaklığının normale dönmesive semptomların ortadan kalkmasından itibaren en az 3 gün süreyledevam edilmelidir. Birçok akut enfeksiyon olgusunda 7 ile 10 günlükbir tedavi kürü yeterli olmaktadır. b-hemolitik streptokokların etken olduğu enfeksiyonlarda,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmesi zorunludur. Girasid, bir miktar sıvı ile çiğnenmedenyutulmalıdır. Aç karnına veya yemeklerle birlikte alınabilir
Gliben Tablet
Glibenklamid
Ambalaj: 5 mgx100 tablet
End.:Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetletedavinin sağlanamadığı durumlarda kullanılır. Bu amaçla: Hafifveya orta şiddetteki (40 üniteden az insülin miktarının denge sağlayabildiği),stabil yetişkin tipteki diyabetli hastalarda; diğer sülfonilüretürevlerine dirençli veya tahammül edemeyen diyabetli hastalardakullanılır.
Kontr.E.:Glibenklamideduyarlığı olanlarda ve koma ile birlikte olan ve olmayan diyabetikketoasidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabetik ketoasidozinsülinle tedavi edilmelidir.
Uyar.: Kilo kaybı diyetle iyi tedavi edilebilen şişmanhastalarda kullanılmamalıdır. Jüvenil diyabetlilerde, diyabetasidozunda, labil ve inatçı tip diyabetlilerde, ateş, travma, gangren,ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde, cerrahigirişimlerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon rahatsızlıklarında,gebelikte, akut şiddetli enfeksiyon geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadir olarakbulantı, kusma, epigastrik ağrı, yorgunluk, zayıflık, baş ağrısıolabilir. Duyarlığa bağlı olarak da ateş, deri döküntüleri, sarılık,kan değişiklikleri (eozinofili, lökopeni, agranülositoz gibi)görülebilir. Yüksek dozlarda alındığında hipoglisemi oluşabilir.
Etkileş.: Siklofosfamid, dikumarol grubuantikoagülanlar, MAO inhibitörü ilaçlar, probenesid, fenilbutazon,salisilatlar, propranolol ve diğer b-adrenerjik blokerler, kloramfenikol ve bazısülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında, glibenklamidinhipoglisemik etkisi artar. Adrenalin, kortikosteroidler,tiyazit grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamidgibi ilaçlarla beraber alındığında ise glibenklamidin hipoglisemiketkisi azalır. Glibenklamid kullanıldığı dönemde hastalar alkolalmamalıdır.
Doz Önerisi: Genel olarak günde 2.5 mg (½ tablet) ilk yemekteveya hemen sonrasında alınarak tedaviye başlanır. Sonra hastalıkkontrol altına alınıncaya kadar her gün 2.5 mg (½ tablet) artırılarakgünlük doz bir kerede alınır. Genellikle kontrol 10 mg’ye kadar alınandozlarda sağlanırsa da, hastalığın ileri durumlarında günlük doz20 mg’ye kadar (4 tablet) çıkartılabilir. 10 mg’yi aşan günlük dozlarsabah ve akşam iki kerede alınabilir. Yaşlı hastalar daha düşük dozagereksinim duyarlar
Glifor Film Tablet
Metformin
Ambalaj: 850 mgx100 tablet
End.:Diabetesmellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı sağlanamadığı vehipergliseminin önlenemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişmandiyabetiklerde ve metaploretik diyabette diyetle birlikte; insülinletedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgulardave insüline dirençli diyabette, insülinle birlikte; sülfonilüretürevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilmeyen diyabette,bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Organikve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğeryetmezlikleri, asidoz, enfeksiyon ya da gangren gibi komplikasyonlargösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm, diyabetik prekomave koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenildiyabetin tedavisinde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerdedikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik,ameliyat ve anjiyografilerden önce ve bunalım sırasında, emzirmedönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,hipoglisemiyle birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlıolarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde görülebilir.
Etkileş.:Alkol, b-blokerler ve MAO inhibitörleri,metforminin etkisini potansiyalize ederler. Alkol ayrıca laktikasidoz riskini artırır. Bezofibrat ve klofibrat toleransını artırabilir,ilacın etkisini çoğaltabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit,bumetanid, furosemid ve tiyazit grubu diüretikler ve oral kontraseptiflerantagonist etki gösterirler. Lityum tuzları glukoz toleransınıazaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birliktekullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanmasıgerekebilir. Metformin, B12 vitamininin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Dozaj, tolerans göz önüne alınarak kişiye göreayarlanmalı, ancak maksimum günlük dozlar aşılmamalıdır. Başlangıç dozu yemeklerle berabergünde iki kere 500 mg veya bir kere 850 mg’dir. Günde iki kere 500 mg metforminkullanımı yetmediğinde günde iki kere 850 mg’ye geçilir. Dozaj haftada 500 mgveya iki haftada 850 mg olarak artırılır. Gliseminin kontrolü için gerektiğindegünlük doz bölünerek 2550 mg’ye kadar çıkılabilir
Glimax Çentikli Tablet
Glimepirid
Ambalaj: 1 mgx30 ve 60 çentikli tablet:: 2 mgx30 ve 60 çentikli tablet:: 3 mgx30 ve 60 çentikli tablet
End.:Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.
Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.
Uyar.: Oral hipoglisemik ilaçlarınuygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyaslakardiyovasküler mortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimalkan şekeri kontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterlifiziksel egzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir. Hipo- veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.
Yan E.: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.
Etkileş.: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACE inhibitörleri,fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler, tetrasiklinler,MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid, mikonazol, yüksek dozparenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol, sempatolitik, siklo-, tro-ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisini artırabilir. Estrojenler veprogestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler, tiroid sitümile edenajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri, klorpromazin, adrenalin vesempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit ve nikotinik asit deriveleri,(uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin, diazoksit, glukagon,barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2 antagonistleri,beta-blokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücü etkinin artmasına yada zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridin kan şekerini düşürücüetkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilir ya dazayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya daazalabilir.
Doz Önerisi: Alışılmış başlangıç dozu, günde bir kez 1 mg’dir (2mg’yi geçmemelidir). Eğer gerekli ise günlük doz artırılabilir. Artışdüzenli kan şekeri izlemelerine dayandırılmalı ve kademeli olarak: örneğinbir ile iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre: 1 mg-2 mg-3mg-4 mg-6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilendiyabetli hastalarda alışılmış doz aralığı günde 1 ile 4 mg’dir
Glirid Çentikli Tablet
Glimepirid
Ambalaj: 1 mgx30 çentikli tablet:: 2 mgx30 çentikli tablet:: 3 mgx30 çentikli tablet
End.:İnsülinebağımlı olmayan Tip II diyabet hastalarında, kan glukoz düzeyinin diyet,fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile kontrol altına alınamadığı durumlardakullanılır.
Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet (Tip I diyabet), diyabetik koma,keto-asidoz, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği ve glimepirid, sulfonilüreveya sulfonamidlere hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelik ve emzirme dönemindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Tedavinin başlangıç dönemindehipoglisemi riski atmıştır. Glirid, yemekten kısa bir süre önce veya yemeklebirlikte alınmalıdır. Cerrahi girişim, kaza, ateşli enfeksiyon gibi fizikselstres yaratan durumlarda geçici bir süre insülin tedavisine geçilebilir. Ağırkaraciğer yetmezliği ve ağır böbrek yetmezliği durumlarında insülin kullanımıönerilmektedir. Yaşlı veya beslenme bozukluğu olan hastalarda, hastalarınbaşlangıç tedavisi, doz artırımları ve sürek tedavisi dikkat gerektirdiğinden,glimepiridin tedavi başlangıç dozunun düşük tutulması önerilmektedir (1mg/gün). Ortaya çıkabilecek hipoglisemi nedeniyle dikkatin dağılması vereaksiyon yeteneğinin azalması, araç ve makine kullanımını olumsuzetkileyebilir. Alkol ile birlikte alınması durumunda bu risk artar.
Yan E.: Glimepirid ve diğer antidiyabetikürünlerle ilgili klinik deneyimlerde, en sık yan etki olarak (>%1)hipoglisemi, sersemleme, asteni, baş ağrısı ve bulantı görülmüştür.
Etkileş.: ACE inhibitörleri, beta blokerler, digital glikozidler,anabolizan steroidler, kinolon, kloramfenikol, varfarin, siklofosfamid,dizopramid, fenfluramin, fibratlar, Selektif Serotonin Geri-Alım İnhibitörügrubu ilaçlar, MAO inhibitörleri, imidazol grubu antifungal ilaçlar, nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar, salisilatlar, sulfonamid, tetrasiklin, insülin vediğer oral antidiyabetik ilaçlar Glirid’in kan glukozunu düşürücü etkisini artırabilir.Asetozolamid, barbituratlar, kortikosteroidler, diazoksit, diüretikler,progestojenler, estrojenler, glukagon, nikotinik asit ve türevleri, fenotiyazin,fenitoin, rifampisin, tiroid hormonları ve sempatomimetik (adrenalin gibi)ilaçlar Glirid’in kan glukozunu düşürücü etkisini azaltabilir. H2-reseptörantagonistleri, klonidin ve rezerpin, Glirid’in etkisini artırabilir veya azaltabilir. Klonidin,guanitidin veya beta-blokerlerin kullanımı, hipoglisemiye yanıt olarak oluşanfizyolojik mekanizmaları baskılayabilir. Alkol ile birlikte alınması,glimepiridin etkisini artırabilir veya azaltabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç tedavi dozu, ağız yoluyla günde bir kezkahvaltı veya ilk öğünle birlikte alınan 1 mg’lik tablettir. Hastanın kanglukoz düzeyleri gözlenerek, 1-2 haftalık aralarla günlük dozu 1 mg artırmaksuretiyle, 2 mg, 3 mg ve 4 mg dozlarına çıkılabilir. Ender olgularda 6-8 mggünlük doz kullanımı gerekebilir. Bir dozun veya öğünün atlanması durumunda,bir sonraki ilaç alımında unutulan dozun alınmasından kesinliklekaçınılmalıdır. Önerilen sürek dozu, günde bir kerede 1-4 mg’lik tabletinkahvaltı veya ilk yemekle birlikte alınmasıdır. Günlük maksimum glimepirid dozu8 mg’yi aşmamalıdır
Gliserin-Kansuk Supozituvar B
Gliserin
Ambalaj: 3300 mgx6 supozituvar.
Gliserin-Kansuk Supozituvar K
Gliserin
Ambalaj: 1400 mgx10 supozituvar.
End.:Basit konstipasyonlarıngiderilmesinde laksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.: Abdominal ağrı, bulantı, kusmavarlığında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre ve sık kullanılmasıalışkanlık yapabilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kere kullanılabilir
Glivec Kapsül
İmatinib mesilat
Ambalaj: 100 mgx120 kapsül.
Glivec Film Tablet
İmatinib mesilat
Ambalaj: 400 mgx10 ve 30 tablet.
End.:Kronikmiyeloid löseminin (KML) blast krizi, hızlanmış fazında olan ya dainterferon-alfa tedavisiyle başarı sağlanamayan kronik fazda bulunan hastalarıntedavisi için endikedir. Ayrıca, rezekte edilemeyen ve/veya metastatik malignGIST olan erişkin hastaların tedavisi için de endikedir.
Kontr.E.: Aktif madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlılık
Uyar.: Gastrointestinal bozukluk riskini minimuma indirmek içingıdalarla ya da büyük bir bardak suyla birlikte alınmalıdır. Karaciğerbozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastaların yaklaşık%1-2’sinde ciddi sıvı retansiyonu (plevra efüzyonu, ödem, pulmoner ödem, asit)ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalarda kilo kontrolü önerilir. Açıkçagerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır. İmatinib kullanananneler bebeklerini emzirmemelidir. Hastalara araba ya da araç kullanırkendikkatli olunması önerilmelidir, baş dönmesi ya da bulanık görmeye nedenolabilir.
Yan E.: En sık bildirilen ilaçla ilişkiliadvers olaylar hafif bulantı, kusma, diyare, miyalji, kas krampları ve döküntüolmuştur. Yüzeyel ödemler, tüm çalışmaların ortak bir bulgusu olmuş, daha çokperiorbital ya da alt ekstremite ödemleri şeklinde ortaya çıkmıştır.
Etkileş.:Ketokonazol,itrakonazol, eritromisin, klaritromisin metabolizmayı azaltabilir ve imatinibkonsantrasyonlarını artırabilirler. Deksametazon, fenitoin, karbamazepin,rifampisin, fenobarbital ile eşzamanlı uygulama imatinibe maruz kalmayıazaltabilir. İmatinib, simvastatinin ortalama Cmaks ve AUCdeğerlerini sırasıyla 2- ve 3.5 kat arttırmaktadır. Bu nedenle, dar birterapötik pencereye sahip CYP3A4 substratlarıyla (örn. siklosporin ya dapimozid) birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır ve hastalardan parasetamoliçeren reçete dışı tedavilerden sakınmaları istenmelidir. İmatinib,triazolo-benzodiyazepinler, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri, bazıHMG-CoA redüktaz inhibitörleri, örn. statinler, plazma düzeyleriniyükseltebilir. Varfarin ile eşzamanlı uygulama sırasında protrombin zamanıuzaması gözlenmiştir.
Doz Önerisi: Tedavi, KML ya da GIST bulunan hastaların tedavisindedeneyimi olan bir hekim tarafından başlatılmalıdır. Kronik Miyeloid Lösemide (KML) Dozaj: Kronik faz KML bulunan hastalar için önerilen Glivec dozajı400 mg/gün, hızlanmış faz ya da blast krizi bulunanlar için önerilen dozaj ise600 mg/gün’dür. GastrointestinalStromal Tümörlerde (GIST) dozaj: Rezekteedilemeyen ve/veya metastatik malign GIST bulunan hastalar için önerilen Glivec dozu 400mg/gün’dür. Değerlendirmelerin tedaviye yetersiz yanıtı ortaya koymalarıdurumunda, advers ilaç reaksiyonları göstermeyen hastalarda dozun 400 mg’den600 mg’ye yükseltilmesi düşünülebilir
Glucagen Hypokit FlakonNovo Nordisk
Glukagon HCI 1 IU (1mg)
Ambalaj: Tek dozluk ambalaj, kullanıma hazır kit halinde.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Glucobay Tablet
Akarboz
Ambalaj: 50 mgx30 tablet:: 100 mgx30 tablet
End.:Diabetesmellitusun diyetle birlikte tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Akarbozakarşı aşırı duyarlık durumunda kullanılmaz. 18 yaşın altındaki hastalardakullanılmamalıdır. Sindirim ve absorpsiyon bozukluğu ile birlikte görülenkronik bağırsak bozukluklarında kullanılmaz. Bağırsakta gaz oluşumununarttığı durumlarda kullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Özellikle daha yüksek dozlarda izole olgu olarakkaraciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir. Gebeliksırasında kullanılmamalıdır. Prensip olarak emzirme sırasında anneye verilmesiönerilmez.
Yan E.:Çok sıkolarak gaz ve bağırsak seslerinde artış, sıklıkla diyare ve karın ağrısı venadiren kusma görülür. Çok ender olarak kızarıklık, eritem, ekzantem veürtiker gibi aşırı duyarlığa bağlı cilt reaksiyonları, ödem, sarılık ve/veyahepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.
Etkileş.:Akarbozile tedavi sırasında sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominalrahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. Eğer akarboz, sülfonilüre veyametformin içeren ilaçlara ve insüline ek olarak tavsiye edilirse, kan glukozdüzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesini önlemek için sülfonilüre,metformin veya insülin dozunun uygun şekilde azaltılması gereklidir. Bazıolgularda akarboz, digoksin için doz ayarlaması gerektirecek şekilde, digoksinbiyoyararlanımını etkiler. Akarbozun etkisini zayıflatabileceği için,antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar ve sindirim enzim preparatlarınınakarboz ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: 3×50 mg/gün dozuyla başlanır ve 3×100 mg/gün dozuna kadardevam edilir. Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda Tip 2diyabetin önlenmesinde önerilen doz 3×100 mg’dir. Tedaviye 50 mg/gün ilebaşlanmalı ve 3 ay içinde 3×100 mg/gün’e artırılmalıdır. 1×50 mg dozuylabaşlanır ve 3×100 mg dozuna kadar devam edilir. Glucobaytabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasındailk lokmalar ile çiğnenmelidir. Kullanma süresi için bir kısıtlama yoktur
Glucophage Film Tablet
Metformin HCI
Ambalaj: 500 mgx100 tablet:: 850 mgx100 tablet
End.:Diabetesmellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı sağlanamadığı vehipergliseminin önlenemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişmandiyabetiklerde ve metaploretik diyabette diyetle birlikte; insülinletedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgulardave insüline dirençli diyabette, insülinle birlikte; sülfonilüretürevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilmeyen diyabette,bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Organikve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğeryetmezlikleri, asidoz, enfeksiyon ya da gangren gibi komplikasyonlargösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm, diyabetik prekomave koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenildiyabetin tedavisinde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerdedikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik,ameliyat ve anjiyografilerden önce ve bunalım sırasında, emzirmedönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,hipoglisemiyle birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlıolarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde görülebilir.
Etkileş.:Alkol, b-blokerler ve MAO inhibitörleri,metforminin etkisini potansiyalize ederler. Alkol ayrıca laktikasidoz riskini artırır. Bezofibrat ve klofibrat toleransını artırabilir,ilacın etkisini çoğaltabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit,bumetanid, furosemid ve tiyazit grubu diüretikler ve oral kontraseptiflerantagonist etki gösterirler. Lityum tuzları glukoz toleransınıazaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birliktekullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanmasıgerekebilir. Metformin, B12 vitamininin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde başlangıç dozu, sabah ve akşam yemekleriyleberaber günde iki kez 500 mg’dir. Glucophage 500mg Film Tablet kullanıldığında, kan glukoz yanıtınabağlı olarak doz, bir haftalık aralıklarla artırlırken, Glucophage 850 mg Film Tablet kullanıldığında doz iki haftalıkaralıklarla artırılmalıdır. Alternatif doz sabah kahvaltısıyla alınan 850mg’dir. Günlük doz 14 gün aralıklarla 850 mg artırılabilir. Sürek doz, yemeklerle beraber günde2-3 kez 500 ve 850 mg’dir. Maksimumdoz 2550 mg’dir
Glucotrol XL Kontrollu Salım Tableti
Glipizid
Ambalaj: 2.5 mgx20 tablet : 5 mgx20 tablet : 10 mgx20tablet.
End.:Tekbaşına uygun diyet rejiminin başarılı olmadığı Tip 2 diyabetiklerde diyeteilave olarak.
Kontr.E.:Glipizideaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerle, insüline bağımlı diyabet,özellikle jüvenil diyabet, keto asidotik diyabet, pre-koma diyabetive ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Koma ile sonuçlanabilen ve hospitalizasyon gerektirenciddi hipoglisemi yapabilir. Hipoglisemik epizotlardan kaçınmakiçin, uygun hasta seçimi, uygun dozaj, talimatlar önemlidir. Böbrekve karaciğer yetmezliği glipizidin kullanım kapasitesini etkileyebilirve karaciğer yetmezliği glukojenik kapasiteyi azaltabilir, herikisi ciddi hipoglisemik reaksiyon riskini artırır. Kalori alımınınyetersiz olduğu durumlarda, ciddi ve uzun egzersizlerden sonra, alkolalındığında, birden fazla glukoz düşürücü ilaç kullanıldığında hipoglisemimeydana gelmesi daha olasıdır. 65 yaş üstü hastalarda kullanımıönerilmemelidir. Hastalar hipoglisemi semptomlarından haberdarolmalı ve araç veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.
Yan E.:En sıkgörülen yan etkisi hipoglisemidir. Asteni, baş ağrısı, baş dönmesi,sinirlilik hali, tremor, diyare ve gaz da görülmüştür. Ağrı, artralji,bacak krampları, miyalji, senkop, aritmi, yüzde kızarıklık, hipertansiyon,terleme, kaşıntı, rinit, görmede bulanıklık, poliüri bildirilmiştir.
Etkileş.:NSAİ ajanlar,yüksek oranda proteine bağlanan diğer ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler,kloramfenikol, probenesid, kumarinler, MAO inhibitörleri, b-adrenerjik bloker ajanların dadahil olduğu bazı ilaçlar, sülfonilürelerin hipoglisemik etkisinipotansiyalize edebilir. Bazı ilaçlar hiperglisemi yapmaya eğilimlidirve kan glukoz kontrolünü kaybetmeye neden olabilirler. Tiyazitlerve diğer diüretikler, kortikosteroitler, fenotiyazinler, tiroidürünleri, estrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinikasit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokeri ilaçlar ve izoniazidbu gruptandır. Oral mikonazol ve oral hipoglisemik ajanlar arasındaciddi hipoglisemiye neden olan potansiyel etkileşim bildirilmiştir.Oral flukonazol ile benzeri bir etkileşim de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Herhangi bir hipoglisemik ajanda olduğu gibi,doz olguya göre ayarlanmalıdır. Önerilen başlama dozu, kahvaltıylabirlikte 5 mg/gün’dür. Titrasyon; doz ayarlamaları, kan glukoz yanıtınabağlı olarak düzenli bir şekilde 5 mg’lik artışlarla yapılmalıdır.Titrasyon basamakları arasında en az birkaç gün geçmelidir. Glipizidekararlı durum plazma düzeylerine Glucotrol XL ile 5. günde ulaşılmıştır. Sürektedavisi, günde tek dozla etkili bir şekilde sağlanır. Önerilen enyüksek doz, maksimum kan glukozu düşürücü etkisi bu düzeyde gözlendiğinden20 mg’dir. Hastaya Glucotrol XL’in tamamının yutulması söylenmelidir. Tabletlerçiğnenmemeli, bölünmemeli, parçalanmamalıdır
Glucovance Film Tablet
Metformin,glibenklamid.
Ambalaj: 500 mg+2.5 mgx30 tablet : 500 mg+5 mgx30 tablet.
End.: Erişkinlerde tip 2 diyabetin tedavisinde; diyetuygulaması, fiziksel egzersiz, metformin veya sülfonilüre tedavisiyle kanşekeri kontrolünün sağlanamadığı durumlarda ikincil tedavi olarak; öncedenuygulanan metformin ve sülfonilüre kombinasyon tedavisiyle kan şekeri stabil veiyi kontrol edilen hastalarda replasman tedavisi olarak kullanılır.
Kontr.E.: Metformin hidroklorür, glibenklamid veya diğersülfonilürelere aşırı duyarlık; Tip 1 diyabet (insüline bağımlı), ketoasidoz,diyabetik prekoma; renal yetersizlik; renal fonksiyonları değiştirmepotansiyeli olan akut durumlar, örn. dehidratasyon, şiddetli enfeksiyon, şok,iyotlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması; ciddi doku hipoksisineyol açabilecek kardiyak veya respiratuvar yetersizlik, yeni geçirilmiş miyokardenfeksiyonu, şok gibi akut veya kronik hastalık; karaciğer yetersizliği, akutalkol intoksikasyonu, alkolizm; porfiri, emzirme, mikonazol (sistemik,oromukozal jel) ile birlikte kullanım.
Uyar.: Metformin birikmesine bağlı olarak, laktik asidoz çoknadir görülse de, metabolik komplikasyonlar ortaya çıkacağından dikkatedilmelidir. Sülfonilüreler nadiren hastada hipoglisemik epizod görülmesineneden olabilir. Hasta, hipoglisemi riski, semptomları, tedavisi vehipoglisemiye yol açan durumlar ile dengeli bir diyet takip etmenin, düzenlifizik egzersiz yapmanın ve kan şekerinin düzenli takibinin önemi konusundabilgilendirilmelidir. Cerrahi girişim halinde veya diyabetin dekompansasyonunaneden olan diğer hallerde, bu tedavi yerine geçici olarak insulin tedavisiuygulanmalıdır. Glucovance ile tedavi genel anestezi ile yapılan cerrahigirişimden 48 saat önce kesilmeli ve cerrahi girişimden 48 saat sonra tekrarbaşlanmalıdır. Hastalar gün boyunca düzenli karbonhidrat dağılımı içeren diyetlerinedevam etmelidir. Kilolu hastalar enerji kısıtlayan diyetlerine devam etmelidir.Gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır, emzirme dönemindekullanılmamalıdır.
Yan E.: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı ve iştah kaybı,metalik tat ve bazı aşırı duyarlı hastalarda hafif eritem rapor edilmiştir.Nadir de olsa laktik asidoz görülür. Hipoglisemi, deri ve mukoz membranreaksiyonları (kaşıntı, ürtiker, makülopapüler döküntü), gastrointestinalbozukluklar (bulantı, diyare, epigastrik rahatsızlık), hepatik sorunlar, tedavikesildiğinde ortadan kalkan hematolojik bozukluklar (lökopeni, trombositopeni,çok nadir olarak agranülositoz, hemolitik anemi, kemik iliği aplazisi vepansitopeni), hepatik porfiri ve porfiria cutanea, izole olgularda hiponatremi,laboratuvar testleri üzerine etki (serum üre ve kreatinin konsantrasyonlarındanadiren normalden orta dereceye kadar yükselme), alkol ile birlikte alınırsa’antabus etkisi’.
Etkileş.: Alkol, fenilbutazon (sistemik) ve danazol ile birliktekullanımı önerilmez. Klorpromazin, kortikosteroidler (glukokortikoidler),tetrakosaktid (sistemik ve lokal), b2-agonistler, diüretikler(furosemid), b blokerler, flukonazol, ACE inhibitörleri (kaptoril, enalapril,desmopressin, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol, probenesit, kumarin,MAO inhibitörleri, NSAI ilaçlar, siprofloksasin, oral hipoglisemik ajanlarlabirlikte kullanımı önlem gerektirir.
Doz Önerisi: Tedaviye düşük dozla başlanmalı ve laboratuvarsonuçlarına göre doz giderek artırılmalıdır. Metformin veya sülfonilüre ilemonoterapinin yetersiz kaldığı durumlarda genel başlangıç dozu günde 1 tabletGlucovance 500 mg/2.5 mg’dir. Metformin ve sülfonilüre kombinasyonu iletedavide destekleyici olarak: Başlangıç dozu, metformin ve sülfonilüreninönceki dozlarına bağlı olarak günde 1-2 tablet Glucovance 500 mg/2.5 mg’dir.Önerilen maksimum doz günde 4 tablet Glucovance 500 mg/2.5mg’dir. Tabletleryemek öncesinde alınmalıdır. Tablet alım şekli her hastanın aldığı günlük dozabağlıdır: Bir tablet/gün dozu için sabah kahvaltısında 1 tablet alınması; ikiveya dört tablet/gün dozu için sabah ve akşam 1 veya 2 tablet alınması; üçtablet/gün dozu için sabah, öğlen ve akşam 1 tablet alınması, ilaç alınımının güniçinde düzenlenmesi her hastanın yemek alışkanlıklarına bağlı olarakyapılmalıdır. Ancak hipoglisemik atakları önlemek için her ilaç alımını yeterlimiktarda karbonhidrat içeren bir öğün takip etmelidir
Glukofen Tablet
Metformin HCI
Ambalaj: 500 mgx100 tablet
Glukofen Retard FilmTablet
Metformin HCI
Ambalaj: 850 mgx100 tablet.
End.:Diabetesmellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı sağlanamadığı vehipergliseminin önlenemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişmandiyabetiklerde ve metaploretik diyabette diyetle birlikte; insülinletedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgulardave insüline dirençli diyabette, insülinle birlikte; sülfonilüretürevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilmeyen diyabette,bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Organikve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğeryetmezlikleri, asidoz, enfeksiyon ya da gangren gibi komplikasyonlargösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm, diyabetik prekomave koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenildiyabetin tedavisinde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerdedikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik,ameliyat ve anjiyografilerden önce ve bunalım sırasında, emzirmedönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,hipoglisemiyle birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlıolarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde görülebilir.
Etkileş.:Alkol, b-blokerler ve MAO inhibitörleri,metforminin etkisini potansiyalize ederler. Alkol ayrıca laktikasidoz riskini artırır. Bezofibrat ve klofibrat toleransını artırabilir,ilacın etkisini çoğaltabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit,bumetanid, furosemid ve tiyazit grubu diüretikler ve oral kontraseptiflerantagonist etki gösterirler. Lityum tuzları glukoz toleransınıazaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birliktekullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanmasıgerekebilir. Metformin, B12 vitamininin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi:Glukofen Tablet: Glukofen RetardTablet: Günlük doz tok karnına 12 saat arayla sabah ve akşam 1 tablettir.Gerekirse bölünmüş dozlar halinde günde maksimum 3 grama kadar yükseltilebilir
Glumikron Tablet
Gliklazid
Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.
End.:Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte görülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigören hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.
Kontr.E.:Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda görülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle görülenağır diyabet olguları, asido-ketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.
Uyar.: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.
Yan E.:Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis görülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lökopeni, trombositopenive granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayan b-blokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler,tiyazit diüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu velaksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.
Doz Önerisi: Doz hastanın durumuna göre belirlenir ve hastanıntedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır. Yetişkinlerde genelliklebaşlangıç dozu ½-1 tablet (40-80 mg)’tir. Bir kerelik doz 2 tableti geçmemeli(gerekirse ikiye bölünerek); günlük total doz 4 tableti (320 mg) geçmemelidir
Glurenorm Tablet
Glikuidon
Ambalaj: 30 mgx60 tablet.
End.:Orta yaşlıve yaşlı, insüline bağımlı olmayan hastalardaki diabetus mellitus’untedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Glikuidon, insüline bağımlı diyabette, diyabetkoması ve prekomasında, asidoz ve ketozla komplike olmuş diyabette,sülfonamidlere karşı allerji durumunda veya gebelikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diyabet tedavisinde düzenlitıbbi gözetim gereklidir. Optimal doz sağlanana kadar medikasyon,hastanın taşıt aracı kullanma ya da tam konsantrasyon gerektirenbir mesleği sürdürme yeteneğini azaltabileceğinden, doz ayarlamadöneminde veya başka bir ilaçtan glikuidona geçildiğinde özel birdikkat gösterilmelidir. Porfiriası, ağır böbrek yetmezliği ve ağırkaraciğer yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Hasta tedavi sırasında gebe kalırsa,glikuidon kullanımı kesilmelidir.
Yan E.: Seyrek olarak hipoglisemik reaksiyonlar,allerjik deri reaksiyonları, hematopoetik sistemde değişimlerve gastrointestinal tahammülsüzlük bildirilmiştir.
Etkileş.: Sülfonilüre türünden hipoglisemikilaçların etkisi fiziksel egzersiz, stres, alkol veya salisilatlar,fenilbutazon müstahzarları, tüberkülostatikler, kloramfenikol,tetrasiklin bileşikleri, kumarin türevleri, MAO inhibitörlerive b-reseptör blokerleri tarafındangüçlendirilebilir. Klorpromazin, sempatomimetik ilaçlar, kortikosteroidler,tiroid hormonları, oral kontraseptifler ve nikotinik asit içerenmüstahzarların birlikte alınması sonucunda hipoglisemik etkidebir azalma görülmesi olasıdır. Glikuidon, hastanın alkole karşı toleransınıazaltabilir.
Doz Önerisi:Glurenorm tedavisi çoğunlukla kahvaltıda yarım tabletle(15 mg) başlar. Doz yeterli olmadığı takdirde, hekimin talimatlarıdoğrultusunda kademeli olarak artırılır. Günde 4 tabletin (120mg) üzerindeki toplam dozların, hastalığın denetiminde çoğunlukladaha fazla bir düzelme sağlamadığı bilinmelidir. Önerilen günlükdoz 2 tabletten (60 mg) fazla değilse, kahvaltıda tek doz halinde alınabilir.Ancak, günde iki veya üç kerelik dozlarla daha iyi bir denetim sağlanabilir.Tabletler yemeklerden önce (en fazla yarım saat önce) alınmalıdır
Glutril Tablet
Glibornurid
Ambalaj: 25 mgx50 ve 100 tablet.
End.:İleriyaşlarda ortaya çıkan veya Tip II diyabetlerde, hastanın insülinebağımlı olmadığı kilo kaybetme ve diyetin ya da her ikisinin yeterliolmadığı hallerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır böbrekyetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde, sülfonilüre türevlerinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde ve gebelerde kontrendikedir.Ayrıca belirgin asidoz, ciddi yanıklar, diyabetik koma ve prekoma,insüline bağımlı (Tip I) ketoz diyabetler (hafif non-ketotik formlardakiprofilaktik uygulamalar dahil), ketoasidoz, belirgin ketoz, ciddiameliyatlar ve ciddi travmalarda tiroid veya adrenal fonksiyonlarınağır bozukluklarında kontrendikedir. Glibornuride karşı aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Glibornuridle tedavi uzun sürelidir. Bu yüzden,diğer bütün antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi, glibornuridletedavide de hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Hastatedaviye yanıt vermiyorsa, zaman geçirmeden insüline geçilmelidir.Tip I diyabetlerde, ketoasidoz belirtilerinde ve gebelikte insülintercih edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlık reaksiyonlarıgelişebilir.
Yan E.: Doza veya diyetlerine uymayanhastalarda, böbrek yetmezliğinde ya da yaşlılarda uzun süreli hipoglisemiolguları bildirilmiştir. İlk belirtiler acıkma, terleme, bulantıve konfüzyonlardır. Böyle olgularda hasta suda çözülmüş ufak birmiktar şeker almalı ve vakit geçirmeden hekime danışması konusundauyarılmalıdır. Glibornurid kullanan hastalarda deri reaksiyonları,bulantı ve kusma gibi gastrointestinal bozukluklara pek nadir raslanır.
Etkileş.:MAO inhibitörleri,sülfonamidler, analjezik ve antiromatizmal ilaçlar (salisilatlar),allopurinol, lipid düzeylerini düşüren ilaçlar (klofibrat), tüberkülostatikler,siklofosfamid, alkol, guanetidin, b-blokerler, probenesid (ters etkiye neden olabilir),kumarinikler, perheksilin ve kloramfenikol, sülfonilürelerinetkisini artırırlar (hipoglisemi). Kortikosteroidler, diüretikler(asetazolamid, furosemid, metalazon, klortalidon, tiazin grubu),epinefrin, tiroid hormonları (ters bir etkiye neden olabilir) oralkontraseptifler, nikonitik asit, barbitüratlar ve fenitoin, sülfonilürelerinetkisini azaltırlar (hiperglisemi).
Doz Önerisi: Daha önceden oral antidiyabetiklerle tedaviedilmemiş hastalarda başlangıç tedavisinde günde yarım tabletle başlanır,yeterli olmadığı takdirde ağır ağır günde 1-2 tablete çıkılır. Bazıhastalarda daha yüksek bir doz gerektiğinde sabahları 2 tablet, kalanıakşam alınarak günde 2.5 veya 3 tablete kadar çıkılabilir. Genelolarak daha yüksek dozlar daha iyi sonuç vermediğinden, maksimumgünlük doz 3 tableti geçmemelidir
Glynose Tablet
Akarboz
Ambalaj: 50 mgx30 ve 90 tablet:: 100 mgx30ve 90 tablet.
End.: Diabetes Mellitus’un diyetle birliktetedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Akarboza karşı aşırı duyarlıkdurumunda kullanılmaz. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.Sindirim ve emilim bozukluğu ile birlikte görülen kronik bağırsakbozukluklarında kullanılmaz. Bağırsakta gaz oluşumunun artışı durumlardakullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Özellikle daha yüksek dozlarda izoleolgu olarak karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Prensip olarak emzirme sırasında anneyeverilmesi önerilmez.
Yan E.: Çok sık olarak gaz ve bağırsak seslerinde artış, sıklıkladiyare ve karın ağrısı ve nadiren kusma görülür. Çok ender olarak kızarıklık,eritem, ekzantem ve ürtiker gibi aşırı duyarlığa bağlı cilt reaksiyonları,ödem, sarılık ve/veya hepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.
Etkileş.: Akarboz ile tedavi sırasında sukroz ve sukroz içerenyiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. Eğerakarboz, sülfonilüre veya metformin içeren ilaçlara ve insüline ek olaraktavsiye edilirse, kan glukoz düzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesiniönlemek için sülfonilüre, metformin veya insülin dozunun uygun şekildeazaltılması gereklidir. Bazı olgularda akarboz, digoksin için doz ayarlamasıgerektirecek şekilde, digoksin biyoyararlanımını etkiler. Akarbozun etkisinizayıflatabileceği için, antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar vesindirim enzim preparatlarının akarboz ile birlikte kullanımındankaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Başlangıçta 3×50 mg/gün, daha sonra 3×100 mg/gün.Maksimum akarboz dozunun 3×200 mg’ye kadar yükseltilmesi gerekebilir. Dozartışları 1-2 hafta içinde veya ihtiyaç olursa tedavinin daha sonrakidönemlerinde yapılabilir. Eğer sıkı diyet uygulamasına rağmen rahatsızlıkşikayetleri gelişirse, doz daha fazla arttırılmamalıdır ve eğer gerekirse birmiktar azaltılmalıdır. Ortalama doz 300 mg/gün’dür. Akarboz yemekten önce birmiktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ileçiğnenmelidir
Glypressin Flakon
Terlipressin asetat
Ambalaj: 1 mgx1 flakon ve 5 mL’lik çözücüampul.
End.:Kanayanözofagus varislerinde endikedir.
Kontr.E.:Düz kaslaraetkili olduğu için gebelikte kontrendikedir.
Uyar.: Presör ve antidiüretik etkileriazaltılmış (lizin veya arjinin vazopressine oranla) olmasına rağmenhipertansiyonlu, ilerlemiş aterosklerozlu, kalpte ritm bozukluğuveya koroner yetmezliği bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Karın ağrıları,baş ağrısı, renkte geçici solma, arteriyel kan basıncında artış görülebilir.
Etkileş.: Terlipressin, akut özafagus variskanamaların kısa süreli tedavisinde kullanılır. Birlikte kullanılabilecekbaşka ilaçlarla herhangi bir etkileşim bilinmemektedir.
Doz Önerisi: Akut varis kanamalarında, IV bolus enjeksiyonuşeklinde 2 mg uygulanır. Bunun ardından kanama kontrol altına alınanakadar her 4-6 saatte bir 1 veya 2 mg, en çok 72 saat uygulanır
Gonal-F Ampul
Follitrofinalfa
Ambalaj: 37.5 IUx1 liyofilize ampulve 1 çözücü ampul : 75 IU (5.5 µg)x1 liyofilizeampul ve 1 çözücü ampul : 150 IUx1liyofilize ampul ve1 çözücü ampul : 450 IU(33 µg)x1 liyofilize ampul ve1 çözücü ampul : 1050 IU (77 µg)x1 liyofilize ampul ve1 çözücüampul.
End.:Follitrofinalfa, in vitro dölleme (IVF), gamet intra fallopian transferi (GIFT)ve zigot intra fallopian transferi (ZIFT) gibi yardımcı reprodüktifteknolojileri (ART) için süper ovülasyona tabi tutulan hastalardamultifoliküler gelişmenin uyarılması için kullanılmaktadır.
Kontr.E.: Follitrofin alfa, güvenlik nedenleri ile aşağıdakihususlarda kontrendikedir: Gebelik; polikistik yumurtalık hastalığındankaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti; bilinmeyen etiyolojiyesahip jinekolojik kanamalar; yumurtalık, rahim ve meme kanseri;hipotalamus ve hipofiz bezleri tömürleri; follitrofin alfayakarşı daha önce aşırı duyarlık görülen durumlar. Etkili bir yanıtalınmadığı takdirde, Follitrofin alfa, aşağıdaki durumlarda kontrendikeolabilir: Daha önceki bir yumurtalık hatası; cinsel organların gebeliğeuyumsuz şekilde hatalı oluşumu; rahmin gebeliğe uyumsuz fibroidtümörleri.
Yan E.: Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar,ateş ve artralji bildirilmiştir. Follitrofin alfa ile tedavi altında,yumurtalığın hiperstimülasyon gösterme olasılığı da göz önündebulundurulmalıdır. Yumurtalık hiperstimülasyonun ilk belirtileri,muhtemelen bulantı, kusma ve ağırlık artışı ile birlikte alt karınbölgesinde ağrıdır. Ciddi, ancak nadir durumlarda, açıkça büyümüşyumurtalıklar ile birlikte ortaya çıkan bir yumurtalık hiperstimülasyonusendromu, karın veya toraks bölgesinde sıvıların olası toplanmasıile ciddi tromboembolik komplikasyonlar ile birlikte ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi:Gonal-F, SC veya IM uygulama için öngörülmüştür. Toz,kullanımdan hemen önce, beraberinde verilen sulandırıcı ile çoğaltılacaktır.Büyük hacimlerin enjeksiyonunu önlemek için, 1 mL sulandırıcınıniçinde 3 şişe Gonal-F 75 IU veya 150 IU çözülebilir. Oligomenorrhoea veya amenorrhoeaile birlikte mevcut olan hipotalamik hipofizer disfonksiyonu olankadınlar (WHO Grup II): Gonal-F, günlük enjeksiyonlar halinde verilebilir. Kanamalıhastalarda, tedaviye menstrüasyon devresinin ilk 7 günü içerisindebaşlanacaktır. Tedavi hastanın tedaviye bireysel olarak verdiğiyanıta göre uygulanacaktır. Genel olarak günlük 75 IU-150 IU FSH ilebaşlanır ve yeterli, ancak aşırı olmayan bir yanıt almak için, gerektiğinde,7 veya 14 günlük aralıklar ile 37.5 IU (75 IU ve altında) oranında azaltılırveya yükseltilir. İn vitro döllenme ve diğer yardımcı reprodüktifteknolojiler için süper ovülasyona tabi kadınlar: Süper ovülasyon uygulaması,siklusun 2. veya 3. gününde başlayan günlük 150 IU-225 IU Gonal-F uygulamasını kapsamaktadır.Yeterli derecede folikül gelişimi elde edilene kadar (serum estrojenkonsantresinin gözlenmesi ve/veya ultrason incelemeleri ile değerlendirildiğiüzere), günlük 450 IU üzerinde olmamak şartıyla, hastanın tedaviyeverdiği yanıta göre ayarlanan dozaj ile tedaviye devam edilir. Kesinfoliküler olgunlaşmayı başlatmak için, son Gonal-F enjeksiyonundan sonraki 24-48saat içerisinde 10.000 IU hCG kadar tek bir enjeksiyon yapılacaktır
Gonaphene Tablet
Klomifen sitrat
Ambalaj: 50 mgx10 tablet.
End.:Eşleri fertilve potent olup, gebe kalmak isteyen kadınlarda ovülasyon yetersizliğiolgularında kullanılır. Ayrıca polikistik over sendromu ve bazıdurumlarda gonadotrofinlere ek olarak ve in vitro fertilizasyonprogramlarında da kullanılır.
Kontr.E.:Gebelikvarlığı veya kuşkusu, kontrol edilmemiş tiroid ya da adrenal disfonksiyonu,pitüiter rahatsızlığı veya özgeçmişte karaciğer disfonksiyonu,nedeni bilinmeyen anormal uterus kanaması, over kistleri veya kistlerinbüyümesi (polikistik over sendromu hariç) ve endometriyal karsinomadurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyonu ve endojen estrojen fizyolojikaktivitesi (vajinal smear, endometriyal biyopsi, serum veya ürinerestrojen tayini veya progesterona yanıt olarak kanamayla saptanacağıüzere) normal olan hastalarda uygulanabilir. Özellikle yüksek dozlarkullanıldığında hastalar çoğul gebelik olasılığına karşı uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygınolarak vazomotor sıcak basmaları, abdominal rahatsızlık, anormaluterus kanaması, over büyümesi, memelerde duyarlık, bulantı, kusma,uykusuzluk, baş ağrısı vb. çeşitli semptomlar ve görme bozukluğugörülebilir.
Etkileş.: Bildirilen bir etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi: Günlük doz 50 mg’dir. Tedaviye normalde menstrüelsiklusun 5. günü, amenoreli kadınlardaysa herhangi bir gün başlanıp5 gün süreyle verilir. İlk tedavi siklusunda ovülasyon olmuş, ancakgebelik görülmemişse tedaviye aynı dozla 2-3 siklus daha devamedilir. Ancak ovülasyon görülmemişse, bir sonraki siklusta doz ikikatına (2×50 mg/gün) çıkartılır ve bu tedavi 3-4 siklus sürdürüldüğühalde yanıt alınamazsa, tedavi kesilir
Gopten Kapsül
Trandolapril
Ambalaj: 0.5 mgx20 kapsül :2 mgx28kapsül.
End.:ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde gerekmonoterapi, gerekse diğer antihipertansiflerle birlikte kombinasyontedavisi olarak uygundur.
Kontr.E.:Trandolaprilve ACE inhibitörlerine aşırı duyarlı olan hastalarda, ACE inhibitörüuygulamasıyla bağlantılı anjiyonörotik ödem öyküsü olan hastalarda,gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.
Uyar.: ACE inhibitörleriyle, özellikleilk dozda ve tedavinin ilk iki haftasında, ağır hipotansiyon gelişmeolasılığı mevcuttur. Ağır su ve sodyum yetersizliği (tuzsuz diyetveya uzun süreli diüretik tedavisi), bilinen veya şüphelenilenrenal arter stenozu, konjestif kalp yetmezliği olan ve lup diüretiklerikullanan ve asitli sirozu olan hastalarda aşırı kan basıncı düşmelerigörülebilir. Böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, bilateralrenal arter stenozu ve unilateral renal arter stenozu olan hastalardaböbrek fonksiyonları bozulabilir. Diğer ACE inhibitörleriyle olduğu gibi trandolaprilletedavi edilen hastalarda da ender de olsa yüz, dudak, dil, glottisve/veya larenks ödemleri bildirilmiştir. ACE inhibitörleriyletedavide çok seyrek olgularda nötropeni bildirilmiştir. Bireyselfarklı reaksiyonlara bağlı olarak bazan taşıt ve diğer makinelerikullanma yeteneği azalabilir.
Yan E.:Öksürük,baş ağrısı, asteni ve baş dönmesi, palpitasyon, kırıklık hissi, hipotansiyon,prürit, yüz kızarması ve bulantı görülebilir. İstisnai olarak fasiyalanjiyonörotik ödem görülebilir.
Etkileş.:Potasyumtuzları ve potasyum tutan diüretiklerle birlikte uygulanmasında,özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda, hiperpotasemi oluşabilir.Diüretik tedavisi altındaki hastalarda, özellikle bu tedaviyekısa süre önce başlanmışsa, trandolaprille tedavi başlangıcında,kan basıncında aşırı düşmeler görülebilir. Nöroleptik veya trisiklikantidepresanlarla kombinasyon, ortostatik hipotansiyon riskiniartırır. Trandolapril lityumun eliminasyonunu azaltabilir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisinde yetişkinlere başlangıçdozu olarak günde tek doz 2 mg verilir. Uygun doz, günlük tek doz olarakmaksimal 4 mg olmak üzere hastanın tedaviye yanıtına göre ayarlanır.Diüretik kullanan hastalarda Gopten’le tedaviye başlamadan en az 3 gün önce diüretikkesilmeli ve tedaviye 0.5 mg’lik kapsülle başlanmalıdır. Miyokardenfarktüsünden sonra tedaviye 3. günden itibaren 0.5 mg’lik dozlabaşlanmalı ve tedricen günde tek doz olarak uygulanan maksimal 4mg’lik doza kadar çıkılmalıdır
Grandpherol Yumuşak Jelatin Kapsül
E vitamini
Ambalaj: 200 IUx30 ve 100 kapsül:: 400 IUx30 ve 60 kapsül
End.:Evitamini gereksiniminin arttığı ve özellikle poliansatüre yağ asitlerinin büyükmiktarda (günde 20 g’den fazla) alındığı durumlar. Malabsorpsiyon sendromudurumlarında diğer yağda eriyen vitaminlere ek olarak. E vitaminikonsantrasyonlarının düşük olduğu beta-talasemi, orak hücreli anemi,herediter sferositoz, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz yetmezliği gibikonjenital hematolojik durumlarda. Claudication intermittent ve nöromüsküler hastalıklarda.A-betalipoproteinemide.
Kontr.E.:E vitaminineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Estrojen veya oral kontraseptifkullanan kadınlarda tromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Antikoagülantedavisi gören hastalara E vitamini tedavisi uygulanırken dikkatliolunmalıdır. E vitamininin gebelikteki güvenirliği hakkındabilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle gebelikte özellikle ilk üç aylıkdönemde kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında kullanılmamasıönerilir.
Yan E.:Fazla dozlardadiyare ve karın ağrısı oluşabilir, yorgunluk ve halsizliğe sebepolabilir.
Etkileş.:Yüksek dozE vitamini, A ve K vitamininin emilimini azaltır ve K vitaminininetkisini inhibe eder.
Doz Önerisi: Profilaktik amaçla günde 200 IU ve terapötikamaçla günde 400 IU kullanılır
Granocyte 34 Flakon
Lenograstim(rekombinan insan koloni stimulan faktör)
Ambalaj: 33.6 MIU (263 mcg)x1 flakon ve1 mL’lik çözücü ampul.
End.:Uzunsüreli ağır nötropeni riski altında bulunduğu düşünülen ve kemik iliği transplantasyonundansonra miyelo-ablatif tedavi gören non-miyeloid maligniteli hastalarda nötropenisüresinin kısaltılması; febril nötropeni insidansında anlamlı artışa nedenolduğu bilinen sitotoksik tedavinin uygulandığı hastalarda ağır nötropenisüresinin ve bu durumun yol açabileceği komplikasyonların azaltılması;Periferik Kan Progenitör Hücrelerinin (PBPC) mobilize edilmesi.
Kontr.E.:Lenograstimekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Sitotoksikkemoterapi ile aynı anda uygulanmamalıdır. De novo akut miyeloid lösemi dışındamiyeloid malign hastalıklar, 55 yaşın altında hastalardaki de novo akutmiyeloid lösemi, iyi sitogenetiğe sahip t(8;21), t(15;17)ve inv(16) gibi akut miyeloid lösemiler gibi durumlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: İn vitro koşullarda miyeloid hücrelerin çoğalmasınısağlayabilir. Ciddi lökositoza bağlı olası riskler nedeniyle, tedavi sırasındadüzenli aralıklarla lökosit sayımı yapılmalıdır. Yüksek doz kemoterapiuygulanmadan önce mobilize olmuş periferik kan progenitör hücre sayısınaözellikle dikkat edilmelidir. G-CSF uygulanan çok az sayıdaki sağlıklı donörde,nedeni bilinmemekle birlikte, dalak ruptürü bildirilmiştir. Gebe kadınlardakullanımının güvenirliği henüz saptanmamıştır. Anne sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, emziren annelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:Kemikiliği transplantasyonunda düşen trombosit sayısının düzelmesine özel önemverilmelidir. Ağız boşluğunun enfeksiyöz/enflamatuvar hastalıkları, ateş,diyare, döküntü, karın ağrısı, kusma, alopesi, sepsis ve enfeksiyongörülebilir. Kemoterapinin neden olduğu nötropenilerde en sık bildirilenistenmeyen etkiler, kemoterapi tedavisi gören kanserli hastalardakine benzerşekilde, alopesi, bulantı, kusma, ateş ve baş ağrısıdır. Periferik kan progenitörhücre mobilizasyonunda en sık bildirilen istenmeyen klinik etkiler baş ağrısı(%30), kemik ağrısı (%23), sırt ağrısı (%17.5), asteni (%11), karın ağrısı (%6)ve ağrıdır (%6). Diğer istenmeyen etkiler olarak, bazı erişkin olgularda,solunum yetmezliği ya da fatal sonuçlanabilen respiratuvar distres sendromuna(ARDS) yol açabilen pulmoner infiltrasyon bildirilmiştir. Çok ender olarak, Granocyte 34 tedavisisırasında ortaya çıkan izole birkaç anafilaktik şok dahil, alerjikreaksiyonların görüldüğü bildirilmiştir.
Etkileş.: Kemoterapi öncesi ve sonrası ile Granocyte 34’ünuygulanışı arasında en az 24 saat bulunması önerilir.
Doz Önerisi: Tedavi, yalnızca deneyimli onkoloji ve/veya hematolojiuzmanlarının denetiminde uygulanmalıdır. Kemik iliği transplantasyonu,sitotoksik kemoterapi sonrası, kemoterapiden sonra periferik kan progenitörhücrelerinin mobilizasyonu dırumlarında önerilen doz, günde 150 µg/m2’dir(19.2 MIU/m2) (terapötik olarak günde 5 µg/kg’ye (0.64 MIU/kg)eştir). Granocyte 34, vücut alanı 1.8 m2’ye kadar olan hastalarauygulanabilir. Periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu için tekbaşına kullanılıyorsa, önerilen doz günde 10 µg/kg’dir (1.28 MIU/kg). %0.9sodyum klorür ya da %5 dekstroz çözeltisinde seyreltilir ve IV yoldan uygulanır.Son konsatrasyonunun 0.32 MIU/mL’den (2.5 µg/mL) az olacak şekildeseyreltilmesi önerilmemektedir. Bir flakonu, hiçbir koşulda 100 mL’den fazlaçözeltide seyreltilmemelidir
Gribex Hot Toz    Nobel
Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg
Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet
Gribex Hot-D Toz
Parasetamol 500 mg, klorfeniraminmaleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg
Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet
Gribex Hot Pediatrik Toz
Parasetamol 250 mg,klorfeniramin maleat 2 mg, psödoefedrin HCI 30 mg
Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet
End.:Grip vesoğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıvücut kırgınlığı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı,hapşırma, ağrı ve ateş gibi semptomların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığıolanlarda, önceki hafta içinde MAO inhibitörü ilaç almış veya almayadevam eden hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tedavi sırasında uyuşukluk görülebilir. Bu nedenle hastalarda araç ve makinekullanma gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebileceği unutulmamalıdır.Tedavi sırasında alkol alımı, sözü edilen bu etkiyi artırabileceğinden,alkol kullanılmamalıdır. Gebelerde ve emziren kadınlarda çok gerekmedikçekullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir.Ender olgularda deri reaksiyonları, idrar retansiyonu, uyku bozuklukları,halüsinasyonlar, mental konfüzyon gelişebilir. Sedasyon, konsantrasyongüçlüğü, bulanık görme, üriner retansiyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı,baş dönmesi, iştahsızlık, kusma, diyare, karın ağrısı, çarpıntı,aritmi, hipotansiyon, hepatit, hemolitik anemi ve bazı allerjikderi reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.: Parasetamol, yüksek dozda veuzun süre kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandiontürevleri ve fenotiyazinlerle etkileşebilir. Alkol, barbitüratlarve trisiklik antidepresanlar parasetamolün hepatotoksisitesiniartırabilir. Psödoefedrin ile birlikte dekonjestanlar, trisiklikantidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlarveya MAO inhibitörleri kullanıldığında hastalarda zaman zamankan basıncı yükselebilir. Metil dopa, a-b adrenerjik blokerler ve guanetidingibi antihipertansif ilaçların etkisi psödoefedrin HCl ile azalabilir.
Doz Önerisi:Gribex Hot Toz: Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık 1 su bardağı (160mL) sıcak su içerisinde çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. Gribex Hot 6 saat ara ile tekrarlanabilir.Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Tatlandırıcı olarak aspartam içerir
Grisovin Tablet
Griseofulvin
Ambalaj: 250 mgx25 tablet : 500 mgx25 tablet.
End.:Topikaltedavinin uygun görülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi, saç ve tırnakların mantar enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Griseofulvinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda, porfiride, ağır karaciğer hastalıklarındakontrendikedir. Griseofulvinin sistemik lupus eritematozus olgularındasemptomları alevlendirdiği bildirilmiştir.
Uyar.: Gebelikte kullanılmamalıdır. Birlikte kullanıldığındaoral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir, bu nedenle tedavisırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki bir ay içinde ekkontraseptif önlemler alınmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklardagüvenirliği saptanamadığından kullanılmamalıdır. Işığa duyarlıkişiler griseofulvin tedavisi sırasında uzun süre güneş altındakalmamalıdır. Nadiren griseofulvin alanlarda sersemlik meydanagelebilir, bu gibi hastalar araba veya makine kullanmamaları konusundauyarılmalıdır.
Yan E.:Bazı hallerdebaş ağrısı, mide yakınmaları görülürse de tedaviye devam edildiğindekaybolur. Seyrek olarak ürtikeryal reaksiyonlar, eritematöz kızarıklıklar,sistemik lupus eritematosus presipitasyonu görülebilir. Toksik epidermal nekroz, eritemmultiform bildirilmiştir. Konfüzyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu,periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkilerrapor edilmiştir.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagülanların etkisini azaltabilir. Fenobarbital gibisedatif, hipnotik ilaçlarla birlikte alınmalarında griseofulvininabsorpsiyonu azalır. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Fenilbutazon,hipnotik ve sedatif ilaçlarla birlikte verildiğinde, griseofulvininetkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Genel yetişkin dozu yemeklerden sonra alınan onikomikozisveya Tineapedis’te her 12saatte 500 mg; T. capitis, T. corporis veya T. cruris’te her 12 saatte bir 250 mg veyagünde bir kez 500 mg; genel pediyatrik doz bölünmüş dozlar halinde 10mg/kg’dir
Gyno Canesten 1 Vajinal Tablet
Klotrimazol
Ambalaj: 500 mgx1 tablet ve aplikatör.
End.:Genitalbölgelerde mantarların (çoğunlukla Candida) neden olduğu enfeksiyonlar(vajinit) ve klotrimazole duyarlı bakterilerin neden olduğu süperenfeksiyonlar; mantarların (genellikle maya mantarları) ve trikomonaslarınneden olduğu enfeksiyöz vajinal akıntı ve vajinit tedavisinde endikedir. Trichomonas vaginalis’in nedenolduğu kesin olarak teşhis edilen enfeksiyonların güvenilir bir şekildegiderilmesi için ayrıca bir oral trikomonasit de reçete edilmelidir.
Kontr.E.: Klotrimazole karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Tıbbi zorunluluk dışında gerekmedikçe gebeliğinilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Gebeliğin özellikle son 4-6 haftasında doğumkanalının sağlıklı olması sağlanmalıdır.
Yan E.: Tüm bedende alerjik reaksiyon, ağrı; deri ve eklerindekaşıntı, kızarıklık; hipotansiyon, senkop, diyare, bulantı ve dispne nadirengörülür.
Doz Önerisi: Özellikle mantarların oluşturduğu vaginitislerde,genellikle tek doz tedavi yeterlidir. Tablet tercihen gece yatarkenvajinaya olabildiğince derine yerleştirilmelidir. Bu en iyi şekilde,sırt üstü yatarak ve bacaklar hafifçe yukarı kaldırılmış durumdayapılır. Tedavi menstrüasyon başlamadan önce tamamlanmalı, adetdöneminde tedavi yapılmamalıdır. Gerektiğinde tedavi tekrarlanabilir.Genellikle vajina ve vulvanın her ikisi de etkilendiği için, karma birtedavi (her iki bölgenin de tedavisi) uygulanmalıdır. Özellikle candidavulvitis veya candida balanitiste reenfeksiyonu önlemek için, hastanın eşi deaynı zamanda lokal olarak Canesten Krem kullanmalıdır. Gebelik sırasında Gyno Canesten vajinal tabletleri ile tedavi,aplikatör kullanılmadan yapılmalıdır. Gyno Canesten vajinal tablet, prezervatif ve diyafram gibi lateksürünlerinin etkinliğini ve güvenirliğini azaltabilir. Bu etki geçicidir veyalnızca tedavi süresince meydana gelir
Gynodel Tablet
Bromokriptin (mesilat)
Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet
End.:Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi (hiperprolaktinemikve görünürde normoprolaktinemik durumlarda): Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore,luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar(kimi psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği).Prolaktine bağlı olmayankadın infertilitesi: Polikistikover sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi anti-estrojentedavisine ek olarak). Premenstrüelsemptomlar: Meme duyarlığı, sikliködem, şişkinlik, psişik bozukluklar. Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libidoazalması, impotans). Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom vemakroadenomların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden öncetümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla;cerrahi girişimden sonra, prolaktin düzeyinin hala yüksek olduğudurumlarda. Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedaviveya bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak. Laktasyon inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulmasıveya önlenmesi (rutin olarak laktasyonun durdurulması için önerilmez);abortus sonrası laktasyonun önlenmesi; puerperal meme angorjmanı;başlangıçtaki puerperal mastit. Selim meme hastalıkları: Mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendromdaveya memedeki selim nodüler veya kistik değişikliklerle beraberseyreden); memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özelliklefibrokistik meme hastalığı.
Kontr.E.:Bromokriptinve diğer ergo alkaloidlerine duyarlı kişilerde kontrendikedir.Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansifhastalıklarda, postpartum ve puerperal dönemdeki hipertansiyondakontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovaskülerdurumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişiksemptomları olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bromokriptin tedavisi ile fertilitedüzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen, doğum yapabilecek yaştakikadınların, güvenilir korunma yöntemlerine baş vurmaları önerilmelidir.Nadir olarakgastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursabromokriptin tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Doğum sonrasındalaktasyon inhibisyonu için bromokriptin ile tedavi edilen kadınlardanadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülziyonlar, inmeve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.Gebe kalmak isteyen hastalarda bromokriptin tedavisi, tedavinindevamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebeliksaptanınca kesilmelidir. Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden,emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Tedavininilk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,yorgunluk veya kusmadan yakınabilirler fakat tüm bunlar tedavininkesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse,başlangıçta görülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süreylebromokriptin kullanılmadan en az 1 saat önce alınacak domperidongibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Bromokriptin,bazan kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona neden olabilir.Ortostatikhipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedaviedilebilir.
Etkileş.:Prolaktindüzeyini artıran ilaçlarla (örneğin amitriptilin, butirofenonlar,imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığındaetkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığındahipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığındaeritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler veyaoktreotid, bromokriptinin plazma düzeyini yükseltebilir.
Doz Önerisi: Bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır. Menstrüel siklus bozukluklarıve infertilite: Günde 2-3 kez yarım tablet. Gerekirse doz giderekiki katına çıkarılabilir (günde 2-3 kez 1 tablet). Prolaktinomlar: Günde 2-3 kez yarım tablet. Premenstrüel semptomlar: Siklusun 14. gününde yarım tabletletedaviye başlanır ve doz, menstrüasyon başlayıncaya kadar yarımşartabletler halinde günde 2 kez 1 tablete yükseltilir. Erkek hipogonadizmi: Günde 2-3 kez yarım tablet ile başlanırve doz giderek günde 2-4 tablete yükseltilir. Akromegali: Tedaviye günde 2-3 kez yarımtabletle başlanır ve doz, klinik yanıta ve toleransa bağlı olarakgiderek günde 4-8 tablete kadar yükseltilir. Laktasyon inhibisyonu: 14 gün süreyle günde 2 kez 1 tablet,tedaviye doğumdan veya düşükten sonra mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.Puerperalmeme angorjmanı: Günde 1 tablet. Başlangıçtaki puerperalmastit: Laktasyoninhibisyonunda kullanılan dozun aynısı. Gerektiğinde tedaviyebir antibiyotik eklenebilir. Selim meme hastalıkları: Tedaviye günde 2-3 kez yarımtabletle başlanır ve doz giderek iki katına yükseltilir. Parkinson hastalığı: Tedaviye düşük dozla başlanır.İlk hafta boyunca tercihen geceleri yarım tablet. Minimum efektifdoz hastanın tedavi yanıtına göre yavaş yavaş titre ederek saptanmalıdır.Günlük dozaj her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır.Günlük doz 2 veya 3 kerede verilmelidir. Beklenen tedavi yanıtına6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz haftada 2.5 mg/günolmak üzere artırılmaya devam edilir
Gynoferon Depo Draje
Demir II sülfat 270mg (=80 mg elementel demir), mukoproteaz 80 mg, folik asit 0.35 mg
Ambalaj: 30 draje
End.:Gizli demiryetersizliği ve demir yetersizliği anemileriyle birlikte gebelik,doğum sonrası ve laktasyon dönemlerinde ortaya çıkan folik asityetersizliklerinde endikedir.
Kontr.E.:Demir yüklenmesive organizmanın demir kullanma yeteneğinin bozulduğu durumlardakontrendikedir.
Uyar.: 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Demir eksikliği tedavileri nadiren konstipasyon veya diyareyeneden olabilir.
Yan E.: Demir tedavisi dışkı rengininkoyulaşmasına yol açar. Tek tük izole olgularda gastrointestinal yan etkilergörülebilir.
Etkileş.:Tetrasiklinlerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günde 1 kez 1 draje aç karnına alınmalıdır. Ciddidemir eksikliği anemilerinde, hemoglobin düzeyinin %8-9 g’nin altınadüştüğü durumlarda günde 2 kez 1 draje aç karnına alınmalıdır. Organizmanındemir depolarını normale getirmek için tedaviye, hemoglobin düzeyinormale dönene kadar aynı şekilde devam edilir. Daha sonra 1-3 ay süreylegünde 1 draje alınır
Gyno-Ferro Sanol Kapsül
Ferro glisin sülfat567.7 mg, folik asit 0.5 mg, B12 vitamini 2.5 µg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Özelliklegebelik ve laktasyon dönemindeki demir, folik asit ve B12vitamini desteği olmak üzere değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demireksikliği anemisinin tedavisi ve profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir. Hemokromatozlarda,kronik hemolizler, sideroakrestik anemiler, kurşun anemileri, talasemilerdekullanımı kontrendikedir. Ağır karaciğer ve böbrek hastalıklarındakullanılmamalıdır. Bağırsak tümörü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.: İshal, kabızlık, mide yanması vekusma gibi gastrointestinal yakınmalar nadir olarak meydana gelebilir. Yüksekdozlarda kullanımda nadiren santral sinir sistemine ait bozukluklar meydanagelebilir. Çok nadir olarak allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Tedavisüresince dışkı renginin koyulaşması önemli değildir.
Etkileş.: Demirin bağırsak kanalından emilimi bazı bitkiselmaddeler tarafından, örneğin fitin, oksalatlar ve fosfatlar ilekahve, çay, süt gibi içeceklerle engellenmektedir. Tetrasiklinle beraber verildiğindeher iki maddenin de rezorpsiyonu azalır. Kolestiramin ve antasitler(Ca+2, Mg+2, Al+3 tuzları) ile verildiğindedemir emilimi engellenir. Penisilamin ve oral altın bileşikleridemirle birlikte verildiğinde absorpsiyonlarında düşüş gözlenir.Bağırsak mukozasına olan irritan etkisi salisilatlar, fenilbutazon,oksifenbutazon alımı ile artar. Demir tedavisinde Benzidin testipozitif çıkabilir. Sitostatikler, sülfonamid, antiepileptikler vebarbitüratlar folik asit emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1kapsül çiğnenmeden bir bardak su ile alınır. Belirgin demir eksikliğindeyetişkin ve 15 yaşından büyüklerde veya 50 kg’den fazla vücut ağırlığı olangençlerde hekim önerisine göre doz günde 2-3 kapsüle çıkarılabilir
Gynoflor Vajinal Tablet
Laktobasilus asidofillus50 mg, estriol 0.03 mg
Ambalaj: 6 tablet.
End.:Vajinalakıntı; Candida albicans ve Gardnerellavaginalis’den oluşan vajinal enfeksiyonlar;antiseptik ajanlar ya da antibiyotiklerle lokal ya da sistemik tedavisonucu oluşan döderlein florası bozulması; menopoz sonrası görülendöderlein florası bozulması (örneğin, estrojen takviyesinde ektedavi olarak); tekrarlayan kandida enfeksiyonlarında, her menstrüasyondansonra, bu kombinasyon ile profilaktik tedavi yapılması önerilir.
Kontr.E.:Meme vevajende görülen malign değişiklikler, bilinmeyen orijinli vajinalkanamalarda kontrendikedir.
Etkileş.:Döderleinbakterisi, antimikrobiyal ajanlara duyarlıdır. Antimikrobiyalajanlarla lokal ve sistemik tedavi, bu kombinasyonu içeren müstahzarlarınetkisinde azalmaya neden olabilir.
Doz Önerisi: 6-12 gün süreyle, akşamları yatmadan önce vajenderinliğine 1-2 tablet yerleştirilir. Bu arada menstrüasyon görülürse,tedavi kesilir ve bitiminde tekrar devam edilir
Gyno-Lomexin Vajinal Ovül
Fentikonazol nitrat
Ambalaj: 600 mgx2 ovül.
End.:Fentikonazolnitrat geniş spektrumlu bir antimikotik ajandır. Candida albicans ile derive mukoz membranların mikotik enfeksiyonlarından sorumlu diğerajanlar üzerine fungistatik ve fungisit etki gösterir. Fentikonazolnitrat aynı zamanda Gram-pozitif mikroorganizmalar üzerine de antibakteriyeletki gösterir. Genital kandidiyazis (vulvovajinit, colpit veenfekte yüzey) ve vulvovajinit tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.: Kesin gerekmedikçe gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Alerjik reaksiyondurumlarında ve iyileşme görülmediğinde tedaviye son verilmelidir.
Doz Önerisi: Yalnızca 1 gece yatarken 600 mg’lik 1 ovül uygulanmalıdır.Ovüller vajinaya derine uygulanmalıdır. Vajinit semptomları kaybolmazsa,uygulama 3 gün sonra tekrarlanmalıdır. Gyno-Lomexin ile tedavi, lezyon tamamen iyileşenedek düzenli olarak sürdürülmelidir. Vulvo-vajinal enfeksiyonlardansorumlu patojenlerin varlığında 600 mg’lik ovül daha yararlı olacaktır.Gerektiğinde uygulama 3 gün sonra tekrarlanmalıdır
Gyno-Tardyferon Depo Draje
Demir (demir II sülfathalinde) 80 mg, mukoproteaz 80 mg, folik asit 0.35 mg
Ambalaj: 30 draje
End.:Gizli demiryetersizliği ve demir yetersizliği anemileriyle birlikte gebelik,doğum sonrası ve laktasyon dönemlerinde ortaya çıkan folik asityetersizliklerinde endikedir.
Kontr.E.:Demir yüklenmesive organizmanın demir kullanma yeteneğinin bozulduğu durumlardakontrendikedir.
Uyar.: 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Demir eksikliği tedavileri nadiren konstipasyon veya diyareyeneden olabilir.
Yan E.: Demir tedavisi dışkı rengininkoyulaşmasına yol açar. Tek tük izole olgularda gastrointestinal yan etkilergörülebilir.
Etkileş.:Tetrasiklinlerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günde 1 draje kahvaltıdan önce alınmalıdır. Ciddidemir yetersizliği anemilerinde günde 2 draje sabah ve akşam yemeklerdenönce alınmalıdır. Organizmanın demir depolarını normale getirmekiçin tedavi, hemoglobin düzeyi normale döndükten sonra 1-3 ay dahasabahları aç karnına 1 draje ile sürdürülmelidir
Gyno-Travogen Ovül
İzokonazol nitrat
Ambalaj: 600 mgx1 ovül ve 1 eldiven.
End.:Vajinanınmantar enfeksiyonları (özellikle Candida’ya bağlı mantar enfeksiyonları)ve Gram-pozitif (stafilokoklar, streptokoklar ve mikokoklar gibiikincil enfeksiyon lezyonları oluşturan) bakterilerle karışıkmantar enfeksiyonları.
Kontr.E.: Bilinmemektedir.
Uyar.: Fetüs üzerinde olası istenmeyenetkilere bir önlem olarak, gebelere, gebelikleri boyunca, olabildiğinceilaç verilmemesi günümüzde kabul edilen bir prensip olmasına rağmen,izokonazol nitra ile yapılan hayvan deneylerinden ya da klinik deneyimlerdenedinilen hiçbir bulgu, izokonazolun gebelik sırasında kullanılmamasıgerektiğine işaret etmemektedir.
Yan E.:Genellikleiyi tolere edilir. Bazan vajinada var olan yanma, kaşınma, akıntı gibitahriş semptomları artabilir. Uzun süren tedaviler sonunda sistemik etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Ovül vajinaya derince uygulanır. Bu uygulamanınuykudan önce, yatar durumda ve paketin içindeki parmaklıklar yardımıylayapılması en uygunudur. Adet kanaması sırasında tedavi yapılmamalıdır
Gyno-Trosyd Vajinal Merhem
Tiokonazol %6.5
Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve aplikötür.
Gyno-Trosyd Vajinal Tablet
Tiokonazol
Ambalaj: 100 mgx3 tablet ve aplikatör.
End.:Candidaalbicans, diğer Candida türlerive Torulopsis glabrata gibi vajinal maya enfeksiyonlarının ve Trichomonas vaginalis’e bağlı vajinal enfeksiyonların tedavisindeetkilidir.
Kontr.E.:İmidazolgrubu antifungal ajanlara aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte sadece beklenen yararınfetüse olası riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Builacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, kullanımısırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Bazı hastalarcatedavi sırasında geçici ve hafif lokal irritasyon semptomlarıbildirilmiştir. Yanma hissi ve kaşıntı en sık görülen yan etkilerdir.Nadiren irritasyon, akıntı, vulvar ödem, vajinal ağrı, vajinal kuruluk,ağrılı ve sık idrara çıkma şikayetleri bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Gyno-Trosyd Vajinal Merhem: Beraberce verilen aplikatörtamamen doldurularak tek bir doz tedavi halinde, gece yatarken tatbikedilmelidir. Bu tek doz hastaların çoğunluğunda şifa sağlar. İlk tedavidetam olarak iyileşme sağlanmayan kişilerde bir hafta sonra uygulamanıntekrarı etkili olabilir.Gyno-Trosyd Vajinal Tablet: Belirlenen tedavi süresinceher gece yatarken bir kere, beraberce verilen aplikatörü kullanılarakuygulanmalıdır. Az akıntı olan vajinal kandidiazda tablet yerinetercihen krem uygulanmalıdır. Gyno-Trosyd 3, 6 veya 14 gün kullanıldığında şifa sağlar.İlk tedavi kürüyle iyileşen fakat tam şifa görülmeyen hastalarda3 günlük kürün tekrarlanması etkili olabilir. Bütün Gyno-Trosyd preparatları, tercihen regldevresi dışında, vajina içerisine derin bir şekilde uygulanmalıdır.En rahat kullanım gece uykudan önce uygulamayla sağlanabilir
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 170 ziyaretçikişi burdaydı!