Blog Sitem
  Kibris Deyimleri
 

A ile başlayan deyimler

Aç güzünü, açallar gözünü
Aç gözünü da şaf goy içine.
Açlığından nefesi kokar.
Adam oğludur.
Adam olana gadar,  dokuz furun ekmek isder.
Adamlarda adamlıg galmadı, yog ….da.
Adet yerini bulsun.
Adı badsın.
Adı çıgdı dokuza, enmez sekize
Adı şanı belli değil.
Adımı nasıl bilirsam, bilirim ki…
Ağır bas da yumurtaları ezdin.
Ağır basdı.
Ağırdan aldı.
Ağırlığınca altın eder.
Ağzı açık ayran delisi
Ağzı diline uymaz
Ağzı süt kokar
Ağzı gulaklarına vardı
Ağzı var dili yog
Ağzında pakla ıslanmaz
Ağzından zehir akar
Ağzından lafı kerpedenilan alın
Ağzını bıçak açmaz
Ağzıyla guş dutsa…
Ahı dutmag
Ahi galmag
Ahgam olsun..
Akıl hocası
Aklı bir garş havada
Akıntıya kürek çeker.
Aklıma gelen başıma geldi
Akmassa damlar
Al birini çal birini
Al gözüm ver gözüm.
Alemin ağzına sakız oldu.
Alın teriyle gazandı.
Alın yazısı böyleydi
Alınmış hayır duası vardı.
Allah gulunu darda gomaz.
Allah’a bir can borcum var.
Allah’a can vermesin
Allah’dan bulsun
Allah’dan bulsun fukaralık
Allah’dan gorkmaz, insanlardan utanmaz
Allal’dan geldi, hoş geldi sefa geldi.
Allah’ın bildiğini, gullardan ne saklayım
Allah’ın öldürmediğini gulu öldüremez.
Almadan vermeg Allah’a mahsus
Alt olmag
Alt galmag
Altın altın gülmeg.
Altın altın kesmeg.
Altın gibi adını toprag etmeg
Altında galanın boyunu kopsun
Altını üsdüne getirdi.
Amanı zamanı yog
Ana avrat dümdüz girmeg.
Ayaklarına gara su endi
Ayaklarını denk almag
Ayıkla pirincin daşını
Ayın ondördü
Aynayla küsdü galiba
Ana baba günü
Ana bir bacı iki
Anadan doğma (doğuştan, çırılçıplak)
Analar neler doğurur
Anasından çıplag çıkmış
Anasından emdiği süt burnundan geldi
Anasını satayım
Anasının gözü
Anasının nikahını isder
Anasına renga almaz
Annadıysam arabolayım
Ar damarı çatladı
Ara da bulasın
Arabın yalellisi
Arabulucu …
Aramaylan bulunmaz
Arı govanına benzer (Arı kovanı gibi işler)
Arif olan ağnar
Arkama bir lenger soğuk su döküldü.
Arkası sağlamdır.(Arkasına güvenir)
Arkasını dağa verdi.
Arpası çog geldi
Aslan payını gendine ayırdı
Asılacag ağacı yog
Aslı asdarı yog
Asdarı yüzünden bahalı
Assalar geni ağzını açmaz
Asdığı asdıg, kesdiği kesdig
Aşikare vermez
Ateş bacayı sardı
Ateş bahası
Ateşila oyun olmaz
Atdan endi yayan galdı
Aldığını vurur.
Atma Abbas din gardaşıg
Ava giden avlanır
Avantanın kökü kurudu
Ay kapunun arkasında
Aya; ya doğ ya doğayım der
Ayag ayag üsdüne
Ayağının tozuyla
Ayağıylan gelecek
Ayaklan götüne vururdu
Ayakları yere basmaz (değmez)
Az olsun da benim olsun
Az ye da hizmetkar dut.

B ile başlayan deyimler

Babanın malı değil
Bacag gadar boyun var
Bağrı yanık
Bağzında galmag
Bağyından geçmez
Bahdına küs
Bak şu feleğin işine
Bakar görme/
Bal alacag çiçeği bilir, (buldu)
Baldın çıplag
Balinan bile yenmez
Basgın çıkmag
Basdığı yeri görmez
Başbaşa vermek
Baş göz elmeg
Başa gelen çekilir
Başı belaya girdi
Başı bulsun
Başıma gelenner
Başımdan aşa gaynar su döküldü
Başına benim kadar daş düşsün
Başına buyrug oldu
Başını belaya sogdu
Başını daşlara vurur
Babanın malı değil
Bacag gadar boyun var
Bağrı yanık
Bağzında galmag
Bağzından geçmez
Bahdına küs
Bak şu feleğin işine
Bakar görmez
Bal alacag çiçeği bilir. (buldu)
Baldırı çıplag
Balınan bile yenmez
Basgın çıkmag
Basdığı yeri görmez
Başbaşa vermek
Baş göz etmeg
Başa gelen çekilir
Başı belaya girdi
Başı bulsun
Başıma gelenner
Başımdan aşa gaynar su döküldü
Başına benim kadar daş düşsün
Başına buyrug oldu
Başını belaya sogdu
Başını daşlara vurur
Başını gaşıyacak vagdı yog
Başından büyük bog yer
Başının belasını buldu
Başını yeyceg
Başdan çıkarmag
Bayguş gibi bakmag
Bayramdan sora bayramın mubareg olsun
Beğenmeyen gızını vermesin
Bela bela üsdüne
Belkiyi egdiler da bitmedi
Benden bulma Allah’dan bul
Bengzi sarardı
Bengzine gan geldi
Besmele çegmeg
Beş da beş onbeş da beş
Beş para etmez
Beş barınağın hepsi da birdir?
Bettua edmeg
Bey da sen paşa da
Beyazdır mahlız gibi
Beylik laf
Beytambal galsın
Bıyığını palta kesmez
Bıçak kemiğe dayandı
Bilen da garışır bilmeyen da
Bilmediğin işe garışma
Bilsen da   işine  gelmez.(Bilsen da çıkışmaz sana)
Bing duy da bir inan
Bingin yarısı beşyüz o da bizde yog
Bingi bir para
Bir akıl ya yaz, ya gış
Bir ayağı çukurda
Bir çuval inciri bog etti.
Bir deri bir kemik
Bir dudağı yerde, bir dudağı gögde
Bir eli yağda, bir eli balda
Birguş südü egsik
Bir gaşıg suda boğar
Bir gulağından girer obirinden çıkar
Bir içim su
Bir ışdir oldu
Bir galbur samanı iki eşeğe pay edemez
Bir görürsen iki yaz
Bir körula bir ayvaz
Bir nalına vurur bir mıhına
Bir sözü bir sözüne uymaz
Biri gider biri gelir
Biri yapar obiri yıkar
Bir yatak ayırır genneri
Birine görünmeg
Boğaz tokluğuna çalışır
Boş teneke gibi dang dang eder.
Bok yer da yatmaz
Boş yere yorulmaz
Bok yedi da Abohora gitti
Boşa gorum dolmaz, doluya gorum (almaz) sıymaz.
Boynunu bügdü
Boyun gırar
Boynum gıldan incedir
Boy bos yerinde
Boyuna bosuna bagma
Boyunun ölçüsünü aldı
Boynuz boynuza gelmeg
Böyün peşin yarın veresiye
Bu gadar ayıb gadı gızında da olur
Bu gidişin sonu hayra alamet değil
Bulanıg suda balıg avlar
Buldu bal alacag çiçeği
Buldu da bunadı
Bulli gibi titirer
Bundan fazlası can sağlığı
Bundan sora yeni dünya guracag
Buracıı bubanın hanı değil
Burnu böyüg
Burnu bir garış havada
Burnu sürtünsün
Burnunda tütmeg
Burnundan fitil fitil getirmeg
Burun gıvırmag
Buz gibi (Temiz, soğuk)
Buz kesmeg
Bülbül kesildi

D

Dabana guvvet
Dabannarı yağlamak
Daha yeri gızmadı
Dal budag saldı
Dalgama daş atma
Dama daşına döndü
Damarına basma
Damdan düşer gibi
Darısı başınıza
Daş daş üstüne galmasın
Datlı ye, datlı söyle
Davetsiz misafir
Davul tozu minare kölgesi
Dayag ki tüttü
Deliye her gün bayram
Delilerila baş gırmam
Deniz gurt eder?
Denizde bir balıg. Kaç guruşa?
Denize gitse su bulamayacak
Denizin gumu gadar
Derdini Marko Paşa’ya annad
Derebeyi kesildi
Dereyi görmeden paçaları sıvadı
Derdsiz başını derde sogdu
Deve kini güder
Deve yörürüşü yörür
Devede gulag
Dibine darı eker
Dikine gider
Dile geldi
Dili bozug
Dili çok uzadı
Dillere desdan oldu
Dizlerinin bağı çözüldü
Doğdu doğalı yaşar
Doğduğu yerde mertek yoğdu
Doğduğuna pişman etmek
Doğru söze can gurban
Dokuz evladıla bir marada galdı
Dolab beygiri gibi döner
Dolu dizgin nere gider?
Domuz inadı duttu
Domuz olmadan palamut çiğner
Domuza döndü
Dongdu galdı
Dosda düşmana garşı
Dosd edindi
Doyumlug deyil
Dört ayağını da serdi
Dörd başı mamur
Dörd göz açmag
Dörd gözüla bekler
Dudu dilli
Durnayı gözünden vurdu
Dut gibi garardı.
Dut yemiş bülbül gibi susdu
Duvar gonuşur da o gonuşmaz
Düğün düğün üsdüne
Düğününde sepedilan su daşıyacam
Dünya başıma yıkıldı
Dünya bu
Dünya guruldu gurulalı
Dünya yansa omurunda değil
Dünyaya gazzıg çakacag
Düşe gaka yürümesini alışacak
Düşeş gelirsa!
Düşman başına
Düşmez galkmaz bir Allah
Düşün düşün, boğdur işin
Düşünme da deli olun.

E

Ebe ecdadından başlayacam ha
Ebe ecdadına bilmem ne yapayım
Eceli çegdi
Eceline susadı
Ecininler bindi engsesine
Ecinnilerilan garışık
Eden bulur
Edepsizilan edebsiz olacan
Eğri otur, doğru söyle (gonuş)
Ekmeğini daşdan çıkrır
Eksik olmasınnar
El üsdünde böyüdü
Elalem ne der?
Elaleme masgara oldu
Elde avucda galmadı
Elden ele
Ele avuca sıymaz
Ele vermeg
Eli açıgdır
Eli ekmek dutsa (dutana gadar)
Eli uzundur
Elifi görse merteg zanneder (sanır)
Elin oğlu
Elinden gelse bir gaşık suda boğar
Eline su dökemez
Elinilan ver, ayağından ara
Elinin hamuruyla adam işine garışma
Elpençe divan durur
Emir guludur, ne yapsın?
Enişden cillensin öyle enişde
Eser ama yağmaz
Esgi köye yengi adet getireceg
Eşegden aşaa
Fişek bile eşeği ödünç gaşır
Eşek bilir yesin maydanoz?
Eşek uşafdan(hoşafdan)ne ağnar.
Et da elinde bıçak da
Etekleri zil çalar
Eti benim kemiği senin
Ettiği gibin çeksin
Eziyetsiz iş olmaz.

F

Fasulya gibi genedini nimetten sayar
Fazla mal göz çıkarmaz
Feleğin işine bag
Fıkır fıkır gaynar
Fındıg gurdu
Fırıldag gibi döner
Fırsat düşgünü
Fidan gibi..
Firavun kesildi
Fol yog, yumurta yog

G

Gabag kafalı
Gabag kimin kafasında patlayacag
Gan ter içinde galdı
Gannı bıçaklı olmag
Garı aldım goca değil
Garib guş gibi
Garşı çıkmak
Gavur inadı duttu
Gavurun yapmadığını yapdı
Gaynat da suyunu iç
Gazanda gaynasın
Geç olsun da güç olmasın
Gece sekiz, gündüz dokuz
Geçmişe mazi deller
Gel zaman, git zaman
Geleceği varısa göreceği da var
Gelen gidene rahmet
Gelin güvey olmag (Gendi gendine gelin güvey olmak)
Gidene güle güle
Gızı olanın buduna bağlasın da gezdirsin
Gorkudan bir okka oldu
Göğüs göğüse gelmeg
Göğüs göğüse gelmeg
Gögde ararkan yerde buldu
Gögde düğün var deseler, garılar merdeven arayacag
Gördüğüne söyledi, görmediğine haber etti
Gördügce yüreğim cız cız eder.
Göz bağcı
Göz banyosu
Göz dağı verdiler
Göz dikmeg
Göz gararı
Göz göre göre
Göz göze gelmeg
Göz gözü görmez
Göz gulag olmag
Göz hırsızdır
Göz yummag
Gözü arkada galmag
Gözü dutmag
Gözleri gan çanağına döndü
Gözleri cam kesildi
Gözünü dörd açmag
Gözünü kapamadı
Gözünü toprak doyursun
Gözünün şafını kesmeg
Guduz oldu
Guduz köpek gibi
Gulağı bile terlemez
Gurudu da odun oldu
Gurşun gibi ağır
Gurşunu yer ama garantinaya girmez
Guruşa gurşun atar
Guşun aglı darıda
Güçük dilini yuttu
Gül gibi geçinir
Gül gibi sarardı (gızardı)
Gün görmedig laf eder
Güneşe borcum yogdur
Günü gelince
Gününü gününe uymaz
Gününü gün eder
Güvendiği dağlara gar yağdı
Güzele bagmag sevabdır
Güzele ne yakışmaz
Güzellig gaşığla yenmez.

H

Ha deme han kapusu
Hacı ağa kesildi
Hacısına da nalet, hocasına da
Haddi hududu yog
Haddini bilmezin biri
Hak yerini bulsun
Hakkı yerde galmaz
Hakkını helal etmez
Halden annar
Hali vagdı yerinde
Ham hum şorolop
Haman bohçasına döndü
Hangi daşı galdırsan altındadır
Hapı yuttu
Har vurur harman savurur
Haraca kesdi milleti
Haram olsun
Hasda düşeğinde yatır
Hasdayım hasda, çorva bragmam tasda
Hatır ellidir
Hatır için
Hava duttu geni
Havada bulut
Havadan nem kapar
Hay huydur işi gücü
Hazır cevab
Hazırlob arar
Helal süt emdi
Hellimilan hıyar, ne güzel uyar
Hem kel, hem fodul
Hem suçlu hem güçlü
Hem ziyaret him ticaret
Hepsine şapur şupur, bize yarabbi şükür
Her biri bir yana çeker
Her boyaya girer
Her enişin bir yokuşu
Her gürdüğün sakallı buban değil
Her havadan çalar
Her işde bir hayır var
Her işe burnunu sokar
Her işin başı eylig (sağlıg)
Her kafadan bir ses çıkar
Her daragda bezi var
Herkes başına buyrug
Herkes başından gorkar
Herkes etliğinden utansın
Herkesin can da bizimki patlıcan
Hık dedi da burnundan düşdü
Hızır gibi yetişdi
Hiç doymayanı Allah doyursun
Hikmetinden sual olmaz
Hop oturdu, hop gakdı
Huylu huyundan vazgeçmez.

Ç ile başlayan deyimler

Çakır kevf oldu
Çala çala bişeye benzetti
Çalımından geçilmez
Çalmadan oynar
Çam yarması
Çanak yalayıcı
Çarşafıla çevirmek
Çarşamba garısına döndü
Çengesi düşük
Çevir da gaz yandı
Çiçeği burnunda
Çif çubuk sahibi
Çil yavrusu gibi dağıldılar
Çivi çiviyi söker
Çok bagma da şaşı olun
Çok bilmiş
Çok yüz verdiler
Çorap söküğü gibi
Çürüğ tahdaya basmag.

Cadı garısına bengzedi
Caga satar
Cahillig etti
Caminin yolunu bilmez, sofu kesildi
Can alıcı
Can çekişmeg
Can çekişsin da canı çıkmasın
Can maldan datlıdır
Can gorkusu golay değil
Canbazlık eder
Canı cehenneme
Canı çekmeg
Canı çıksın
Canına minnet
Canına okumag
Cebde keklig
Cehenneme dingil dingil
Cehenneme gadar yolu var
Cenab-ı Hak yörü ya gulum dedi…
Cibliyetsiz herifin biri
Ciğeri beş para etmez
Cin gibi
Cingane köyünden gaymak arar
Cinneri başına çıgdı
Cüzmeden yokarı çığdı
Cümbüş olsun

İ

İçgüveyisinden hallice
içeri goymak
İçdikleri su ayrı gitmez
İçi beni yakdı, dışı seni
İçini dışına çevirdi
İçinden pazarlıg
İçmeden sarfoş oldu
İfrit oldu
İğne atsan yere düşmez
İğne ile guyu gazar
İhdimaldir padişahım
İhdiyarlıg masgaralıg
İki ayağı bir babuca girdi
İki cambaz bir ipde oynamaz
İki dirhem bir çekirdeg
İki elim yakanda olsun
İki eli ganda olsa
İki elimilan gazandım
İki eliylan bir ….ni doğruldamaz
İki gözü iki çeşme
İki gözünü bir deligden çıkaracam
İki iki daha dörd eder
İkı ucunu bir araya getiremedi
İki yüzlünün biri
İkisi bir yasdıgda gocasın
ilk gözünün ağrısı
İmanını gevretmek
İnadı dutunca gebertsen nafile
İncir çekirdeğini doldurmaz
İncir ipi gibi uzadı
İngsan ingsanın şeytanıdır
İp isdedi asılsın
İpe sapa gelmez
İpe selam verir yedi defa sahatta
İpila çeker
İpiyla guya enilmez
İsmi var cismi yog
İsdeyenin yüzü bir gara, vermeyenin iki
iş başa düşdü
İş becerdi
İşi Allah’a galdı
İşin içinde iş var
İşin içinde bir bit yeniği var
İşin yoğsa oğraş
İt sürüsü gadar

K

Kabag çiçeği gibi açıldı.
Kabag keser
Kabagcı Mustafa
Kabul olmayacak duaya amin demem
Kaça kaça bir hal oldu
Kaçacag delik arar
Kaçak Ali
Kaderinde varıdı
Kaderine küs
Kadınlar hamamına döndü
Kadir gecesi doğdu
Kafa isder dayansın
Kafaya çegdi
Kafa kafaya verdiler
Kafası gızdı
Kafası lokuldu
Kafasını gıracam
Kan ayaglı
Kan gövdeyi götürür
Kan gırmızı
Kan ter içinde galdı
Kambersiz düğün olmaz
Kapalı kutu
Kapıdan govsan pencereden gelir
Kapmasıyla gaçması bir oldu
Kara yazılı
Karabatag gibi bir ondadır bir bunda
Karadenizde gemileri battı sanki
Karagöz gibi oldu
Karannıgda zeytin silker
Kardaş payı
Karınca yok olacağında ganatlanır
Karnı tok sırtı pek
Kaş göz etmek
Kaşıg düşmanı
Katır gibi
Kavganın eyisi olmaz
Kaymağı gendine ayırır
Kaza ben geliyorum demez
Keçi can derdinde, gasab et derdinde
Keçi gibi guyruk sallar
Keçi inadı duttu
Keçi sakallı
Keçileri gaçırttı
Kedi gibi damdan düşse dörd ayağı üstünde bulunur.
Kedi gibi dokuz cannı
Kedi sirke içer?
Kediyle köpek
Kefenneri yırttı
Kehribar gibi (sarı).
Keklik gibi
Kel başa şimşir darak
Kelam bile etmedi
Kelepir düşürdü
Kelle gulag yerinde
Kelleyi gol tuğa aldı
Kem gözden Allah saglasın
Kendi düşen ağlamaz
Kendi yağıyla kendi ciğerini gavurur
Kerteye geldi
Kesesi dolu
Keyfin bilir
Kıl kadar farkı yog
Kılı kırk yarar
Kınalansın da güneşe otursun
Kırkbir kere maşallah!
Kırk yılda bir
Kırk yılın başı
Kim ölür kim galır
Kime niyet kime kısmet
Kimin malını kime vereceg?
Kokusu çıgdı
Kolannarı sıgdı
Korkduğu başına geldi.
Koyun gibi
Koz kabuğuna çekildi
Köpek gibi dili bir karış dışarda
Köpek gibi guyruk sallar
Köpek gibi koku alır
Köpek gibi örer
Kör gurşundan gitti
Kör gözleri beni körlendi
Körün da istediği iki göz
Kuduz köpek gibi ısırır
Kul köle oldu
Kulağı deligdir
Kulag gabardır
Kum gibi gaynar
Kuru gürültü
Kuru iftira
Kuru kafa
Kuş beyinni
Kuş gibi uçdu
Kuş gibi hafifledi
Kuş südü eksik
Kuş uçmaz kervan geçmez
Kuvrug acısı var
Kül kedisi gibi ocağı bekler
Külhanbeyı kesildi
Küplere bindi.

L

Laf ebesi
Laf lafı açar
Lafı ağzında galdı
Lafı ağzından aldı
Lafınan peynir gemisi yörümez
Lamı cimi yog
Leb demeden leblebiyi ağnar
Leymon gibi sarardı
Lokman hekim gelse çare bulunmaz.

M

Malı meydanda
Manasdıra keşiş olacag
Mantar gibi bitti
Mart ayı dert ayı
Mart kedisi gibi azgın
Masal okur
Masgaralıgdır işi gücü
Maşallalh’ı var
Mayası bozug
Maymun iştahlı
Maymun suratlı
Meleg gibi
Meragdır her işin başı
Mercümeği fununa verdiler
Metelik etmez
Meydanı boş buldu
Mıknatıs gibi çeker
Mahallebici çocuğu
Mum gibi eridi
Mum gibi dosdoğru.

N

Nalları digdi
Nam çıkardı
Namısıyla duramaz
Nargilesi egsik
Nazar değmesin
Ne baş belli ne ayag
Ne etliye garışır, ne sütlüye
Ne gelen var ne giden
N’oldum (ne oldum)delisi
Ne olur ne olmaz
Ne şiş yansın ne kebap
Ne dadı var ne duzu
Ne yer ne yedirir
Nerde hareket, onda beriket
Nerde o bollug?
Nerden geçse süpürür.
Nikahda keramet var
Nuh der da peygamber demez.
Nuh Nebi’den galma.

O

O gadarcıg ayıp galdı gızında da var
Ocağı söyündü
Ocağına incir digdiler
Ok yaydan çıgdı
Olan oldu, torva doldu
Oldu olacag gırıldı nacag
Ona lololo buna lololo,bana da mı lololo?
Osmannı garısı
Oyuna geldi.

Ö

Ödü kopar
Ödü patladı
Ofgeylan gakan ziyanılan oturur
Öküz altında buzağı arar
Öküz gibi garardı
Öküz gibi şişdi
Öküz öldü, ortaglıg bozuldu
Ölenilan ölünmez
Olmeg var dönmeg yog
Ölümü göze aldı
Ölümlerden ölüm beğen
Ölür mün öldürür mün?
Öngüne ardına bagmaz
Önünden ısırır ardından teper
Öp babanın elini
Öyle baş öyle turaş
Özürü gabahatından büyük

P

Pire gibi seker
Pire için yorgan yakar
Popaz gollifası değil
Postekisini sökecem
Posdu zor gurtardı
Pusulayı şaşırdı
Püsgüllü bela

R

Rengden renge girdi
Rüya gibi
Rüyamda görsem, hayırdır demem.

S

Şakadan musakkaya
Şakaya getirdi
Şan olsun memlekete
Şapa oturdu
Şaşkın tavuğa döndü
Şeker gibi eridi
Şeker suya düşmedi ya!
Şeker idi da eridi
Şeşi beş görür
Şeytana babucu ters geydirir
Şeytana uyan geyidirir
Şeytana uydu
Şeytanın ard ayağı
Şeytanın gıç ayağı
Şeytannarınan garışıkdır
Şeytannar bindi engsesine
Şeytannarılan bile etmez
Şikar iş yapdı
Şişdi da üfurüldü
Şundan bundan
Şunun şurasında
Şükür da bin defa …

T

Ta çıksın eşek dama
Taban tabana zıt
Tahdalı köyü boyladıTalihim olsaydı…
Talimli maymun gibi
Tamamı tamamına
Tam takır
Tası darağı topladı
Tavşan gibi uyur
Tavug garanlığına oğradı
Tavuklar yatmadan yatır
Tazıya dut der, tavşana da gaç
Temcit pilavına döndü
Tikenni leymon vitsası ki yakışır!
Tok açın halinden bilmez
Topal eşek gibi
Topu attı
Turnayı gözünden vurdu
Tuzlayayım da kokma
Tükürdüğünü yalamaz
Tüy gibi hafif.

U

Üstüne toz gondurmaz
Üstüne vazife değil
Üsdünkörü geçişdirdi.

Uçan guşa borcu var
Uçan guşdan medet bekler
Utanan aç galır
Utanırsan yüzüne galbur goy
Uyuz gibi gaşınır
Uzun lafın kısası
Uzun uzadıya

V

Vartayı atlattı
Vasiyetim olsun
Vay başıma gelenner
Vebali boynuna
Ver Allah’ım ver
Ver yansın..
Veresiye vere vere …
Verilmiş sadakası varıdı
Vidaları gevşedi
Voyvoda kesildi
Vur dediysek öldür demedik
Vur gene da bizim köylü değil
Vur patlasın çal oynasın
Vura vura davul etti geni.
Vurdum duymazın biri

Y

Yabana atma
Yağlı müşderi
Yağma Hasan’ın böreği
Yağma yok
Yağmanın kökü gurudu
Yağmır gibi gurşun yağar
Yahudi pazarlığı
Yalancı dünya
Yalancı pehlivan
Yalınayak başı gabak
Yama yama üsdüne
Yan gözüla bakmak
Yan geldi yattı
Yannış geldi Hoca efendi
Yannış kapu çaldın
Yaradana gurban olayım
Yarası olan gocunur
Yarasına duz biber egdi
Yarım elma gönül alma
Yaş tahdaya basmaz
Yaşı benzemesin
Yaşı ne başı ne?
Yatağın etti geni
Yaz boz tahdası
Yazıklar olsun
Yazılan bozulmaz
Yedi iklim dört bucag
Yelkenneri endirdi
Yem borusu
Yemeyen yerini gaşınır
Yemin etsem başım ağrımaz
Yer yarıldı da girdi içine
Yerden yere vurdu
Yere bakan yürek yakan
Yeri yurdu belli değil
Yerli yersiz laf eder
Yerila bir etti
Yerinde yeller eser
Yetmiş iki dereden su getirirdi
Yıldızları uymadı
Yog bahasına
Yol göründü
Yoluyla yordamıyla
Yufga yürekli
Yumurta satsa içinden sarısı çıkmaz
Yumurtadan çıkmadan
Yumuşak başlı
Yüksekden atar
Yükseklerden uçar
Yükünü aldı
Yüreği bal vermez
Yüreğinin başı ağrıdı
Yüreğine su serpildi
Yüreğinin yağı eridi.
Yüz yüze gelemez
Yüz göz etmek
Yüzü beş garış aşağda
Yüzünden düşen bing parça olur
Yüzüne güler, bıyığına osurur
Yüzüne gözüne benzetti
Yüzünü asdı
Yüzünün garası galdı
Yüzüsuyu hürmetine

Z

Zahmet olmassa
Zaman öyle getirdi
Zarar ziyan kesdirecek
Zehirdir zemberek
Zehir zıkkım olsun
Zerdaliden düdügdür işi
Zır delinin biridir
Zır deli, zirzop deli
Zihni açıkdır
Zilzurna sarfoş
Zora gelmez
Zorulan değil zarılan


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 117 ziyaretçikişi burdaydı!