Blog Sitem
  Koy Lehcesi
 

Lehce
 

ABU Abla
ACIZLANMAK  
ACUK Ekşi bir elma türü
AGA Abi
AĞIL Çit veya avloğudan yapılmış hayvan barınağı
AKMANTAR Içi kırmızı, dışı beyaz olan bir mantar türü
ALAF Ateş, yangın
ALLEĞEM Herhalde
ANA Anne
ANADUT Bir tarım aleti
AKCA Beyaz
APIŞAK Iki tarafına yaylanarak yürüyen
ARG Su yolu
AVARA Avare, işsiz güçsüz
AVKURU Tersi, yan, çapraz istikametinde
AVLOĞU Tarla ve bahçe etrafını ağaç dallarıyla örmek
AVU Zehir
AVURT Yanak
AVUZ Yeni doğum yapan hayvan sütünden yapılan yiyecek
AYANEY Hayret ünlemi (Hayret bildirir)
AYANİYA Hayret ünlemi (Hayret bildirir)
AYDAŞ Zayıf, cılız
AZULAT Azgın, çok azgın
BANAKCI Sağdan soldan otlanan
BASAK Merdiven
BAŞLU Tamamen, bütün
BAYAĞI GÜN Hafta içi normal gün
BAYGUŞ Beddua, Allah kahretsin, belanı versin
BENCİLEYİN Benim gibi
BIDIKIM .. ?  
BIDIMIK Biraz
BILDIR Geçen sene
BITIRAK Diken, yer dikeni
BİYOL Bir defa, bir kez
BİŞEK Yayık yaymaya yarayan ucunda yuvarlak tahtası olan sopa
BIZEHEM Az, azıcık, biraz
BOBA Baba
BOBAYATTINA  
BOYUNDURUK Kanı arabasına koşulan hayvanın boynuna takılan eğik ağaç
BUĞUM Çam ağacının dallarında büyüyen yeni dal ?
BÜK Kısa boylu bodur ağaç
BÜŞLEĞEÇ Saç üzeri yufka ekmegini çeyirmeye yarayan agaç
CALAY Konuşma ve duyma özürlü kişi
CANAVAR Domuz
CAZU Nazlı, naz eden
CEMBER El dokuması kadın baş örtüsü
CEMEK Çapa yapma aleti
CEREME Cefa, eziyet , Boşa gitmek ...?
CIĞARA Sigara
CIDAĞLU Yüzünde irinli hastalık olan kişi
CIMBALANMAK Çalkalanmak
CIRMUK Tırnakla yırtmak, tırmalamak
CİCİK Göğüs, meme
CİLBİR Sulu yumurta yemeği
CIYNAK Hayvan ayak tırnağı
CİZLEME Sulu hamurun saç üzerine dökülmesi ile yapılan ekmek
CİMBÜZÜK Alıngan
COBALANMAK Ezilmek, yorulmak, yıpranmak
CORUK Zayıf, cılız
ÇADIR Kefen
ÇAKILDAK Geveze, Su değirmeninde bugdayı akıtmaya yarayan tahta parçası
ÇAKIR Mavi gözlü
ÇALINMAK Örtünmek
ÇALGUÇ Domuzun ağız kısmındaki uzun dişleri
ÇAMDU Birbirine geçme tahtaların birleşim yeri
ÇAPUT Eskimiş bez parçası
ÇEÇ Başağından çıkarılmış bugday yığını
ÇEKİŞMEK Kızmak
ÇEPİŞ Bir yaşındakı keçi yavrusu
ÇEPİLDEYUK Geveze
ÇERÇİCİ Seyyar satıcı
ÇIKI Içine birşeyler konup bağlanan küçük bez parçası
ÇİMMEK Yıkanmak, banyo etmek
ÇİLTELÜ Belalı
ÇİT Meşe ve fındık ağacından yapılanve kağnı arabalarına konulan, saman ve ot taşınan örgülü sepet
ÇOKMAK Havlamak
ÇOLAK Ellerinden özürlü
ÇON Kalça
ÇÖKÜ Yaşlı kadınların giydikleri fes, başlık
ÇOĞRE Suyu devamlı akan çeşme
ÇÖRDÜK Bir çeşit Armut
ÇUL Koyun veya Keçi kılından dokunmuş örtü
ÇÜKÜNDÜR Şeker Pancarı
ÇÜNGÜRŞEK Yıldırım, şimşek
DAĞNAMAK  
DAM Hayvan barınağı
DARABA Evlerin dış kısmına çakılan tahta
DEKDURMAK Uslu durmak, sakin oturmak
DEPECÜK Tarlalara toplanan Küçük buğday yığını
DERİ GÜNÜ Pazar günü
DIDIKLAMAK  
DIĞLANMAK Ekmeğin yanmiş yüzü
DİBEK Içinde buğday, mısır vs. dövülen içi oyuk büyükçe taş
DİBİLDEMEK Yerinde duramamak
DİNAĞIZ Ağzına kadar dolu
DİRGEN Üç dallı saman, ot karıştırma aleti
DİZEME Üstüste koymak
DOMBU Su kabı
DORUK Çam ağacı fidası
DUNCUKMAK Bunalmak...?
DÖNGEL Muşmula
DURGUTMAK Durdurmak
DÜĞEN Harman dövme aleti
DÜRÜ Evlenenlerin hısım akrabaya verdigi bohça
DÜZÜNMEK Hazırlanmak
EBE Babaanne
EBİŞEK Kanlıca Mantarı
ECÜNNÜ Çirkin
ELEKCİ Çok gezen, çingene, elek satan
ELEĞİMSAĞMA Gökkuşağı
EMME Ama, fakat, lakin
EMMİ Amca
EMŞELEMEK Özenmek, incelemek
ENEMEK Hayvanların yumurtalarının alınması
ENUK Köpek yavrusu
ERSÜN Tekne içindeki hamuru kazımak için kullanılan demirden alet
EŞELEK Posa
EVLEK Tarlayı sürerken parsellere ayırmak
EYİDAHASI Yeter artık
FANİLA Kazak
FERK Tarlayı sürmek
FIŞGI Aksi, yaramaz, çöp
FIREDİRAF Her tarafı
FISTAN Kadın elbisesi
FORSLU Gösterişli, havalı
GABALAK Yemeğide yapılan büyük yapraklı bir ot
GADİM Devamlı
GAĞŞAMAK Yorulmak, aşırı yorğunluk
GALAFAT Kağnı arabalarına deste taşımak için takılan çatal ve uzun sırık tahtası
GALAFATLANMAK Hafifçe doymak
GAPRAN Içini tuz, şeker, yag konulan tahtadan yapılmış kap
GARMAGATMA Herşeye karışan
GARSAMBALIK Curcuna, gürültü
GATAMUR Su ve hamur yoğrularak yapılan yemek
GATIK Süzme yoğurt
GAVİ Sağlam
GAVSA Insanın iç dünyası...?
GAVUÇ Erkeklerin kasıklarında olan bir rahatsızlık
GAYGANA Yağda pişirilmiş yumurta
GAZEL Kurumuş ağaç yaprağı
GEÇE Mahalle...?
GEĞEL Yeşil cevizin kabuğunun soyulması
GIRNAP Kendirden büyüklen sağlam ip
GIRÇILLU Domuz
GIRIŞMA Kendini beğenme, süzülme
GICI Çam kozalağı
GIREMSİ Beşi bir yerde altın seti
GIREP Kadınların giydiği önü süslü fes
GIRITMAK Gelinlik yapmak
GIVŞAYUK Ispanak türü yapraklı yenen bir bitki
GİDİŞMEK Kaşınmak
GOLAN Elde dokunmuş kalınca ip
GOTARMAK Abartmak
GOĞÜSLÜK Önlük
GOLBEZ Köpek yavrusu
GOYASANKİ Güya
GÖĞERMEK Morarmak
GÖN Deri
GÖYNEK Atlet, iç çamaşırı
GÖYNÜMEK Olgunlaşmış, meyvelerin tamamen olgunlaşması
GUCENMEK  
GULLEP Menteşe
GUPAY Bir çeşit av köpeği
GUMPİRİ Patates
GURULUK Ekin, armut, hoşaf vs. serilen korkuluksuz büyükçe balkon
GÜYÖĞÜ Damat
GÜNÜLEMEK Kıskanmak
GUNÜCÜ Kıskanan kimse, kıskanç
HAMAYLU Boyuna takılan muska
HAMBAR Ekin, un konulan bölme, ambar
HAPAZ Avuç içi, avuç dolusu, Avuç
HARPUŞLAMAK Avuçlamak
HAYAA Öyle mi?
HAYAT Küçükbaş hayvanların konulduğu yer
HELKEK Kova
HERKİL Içine un buğday vs. konulan tahtadan bölme
HEYKİRMEK Korkmak, ürpermek
HIMBIL Ağır haraket eden, tembel
HIZAR Tahta ve kereste biçmek
HOLLUK Tavuğun yumurtladığı yer
HOLTANCI Seyyar satıcı, takas usulü satış yapan
HOPUR Meyveler sıkılarak yapılan...........?
HORTLU Öksüz, yetim
HÖBELEK Kuzugöbeği mantarı
HÖKÜŞEN Şişman kadın....?
HÖPCÜ Söğüt ağacından yapılan düdük
IŞGILIK Islık
IŞGIN Ağaç kökü filizleri
İBİDÜNYA Tüm dünya
İÇİYAĞLI Gözleme ekmeği
İĞDİŞ Yumurtaları alınmış at
İŞLİK Üstü desenli, işlemeli kadın giysisi, dokuma aleti
IZINNEME Resmi nikah
GAVURGA Kavrulmuş buğday tanelerinden yapılan yiyecek
KAKARMUT Bir çeşit armut
KANDİL  
KELOĞUZ(LEMEK) Yorgun, halsiz düşmek
KELEM Lahana
KELİK Bağ ve bahçelere yapılan basit ahşap yapı
KERME Büyük ve küçükbaş hayvan gübresi
KEŞİK Sıra, nöbet
KEVUK Sert
KİNAT Kemer Tokası
KİREN Kızılcık meyvesi
KOZEMEK Yamamak
KÖMÜŞ Manda
KÖRSE Biley taşı
KUSGÜ  
MADA İştah
MAMAŞ Şişmanca olan kadın
MALAK Manda yavrusu
MANCAR Meralarda olan yeşil bir bitki
MARAZ Zayıf, cılız
MASIMAK Önem vermek
MAYANŞA Tembel kadın
MEĞERSEM  
MIH Çivi
MIHDEPESİ Küçük başlı mantar türü
MIRIT Geveze, çok konuşan
MIRMIR Ince düşünen
MISMIL Mundar olmayan, kesilmiş hayvan
MIZMIZ Ağır hareket eden
MİNTAN Gömlek
MUZU  
MUGALLİT Komik, güldüren
NACAK Küçük balta
NASİBETSÜZ Gereksiz, lüzumsuz konuşan kişi, münasebetsiz
NEBİYİN Bilemiyorum
NİZA Kavga, anlaşmazlık
NÜGÜ Ölçegin dörtte biri büyüklüğünde ağaçtan yapılmış ölçü kabı
OĞENDERE Ucunda çivi bulunan uzunca sopa
OKLAĞAÇ Oklava
ÖLÇEK 8 kg ağırlığında ölçü birimi
ÖRTEYER Ocakbaşı, Şömüne'nin ön kısmı
ÖZEMEK Katı bir şeyi ezerek sulandırmak
PAKLA Fasülye
PALUŞGA  
PELÜT Meşe ağacında oluşan meyve
PELÜTCÜK Bir tür tatlı Armut
PELÜZA Buğday nişastası ve şekerle yapılan bir tatlı çeşidi
PİNNİK Tavuk kümesi
POTİN Ayakkabı
PÖÇÜKLÜ Bakımsız, saçı, başı dağınık
PUGUT Kavrulmuş buğday unu su karıştırılıp pişirilerek yapılan yiyecek
PÜR Çam ağaçlarının iğneli yaprağı
SABAN Tarla sürmek için kullanılan alet
SACIYAK Ateş üstüne konan toprak veya metalden yapılmış üç ayaklı alet
SAHAN Yemek tabağı
SAKAU Öksüren, öksürüklü hasta olan
SAMALLIK Saman konulan yer
SAMARUK Tatsız meyve... ?
SASI Salak, aptal
SERİT Sırık Kebabından pişme aında akan tuzlu ve yaglı su
SEPGEN Dolu
SERGEN Raf
SİVSİV Ağır haraket eden
SOYMUK Çamların kabuk altında Mayıs ve Haziran aylarında oluşan ve yenen sulu iç kısım
SÖYEN Yere çakılan ucu sivri kalınca ağaç
SÜNGÜ GEÇMEK Bayılmak, kendinden geçmek
SÜRÇE Sakar
SÜRÜŞMEK Birisiyle idaalaşmak
ŞALLAK Çıplak
ŞİLEPE Ele yapışan
ŞİYNİMEK Şımarmak
TABAN Sürülmüş tarlayı düzlemek için kullanılan alet
TAHNE Seyrek, az, tenha
TAVATUR Abartmak
TEBELLEŞ OLMAK Sarkıntılık, sarkıntılık yapmak
TEKNE  
TEMEK Pencere
TEPITME Yufka ekmeğinin kalıncası
TERECE Raf, dolap gözü
TİRENTEZ Düzenli, tertipli
TOKUMAK Dövmek, dayak atmak, hırpalamak
TORMUK Dalı budanmış, kabuğu souylmuş kalınca ağaç
TOT Sopalarla oynanan bir oyun, çam kozalağı
URBA Giysi
USDUN Samallık ve Ahırların çatı yapımında kullanılan uzunca ağaç
UZLUK Rasgele
VALA Yünden dokunan kaba kumaş
VARIVİ Yürü, yürügit
VİRİY Hayret nidası, telaşa kapılmak
YABA Beş parmaklı sap karıştırma aleti
YABUÇ Sağa sola yayılan, yayılarak yürüyen ...?
YALAK Ağaç veya betondan hayvanların su içip yem yediği yer
YALINGAT Yünden dokunmuş tek katlı, dar ve uzunca örtü
YANBEYİ Yan tarafı
YANŞAMAK Çok konuşmak
YAPOĞU Koyun yünü
YAPUK  
YARIŞIVİ Koşmak
YARSIMAK Beğenmek, birini sevmek
YARSITMAK Gösteriş
YASLAĞAÇ Üzerinde ekmek yapılan yuvarlak ve ayaklı tahta
YAŞMAK Erkeklerden kaçmak için ağız ve burunun örtülmesi
YENRİŞEK Hafif
YIĞIN  
YIRÇARMAK Şımarmak
YOKA Bayağı ince, zayıf
YUNMAK Yıkanmak, banyo etmek
YÜKLÜK Yatak ve Yorgan yığılan yer
ZALULUK  
ZELLET Tat
ZEVLE  
ZIPITMAK Dövmek, dayak atmak
ZÖKLENMEK Karşıdakinin söylediklerini tekrar etmek
ALMA Elma
AMICA Amca
BAZAR Pazar
BOBA Baba
BOĞÜN Bugün
BUYNUZ Boynuz
CIĞARA Sigara
CÖGÜZ Ceviz
ÇENTE Çanta
ÇÖKÜÇ Çekiç
DEĞERMEN Deyirmen
DIYEZE Teyze
EĞŞİ Ekşi
EMME Ama
ENTERİ Entari
GABAK Kabak
GARDAŞ Kardeş
GAŞUK Kaşık
GAYIŞ Kayış
GOYA Güya
GOYNEK Gömlek
GULEŞ Güreş
IRADİYE Radyo
IRBUK Ibrık
IRESİM Resim
MERDİMAN Merdiven
MIKDAR Muhtar
ÖRÜSGAR Rüzgar
YIMIRTA Yumurta
ANŞA Ayşe
ERESÜL Resül
FİSEYİN Hüseyin
HÜRÜYE Huriye
IRAMAZAN Ramazan
IRZA Rıza
ISMAYIL İsmail
İRBEHEM İbrahim
KERZİK Kerziban
MEMMET Mehmet
MIRAT Murat
NECETTİN Necati
NÜRÜ Nuri
SÜLEYMEN Süleyman
BOBAYATTINA  
DESTİ GEÇMEK  
DEKLİ DURMAK Uslu durmak
DÖKULE GALASICA  
GUCÜNE GİTMEK Zoruna gitmek
MECELİN KISILSIN  
SÜRÜŞÜĞE DURMAK  
TAHTAYA ÇIKASICA  
UYKU SEMESİ  

ABA--------------------------------------------->ANNE
ABRUL------------------------------------------->NİSAN
ABUKLANMAK------------------------------->HEVESLENMEK
AHA--------------------------------------------->İŞTE
AHBUN--------------------------------->HAYVAN GÜBRESİ
AHLET---------------------------------- >YABAN ARMUDU
AGARTU------------------------>SÜT,YOĞURT,AYRAN,VB...
ALAF---------------------------------------->OT,SAMAN
ANDIR---------------------------------->LANET,YARAMAZ
ARUSTAK---------------------------------------->TAVAN
ARANGU---------------------------------------->HUYSUZ
AVLANMAK--------------------------------->ZEHİRLENMEK
AYAM-------------------------------------------->HAVA
BAD-------------------------------ÇALIDAN YAPILAN ÇİT
BADALLIK--------------------------------------->ENGEL
BADUÇ------------------->FASÜLYE, FİG,MERCİMEK YEMİŞİ
BARDAN----------------------------------->BÜYÜK ÇUVAL
BARDABAŞ-------------------------->SORUMSUZ BOŞ GEZEN
BARHAR---------------------------------------->POYRAZ
BAŞDAKSIZ------------------------------------->HUYSUZ
BELEVÜNLEMEK----------------------------->SERSEMLEMEK
BEYTEMBAL--------------------------------->BECERİKSİZ
BİBİ-------------------------------------------->HALA
BİCİMCİK------------------------------------>BİRAZCIK
BİTİKE---------------------------------------->AZICIK
BİPIRTİK------------------------------->UFACIK AZICIK
BİTEVÜR-------------------------------->ACAİP BİR HOŞ
BILDIR------------------------------------->GEÇEN YIL
BIŞGI---------------------------------------->TESTERE
BUYMAK---------------------------------------->ÜŞÜMEK
CABLAMA------------------------->TAHTADAN YAPILAN ÇİT
CAHT ETMEK-------------->ÇABA GÖSTERMEK ÇABALAMAK
CAMUŞ------------------------------------------>MANDA
CAVRAMAK---------------->ZORLAMAK,ÇABALAMAK
CEDA------------------------------------------->CADDE
CECİM----------------------------------->KİLİM ÇEŞİDİ
CENDERME------------------------------------>JANDARMA
CEDİTYENİ----------------------------------->YEP YENİ
CIBIL----------------------------------->YOKSUL FAKİR
CIBIZ----------------------------------------->ÇIPLAK
CICIK-------------------------------->GÜZEL TATLI HOŞ
CIHIZ------------------------------------->OYUN BOZAN
CILGA-------------------------------------->KEÇİ YOLU
CILBAGA------------------------------->ZAYIF ÇELİMSİZ
CILDIR--------------------------------->ZAYIF KUVVETSiZ
CIZMA------------------------------------------>ÇİZME
CIRMAK--------------------------------------->YIRTMAK
CIRDABAN ATMAK----------------->ORTALIKTA KOŞUŞTURMAK
CULLUK----------------------------------------->HİNDİ
CÜCÜK----------------------------------------->CİVCİV
ÇALHAMA---------------------------------------->AYRAN
ÇEDENE------------------------------------>KISA BOYLU
ÇELDİGE------------------------------>SEVİMSİZ HUYSUZ
ÇENDELEME------------------------------------>YONTMA
ÇEBİÇ---------------------------------->KEÇİNİN UFAĞI
ÇEMÇÜK---------------------------->ZAYIFLAMIŞ KURUMUŞ
ÇİMMEK-------------------------------------->YIKANMAK
ÇİT-------------------------------------------->YAZMA
ÇÜLKÜ------------------------------------------>ÇORAP
ÇİPAR--------------------->BENLERİ BULUNAN SARI YİPLİ
ÇORLU-------------------------------------->HATALIKLI
ÇÖGÜL--------------------->İŞE YARAMAZ ODUN PARÇALARI
ÇİFTEHASE-------------------------->NAKIŞ İŞLENEN BEZ
ÇEC------------------------------------->SAMAN YIĞINI
ÇUYUN------------------------------------------->OMUZ
DAVUN---------------------------------->VEBA HASTALIK
DARNAÇAL---------------------------------->KISA ZAMAN
DADAK---------------------------->ÇOCUK ,BEBEK YEMEĞİ
DEYHA------------------------------------->İŞTE,ORADA
DERMİCON-------------------------------------->MERHEM
DEHRE------->ODUN KESMEKTE KULLANILAN BİR ÇEŞİT BALTA
DEMİN---------------------------------------->AZ ÖNCE
DIBIZ ATMAK------------>CAYMAK SÖZÜNDE DURMAMAK
DULDA---------------------------------->SİPER,SIĞINAK
DOMBEYSiNE--------------------------->TERSiNE,AKSiNE

ECÜKCÜCÜK------------------>ÇOLUK ÇOCUK CÜMBÜR CEMAAT
EGİŞ------------------------------>HAMUR KAZIMA ALETİ
EL BAYDANI-------------->BAŞKALARI İÇİN FAYDALI KİMSE
ESSAH----------------------------------->SAHİ HAKİKAT
EYRETİ----------------------------------->GELİŞİGÜZEL
EYRİCE------------------------------------>HIDIRELLEZ
EYVETİ----------------------------------------->ACELE
EŞKERE--------------------------------->AŞİKAR APAÇIK
ESBAB--------------------------------->ELBİSE ÇAMAŞIR
ERİNMEK---------------------------->ÜŞENMEK İSTEMEMEK
ELLAM--------------------------------->HERHALDE ZAHİR
FENİHMEK----------------------------------->SIZLANMAK
FİZAHLANMAK------------------->SANCILANMAK ACI ÇEKMEK
FIRİHLENMEK----------------------->DOLAŞMAK TUR ATMAK
FOLLATMAK----------------------------------->KOPARMAK
FOTULAMAK-------->KENDİ KENDİNE SÖYLENMEK NÜKTE ETMEK
FISTİHLEMEK------------->TELAŞLA GELİŞİGÜZEL ZIPLAMAK
FOLLUK----------------------->TAVUGUN YUMURTLAMA YERİ
GARDOF--------------------------------------->PATATES
GAGUR-->İKİ UCUNA HELKE TAKILIP OMUZDA SU TAŞIMAYA YARAYAN AGAÇTAN YAPILMIŞ ALET
GAJGA------------------------------------->EL ARABASI
GARSUK---------------->ALT KARIN BOŞLUGUNDA BİR BÖLÜM
GAVAR----------------------->ARKTAKİ SU DÖNDERME YERİ
GERMÜCEK------>BULGUR ÇEKME TAŞININ İÇİNDEKİ YİVDEKİ AĞAÇ PARÇA
GEJGERE----->AĞAÇTAN YAPILMIŞ İKİ KİŞİYLE YÜK TAŞIMA ARACI
GUBARMAK-------------------------->KİBİRLENMEK,ŞİŞMEK
GULK--------------------------->KULUÇKAYA YATAN TAVUK
GUDİK------------------------------------------>KÖPEK
GUGUL-------------------------------->BİR BAŞLIK TÜRÜ
GUMBUZ---------------------------------------->YUMRUK
GUZZİK---------------------------------------->KAMBUR
GILDİK---------------------------->KEÇİ KOYUN GÜBRESİ
GILE-------------------------------------------->DANA
GILDIR GICIP------------------------->UFAK TEFEK EŞYA
GINDILİK-------------------------------------->UFACIK
GIDIM GIDIM-------------------------------->AZAR AZAR
GIDILIŞ PARMAK-------------------------->SERÇE PARMAK
GIDİK----------------------------------->KEÇİ YAVRUSU
GIDIMAN----------------------------------->KISA BOYLU
GILEVLEMEK----------------------------------->BİLEMEK
GIRNAP--------------------------------------->İNCE İP
GODİLE------------------------------------------>ENSE
GOŞA-------------------------------------------->AVUÇ
GOVAK---------------------------------->SAÇTAKİ KEPEK
GOT------------------------------------->TAHIL ÖLÇEĞİ
GORBAGOR-------------------------------------->BERBAT
GOZELEK----------------------------------->ÇAM KOZASI
GÖN--------------------------------------------->DERİ
GÜGÜM------------------------------------------>İBRİK
GÜMANLI---------------------------------------->HAMILE
GINDIRLAMAK-------------------------------->YUVARLAMAK
GÜVMEK----------------------------------------->UMMAK
HABU--------------------------------->İŞTE, O, ŞU, BU
HACET-------------------------------------->ALET EŞYA
HAÇAN------------------------------------------>MADEM
HAVU--------------------------------------->O, ŞU, BU
HAS---------------------------------------->İYİ,GÜZEL
HASILLAMAK---------------------------------->YOGURMAK
HANGILAMAK------------------------->KAHKAHAYLA GÜLMEK
HALBUYSAM------------------------------------>HALBUKİ
HARK------------------------------------>SU YOLU, ARK
HARMAN ÇORMAN------------------->DARMADAGINIK DÜZENSiZ
HAYAT------------------------------------------>SALON
HAPEN--------------->AĞAÇTAN YAPILMIŞ PENCERE PANJURU
HAZETMEK-------------------------------------->SEVMEK
HEDİHLEMEK------>ANİ REAKSİYONDA BULUNMAK,ATAK YAPMAK
HERNÜK------------------------->TOPRAĞIN İŞLENME TAVI
HERSLENMEK-------------------------->KIZMAK,HIRSLANMAK
HAYIF----------------------------------------->KİN,ÖC
HAYIFLANMAK-------------------------------->KİNLENMEK
HOŞAF ETMEK-------------------------->EZMEK,PARÇALAMK
HOŞAFINI ÇIKARMAK------->POSASINI ÇIKARMAK,COK YORMAK
HOTLEK---------------------------------------->TÜMSEK
HOZAN--------------------------------->BİÇİLMİŞ TARLA
HOTOZ------------------------------------>APTAL,ENAYİ
HORİK------------------------------------------->BACA
HÖRELENMEK------------------------->KARŞI ATAK YAPMAK
HİM-------------------------------------------->TEMEL
HIRTLİK---------------------------------------->BOĞAZ
HIDIRGEN---------------------------->YERİNDE DURAMAMA
HÜL---------------------------------------->BESİ YEMİ
HILDIR HIŞIR------------------------------>PARAMPARÇA
İCİ--------------------------------------->ABİ,AGABEY
İRBET------------------------------------------->KÖTÜ
İRBET SURATLI-------------------------->LANET SURATLI
İLEDİM------------------------------------------>İNAT
IŞGIN------------------------------------------>FİLİZ
İSTİKAN---------------------------------->ÇAY BARDAĞI
KAHMUT-->TARLALARDA KENDİLİGİNDEN OLUŞAN YABAN YEMİŞİ
KAL---------------------------------->HAM, YETİŞMEMİŞ
KALİK----------------------------------------AYAKKABI
KANIYAKLI-------------------------------------->KADIN
KATİLİK--------------------------------->TAHIL ÖLÇEĞİ
KARTOL--------------------------------------->PATATES
KAPUT---------------------------------------->PARDÜSE
KEHRİZ----->SU KAYNAĞI ,GÖZE(YERİNE GÖRE APTAL ENAYİ)
KEKEÇ----------------------------------------->KEKEME
KELGÜR---------------------------------------->SÜZGEÇ
KENEF---------------------------------------->TUVALET
KERTİ------------------------------------------>BAYAT
KERSEN-->İÇİNDE BAZI ŞEYLER EZMEYE YARAYAN AĞAÇTAN YAPILMIŞ LEĞEN
KEYVENİ--------------------------->YEMEK PİŞİREN AŞÇI
KEPENEK-------------------------------------->KELEBEK
KITLAMAK------------------------------------->ISIRMAK
KIRTİK------------------------------------->OYUK, YİV
KIRIZ-------------------------------->DİPTEN KESİLMİŞ
KİRMAN---------------------------->KEÇİ KILI EĞIRMENİ
KİRMANLANMAK------------------------>ETRAFINDA DÖNMEK
KİP--------------------------------------------->SERT
KIZIRİK----------------------------------->ÇOK YANMIŞ
KURİK-------------------------------------------->TAY
KURUN----------------------------------->ÇEŞME YALAĞI
KURUT-------->PİŞİRİLEN AYRANIN SÜZDÜKTEN SONRA UFAK PARÇALARA AYIRARAK KURUTULMUŞ HALİ
KUŞKUTURAN------------------------------>TORTOP
KÜLEK--------->AĞAÇTAN YAPILMIŞ YAĞ SAKLAMAKTA KULLANILAN BAKRAÇKABI
KÜRTÜK------------------------->SERTLEŞMİS KAR YIĞINI
KOT----------------------------->KÖŞE KENAR
KOVER--------------------------->TAŞ YIGINI
KÖYNEK---------------------------------------->GÖMLEK
KÖZMEK------------>HAYVAN GÜBRESİNİN DÖKÜLDÜĞÜ ÇÖPLÜK
LAZUT-----------------------------------------> MISIR
LİMBELİMP--------------------->AĞZINA KADAR DOLDURMAK
LÜLÜK---------------------->ÇAYDANLIĞIN SU AKAN OLUĞU
LOG--------->TOPRAK SIKIŞTIRMAYA YARAYAN SİLİNDİR TAŞ
MABEYN----------------------------------------->SALON
MADURGA---------------------------------------->ÇEKİÇ
MAGEL------------------------------------------->ÇAPA
MASLAHAT----------------------------------->ALET,EŞYA
MASTA-------------------------------------->UZUN SOPA
MARTAVAL------------------------------>ABARTILI YALAN
MAZARAT-------------------------->YARAMAZ HUYSUZ
MEDEK------------------------------------->DİŞİ MANDA
MENGÜR------->HAYVANLARIN BOĞAZINA TAKILAN AĞAÇ TASMA
MEREK--------------------------------------->SAMANLIK
MEŞEBE--------------------------------------->MAŞRABA
MEVSÜMEK----------------------------------->ÖNEMSEMEK
MIDILANMAK----------------------->KENDİ KENDİNE SÖYLENMEK
MIH--------------------------------------------->ÇİVİ
MINİK------------------------------>KÖPEK,KÖPEK ENİĞİ
MİLTAN---------------------------------------->GÖMLEK
MODUL--------------->UZUN SOPANIN UCUNDAKİ DEMİR ÇİVİ
MOSTURA--------------------------------------->ANTİKA
MOT-------------------------------------------->FİLİZ
MOZİK------------------------------------->ERKEK DANA
MÖKKEM---------------------------------------->SAĞLAM
MUGALLİT-------------------------------------->ŞAKACI
MUNZURUNU ASMAK----------->SURATINI ASMAK,SURAT ETMEK
MÜSÜRÜF-------------------------->MASRAF
MÜŞTAHLI--------------------------->HEVESLi,ARZULU
MIHAT OLMAK------------------>SAHİPLİK ETMEK,KOLLAMAK
NAHIR------------------------------------------>SIĞIR
OGHLEY------------------------------------>OKLAVA
ÖRTME----------------------------------------->ÇARDAK
ÖRSELEMEK------------------------>İKİDE BIR ÜSTELEMEK
ÖDÜRTMEK------------------------>İKİLEMEK,TEKRARLAMAK

PAGLA---------------------------------------->FASULYE
PAHAR------------------------------------------>ÇEŞME
PALLAMPEŞ--------------------------->DAĞINIK,DÜZENSİZ
PAPARA----------------------------------->AZAR(LAMAK)
PARDUÇ------------------------->FIRIN TEMİZLEME ARACI
PABUÇ--------------------------------------->AYAKKABI
PARLIM------------------------------------------>BARİ
PARTAL---------------------------------->YALAN,ABARTI
PEĞ------------------------------------------->ÇÖPLÜK
PERİHTİRMEK--------------------------------->ÜRKÜTMEK
PERİHMEK-------------------------------------->ÜRKMEK
PEKE------------------------------------->TAHTA SEDİR
PEŞKİR----------------------------------------->HAVLU
PÜRKÜLENMEK--------------------------------->İRKİLMEK
PILLİK PILLİK---------------------->ÇOK TELAŞLI OLMAK
PİN------------------------------------->TAVUK KÜMESİ
PİR-------------------------------------------->ARDIÇ
PIRTI------------------------------------------>KUMAŞ
PÖÇÜK--------------------------------------->UÇ,KENAR
PİNGEL-------------------------------->FOLLUK YUMURTA
RAY----------------------------------------------->OY
SAĞIN---------------->SÜT VEREN İNEK KEÇİ,KOYUN,VB...
SAHOYLUK------------------------------>AHIR SÜPÜRGESİ
SAVSALAMAK------------------------->ALDATMAK,OYALAMAK
SİYAM------------------------------------------>KARIŞ
SİRPOÇ-------------------->HUNİ BİÇİMLİ BAKRAÇ KAPAĞI
SITKI SIYRILMAK------->HOŞNUT OLMAMAK(İLLALLAH ETMEK)
SOHARIÇ----------------------------------->YEMEK SOSU
SOYHA------------------------------->KÖTÜ İŞE YARAMAZ
SOZALMAK------------------------------>DİNMEK,AZALMAK
SÖVE-------------------------->KAPI,PENCERE ÇERÇEVESİ
SULUK------------------------------->ESKİ DÜZEN KÜVET
SÜMSÜKLEMEK------------------------------>İTİP KAKMAK
ŞARGADA-------------------------------------->YARAMAZ
ŞILTANMAK------------------- >ARKALANMAK, GÜVENMEK
ŞOGUT------------------------------------------>SALYA
ŞOR---------------------------------------->ÇOK TUZLU
ŞOŞARTMAK----------------------------------->ABARTMAK
TENDÜRÜK-------------------------->TEDARiK
TEHMÜK----------------------------------------->TEKME
TELLEK-------------------------------->YALAKA,HERGELE
TEMPELHOÇİK------------------>TEPETAKLA
TERMAŞ---------------->UYGUN OLMAYANLAR İÇİN SÖYLENİR
TEŞİ------------------------------------>YÜN EĞİRMENİ
TEREK-------------------------------------------->RAF
TEKNE-->HAMUR YOĞURMAKTA KULLANILAN AĞAÇTAN YAPILMIŞ LEĞEN
TEŞT------------------------------------------->LEĞEN
TENTENE----------------------------------->OYA,DANTEL
TEVÜR------------------------------>BİR HOŞ,BIR TÜRLÜ
TULUK------------------------------------------>YAYIK
TUMAN------------------------------------->DON,ŞALVAR
TIĞ------------------------------------->SAMAN YIĞINI
TIĞ------------------------------->ÖRGÜ(DANTEL)IĞNESİ
TIRHIÇ-->AĞAÇTAN YAPILMIŞ BİR ÇEŞİT KAPI YARIM PANJURU
TUMP---------------------->İKİ TARLA ARASINDAKİ SINIR
TODARMAK--------------------------------->SURAT ASMAK
UĞUNMAK--------->KENDİNDEN GEÇERCESİNE AĞLAMAK/GÜLMEK
USLU ÇEKİLMEK----------->KENDİNDEN GEÇMEK,BAŞI DÖNMEK
URUP------------------------------->BİR TAHIL ÖLÇEĞİ
URUBA----------------------------------------->ELBİSE
ÜŞENMEK----------------------->ERİNMEK,CANI İSTEMEMEK
VELAN----------------------------------,>MEŞE MEYVESİ
YAMSULAMAK---------------------------->TAKLiT ETMEK
YAVUNCAMAK--------------->TEREDDÜT ETMEK,İKİLİMLİ OLMAK
YAZI--------------------------------------------->OVA
YAZLIK------------------------------->NAYLON AYAKKABI
YEGİN-------------------------------------->SERT,ATİK
YELLİN----------------------------------------->HIZLI
YEYLİK----------------------------------------->HAFİF
YÜZNUMARA------------------------------------>TUVALET
YUMAk---------------------------------------->YIKAMAK
YÜKLÜ----------------------------------------->HAMİLE
ZAHAR-------------------------------->HERHALDE,GALİBA
ZAHRA----------------------->TAHIL ZAHiRE
ZAMAZİNGO---------->İSİM BELİRTMEDEN GÖSTERİLEN NESNE
ZARTINA ZURTUNA------------------->İLERİ GERİ KONUŞMA
ZEHLENMEK--------------------------------->ALAY ETMEK
ZIBARMAK--------------->SESSİZ SEDASIZ (ZIBAR DA YAT)
ZILDIRZIP------------------->BIRDENBIRE ANIDEN
ZITLANMAK------------------->-HOŞNUT OLMAMAK,SEVMEMEK
ZIRZA-------------------------->BİR ÇEŞİT KAPI KİLİDİ
ZIRDİK------------------------------------>TERBİYESİZ
ZİRZOP--------------------------------------->SOYTARI
ZOTAMASINA--------------------------------->TERSiNE ,AKSiNE


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 120 ziyaretçikişi burdaydı!