Blog Sitem
  R Harfi ile Baslayan ilaclar
 
R Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
R
 
Radyocodin Şurup
Gliseril gayakolat100 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, efedrin 15 mg
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.: Soğuk algınlığı, gripten ileri gelen öksürükler,bronşit, pnömoni, bronkopulmoner enfeksiyonlar, göğüs nezlesi, alerjiknedenlere bağlı öksürükler, boğmaca öksürüklerinde dindirici,balgam söktürücü ve nefes açıcı olarak yararlıdır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıduyarlığı olanlarda, MAO inhibitörü ilaç alanlarda, dar açılı glokomlularda,astımlılarda, hipertrofik prostatlılarda, prematürelerde, yenidoğanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bileşimdeki antihistaminik dikkat ve reflekskaybı, uyuşukluk, uyku oluşturabileceğinden; motorlu taşıt kullananlar,yüksek ve tehlikeli yerlerde veya dikkat gerektiren aletlerle çalışanlarkullanmamalıdır. Kalp hastalığı olanlar, hipertansiyonlular, hipertiroidliler,hekim önerisiyle ve küçük dozlarda kullanmalıdır. Sedatif etkişiddetleneceğinden SS sistemini deprese eden alkol, narkotik,analjezik, trankilizan, hipnotik gibi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.: Başlıca yan etkileri uyuşukluk, uyku, ağız, boğazve burun kuruluğu olabilir. Bazan da iştahsızlık, ışığa karşı duyarlık,bulanık görme, idrar yapmada zorluk, çarpıntı, tansiyonda yükselme,huzursuzluk, baş ağrısı görülebilir. Özellikle çocuklarda uykusuzlukve bulantıya neden olabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 4-5×1-2 ölçek ve çocuklarda3-4x½-1 ölçektir.
Ranitab Ampul IM/IV
Ranitidin HCI
Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul.
Ranitab FilmTablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx60 tablet :: 300 mgx30 tablet.
End.:Tablet: Duodenal ülser, selim gastrik ülser, steroid olmayanantienflamatuvar ajanlara bağlı ülserlerin tedavisinde, özelliklegeçmişinde peptik ülser olan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlarilaçların (aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır. Ampul: Duodenalülser, selim gastrik ülser, ameliyat sonrası ülser, reflü özofajitve Zollinger-Ellison sendromu tedavilerinde; ağır hastalardastres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserli hastalardatekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.:Tablet: Ranitidin plasentadan geçer ve insan sütü ile deatılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Ağır renal yetmezliklerde dozaj azaltılmalıdır. Hepatik bozukluğuolanlarda dikkatli olunmalıdır. Ampul: Genellikle kardiyak ritm bozukluklarına yatkınlığıolan hastalarda, hızlı ranitidin enjeksiyonuna bağlı olarak bradikardibildirilmiştir. Önerilen enjeksiyon hızları aşılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren revresibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi:RanitabAmpul: 50 mg’yi 20 mL’ye seyreltilerek, her 6-8 saattebir yavaş IV enjeksiyon (2 dakikanın üstünde); 2 saatlik, saatte25 mg dozda aralıklı IV enfüzyon şeklinde 6-8 saat aralarla tekrarlanır.Her 6-8 saatte bir IM enjeksiyon şeklinde verilebilir. Ağır hastalarda,stres ülserlerinden ileri gelen üst gastrointestinal kanamalarınprofilaksisinde 50 mg yavaş IV enjeksiyona ilaveten 0.125-0.250mg/kg/saat dozu devamlı IV enfüzyon şeklinde verilebilir.Ranitab Film Tablet: Olağangünlük doz, günde 2 kez 150 mg olup, sabah ve akşam yatmadan 150 mg şeklindealınır. İlaç aç veya tok karnına kullanılabilir. Tedavinin, mide ve duodenumülserlerinde 4 hafta, refluks özofajitinde 8 hafta sürdürülmesi tavsiyeolunur. Nüks eden olgularda gece yatarken günde 1 kez 150 mg verilerek sürektedavisi uygulanabilir
Ranitine FilmTablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx60 tablet
End.:Duodenalülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan antienflamatuvar ajanlarabağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülserolan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlar ilaçların(aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.: Ranitidin plasentadan geçer ve insan sütü ile deatılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Ağır renal yetmezliklerde dozaj azaltılmalıdır. Hepatik bozukluğuolanlarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren revresibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz sabah ve akşam yatmadan önceolmak üzere 2×150 mg veya yatmadan önce tek doz halinde 300 mg’dir. Nüksedendurumlarda gece yatmadan önce 150 mg uygulanır. Asit aspirasyonununönlenmesinde anesteziden birkaç saat önce 1 tablet ve Zollinger-Ellisonsendromunda günde 3×150 mg kullanılır. bu durumda günlük doz 600-900mg’ye kadar çıkartılabilir. Tedavi süresi komplike olmayan durumlarda4-6 hafta ve komplike durumlarda 8 haftadır
Ranobel Tablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx60 tablet
End.:Duodenalülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan antienflamatuvar ajanlarabağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülserolan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlar ilaçların(Aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.: Ranitidin plasentadan geçer ve insan sütü ile deatılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Ağır renal yetmezliklerde dozaj azaltılmalıdır. Hepatik bozukluğuolanlarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren revresibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz sabah ve akşam yatmadan önceolmak üzere 2×150 mg veya yatmadan önce tek doz halinde 300 mg’dir. Nüksedendurumlarda gece yatmadan önce 150 mg uygulanır. Asit aspirasyonununönlenmesinde anesteziden birkaç saat önce 1 tablet ve Zollinger-Ellisonsendromunda günde 3×150 mg kullanılır. Bu durumda günlük doz 600-900mg’ye kadar çıkartılabilir. Tedavi süresi komplike olmayan durumlarda4-6 hafta ve komplike durumlarda 8 haftadır
Rantudil Kapsül
Asemetasin
Ambalaj: Forte kapsül 60 mgx30 kapsül :: Retardkapsül 90 mgx20 kapsül.
End.:Kronikartiküler romatizma (kronik poliartrit, romatoid artrit); psöriatikartrit; dejeneratif artropatilerdeki, özellikle de büyük eklemlerinve spinal kolon artropatilerindeki akut enflamatuvar olgular; ankilozanspondilit; gut atakları; eklemlerin, kasların ve tendonların enflamatuvarolguları, tenosinovit, bursit; lumbago-siyatik; operasyonlardanve konfüzyonlardan sonraki enflamasyon ve şişlikler; yüzeyel venlerinve diğer damarların enflamasyonlarından (trombofilebit ve vaskülitler)kaynaklanan ağrı ve hareket kısıtlılığında endikedir.
Kontr.E.:Nedenianlaşılamayan dishematopoez ve asemetasin ya da indometasineaşırı duyarlık kesin kontrendikasyonlardır.
Uyar.: Astım, saman nezlesi, mukoza konjesyonu ve kroniksolunum sistemi enfeksiyonu olan hastalar aşırı duyarlık reaksiyonlarıriski altındadır. Hikayelerinde gastrik veya duodenal ülsere dairdeliller olan ya da gastrointestinal belirtiler gösteren hastalar,karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve/veyakalp yetmezliği olanlar ve yaşlı hastalar tıbbi gözlem altında tutulmalıdır.Baş dönmesi, sersemlik, uyuşukluk gibi santral yan etkileri görülebileceğindenaraç veya makine kullananlar uyarılmalıdır. Gebelik süresince veemzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, karın ağrısı, diyare baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama hali,halsizlik ara sıra görülür. Gastrointestinal ülserler, anksiyetehali, konfüzyon, psikozlar, hallüsinasyonlar, kulak çınlaması, iştahkaybı, kas güçsüzlüğü, periferik nöropatiler, böbrek harabiyeti,ödem, hipertansiyon, hiperkalemi, hipersensitivite (eritem, ürtikerve kaşıntı), alopesi, anafilaktik reaksiyonlar ve lökopeni nadirengörülür.
Etkileş.:Digoksinleaynı zamanda verilmesi serum digoksin düzeyini yükseltebilir.Antikoagülanlarla birlikte alındığında hemoraji riski artabilir.Asetilsalisilik asit serum asemetasin düzeyini düşürebilir. Kortikosteroidlerveya diğer antienflamatuvarlarla birlikte verildiğinde gastrointestinalhemoraji riski artar. Penisilinlerle ve probenesidle kombinasyonasemetasin eliminasyonunu yavaşlatabilir, furosemidle ekskresyonuhızlanır. Asemetasin, diüretiklerin ve antihipertansiflerin etkilerinizayıflatabilir. Hiperkalemiye yol açabileceğinden potasyum tutucudiüretikler alan hastalarda serum potasyum düzeyleri izlenmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz hastalığın tipi ve şiddetine bağlıolarak yemeklerle birlikte alınan 1-3×60 mg’dir. Maksimum günlük doz300 mg’dir
Rapifen Ampul
Alfentanil HCI
Ambalaj:1 mg/2mLx5 ampul ::5 mg/10mLx5 ampul.
End.:Kısa veuzun süreli cerrahi girişimler için genel ya da lokal anestezidenarkotik analjezik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Genelolarak morfinomimetiklere ya da alfentanile tahammül edemeyenhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Alfentanilin gebeliktegüvenle kullanımı, fetüs gelişimi üzerindeki olası istenmeyenetkiler açısından henüz saptanmamıştır.
Yan E.:Solunumdepresyonu, apne, kas sertliği ve bradikardi görülebilir. Bildirilendiğer yan etkiler, hafif ve geçici hipotansiyon, baş dönmesi ve cerrahigirişim sonrası bulantı ve kusmadır.
Doz Önerisi:Deneyimlihekimler tarafından klinikte uygulanmalıdır
Rebetol Kapsül
Ribavirin
Ambalaj: 200 mgx70 ve 84 kapsül.
End.: Ribavirin ve interferon alfa-2b kombinasyon tedavisi,interferon alfa monoterapisinin ardından nüks eden kronik C hepatitinin tedavisinde;yüksek ALT değeri olan, serum HCV-RNA’sı pozitif, portal fibrozis veya yüksekenflamatuvar aktivitesi olan daha önce tedavi edilmemiş, histolojik olarakkronik hepatit C’si olduğu saptanan hastaların tedavisinde endikedir.Hastalar, 18 yaş veya üzerinde olmalı ve kompanse karaciğer hastalığıbulunmalıdır.
Kontr.E.: Ribavirine ya da interferon alfa-2b veya herhangi biralfa interferona karşı hipersensitivite öyküsü olanlarda; önceki altı ayiçinde stabil veya kontrol altında olmayan kalp hastalığı da dahil, öncedenmevcut ağır kalp hastalığında; gebelerde ya da eşleri gebe olan erkeklerde;emziren kadınlarda; hemoglobinopatilerde (örneğin talasemi, orak hücreanemisi); böbrek yetmezliği olan hastalar dahil, ağır, düşkünleştirici tıbbidurumlarda; özellikle ağır depresyon, intihara eğilim ya da intihar düşüncesigibi ağır psişik durumların varlığında; epilepsi ve/veya baskılanmış merkezisinir sistemi fonksiyonu; dekompanse karaciğer sirozu, ağır karaciğer disfonksiyonu;kısa dönemli kortikosteroid kesilmesi dışında immünosüpresif ajanlarlayakın zamanda tedavi edilmiş veya edilmekte olan hastalarda; otoimmünhepatit veya otoimmün hastalık öyküsü varlığında; bağışıklığı baskılanmıştransplant alıcılarında; konvansiyonel tedavi ile kontrol edilemeyen, öncedenmevcut tiroid hastalığında, kontrendikedir.
Uyar.: Ribavirin monoterapi olarak etkili değildir ve tek başınakullanılmamalıdır. Emzirilen bebeklerdeki advers reaksiyon potansiyelinedeniyle, tedaviye başlamadan önce emzirme kesilmelidir.
Yan E.: Ağız kuruluğu, terlemede artış, asteni, göğüste ağrı,yorgunluk, ateş, baş ağrısı, grip benzeri sendromlar), malaiz, rigor, sağ-üstkadran ağrısı, kilo kaybı, baş dönmesi, parestezi, abdominal ağrı, anoreksi,diyare, dispepsi, bulantı), kusma, artralji, kas-iskelet ağrısı, miyalji,ajitasyon, anksiyete, konsantrasyon azalması, depresyon, emosyonel labilite,insomnia, irritabilite, sinirlilik, somnolans, anemi, viral enfeksiyon, öksürük,dispne, farenjit, rinit, alopesi, pruritus, döküntü, kuru cilt, tat bozukluğu,bulanık görme, nötropeni görülebilir.
Etkileş.: Ribavirin, in vitro olarak zidovudin ve stavudininfosforilasyonunu inhibe eder. Ribavirin ile bu iki ajanın kullanımısırasında plazma HIV RNA düzeylerinin izlenmesi önerilir. Eğer HIV RNAdüzeylerinde artış olursa, ribavirin ile revers transkriptaz inhibitörlerininbirlikte kullanımı, yeniden değerlendirilmelidir.
Doz Önerisi: Oral yoldan her gün 1000-1200 mg dozunda, iki dozabölünmüş olarak (sabah ve akşam), haftada 3 kez (günaşırı) 3 milyon IU dozundainterferon alfa-2b enjektabl çözeltisi ile kombine olarak uygulanır
Rebif Kullanıma Hazır Şırınga
İnterferon b1a
Ambalaj: 22 mg (6 MIU):3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör :: 44 mg (12 MIU): 12 adet 1 mL’lik kullanımahazır cam enjektör.
End.: İnterferon b-1a,geçen iki yılda tekrarlayan en az 2 nörolojik disfonksiyon atağı(relaps) geçirmeyle karakterize ambulatuvar relapsing-remittingmultipl skleroz olgularının tedavisinde endikedir. İnterferon b-1a, 2 yılın üzerindeki relapslarınşiddetini ve ve sıklığını azaltır.
Kontr.E.: İnterferon b-1adoğal veya rekombine interferon betaya ve insan serum albüminineduyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Gebe hastalarda, ciddidepresif bozukluğu olan ve/veya intihar eğilimi olan hastalarda vetedaviyle yeterince kontrol edilemeyen atak öyküleri olan epileptikhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalar, interferon beta uygulamasında en sıkkarşılaşılan grip benzeri sendrom semptomları dahil olmak üzere,advers etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. İnterferonlardepresyonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Depresyon veintihar eğiliminin multipl sklerozlu hastalarda ve interferon kullanımınabağlı olarak daha sıklıkla ortaya çıktığı bilinmektedir. Ciddi renalve hepatik yetmezliği olan ve ileri derecede myelosupresyonu olanhastalarda interferon b-1a uygulamasısırasında dikkatli olunmalı ve yakından izlenmelidir. Gebe olan vegebeliği planlayan hastalara interferonların fetusa potansiyelzararları bildirilmeli ve interferon b-1a kesilmelidir. İnterferon b-1a’nın anne sütüne geçtiği bilinmemektedir. Emzirmeninya da interferon b-1a tedavisininkesilmesi kararı verilmelidir. Tedavinin başlangıcında ve hastanınilaca toleransı saptanıncaya kadar interferon b-1a ile tedavi edilen hastaların, özel dikkat gerektirenaraçları sürmeleri veya makineleri çalıştırmaları önlenmelidir.
Yan E.: İnterferon tedavisiyle ilgili en sık raslanılanistenmeyen etki grip sendromudur. Grip sendromunun en sık bildirilensemptomları kas ağrısı, ateş, titreme, asteni, baş ağrısı ve bulantıdır.Enjeksiyon yeri reaksiyonlarıyla sıklıkla karşılaşılabilir vegenellikle hafif ve geçicidir. Diyare, anoreksi, kusma, uykusuzluk,baş dönmesi, anksiyete, döküntü, vazodilatasyon ve çarpıntınadiren görülebilir.
Doz Önerisi:Rebif’in önerilen dozu, SC enjeksiyon ile haftada üçkez olmak üzere 22 mg’dir. Bu hastalığıntedavisi uzman bir hekim tarafından yürütülmelidir. Rebif ile tedaviyeilk başlarken, yan etkileri azaltıp taşifilaksi oluşumunu sağlamakiçin ilk iki hafta boyunca total dozun %20’sinin (4.4 mg/enj=0.1 mL), 3 ve 4. haftalarda totaldozun %50’sinin (11 mg/enj=0.25mL), 5. haftadan başlayarak ise tüm dozun (22 mg=0.5 mL) verilmesi önerilir. 16 yaşından küçük MS’li çocuklardaRebif ile tedavideneyimi yoktur ve bu yaş grubunda kullanılmamalıdır. Halihazırda,hastaların ne kadar süreyle tedavi edilmesi gerektiği konusundayeterli bilgi yoktur. Rebif ile tedavinin 2 yıldan uzun sürelerde etkinliğive güvenirliği konusu bilinmemektedir. Bu nedenle, hastalarıntedavinin 2. yılı sonunda hekim tarafından değerlendirilmesi vetedavi eden hekimin uzun süreli tedaviyi her hasta için bireyselolarak değerlendirmesi önerilir
Recofol %1 EnjektablEmülsiyon IV
Propofol
Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 ampul ::500 mg/50 mLx1 flakon
End.:Anesteziindüksiyonunda ve sürdürülmesinde veya mekanik ventilasyon sırasındasürekli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Propofolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ya da genel anestezinin veya sedasyonunsakıncalı olduğu hastalarda, 3 yaşından küçük çocuklarda, gebelikte,obstetrik anestezide ve 16 yaşından küçük çocuklardaki sedasyondakontrendikedir.
Uyar.: Propofol epileptik bir hastaya uygulandığındakonvülziyon riski olabilir. Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğuolanlara ya da hipovolemik ya da fiziksel durumu iyi olmayan hastalarauygulanırken tedbirli olunmalıdır. Araba ve makine kullanımıyeteneğini bozar.
Yan E.:Hipotansiyonve geçici apne; konvülziyon ve opistotonus da dahil olmak üzere epileptiformhareketler; uyanma döneminde bulantı, kusma ve baş ağrısı; çok seyrekolarak bronkospazm, eritem ve hipotansiyonu da içeren bir anafilaktiktablo; postoperatif ateş ve seksüel disinhibisyon görülebilir.
Etkileş.:Morfin,meperidin ve fentanil gibi narkotikler ve opioid-sedatif kombinasyonları(benzodiyazepinler, barbitüratlar, kloral hidrat, droperidol vs.)ile etkileşir.
Doz Önerisi:Propofolündozajı ve uygulanma hızı, klinikte önemi olan faktörler ve bu aradaindüksiyondan önce ve birlikte kullanılan ilaçlar, hastanın yaşı,ASA fiziksel sınıfı ve hastanın düşkünlük derecesi gibi faktörleregöre istenen etki elde edilecek şekilde bireyselleştirilmeli vetitre edilmelidir
Reductil Kapsül
Sibutramin HClmonohitrat
Ambalaj: 10 mgx28 kapsül :: 15 mgx28 kapsül
End.:Vücutkitle indeksi 30 kg/m2 ve üstünde olup, tek başına uygulananuygun rejimle sonuç alınamamış ve obeziteye bağlı diğer risk faktörleride taşıyan hastalarda, diyetin yanında destekleyici tedavi olarakendikedir.
Kontr.E.: Sibutramin hidroklürür monohidrata karşı bilinenaşırı duyarlık; anoreksiya nervosa veya blumia nervosa gibi bir majörbeslenme bozukluğu varlığı veya öyküsü; bilinen veya kuşkulanılangebelik veya emzirme dönemi; MAO inhibitörleri, santral etkiliilaçlar veya diğer santral etkili kilo kaybettirici ajanların uygulanması;kontrol altına alınamamış hipertansiyon; ağır karaciğer yetmezliği;ağır böbrek yetmezliği; koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği,aritmi veya serebrovasküler hastalık (inme veya TİA) varlığı veyaöyküsü.
Uyar.: Sibutramin tedavisi altındaki hastaların kanbasınçlarının ve kalp hızlarının düzenli kontrolü ve sürekli olarakklinik açıdan anlamlı ve yüksek bulunan hastalarda tedavinin kesilmesiönerilir. Hipertansiyonu kontrol altına alınmış hastalarda da sibutramindikkatli kullanılmalıdır. Hafiften orta dereceye kadar böbrek vekaraciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılması önerilir.Sibutramin epileptik hastalara dikkatle verilmelidir. Hastalar,araç ve makine kullanma yetilerinin sibutramin uygulanırken etkilenebileceğikonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Genelolarak ciddi yan etki görülmemiştir; yan etkiler tedavinin kesilmesinigerektirmemiştir ve geri dönüşümlüdür. Baş ağrısı, taşikardi, vazodilatasyon(sıcak basması), iştah kaybı, kabızlık, iştah artması, bulantı, hemoroidyakınmalarının artması, ağız kuruluğu, insomnia, baş dönmesi, parestezi,terleme, tat duyusunda değişiklik, dispepsi, kırıklık hali, rinitgörülebilir.
Etkileş.:Ketokonazolveya eritromisinin sibutraminle birlikte uygulanması ile plazmakonsantrasyonlarında ve kalp hızında hafif bir artış bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Tedavinin obezite terapisi konusunda deneyimlibir hekim tarafından başlatılması önerilir. Yetişkinlerde sabahlarıkahvaltı ile birlikte veya aç karnına 1 Reductil 10 mg kapsülügünde tek doz olarak kullanılmalıdır. 10 mg ile yeterli yanıt alınamayanhastalar (kriter: 4 haftada 2 kg’den az kilo kaybı), 10 mg’yi iyi tolereediyorlarsa, dozaj günde tek bir doz 15 mg’ye yükseltilmelidir. 15 mg ileyeterli yanıt alınamayan hastalarda (aynı kriter) tedaviyi sürdürmemekdüşünülebilir. Tedaviye ilk üç ay içinde tedavi öncesi kilosunun %5veya daha fazlasını kaybederek başarılı yanıt vermiş olan hastalarda,tedavi 2 yıla kadar sürdürülebilir
Reflor Kapsül
Saccharomyces boulardii
Ambalaj: 250 mgx10 kapsül.
Reflor Saşe
Saccharomyces boulardii
Ambalaj: 250 mgx10 saşe.
End.:Enfeksiyözve non-spesifik ishallerin tedavisinde ve antibiyotik tedavisinebağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesive tedavisinde endikedir. Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa,antibiyotikle aynı zamanda alınabilir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gerekliyse, ishalin şiddetine göre oral veya IVyolla rehidratasyon uygulanır.
Yan E.: Epigastrik rahatsızlık ve meteorizm rapor edilmiştir.Ancak bunlar tedaviyi bıraktıracak nitelikte olmamıştır.
Etkileş.:Saccharomycesboulardii fungal yapıda olduğu için,antifungal ilaçlara karşı duyarlıdır.
Doz Önerisi: Reflor Kapsül: Yetişkinlerdegünde 1 veya 2 kapsül, çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. 6 yaşındanküçük çocuklarda müstahzarın liyofilize toz içeren saşe formu kullanılmalıdır.İlaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak çok hızlı bir etkisağlamak için hazım faaliyetinin olmadığı yemek yeme saatlerinindışında alınması önerilir.ReflorSaşe: Yetişkinlerde günde 1 veya 2 saşe, çocuklardagünde 1 saşe kullanılır. Saşe içeriği bir bardak su veya şekerli suiçinde karıştırılarak içilir. Saşenin karıştırıldığı sıvı sıcakolmamalı ve alkol içermemelidir. İlaç günün herhangi bir saatindealınabilir, ancak çok hızlı bir etki sağlamak için hazım faaliyetininolmadığı yemek yeme saatlerinin dışında alınması önerilir
Refresh Göz Damlası
Polivinil alkol 5.60mg, povidon 2.40 mg/0.4 mL
Ambalaj: 0.4 mLx30 tek dozluk flakon.
End.:Eksikveya yapıca bozuk göz yaşı tabakalarına bağlı olarak oküler yüzeyinnemlendirilmesinin bozulduğu; kuru göz sendromu (keratitis sicca) veyakeratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda endikedir.
Kontr.E.:İçindekimaddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Eğergözde ağrı hissi, görmede değişiklik, gözde kızarıklık ve irritasyon devamederse veya kötüye giderek durum 72 saatten daha uzun süre inatla devam ederseilacı kullanmayı bırakarak bir doktora danışılmalıdır.
Doz Önerisi: Eksik veya yapıca bozuk göz yaşı tabakalarına bağlıolarak oküler yüzeyin nemlendirilmesinin bozulduğu; kuru göz sendromu(keratitis sicca) veya keratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda, rahatsızolan göze ve ihtiyaca göre göze 1 veya 2 damla kullanılır. Koruyucuiçermediğinden kontakt lenslerle birlikte kullanılmasında sakınca yoktur.
Refresh Tears Lubricant Göz Damlası
Sodyumkarboksimetilselüloz 5.0 mg, prezervan madde olarak oksikloro kompleks 0.050 mg(Purite)/mL
Ambalaj: 15 mL’lik polietilen şişe.
End.:Kuru gözyaşı sendromu (keratokonjunktivitis sicca) ve göz yaşı azlığının bulunduğudurumlarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda, bebeklerde ve 3yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Gözdeacı, görmede değişiklik, kızarıklığın ve irritasyonun devam etmesi durumunda yada durum kötüleşirse veya 72 saatten uzun sürerse, ilacın kullanımı kesilmelive tedavi gözden geçirilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmasıgerekli ise fetüs üzerindeki risk/yarar oranı değerlendirilerekkullanılmalıdır. Eğer gözlerde geçici olarak bulanıklık oluşuyorsa, hastanıngörmesi netleşinceye kadar araba ve makine kullanmamalıdır.
Yan E.:Nadirengözde irritasyon, konjunktival hiperemi, göz bölgesinde ödem ve kaşıntıbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Etkilenen göze gerektikçe veya günde 4 kez 1 ya da 2damla uygulanır. Her tip kontakt lens ile birlikte kullanılabilir
Regroton Tablet
Rezerpin 0.25 mg, klortalidon50 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Hipertansiyonuntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Rezerpin:Belirgin depresyonlar, Parkinson hastalığı,epilepsi ve elektrokonvülzif tedavi, akut peptik ülser, ülseratifkolit. Feokromositomada MAO inhibitörleriyle birlikte tedavi.Rezerpinle tedaviye başlamadan en az 14 gün önce MAO inhibitörleriyletedavi kesilmelidir. Klortalidon: Anüri, ağır böbrek ve karaciğer yetmezlikleri,refrakter hipokalemi ve hiponatremi, hiperkalsemi ve semptomatikhiperürisemi.
Uyar.: Kalp yetmezliği bulunan, yeni miyokard enfarktüsügeçirmiş, koroner ve/veya serebral arteryosklerozu olan hastalarabu kombinasyon çok dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Kan basıncındaani düşüşlerden kaçınılmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğunda(kreatinin klirensi <30 mL/dak. veya serum kreatinin düzeyi>2.5mg/100 mL=221 mmol/L) dozlar arasısüre, kümülatif etki riskinden dolayı uzatılmalıdır. Bu kombinasyonlatedavi hastanın reaksiyon yeteneğini azaltacağından, araba kullananlaruyarılmalıdır. Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda bu kombinasyonsadece zorunlu nedenlerle kullanılmalıdır. Doğumdan kısa bir süreönce kullanımı, yenidoğanlarda letarji, nazal konjesyon ve anoreksiyeneden olabilir. Bu nedenle, hesaplanan doğum tarihinden öncekison üç ay içinde ilaç kullanılmamalıdır. Bileşimdeki aktif maddelersüte geçtiğinden, ilaç kullanmakla bebeği emzirmek arasında seçimyapılmalıdır.
Yan E.:Nadirenyorgunluk, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyku bozukluğunaneden olabilir. Depresyon ve anksiyete durumları görülebilir. Midebulantısı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklarortaya çıkabilir. Ayrıca nazal konjesyon, sıcak basması, purpura,sodyum ve su retansiyonu bildirilmiştir. Yüksek dozlarda posturalhipotansiyona ve potensi etkileyen bozukluklara yol açabilir.
Etkileş.:Guanetidin,metildopa, b-blokerler, vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri ve ACE inhibitörleriyle birlikte kullanıldığındabu kombinasyonun antihipertansif etkisi potansiyelize edilir.Alkolün, analjeziklerin, antihistaminiklerin ve psikoaktif ilaçların(trisiklik antidepresanlar) santral depresan etkilerini artırır.Adrenalin veya sempatomimetik özellik gösteren diğer maddelerinetkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Doz kişiye göre ayarlanır. Tedaviye günde ½-1tabletle başlanmalıdır. Alınan yanıta göre dozu kademeli olarakartırmak gerekebilir. Sürek tedavisi için, yeterli olan en düşükdoz uygulanmalı ve günlük doz 1 tableti aşmamalıdır. İlaç öğünlerarasında ve bir miktar sıvıyla birlikte alınmalıdır
Relaxol Film Tablet
Sitalopram(hidrobromür)
Ambalaj: 20 mgx28 tablet :: 40 mgx28 tablet.
End.: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Sitaloprama aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitalopram, MAO inhibitörü alanlara ya da bunların kesilmesindensonraki 14 gün içinde verilmemelidir. MAO inhibitörleriyle tedavi, sitalopramınkesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Sitalopramla tedavide hasta manikfaza girerse sitalopram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Panikbozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artan anksiyetesemptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavinin ilk iki haftasıiçinde, genellikle kaybolur. Gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar,teorik riskten daha ağır basmıyorsa sitalopramla tedavi edilmemeleriönerilmektedir. Sitalopram çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Hastalara,araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.
Yan E.: En yaygın yan etkiler ağız kuruluğu, bulantı, uyku hali,terleme artışı ve tremordur. Ender olgularda konvülsiyon ortaya çıkmıştır.Sitalopram normalde klinik önem taşımayan bir biçimde kalp hızında küçük birazalmaya neden olabilir. Önceden kalp hızı düşük hastalarda ise bradikardiyeyol açabilir.
Etkileş.: Sumatriptanın serotonerjik etkilerinigüçlendirebileceğinden aynı anda kullanılması önerilmez. Simetidin sitalopramınplazma ortalama kararlı düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Santral sinirsistemi üzerinde uyarıcı etkileri olan Ginseng, St. John’s Wort, Hypericum perforatum,Ephedra, Ginkgo gibi bitkisel ilaçlar sitalopramın serotonerjik etkisinigüçlendirebilir. Sitalopramın bu ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Günde bir kez, sabah veya akşam, aç veya tok karnınauygulanabilir. Olağan dozları 20-60 mg/gün’dür. Doz artırımları en az birerhafta ara ile 20 mg’lik artırımlar şeklinde uygulanmalıdır. Günlük doz maksimum60 mg/kg’dir
Relenza Rotadisk
Zanamivir
Ambalaj: 5 mgx4 blisterlik Rotadisk.
End.:Erişkinlerdeve 12 yaş ve üstündeki adölesanlarda influenza A ve B’nin tedavisinde veprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Zanamivirekarşı aşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.:Özellikleilk trimesterde olmak üzere hastaya olası yararı fetüsteki olası bir riskeüstün gelmedikçe, gebelikte kullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçmesiyle ilgiliveri bulunmamaktadır. Emziren annelerde hastaya olası yararı bebekteki olasıbir riske üstün gelmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Orofarengealödemi de içerebilen allerjik reaksiyon, bronkospazm, dispne, döküntü çok nadirolarak görülebilir.
Etkileş.:Zanamivirproteinlere bağlanmaz ve karaciğer tarafından metabolizasyona ya da değişikliğeuğramaz. Klinik olarak anlamı olan ilaç etkileşmesi olasılığı yoktur.
Doz Önerisi:Diskhaler aletiyle solunum yolundan yalnızca oral inhalasyonyoluyla kullanıma mahsustur.Influenza tedavisi: Önerilen doz, beş gün,günlük toplam 20 mg doz inhale edilmesini sağlayacak şekilde günde iki kez ikiinhalasyondur (2×5 mg). Profilaksi:Önerilen doz, on gün, günde bir kez iki inhalasyondur(2×5 mg
Relifex Film Tablet
Nabumeton
Ambalaj: 500 mgx10 ve 30 tablet.
End.:Antienflamatuvarve analjezik tedavi gerektiren osteoartrit ve romatoid artritin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Aktifpeptik ülser; ağır hepatik bozukluk (örneğin, siroz); nabumetona karşıhipersensitivite; Aspirin veya diğer anitenflamatuvar ilaçların astım krizleri,ürtiker ya da akut rinitte artışa neden olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Aspirine karşı hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalar,buna benzer reaksiyonları nabumetona gösterebilirler. Peptik ülser öyküsü olanhastalar, semptomların tekrarlaması açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir.İnsanlarda gebelik döneminde güvenirliği gösterilmemiştir. Gebelik veyaemzirme dönemlerinde uygulanması tavsiye edilmemektedir.
Yan E.:Ağızkuruluğu, diyare, dispepsi, bulantı, konstipasyon, karın ağrısı, şişkinlik,gastrointestinal kanama, gastrik ülser ve perforasyon, yaygın eritem, StevensJohnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker,alopesi ve fotosensitivite, anaflaksi, anaflaktik reaksiyon, böbrek yetmezliği,görme bozukluğu, ödem ve menoraji, trombositopeni ve lökopeni, baş ağrısı, başdönmesi, halsizlik, konfüzyon, sedasyon, depresyon, uykusuzluk ve kulakuğultusu.
Etkileş.:Nabumetontedavisi sırasında oral antikoagülanların, hidantoin grubu antikonvülsanlarınveya sülfonilüre grubu hipoglisemiklerin uygulandığı hastalar, bu ilaçlarınaşırı doz belirtileri açısından izlenmelidir.
Doz Önerisi: Tavsiye edilen günlük doz, gece yatarken tek doz olarakalınmak üzere 2 film tablet (1 g) şeklindedir. Semptomların ağır veya sürekliolması halinde veya akut alevlenme dönemlerinde, ilave olarak bir veya ikifilm tablet (500 mg-1 g), sabah dozu şeklinde verilebilir. Üç yıldan fazladüzenli Relifex kullanan hastalar klinik yarar görmüşlerdir. Yaşlılardatavsiye edilen günde 1 g’lik doz aşılmamalıdır. Çocuklarda kullanımı konusundabilgi yoktur. Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj azaltılmasıyapılabilir
Relokap FilmTablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx20 tablet :: Fort tablet 550 mgx10 ve 20tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve akutgutta; iskelet adalesi ve yumuşak dokunun şiddetli ve orta derecedeki akut veyakronik enflamasyonunda ve ağrılarında (bursit, tendinit, lumbago gibi),dismenore, ameliyat ve doğum sonrası ağrılarında, travmatolojide; diş ve ağızenflamasyonunda ve ağrılarında kullanılır. Prostaglandin sentezini inhibeettiği için migren ataklarını azaltmada etkilidir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına ve ülserasyonuna nedenolabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksensodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp yetmezliği bulunan hastalaryakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşındanküçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak juvenil artritte, 5 yaşındanbüyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir.Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son dönemlerinde kesinliklekullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerini güçlendirebilir.Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlamasıgerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında, plazma konsantrasyonuve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğindeçok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunuazalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilitte hastalığınşiddetine göre sabah ve akşam 1′er tablet alınır. Uzun süreli kullanımdahastanın yanıtına göre doz arttırılır veya azaltılır. 2 hafta içinde artrittesemptomatik bir iyileşme başlar ve ikinci haftalık sürede bu etki görülebilirhale gelir. Bursit, tendinit, ameliyat ve doğum sonrası ağrıları, dentalproblemler, travmatoloji, primer dismenore ve rahim içi araç kullanılmasındakiağrılı durumlarda tavsiye edilen başlangıç dozu 550 mg’dir. Sonra 6 veya 8saatte bir 275 mg ile devam edilir. Toplam günlük doz 1.375 gramı geçmemelidir.Akut gutta başlangıç dozu 825 mg’dir. Ataklar azalana kadar saatte 275 mg devamedilir. Şiddetli migren ağrılarında sabah-akşam 550 mg alınır. Juvenilartritte toplam günlük doz 10mg/kg’dir. Sabah-akşam alınır
Relpax Film Kaplı Tablet
Eletriptan
Ambalaj: 40 mgx3 tablet
End.: Auralı veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akuttedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Eletriptana karşı aşırı duyarlığı olanlar; ciddikaraciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalar; orta derecedeciddi veya ciddi hipertansiyonu olan ya da tedavi edilmeyen hafif hipertansiyonuolan hastalar; iskemik kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, bildirilmişkoroner kalp hastalığı olan, iskemik kalp hastalığı veya prinzmetal anjinanınobjektif veya subjektif semptomları olan hastalar; belirgin aritmisi veya kalpyetmezliği olanlar; periferik vasküler hastalığı olanlar; geçmişinde serebrovaskülerhasar veya geçici iskemik atak olan hastalar; eletriptan tedavisinden 24 saatönce veya sonra uygulanan ergotamin veya ergotamin türevleri (metiserjitdahil); eletriptan ile birlikte diğer 5-HT1 reseptör agonistiuygulaması.
Uyar.: Eletriptan güçlü CYP3A4 inhibitörleri [(örneğinketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin) ve proteazinhibitörleri (ritonavir, indinavir ve nelfinavir)] ile birliktekullanılmamalıdır. Eletriptan göğüs ağrısı, sıkışması gibi, şiddetli olabilenve boğaza doğru yayılabilen geçici semptomlara neden olabilir. Bu türsemptomların iskemik kalp rahatsızlığını düşündürdüğü durumlarda, başka birdoz alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır. Tanımlanmamış kardiyakhastalığı olabilecek hastalarda veya koroner arter hastalığı riski taşıyanhastalarda (örneğin hipertansiyonlu, diyabetli hastalar, sigara içenler,nikotin substitüsyon tedavisi görenler, 40 yaşın üzerindeki erkekler, menopozsonrası dönemde bulunan kadınlar ve ailesinde koroner arter hastalığı hikayesibulunanlar) eletriptan ön değerlendirme yapılmaksızın verilmemelidir. Gebelikdöneminde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Emzirenkadınlarda eletriptan uygulamasına dikkat edilmelidir. Çocuğun ilaca maruzkalmasının en aza indirgenebilmesi için tedaviden sonraki 24 saatteemzirmeden kaçınılmalıdır. Migren veya eletriptan tedavisi bazı hastalardauyuklamaya veya sersemliğe yol açabilir. Hastalara migren atakları sırasında veilaç kullanımının ardından, araba kullanma gibi kompleks işleri yapmayetilerini değerlendirmeleri tavsiye edilmelidir.
Yan E.: En sık gözlenen yan etkiler; halsizlik, uyku hali, sersemlikve bulantıdır.
Etkileş.: Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin,josamisin ve proteaz inhibitörleri (örneğin: ritonavir, indinavir venelfinavir) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.Ergotamin içeren veya ergo tipi ilaçların (ör: dihidroergotamin), eletriptanalımından sonraki 24 saat içinde uygulanmaması tavsiye edilir.
Doz Önerisi:Relpax, migren ağrılarının başlangıcında mümkün olduğu kadarçabuk alınmalıdır, fakat migren atağı süresince daha sonraki bir dönemde alındığındada etkili olur. Aura fazında alındığında Relpax ‘ın migrenağrısını önlediği gösterilmemiştir, dolayısıyla Relpax sadecemigrenin baş ağrısı fazında alınmalıdır. Relpax tabletprofilaktik amaçla kullanılmamalıdır. Tabletler su ile bütün olarakyutulmalıdır. Yetişkinler (18-65 yaş): Tavsiye edilen başlangıç dozu 40 mg’dir. Eğer başlangıçdozuna cevap oluştuktan sonra baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden ortayaçıkarsa, aynı güçte ek bir doz olarak Relpax alınmasının, nüks tedavisi için etkili olduğugösterilmiştir. Eğer ikinci bir doza ihtiyaç duyuluyorsa, bu doz ilk dozunalınımını takip eden 2 saat içerisinde alınmamalıdır
Remeron FilmTablet
Mirtazepin
Ambalaj: 30 mgx14 tablet.
Remeron Oral Süspansiyon
Mirtazepin 15 mg/mL
Ambalaj: 15 mg/mLx66 mL.
End.:Majördepresyon olgularının tedavisinde kullanılabilir. Anhedoni,psikomotor inhibisyon, uyku düzeninde bozulma (erken uyanma) vekilo kaybı gibi semptomların varlığı pozitif yanıt alma şansınıartırabilir. Diğer semptomlar ilgi kaybı, intihar fikri, ruh halideğişikliğidir (akşamları sabaha oranla daha iyi).
Kontr.E.: Mirtazepine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Antidepresanların çoğu ile yapılan tedavi sırasındagenelde granülositopeni ya da agrakinositoz şeklinde kendinigösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Aşağıdaki hastalıklardadoz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak izlenmelidir:Epilepsi ve organik beyin sendromu (klinik deneyler sonucunda mirtazepinile tedavi gören hastalarda ataklar nadiren görülmektedir); hepatikveya renal yetmezlik; ileti bozukluğu, anjina pektoris ve yakın zamandageçirilmiş miyokard enfarktüsü gibi kalp hastalıkları (normal önlemleralınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır);düşük kan basıncı. Gebelerde sadece kesin gerek duyuluyorsa kullanılmalıdır.Emziren kadınlarda önerilmez. Mirtazepin konsantrasyon ve uyanıklıkdurumunu bozabilir. Antidepresan tedavisi gören hastalar arabasürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan ve uyanıklıkve konsantrasyon gerektiren işler yapmaktan kaçınmalıdır.
Yan E.: İştah ve kilo artışı, uyuklama/sedasyongörülebilir. Ortostatik hipotansiyon, mani, konvülziyon atakları,tremor, miyoklonüs, ödem ve ödeme bağlı kilo artışı, akut kemik iliğidepresyonu (eozinofili, aplastik anemi, trombositopeni, granülositopeni),enzim düzeylerinde artış, serum transaminaz aktivitelerinde artış,deri döküntüsü nadiren görülebilir.
Etkileş.: Alkolün santral sinir sistemini baskılayıcı etkisiniartırabilir. MAO inhibitörleriyle birlikte veya bu ajanlarla tedavininkesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzodiyazepinlerinsedatif etkilerini artırabilir.
Doz Önerisi: Tabletler bir miktar sıvıyla yutularak alınmalı,çiğnenmemelidir. Oral solüsyon ağız yoluyla, tercihen su veya alkolsüz birmeşrubat içeren bir fincan veya bardak içerisinde alınmalıdır. Yetişkinlerdetedavinin başlangıç dozu günde 15 mg’dir. Optimal klinik yanıtınalınabilmesi için genelde dozun artırılması gerekir. Efektif günlükdoz genelde 15 ile 45 mg arasındadır. Remeron gün içindeeşit olarak bölünmüş dozlarda bir sabah ve bir akşam verilebilir. Tedavi4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya değin sürdürülmelidir.Daha sonra tedavi dozu giderek azaltılarak kesilebilir. Uygundoz verildiğinde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu yanıt alınabilir
Remicade Flakon
İnfliksimab
Ambalaj: 100 mgx1 flakon
End.: Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem harabiyetinin (erozyonlar ve eklem aralığında daralma)önlenmesi, metotreksat tedavisine karşın hastalığı aktif olan kişilerdekifiziksel fonksiyonların geliştirilmesi ile kortikosteroid ve immünosupresanilaçlarla konvansiyonel tedaviyi yeterli sürede ve tam olarak aldıklarıhalde yarar görmeyenler ya da bu tedavileri tolere etmeyen veya tedavilerinuygulanmasının kontrendike olduğu aktif ve şiddetli Crohn Hastalığı’nın tedavisinde,uygun ve tam olarak uygulanan konvansiyonel tedaviye rağmen (antibiyotikler,drenaj, immünosüpresan ilaçlar) yanıt alınamayan, fistül gelişimi olan Crohnhastalarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: İnfliksimab ya da mürin proteinlerine karşı bilinen biraşırı duyarlığı olan hastalara verilmemelidir. Sepsisli hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İnfliksimab tedavisinde akut enfüzyon etkileri vegecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmüştür. Hastalara, herhangi birgecikmiş advers olay gelişmesi durumunda, derhal doktora başvurmaları öğütlenmelidir.İnfliksimabın, normal immün yanıtları etkileme ve hastayı fırsatçıenfeksiyonlara karşı predispoze edebilme olasılığı bulunmaktadır. Gebekadınlara, ancak kesinlikle ihtiyaç görüldüğünde verilmelidir. Birçok maddeninve immünglobülinlerin insan sütüne geçmesi nedeniyle ve anne sütü ile beslenenbebeklerde advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için taşıdığıönem dikkate alınarak, infliksimab tedavisinden sonra en az altı ay süre ileemzirmeye ara verilmesi kararı verilmelidir.
Yan E.: Viral enfeksiyon (örn. influenza, herpes infeksiyonları),ateş, baş ağrısı, vertigo/sersemlik, yüzde kızarmalar, üst solunum yoluenfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu (örn. bronşit, pnömoni), dispne,sinüzit, bulantı, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anormal karaciğerfonksiyonları, döküntüler, kaşıntı, ürtiker, terlemede artış, deri kuruluğu,bitkinlik, göğüs ağrısı görülebilir.
Etkileş.: Metotreksat, azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin ile eşzamanlı olarak uygulandığında, infliksimaba karşı antikor gelişmesinin azaldığıgösterilmiştir; bu durum kortikosteroidler ile birlikte kullanımda geçerlideğildir. Diğer immünosupresif ilaçların olası etkileri ya da bu ajanlarıninfliksimab farmakokinetiği üzerindeki etkilerine ilişkin başka hiçbir veribulunmamaktadır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde intravenöz kullanım içindir. Remicade tedavisi,romatoid artrit ya da enflamatuvar bağırsak hastalığı tanı ve tedavisindeuzmanlaşmış, deneyim sahibi doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Remicade uygulanantüm hastalar, enfüzyon sonrasında yan etkiler açısından en az 1 saat gözlemaltında tutulmalıdır. RomatoidArtrit: Başlangıçta, 2 saatlik birsüre boyunca 3 mg/kg dozunda intravenöz enfüzyon; ilk enfüzyondan 2 ve 6 haftasonra 3 mg/kg dozlarında intravenöz enfüzyon ve bundan sonra 8 haftada bir aynıdozda enfüzyonlar şeklinde uygulanır. Tedavinin 22. haftasından sonra doz, eğergerekirse, 10 mg/kg’ye kadar artırılabilir. Remicade,metotreksat ile kombinasyon halinde verilmelidir. Orta Dereceli ve Şiddetli Crohn Hastalığı: Konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt alınan hastalardaorta ile şiddetli hastalık aktivitesinin tedavisinde 2 saat süreyle 5 mg/kg tekintravenöz enfüzyon. FistülizanCrohn hastalığı: Crohn hastalığındakifistüllerin tedavisinde, başlangıçta, 2 saatlik bir süre boyunca 5 mg/kg dozundaintravenöz enfüzyon ve bu enfüzyondan 2 ve 6 hafta sonra 5 mg/kg dozunda ekenfüzyonlar. Crohn hastalığı veRomatoid Artrit’te tedavinin tekrarlanması: Romatoid artritte, her sekiz haftada bir uygulanan tekrartedavilerinin güvenilir ve etkin olduğu belirlenmiştir. Crohn hastalığında,bulgu ve semptomların tekrarlaması durumunda, Remicade sonenfüzyonu izleyen 14 hafta içinde, tekrar uygulanabilir
Remidon Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 65 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, deri erüpsiyonu,hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısıseyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramidparasetamolün ince bağırsaklardan emilimini hızlandırır. Simetidinve oral kontraseptifler kafein metabolizmasını inhibe edebilir.Aktif kömür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamol ile birliktekloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinler için 3-4 kere 1-2 tablettir.7-12 yaş arası çocuklara günde 3-4 kez ½ tablet verilebilir
Reminyl Film Tablet
Galantamin
Ambalaj: 4 mgx14 tablet :: 8 mgx14 ve 56 tablet.
Reminyl Oral Süspansiyon
Galantamin
Ambalaj: 4 mg/mLx100 mL.
End.:Hafif veorta derecede şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde veserebrovasküler hastalık ile ilişkili hafif ve orta derecede şiddetli Alzheimertipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Galantamine karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalaraverilmemelidir. Ciddi karaciğer yetersizliği olan ve ciddi böbrekyetersizliği olan hastalarda kullanımıyla ilgili bir bilgi olmadığından, butür popülasyonlarda kontrendikedir.
Uyar.: Alzheimer hastaları kilo kaybederler. Bu hastalarıntedavisi sırasında kilo kaybı görülür. Tedavi sırasında hastanın kilosuizlenmelidir. Peptik ülser oluşma riski yüksek hastalar, örn. öyküsünde ülserhastalığı olanlar ya da bu türlü tablolara predispozisyon gösterenlerizlenmelidir. Kolinomimetik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetik ajanlar,öyküsünde şiddetli astma ya da obstrüktif pulmoner hastalığı bulunan hastalarareçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Üriner çıkış obstrüksiyonu olan ya dageçirdikleri mesane operasyonu sonrasında nekahat döneminde bulunan hastalardagalantamin kullanımı önerilmemektedir. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları,fetus üzerindeki potansiyel riski haklı çıkarıyor ise kullanılmalıdır. Galantaminkullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidirler. Galantamin, baş dönmesi veuykuya eğilime neden olabilir. Bu durum ise özellikle tedavi başlangıcındansonraki ilk haftalarda araba ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.
Yan E.:Bulantı,kusma, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anoreksi, bitkinlik, baş dönmesi,baş ağrısı, somnolans ve kilo kaybı görülebilir.
Etkileş.:Diğerkolinomimetikler ile birlikte verilmemelidir. Galantamin antikolinerjikilaçların etkilerini antagonize eder. Bir kolinomimetik olarak galantamin,anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas relaksasyonunu olasılıklaabartılı hale getirecektir.
Doz Önerisi: Günde iki kez, tercihen sabah ve akşam öğünleri ilebirlikte alınmalıdır. Önerilen başlangıç dozu 4 hafta süreyle 8 mg/gündür(günde iki kez 4 mg). Sürek dozu başlangıçta 16 mg/gündür (günde iki kez 8 mg)ve hastalara en az 4 hafta süreyle 16 mg/gün sürek dozu verilmelidir
Remora FilmTablet
Roksitromisin
Ambalaj: 150 mgx10 film tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları,solunum yollarının enfeksiyonları, genital organların enfeksiyonlarıylagonokoksik enfeksiyon dışında seksüel yoldan bulaşan enfeksiyonlar,deri ve yumuşak doku enfeksiyonlaryla ağız boşluğunun enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca hasta ile teması olan kimselerde meningokoksikmenenjit profilaksisi için kullanılabilir.
Kontr.E.: Makrolidlere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Sisaprid ya da ergot türevi vazokonstriktör içeren preparatlarlakullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliğinde roksitromisin uygulanmasıönerilmez. Roksitromisin anne sütüne geçtiği için, bebeğe olasırisk dikkate alınarak gerekirse ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeyeson verilmelidir. Gebelerde yalnız çok gerekli durumlarda verilmelive hasta yakından izlenmelidir.
Yan E.:Bazı hastalardabulantı, kusma, mide ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal yanetkiler, alerjik reaksiyonlar, SGOT ve SGPT gibi transaminazlardageçici yükselmeler, ender olarak karaciğer yetmezliği ve kolestatikhepatit görülmüştür.
Etkileş.:Roksitromisin,ergotamin ve türevlerinin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte verildiğinde, teofilinin plazma düzeylerinde hafif birartış olabilir. Bromokriptin ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında kolestatikhepatit riski artabilir. Roksitromisin siklosporinin birikmesineyol açabilir.
Doz Önerisi:Remora yemeklerden önce alınmalıdır. Erişkinlerde önerilendoz günde 2 kez 150 mg (sabah 1, akşam 1 tablet) veya bir kerede 300 mg(2 tablet)
Remoxil Flakon IM/IV
Amoksisilin sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve çözücü ampul :: 1 gx1 flakon ve çözücüampul
Remoxil Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe
Remoxil Tablet
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet :: 1 gx16 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılmasıhalinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi:RemoxilFlakon: Orta şiddetteki solunum yoluve ürogenital sistem enfeksiyonlarında her 8 saatte bir IM yolla 500 mg amoksisilin uygulanır.Şiddetli enfeksiyonlarda 1 g amoksisilin her 6 saatte bir 3-4 dakikadevam eden yavaş IV enjeksiyonla veya 30-60 dakika süre ile enfüzyonlaverilebilir. 10 yaşına kadar çocuklarda günde 50-100 mg/kg amoksisilinbölünmüş dozlarda uygulanabilir. Bakteriyel menenjitte doz 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünerek günde150-200 mg/kg’dir. Tedaviye IV enfüzyonla başladıktan sonra IM olarakdevam edilebilir. Septisemide tedavi günde 150-200 mg/kg doz ile ve en az üç gün IVuygulamanın ardından 3-4 saatte bir IM yolla yapılır.Remoxil Süspansiyon/Tablet: Remoxil’in olağan günlük dozu 750-1500 mg’dir. 20 kg ve üzerindekiçocuklarda erişkin dozu uygulanabilir. A grubu b-hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlardaakut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmekiçin tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlardaya da daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardaerişkinlerde 8 saat arayla 500 mg, çocuklarda 8 saat arayla bölünmüşdozlar şeklinde 40 mg/kg/gün hesabıyla uygulanır. Gonore tedavisinde,pelvik enflamatuvar hastalıkta, akut üriner kanal enfeksiyonlarıntedavisinde ve profilaktik olarak endokarditten korunmada, dişçekimi gibi işlemlerden önce 3 g’lik tek doz uygulaması yapılabilir
Renagel Film Tablet
Sevelamer
Ambalaj: 800 mgx180 tablet.
End.: Son dönem renal yetersizliği (SDRY) olan hastalarda serumfosfor düzeyinin düşürülmesinde endikedir. Hemodiyaliz tedavisi almayan sondönem renal yetersizliği (SDRY) olan hastalarda Renagel’inetkinliği ve güvenirliği incelenmemiştir. Hemodiyaliz hastalarında, Renagel,kalsiyum asetat tedavisi alan hastalara kıyasla hiperkalsemik epizotlarınsıklığını düşürür.
Kontr.E.: Hipofosfatami veya bağırsak obstrüksiyonları vesevelamere karşı aşırı duyarlık.
Uyar.: Prediyaliz veya periton diyaliz hastalarındaçalışılmamıştır. Hiperparatriodizmin kontrolünde tek başına endike değildir.Gebelerde veya emziren kadınlarda güvenirliği belirlenmemiştir.
Yan E.: Ağrı, diyare, bulantı, kusma, dispepsi, konstipasyon,enfeksiyon, baş ağrısı, solunum bozukluğu, öksürük, hipotansiyon, baş dönmesi,dispne, trombozis, periferik ödem, göğüs ağrısı, karın ağrısı, ateş, bacakkrampları, hipertansiyon ve kaşıntı görülebilir. Ayrıca, flatulans,kardiyovasküler bozukluklar, farenjit ve kızarıklığa da rastlanabilir.
Etkileş.: Sağlıklı kişilerde, oral yoldan tek dozda digoksin,varfarin, enalapril ve metoprololün tek başına alınması ve Renagel’le birliktealınması karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farkgörülmemiştir. Bnunla birlikte, diğer ilaçlar Renagel’den enaz 1 saat önce veya 3 saat sonra alınmalıdır
Doz Önerisi: 18 yaş üstü yetişkinler ve yaşlılarda (>65 yaş),fosfat bağlayıcı dozda almayan hastalar için doz, aşağıdaki tablodagösterildiği gibi serum fosfat konsantrasyonları temel alınarak kişiye özelolarak belirlenir: Fosfat bağlayıcıları almayan hastalarda serum fosfatdüzeylerine göre Renagel başlama dozları şöyledir: 1.94-2.42 mmol/L: Günde 3 kez 1film tablet. 2.42-2.91 mmol/L: Günde 3 kez 2 film tablet. >2.91 mmol/L:Günde 3 kez 2 film tablet. Doz aralığı her öğünde 1 ile 5 adet 800 mg filmtablet olarak değişebilir. Klinik çalışmalarda kullanılan ortalama doz 2 adet800 mg film tablettir. Hastalar RenagelFilm Tablet’i yemekler ile almalı vereçetelenmiş olan diyet listesine bağlı kalmalıdır. Renagel sudaçözündüğünden, tabletler bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli, bölünmemelidir
Renitec Tablet
Enalapril maleat
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet :: 20 mgx20tablet
End.: ACE inhibitörü olarak esansiyelhipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonun tedavisinde endikedir.Hipertansiyonda tek başına veya özellikle tiyazit grubu diüretiklerolmak üzere diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Enalaprileaşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde ACE inhibitörlerine bağlıanjiyoödem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklardave süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diğer ACE inhibitörleriyle olduğu gibi enalaprilile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazdaanjiyoödem oluşabilir. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefesalmada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemenkesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye edicilerveya potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalemiye yol açacak unsurlarınvarlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrekolarak da sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, posturalhipotansiyon, senkop, palpitasyon, göğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi,karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz,trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş, öksürük,dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme,proteinüri, glikozüri, cilt döküntüleri, tat kaybı, kas krampları,impotens, libido azalması, anjiyonörotik ödem, hiperpotasemive işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansifetkisi artabilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmasısakıncalıdır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid antienflamatuvarlarenalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisialtındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1×5 mgve daha sonra elde edilen yanıta göre 10-40 mg’dir. Hasta aynı zamandadiüretik tedavisi görmekte ise başlangıç dozu günde 2.5 mg’dir.Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisineyardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır
Reparil-Gel N Jel
Essin %1, dietilaminsalisilat %5
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak yanması ve hafif ağrı ve sızılarda duyulan ağrıları geçiciolarak teskin eder. Ayrıca yüzeysel trombofilebit ve varikoz damarlarda daendikedir.
Doz Önerisi: Gerekli yere günde bir veya birkaz kez ince bir tabakahalinde sürülür. Açık yaralara, yaralı veya ışın tedavisi gören derikısımlarına uygulanmamalıdır
Repozal Tablet
İbuprofen
Ambalaj: 200 mgx20 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır. Annesütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renal papilernekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinal intolerans,kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazitgrubu diüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarintipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 40 kg’dan ağır çocuklarda günlükdoz 4-6 saatte bir 1-2 tablettir. Maksimum günlük doz 2400 mg’dir. Kuralolarak etkili olabilecek en düşük doz kullanılmalıdır
Rescuvolin Flakon
Kalsiyum folinat
Ambalaj: 15 mg/3 mLx1 flakon :: 50 mg/10 mLx1 flakon
Rescuvolin Tablet
Kalsiyum folinat
Ambalaj: 15 mgx10 tablet.
End.:Metotreksatgibi folik asit antagonistleriyle yapılan sitotoksik kemoterapininardından antidot olarak kullanılır. Ayrıca, folat eksikliğinebağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: B12 vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlar (ürtiker, pruritus,deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir. Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında bu durumdaha da önem kazanır.
Doz Önerisi: RescuvolinEnjektabl: İlk doz metotreksat tedavisininbitiminden 24 saat sonra verilmelidir. Standart antidot olarak IVyoldan 3’er saatlik aralarla uygulanan 15 mg’dir. Bunun ardından 48saat içinde her 6 saatte bir 15 mg’lik bir tablet yeterli olmaktadır.Antidot tedavisi, plazma metotreksat düzeyi 5×10-8 M’ün (0.005 mmolar)altına inene kadar devam edilmelidir. Megaloblastik anemilerde: Oral tedavinin mümkün olmadığı durumlarda önerilendoz 10-15 gün süreyle günde 10 mg’dir. Ancak çoğunlukla 1 mg’lik tek dozyeterli olmaktadır. Daha sonra uygulanacak tedavinin doz ve süresikan tablosu durumuna göre düzenlenir.Rescuvolin Tablet: Günlükdoz 1 tablettir
Ressital FilmTablet
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 10 mgx10 tablet
End.:Mevsimselalerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyu süren alerjik rinit (perenealalerjik rinit), akut-kronik ürtiker ve anjiyoödem, fiziksel etkenlerebağlı ürtiker (dermografizm), alerjik konjunktivit, atopik ekzemagibi alerjik dermatozlar ve prüritte endikedir.
Kontr.E.:Setirizinekarşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlarda önerilendozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerek tedbirliolunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliği kanıtlanmamıştır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir.
Yan E.:Psikomotorfonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizinle raslanan sedasyonsıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarakaşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu vegastrointestinal yakınmalar gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkollebirlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.
Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde gündetek doz 10 mg yeterlidir
Restasis Oftalmik Emülsiyon
Siklosporin 0.5 mg/mL(%0.05)
Ambalaj: Tek kullanımlık 0.4 mLx32 flakon.
End.:Keratoconjunctivitissicca ile ilişkili oküler enflamasyona bağlı olarak göz yaşı yapımınınbaskılandığı öngörülen hastalarda gözyaşı yapımının artırılmasında endikedir.
Kontr.E.:Aktifoküler enfeksiyonu olan hastalarda ve bileşimindeki maddelerden herhangi birinekarşı daha önceden aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışmalarbulunmadığından, gebelerde açıkça gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelereuygulaması sırasında dikkatli olunmalıdır. İlaç uygulandığında geçici bir görmebulanıklığı söz konusu olursa, hastanın araba sürmeye veya makine kullanmayabaşlamadan önce görmesi tekrar netleşene kadar beklemesi gerekir.
Yan E.:En yaygınadvers olay oküler yanmadır (%17). Hastaların %1-5′inde bildirilen diğer yanetkiler konjunktivada hiperemi, oküler akıntı, epifora (göz yaşarması), gözdeağrı, yabancı cisim hissi, kaşıntı, batma ve görme bozukluğudur (sıklıklabulanık görme).
Doz Önerisi: Kullanmadan önce homojen, beyaz, opak bir emülsiyon eldeetmek için, flakon birkaç kez ters çevrilmelidir. Önerilen dozaj, her bir gözeyaklaşık 12 saat arayla günde 2 kez 1 damla emülsiyon damlatılmasıdır. Gözdekontakt lens varken uygulanmamalıdır
Retrovir IV Enfüzyon
Zidovudin
Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 flakon.
Retrovir Kapsül
Zidovudin
Ambalaj: 100 mgx100 kapsül :: 250 mgx40 kapsül.
Retrovir Şurup
Zidovudin
Ambalaj: 50 mg/5 mLx200 mL’lik şişe.
Retrovir Tablet
Zidovudin
Ambalaj: 300 mgx28 ve 60 tablet.
End.:İnsan bağışıklıkyetersizliği virüsü (HIV) ile enfekte olmuş, asemptomatik veya HIVhastalığının ilerlediğini gösteren semptomları görülen hastalarıntedavi programında uygulanır. Ayrıca edinsel bağışıklık yetersizliğisendromu (AIDS) veya ARC (AIDS ile ilgili kompleks) hastaları gibiilerlemiş HIV hastalığı olanlarda da uygulanır. HIV’le enfekte olmuş,HIV’le bağlantılı semptomları olan veya asemptomatik olup belirginHIV’le bağlantılı bağışıklık supresyonu işaretleri görülen çocuklardaendikedir.
Kontr.E.:Zidovudineaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Nötrofil sayısıanormal ölçüde düşük veya hemoglobin düzeyi anormal ölçüde düşükolan hastalara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Hastalara zidovudin tedavisinin, HIV’ın cinselilişki ya da kanla bulaşma yoluyla başkalarına bulaşması riskiniazalttığının kanıtlanmadığı söylenmelidir. Zidovudin, HIV enfeksiyonuiçin tam bir tedavi değildir ve hastalar, fırsatçı enfeksiyonlar veneoplazmlar dahil bağışıklığın baskılanmasına bağlı hastalıklarıngelişimi riski altındadırlar. Gebelikte kullanımıyla ilgilibilgiler sınırlı olduğundan, ancak anneye potansiyel yarar, fetüseolası riskten daha fazlaysa düşünülmelidir. Anne sütüne geçebileceğiiçin, zidovudin alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilir.
Yan E.:Görülenen ciddi advers etkiler arasında anemi (transfüzyon gerektirebilir),nötropeni ve lökopeni sayılabilir. Sık görülen diğer istenmeyenetkiler arasında mide bulantısı, kusma, anoreksi, karın ağrısı,baş ağrısı, döküntü, ateş, miyalji, parestezi, uykusuzluk, halsizlik,asteni ve dispepsi sayılabilir. Kaydedilen diğer advers etkilerarasında somnolans, diyare, baş dönmesi, terleme, dispne, gaz, tatalma bozukluğu, göğüs ağrısı, zihin bulanıklığı, anksiyete, sıkmiksiyon, depresyon, yaygın ağrı, titreme, öksürük, ürtiker, kaşıntıve influenza benzeri sendrom sayılabilir.
Etkileş.:Zidovudinleilaç etkileşmeleri konusunda deneyim sınırlı olduğundan, diğerilaçlarla birlikte kullanılırken gerekli özen gösterilmelidir.İlaç etkileşmeleri aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir; bunlar,sadece dikkat edilmesi gereken diğer ilaç sınıflarını göstermektedir.Birlikte kullanımında fenitoin düzeylerinin dikkatle izlenmesi gerekir.Zidovudin tedavisi sırasında parasetamol kullanımının özelliklekronik tedavi sonrasında nötropeni görülmesinde bir artışla ilgisininolduğu görülmüştür. Diğer ilaçlar da (aspirin, kodein, morfin, indometasin,ketoprofen, naproksen, oksazepam, lorazepam, simetidin, klofibrat,dapson ve izoprinozin gibi) doğrudan doğruya hepatik mikrozomalmetabolizmayı ya da glukuronidasyonu inhibe ederek zidovudinmetabolizmasını değiştirebilir. Potansiyel olarak nefrotoksikya da miyelosupresif ilaçlarla (örn. sistemik pentamidin, dapson,primetamin, ko-trimoksazol, amfoterisin, flusitosin, gansiklovir,interferon, vinkristin, vinblastin ve doksorubisin) birlikte, özellikleakut tedavi uygulanması da zidovudinle advers reaksiyon riskiniartırabilir.
Doz Önerisi:RetrovirIV’nin enfüzyon için gerekli dozu, seyreltilmelive 1 saatlik bir sürede yavaş intravenöz enfüzyon yoluyla uygulanmalıdır.Retrovir IV Enfüzyon, intramüsküler yoldan verilmemelidir! Erişkinlerde Doz: Retrovir IV Enfüzyon için dozaj, yaklaşık olarak her 4 saatte 1.5 veya3 mg zidovudin/kg oral dozunu karşılayan her 4 saatte 1 veya 2 mg zidovudin/kg’dir.HIV nedenli nörolojik disfonksiyonların veya malignitelerin tedavisindeveya önlenmesinde düşük dozların etkililiği bilinmemektedir.Hastalar Retrovir IV Enfüzyon’u sadece oral tedavi uygulanana kadar almalıdır.Çocuklarda Doz: Retrovir IV Enfüzyon’un çocuklardakullanımı konusundaki veriler sınırlıdır. Her 6 saatte 80 mg/m2veya 160 mg/m2 vücut yüzey alanı arası doz uygulanabilir(320-640 mg/m2/gün). Her 6 saatte 120 mg/m2’lik dozajyaklaşık olarak her 6 saatte 180 mg/m2’lik önerilen oral dozukarşılamamaktadır. Maternal-FetalGeçişin Önlenmesinde Doz: Gebe kadınlarda(gebeliğin 14. haftasının üzerinde) doğum sancısının başlangıcınakadar 500 mg/gün oral olarak (günde 5 kez 100 mg) verilmelidir. Doğumsancısı ve doğum sırasında Retrovir intravenöz olarak 1 saatte verilmek üzere 2mg/kg vücut ağırlığı, ardından göbek kordonu bağlandıktan sonra 1mg/kg/saat hızında sürekli IV enfüzyon uygulanmalıdır. Yenidoğanbebeğe her 6 saatte oral olarak 2 mg/kg vücut ağırlığı dozu, doğumdansonra 12 saat içinde başlanmalıdır ve 6 haftaya kadar devam edilmelidir.Oral doz alamayan bebeklere Retrovir intravenöz olarak her 6 saatte 30 dakikanın üzerinde1.5 mg/kg vücut ağırlığı dozunda verilmelidir
Rheumon IM Ampul
Etofenamat
Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ampul
End.:Kas-iskeletsisteminin romatizmal hastalıklarında, örneğin kronik romatoidartrit, ankilozan spondilit; kas romatizması; ağrılı omuz tutulması,lumbago, siyatik; tendosinovit, bursit; omurga ve eklemlerin mekanikve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşan iltihabi hastalıklar;künt yaralanmalar: Ezilme, burkulma, incinme; post-operatif ödem veyailtihaplar gibi akut şiddetli ağrılarda endikedir.
Kontr.E.:Allerjikreaksiyonlara karşı eğilim, özellikle etofenamata ve diğer nonsteroidalantienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlık. Hematopoetik bozukluklar.Astım, kronik obstrüktif solunum yolu hastalıkları, saman nezlesiveya kronik burun mukozası ödemi. Antikoagülanlar veya trombositagregasyon inhibitörleriyle tedavi gören veya pıhtılaşma bozukluğuolan hastalar. Sınırlı karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları.Gastrik veya duodenal ülser veya bununla ilgili özgeçmiş.
Uyar.: Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar uteruskontraksiyonlarının inhibisyonuna ve kanama eğiliminin artmasınayol açabileceğinden, etofenamat gebelik süresince, ayrıca laktasyonda,bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Etofenamat tedavisi,araç ve makine kullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyon hızınıetkileyebilir. Bu etki özellikle, birlikte alkol alındığında belirginleşir.
Yan E.:Enderolarak baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, görme bozuklukları, deridedöküntü ve allerjik ödemler, dokuda su toplanması, gastrointestinalrahatsızlıklar (örneğin epigastrik yakınmalar, sindirim bozuklukları,bulantı veya kusma), miksiyon sırasında ağrı görülebilir.
Etkileş.: Çeşitli diüretiklerin (örn. furosemid, tiyazit)ve antihipertansif (örn. b-blokerler)ilaçların etkisi etofenamat ile azalabilir. Probenesid ve sülfinpirazongibi ürikozürik ilaçlar ile birlikte kullanımı etofenamatın renalatılımını yavaşlatabilir.Kortikosteroidlerin, diğer nonsteroidalantiromatizmal ilaçların veya alkolün aynı anda alınması gastrointestinalyan etkilerin insidansında artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde derin IM uygulanan 1 ampul Rheumon IM genellikleyeterlidir. Doz, gerektiğinde 24 saat sonra tekrarlanabilir
Rhinocort Burun Aerosolü
Budesonid 50 mg/doz
Ambalaj: 200 dozluk ambalaj.
Rhinocort Aqua Burun Spreyi
Budesonid 50 mg/doz
Ambalaj: 10 mL’lik ambalaj.
End.:Mevsimselalerjik rinit, sürekli (perinneal) alerjik rinit, vazomotor rinitteendikedir. Polipektomi sonrasında nazal poliplerden korunmadakullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Budezonid hızlı düzelme sağlayan bir ajan değildir.Tam etkinin ortaya çıkması için genellikle birkaç gün gerekir. Mevsimlerebağlı rinitin tedavisi, mümkünse allerjenlere maruz kalınmasındanönce başlanmalıdır. Zorunlu nedenler olmadıkça gebelik sırasındakullanımından kaçınılmalıdır. Anne sütüne geçişiyle ilgili henüzbir bilgi yoktur.
Yan E.:Seyrekolarak ilacın hemen kullanımından sonra hapşırma nöbetleri görülebilir.Hafif kanlı sekresyon meydana gelebilir.
Doz Önerisi:RhinocortAerosol: Saman nezlesinde sabah veakşam olmak üzere her burun deliğine ikişer uygulama yapılır. Perinnealrinitte sabah ve akşam her burun deliğine ikişer uygulama yapılır.İyi bir etki sağlandığında doz her burun deliğine sabah ve akşam bireruygulamaya indirilebilir.RhinocortSprey: Rinit tedavisinde erişkinler ve 6 yaşın üzerindekiçocuklarda önerilen başlangıç dozu günde 400 mg’dir. Doz sabahları günde tek doz olarak ya da sabah ve akşamolmak üzere iki bölümde yapılır. Nazal poliplerin önlenmesi ve tedavisindeönerilen doz günde iki kez 200 mg’dir
Rhinomer Force 1 Burun Spreyi
%100 deniz suyu (‰9sodyum klorüre eşdeğer)
Ambalaj: 115 mL’lik şişe.
Rhinomer Force 2 Burun Spreyi
%100 deniz suyu (‰9sodyum klorüre eşdeğer)
Ambalaj: 135 mL’lik şişe.
Rhinomer Force 3 Burun Spreyi
%100 deniz suyu (‰9sodyum klorüre eşdeğer)
Ambalaj: 135 mL’lik şişe.
Rhinomer Mini Burun Spreyi
%100 steril, izotonikdeniz suyu
Ambalaj: 24 mL’lik şişe.
End.:Burun mukozasınınspesifik fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, mukozanın iyileşmesineyardım eder.
Doz Önerisi: Rhinomer Force 1 (Baby): Bebek ve çocukların günlük burun temizliğinde veburun mukozasının nemlendirilmesinde, her burun deliğine günde3-4 kez 1 uygulama yapılır.RhinomerForce 2 (Medium): 2 yaş üzeri çocuklarile erişkinlerin günlük burun temizliğinde ve burun mukozasınınnemlendirilmesinde, her burun deliğine günde 3-4 kez 1 uygulamayapılır. 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Rhinomer Force 3 (Strong): 6 yaş üzeriçocuklar ve erişkinlerde günlük burun temizliğinde ve burun mukozasınınnemlendirilmesinde her burun deliğine günde 3-4 kez 1 uygulama yapılır.Diğer ikisinden farklı olarak, arttırılmış püskürtme gücünden dolayı,burun ameliyatı öncesinde ve sonrası, bademcik ameliyatı sonrasıburun temizliği sağlar.RhinomerMini: 15 günlükten itibaren bebeklerde, burun hafifçeçekilirken her bir burun deliğinin içine bir veya iki kez püskürtülür.
Rhinotussal Uzun Etkili Kapsül
Dekstrometorfan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg
Ambalaj: 10 kapsül.
Rhinotussal Uzun Etkili Süspansiyon
Dekstrometorfan6.70 mg, fenilpropanolamin 16.7 mg, karbinoksamin 1.3 mg/5 mL
Ambalaj: 90 mL’lik şişe.
End.:Soğuk algınlığındagörülen öksürük ve rinit, grip ve burun mukozası ile diğer solunumyollarında görülen allerjik enflamasyonun giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Hipertiroidizm, feokromositoma, dar açılı glokom,rezidüel ürin formasyonlu prostatik adenom, hipertansiyon ve bileşimdekimaddelere karşı hipersensitivite durumlarında ve MAO inhibitörleriyleaynı anda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ciddi organik kardiyovasküler hastalığı olanlarile kalp ritm bozuklukları, hepatik hastalığı ve astması bulunan hastalardailacın dozu dikkatle ayarlanmalıdır. Tiroid, diabetes mellitusveya hipertansiyonu olan hastalar tıbbi denetim altında tutulmalıdır.Gebelerde kullanımına karar vermeden önce, olası riskler değerlendirilmelidir.
Yan E.: Gastrointestinal yakınmalar, bulantı, ağız kuruluğu,kusma, mide yanması, iştahsızlık, merkezi sinir sistemi bozuklukları,sedasyon, görme bozuklukları, glokom endüksiyonu, vertigo, güçsüzlük,uyku bozukluğu, sinirlilik, huzursuzluk, titreme, çarpıntı, ventriküleraritmi, anjinal yakınmalar, kan basıncında artış, baş ağrısı, sıkidrara çıkma hali, çok nadir olarak kan sayımında değişiklik, olasılıklabebeklerde ve yaşlı hastalarda yüksek dozlar alınması halinde merkeziajitasyon durumları. Bu kombinasyon önerilen dozlarda kullanılsabile, bazı hastalarda motorlu taşıt ve makine kullanma gibi dikkatgerektiren işlerin yapılabilme yeteneğini azaltabilir; bu durumözellikle alkol ile birlikte alındığında görülebilir.
Etkileş.: Merkezi sinir sistemi depresanlarınınve alkolün etkilerini güçlendirebilir. Guanetidin ile aynı andauygulandığında, ilacın sempatomimetik etkisini artırabilir.Halotan ile birlikte uygulandığında kardiyak aritmi görülebilir.
Doz Önerisi:Rhinotussal Kapsül: 12 yaşından büyükler ve yetişkinlere, sabah ve akşam 1kapsül verilir. Kapsül yutmakta zorlanan yetişkinlere ve 12 yaşın altındaki,çocuklara preparatın şurup formu verilir.Rhinotussal Süspansiyon: 1-5 yaş arası çocuklara sabahve akşam 1 ölçek (5 mL), 6-12 yaş arası çocuklara sabah ve akşam 2 ölçek,12 yaşından büyüklere ve yetişkinlere sabah ve akşam 3 ölçek kullanılmasıönerilir. İlaç alındıktan sonra bir yudum sıvı alınması önerilir. İlaca 2haftadan daha uzun bir süre için devam edilmesi, ancak bir hekim kontrolüaltında olmalıdır
Ricilaks Emülsiyon
Hintyağı 40 g/60 mL
Ambalaj: 60 mL’lik şişe.
End.:Kabızlıktave bağırsakların bazı nedenler altında boşaltılması istendiğindemüshil amacıyla kullanılır. Küçük dozlarda laksatif, yüksek dozlardalaksatif-pürgatif etki gösterir.
Kontr.E.:Tetrakloretilen ve benzeri diğer yağda çözünebilir vermifüjlerle enfestasyontedavisinde kullanılmamalıdır. Vermifüjün absorpsiyonu dolayısıylatoksisitesini artırabilir.
Uyar.: Karın ağrısı, kolit, bağırsak tıkanması, midebulantısı, kusma, akut karın ameliyatlarında, intestinal obstrüksiyonlarda,apandisit belirtilerinde kullanılmamalıdır. Gebelik ve menstrüasyonsırasında dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Yüksek dozda alındığında bulantı, kusma, karınağrıları ve şiddetli ishale neden olabilir. Uzun süre ve sık kullanıldığındaelektrolit kaybı ve bağımlılık yapabilir.
Etkileş.:A, D, E veK gibi yağda çözünen vitaminlerin absorbasyonunu azaltabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde 1/3-1 şişe, çocuklarda 1-3 tatlı kaşığıve bebeklerde 1-5 çay kaşığı uygulanır. Aç karına kullanılmalıdır
Ricipan Emülsiyon
Hintyağı 64 g/120 g
Ambalaj: 150 mL’lik cam şişe.
End.:Kabızlıktave bağırsakların bazı nedenler altında boşaltılması istendiğindemüshil amacıyla kullanılır. Küçük dozlarda laksatif, yüksek dozlardalaksatif-pürgatif etki gösterir.
Kontr.E.:Tetrakloretilen ve benzeri diğer yağda çözünebilir vermifüjlerle enfestasyontedavisinde kullanılmamalıdır. Vermifüjün absorpsiyonu dolayısıylatoksisitesini artırabilir.
Uyar.: Karın ağrısı, kolit, bağırsak tıkanması, midebulantısı, kusma, akut karın ameliyatlarında, intestinal obstrüksiyonlarda,apandisit belirtilerinde kullanılmamalıdır. Gebelik ve menstrüasyonsırasında dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Yüksek dozda alındığında bulantı, kusma, karınağrıları ve şiddetli ishale neden olabilir. Uzun süre ve sık kullanıldığındaelektrolit kaybı ve bağımlılık yapabilir.
Etkileş.:A, D, E veK gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Kabızlığın düzenlenmesi için büyüklere günde2 veya 3 kez birer çorba kaşığı; küçüklere birer tatlı kaşığı. İçorganların net filminin elde edilmesi için, gece yatmadan önce şişenintamamı içilir ve film çekimine kadar herhangi bir şey yenilmez. Lavmanlariçin büyüklere 3 su bardağı suya 2 çorba kaşığı; küçüklere ise bumiktarın yarısı karıştırılarak verilir.
Rif Ampul IM
Rifamisin SV sodyum
Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 ampul :: 250 mg/3mLx1 ampul
End.:Gram-pozitifmikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnömokok, vs.) nedenolduğu bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerininyanıt vermediği durumlarda, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:Fronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenit;osteomiyelit, mastit, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlar;Gram-pozitif mikroorganizmalardan kaynaklanan bronkopulmoner enfeksiyonlar,stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde endikedir.Gram-negatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğuenfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonların(kolesistit, hepatokolanjit vs.) tedavisinde ve safra yollarıameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Rifamisinlereduyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde ve safra yollarınınglobal tıkanıklıklarında, gebe olma olasılığı olan kadınlarda yada gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozda rifamisin alımından sonra idrardakırmızımtrak renklenme görülebilir, bu endişelenilecek bir durumdeğildir. Yetersizhepatik eliminasyon durumunda antibiyotiğin dozu ayarlanmalıdır.
Yan E.: Ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı,eozinofili gibi alerjik reaksiyonlar; bulantı, diyare gibi gastrointestinalrahatsızlıklar ve karaciğer fonksiyonlarında geçici anormallikler(serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde artış) çok nadir olgulardagözlenmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 6 yaşından büyük, 24 kilodanağır çocuklarda günlük doz, her 12 saatte bir 250 mg’lik IM uygulamadır(günde 500 mg). Endikasyonun şiddetine göre, günde 500 mg’nın üstüneçıkılması gerektiğinde, toplam günlük dozun 3 eşit porsiyon halindeuygulanması önerilir. Küçük çocuklarda doz 10-30 mg/kg’dir
Rifadin Kapsül
Rifampisin
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül :: 300 mgx16 kapsül
Rifadin Oral Süspansiyon
Rifampisin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx80 mL’lik şişe
End.:Tüberküloz:Pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlardakullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH,pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır. Lepra: Multibasilerveya polibasiler lepranın tedavisinde en az bir diğer lepra ilacıylabirlikte kullanılmalıdır. Metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonları: Metisiline dirençli stafilokokalenfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bu gibi durumlarda uygunbir antibiyotikle kombine edilmelidir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisindediğer bir uygun antibiyotikle birlikte kullanılır. Bruselloz: Bruselloz tedavisinde de kullanılabilir.Bu durumda doksisiklinle kombine edilmelidir. Meningokok taşıyıcıları:N. meningitidis’in asemptomatik taşıyıcılarınıntedavisinde kullanılır (Dirençli organizmaların hızla oluşmaolasılığından dolayı rifampisin menenjit tedavisinde endike değildir).Haemophilusinfluenzae:H. influenzae’nin asemptomatik taşıyıcılarınıntedavisinde ve mikroorganizmaya maruz kalmış 4 yaş veya altındakiçocukların kemoprofilaksisinde kullanılır. Diğer enfeksiyonlar:Stafilokok, Streptokok, N. gonorhoeae, Proteus türleri. H. influenzae, E. coli ve Legionella türleri rifampisine duyarlımikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Rifamisinlerden herhangi birinedaha önce duyarlık göstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirili hastalardave gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği olan hastalardadoktor kontrolu altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Gebelikolasılığı olan kadınlarda yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Nadirengastrointestinal bozukluklar (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz,kramplar, ishal vb.) gözlenmiştir. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklıkgibi olası immünolojik yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıklarıve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genelliklearalıklı, düzensiz veya tekrarlayan tedaviler sırasında gözlenir.Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi görenbazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlar,kortikosteroidler, siklosporin, dijital preparatları, kinidin,oral kontraseptifler, oral hipoglisemik ajanlar, dapson, narkotikve analjeziklerin etkinliğini azaltabilir. Rifampisinle birliktealındığında methadon, diazepam, verapamil, b-adrenerjik blokerler, klofibrat,progestinler, dizopramid, meksiletin, teofilin, kloramfenikol veantikonvülsanların etkilerinde azalma olduğu bildirilmiştir,dozlarının ayarlanması gerekebilir. Oral kontraseptif kullananlarınrifampisin tedavisi sırasında hormonsuz doğum kontrol yöntemlerinitercih etmeleri önerilir. Antasitler rifampisin emilimini engeller.Halotanla rifampisin birlikte kullanıldığında her iki ilacın dahepatotoksisitesi artar. Ketokonazolle her ikisinin de serumkonsantrasyonları azalır. Rifampisinin terapötik dozları serumfolat ve B12 vitamininin standart mikrobiyolojik tayinleriniengeller. Bromsulfalein ve serum bilirubin miktarlarında geçiciyükselmeler görülebilir. Ayrıca, delta amino levulinik asit sentetazenzimini indükler. Bu nedenle rifampisin verilmesiyle porfiriaşiddetlenebilir.
Doz Önerisi: Yemeklerden yarım saat önce veya 2 saat sonraverilmelidir. Çocuklarda doz ayarlamasının yapılabilmesi içinsüspansiyon formu tercih edilmelidir. Tüberküloz tedavisi: Tüberküloz tedavisinde rifampisindiğer anti tüberküloz ajanlardan en az birisiyle birlikte verilmelidir.Günlük tek doz yetişkinlerde 600 mg, çocuklarda 600 mg’yi aşmamak koşuluyla10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde dozajbelirlenmemiştir. Lepra tedavisinde: Önerilen günlük doz 10 mg/kg’dir. Metisiline dirençli stafilokokenfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200 mg’lik doz 2-4’e bölünerek en az birbaşka antibiyotikle birlikte verilir. Ciddi stafilokok enfeksiyonlarınıntedavisinde: Günlük 600-1200 mg’lik doz 12 saat aralarla verilir.Septisemi ve endokardit tedavisinde rifampisin vankomisin (8 saatarayla 0.5-1 g IV) ile birlikte kullanılmalıdır. Bruselloz tedavisinde: Günlük 900 mg’lik doz 45 gün süreyleher öğle verilmelidir (200 mg doksisiklin akşam yemeklerinde verilmekkaydıyla). Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde: Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde2 kez 600 mg (12 saatte bir 600 mg) veya 4 gün süreyle günde 1 kez 600mg; çocuklarda 10 kg/kg 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreylegünde 1 kez verilmelidir. 3 ay-1 yaş arası doz 5 mg/kg’dir. Haemophilus influenzaetaşıyıcıların tedavisinde:H. influenzae tip B enfeksiyonlarında doz, profilaktik olarak4 gün süreyle günde 1 kez 20 mg/kg’dir (günde 600 mg’yi aşmamak koşuluyla).Yenidoğanlarda bu doz 10 mg/kg’dir. Diğer enfeksiyonlar: Rifampisine duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günlük doz olan 600-1200mg 2-4’e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte verilmelidir
Rifcap Kapsül
Rifampisin
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül :: 300 mgx16 ve 60 kapsül
Rifcap Oral Süspansiyon
Rifampisin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx80 mL ambalaj
End.:Tüberküloz:Pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlardakullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH,pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır. Lepra: Multibasilerveya polibasiler lepranın tedavisinde en az bir diğer lepra ilacıylabirlikte kullanılmalıdır. Metisilinedirençli Stafilokok enfeksiyonları: Metisilinedirençli stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotikle kombine edilmelidir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Ciddi Stafilokokenfeksiyonlarının tedavisinde diğer biruygun antibiyotikle birlikte kullanılır. Bruselloz: Bruselloztedavisinde de kullanılabilir. Bu durumda doksisiklinle kombineedilmelidir. Meningokoktaşıyıcıları:N. meningitidis’in asemptomatiktaşıyıcılarının tedavisinde kullanılır (Dirençli organizmalarınhızla oluşma olasılığından dolayı rifampisin menenjit tedavisindeendike değildir). Haemophilusinfluenzae:H. influenzae’ninasemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmayamaruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisindekullanılır. Diğer enfeksiyonlar:Stafilokok,Streptokok, N. gonorhoeae, Proteus türleri.H. influenzae, E. coli ve Legionella türleri rifampisine duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Rifamisinlerden herhangi birine daha önce duyarlıkgöstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirili hastalarda ve gebeliğinilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktorkontrolu altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Gebelik olasılığıolan kadınlarda yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Nadirengastrointestinal bozukluklar (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz,kramplar, ishal vb.) gözlenmiştir. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklıkgibi olası immünolojik yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıklarıve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genelliklearalıklı, düzensiz veya tekrarlayan tedaviler sırasında gözlenir.Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi görenbazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlar,kortikosteroidler, siklosporin, dijital preparatları, kinidin,oral kontraseptifler, oral hipoglisemik ajanlar, dapson, narkotikve analjeziklerin etkinliğini azaltabilir. Rifampisinle birliktealındığında methadon, diazepam, verapamil, b-adrenerjik blokerler, klofibrat, progestinler, dizopramid,meksiletin, teofilin, kloramfenikol ve antikonvülsanların etkilerindeazalma olduğu bildirilmiştir, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Oral kontraseptif kullananların rifampisin tedavisi sırasındahormonsuz doğum kontrol yöntemlerini tercih etmeleri önerilir. Antasitlerrifampisin emilimini engeller. Halotanla rifampisin birlikte kullanıldığındaher iki ilacın da hepatotoksisitesi artar. Ketokonazolle her ikisininde serum konsantrasyonları azalır. Rifampisinin terapötik dozlarıserum folat ve B12 vitamininin standart mikrobiyolojiktayinlerini engeller. Bromsulfalein ve serum bilirubin miktarlarındageçici yükselmeler görülebilir. Ayrıca, delta amino levulinikasit sentetaz enzimini indükler. Bu nedenle rifampisin verilmesiyleporfiria şiddetlenebilir.
Doz Önerisi: Tüberküloz tedavisinde erişkinlerde önerilengünlük doz 50 kg’nın altındakilere günde 1 kez 450 mg, 50 kg’nin üstündekileregünde 1 kez 600 mg’dir. Çocuklarda 10 mg/kg/gün’dür. Günlük doz 600 mg’yigeçmemelidir. Rifampisin emilimi gıdalardan etkilenebileceğindenyemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalı vegünlük doz 1 kerede verilmelidir. Tüberküloz tedavisinde rifampisindaima en azından diğer bir anti tüberküloz ilaç ile birlikte kullanılmalıve tedaviye en az 1 yıl devam edilmelidir
Rifex Kapsül
Rifampisin
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül :: 300 mgx16 kapsül
Rifex Süspansiyon
Rifampisin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx80 mL’lik ambalaj
End.:Tüberküloz:Pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlardakullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH,pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır. Lepra: Multibasilerveya polibasiler lepranın tedavisinde en az bir diğer lepra ilacıylabirlikte kullanılmalıdır. Metisilinedirençli Stafilokok enfeksiyonları: Metisilinedirençli stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotikle kombine edilmelidir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Ciddi Stafilokokenfeksiyonlarının tedavisinde diğer biruygun antibiyotikle birlikte kullanılır. Bruselloz: Bruselloztedavisinde de kullanılabilir. Bu durumda doksisiklinle kombineedilmelidir. Meningokoktaşıyıcıları:N. meningitidis’in asemptomatiktaşıyıcılarının tedavisinde kullanılır (Dirençli organizmalarınhızla oluşma olasılığından dolayı rifampisin menenjit tedavisindeendike değildir). Haemophilusinfluenzae:H. influenzae’ninasemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmayamaruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisindekullanılır. Diğer enfeksiyonlar:Stafilokok,Streptokok, N. gonorhoeae, Proteus türleri.H. influenzae, E. coli ve Legionella türleri rifampisine duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Rifamisinlerden herhangi birine daha önce duyarlıkgöstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirili hastalarda ve gebeliğinilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktorkontrolu altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Gebelik olasılığıolan kadınlarda yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Nadirengastrointestinal bozukluklar (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz,kramplar, ishal vb.) gözlenmiştir. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklıkgibi olası immünolojik yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıklarıve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genelliklearalıklı, düzensiz veya tekrarlayan tedaviler sırasında gözlenir.Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi görenbazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlar,kortikosteroidler, siklosporin, dijital preparatları, kinidin,oral kontraseptifler, oral hipoglisemik ajanlar, dapson, narkotikve analjeziklerin etkinliğini azaltabilir. Rifampisinle birliktealındığında methadon, diazepam, verapamil, b-adrenerjik blokerler, klofibrat, progestinler, dizopramid,meksiletin, teofilin, kloramfenikol ve antikonvülzanların etkilerindeazalma olduğu bildirilmiştir, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Oral kontraseptif kullananların rifampisin tedavisi sırasındahormonsuz doğum kontrol yöntemlerini tercih etmeleri önerilir. Antasitlerrifampisin emilimini engeller. Halotanla rifampisin birlikte kullanıldığındaher iki ilacın da hepatotoksisitesi artar. Ketokonazolle her ikisininde serum konsantrasyonları azalır. Rifampisinin terapötik dozlarıserum folat ve B12 vitamininin standart mikrobiyolojiktayinlerini engeller. Bromsulfalein ve serum bilirubin miktarlarındageçici yükselmeler görülebilir. Ayrıca, delta amino levulinikasit sentetaz enzimini indükler. Bu nedenle rifampisin verilmesiyleporfiria şiddetlenebilir.
Doz Önerisi: Aç karnına yani yemeklerden ½ veya 1 saat önce alınmasıönerilir. Tüberküloz tedavisindekullanılışı: Tüberkülozda Rifex günlüktek doz halinde, en iyisi sabah kahvaltısından yarım saat önce verilir.Büyükler için günlük doz, hastalığın durumuna göre 450-600 mg’dir. Tüberküloztedavisinde en iyi sonucu almak için doktorun uygun gördüğü tüberkülostatiklerinkullanılması gerekir. Genellikle en iyi kombinasyon rifampisin+izoniaziddir.Çocuklarda günlük doz hastanın vücut ağırlığına göre ayarlanır.Burada da hastalığın durumu ve doktorun önerisine göre vücut ağırlığınınher bir kilosu için 10-15 mg rifampisin verilir. Ancak 12 yaşındanküçük çocuklarda günlük dozun 600 mg’yi aşmaması gerekir. Diğer enfeksiyonlarda kullanılışı: Gonore tedavisi özellik taşır. Burada ilk gün,tek doz halinde 900 mg verilir. Hekim gerek görürse, bunu izleyen 2 günde600’er mg’lik tek dozlar uygulanır. Gonore dışındaki durumlarda iseerişkinlerde akut durumlarda 900-1200 mg’lik günlük doz ikiye bölünereksabah ve akşam verilir. Çocuklarda günlük doz vücut ağırlığınınher bir kilosu için 10-15 mg üzerinden hesaplanır ve bu doz ikiye bölünereksabah-akşam verilir
Rifocin Ampul IM
Rifamisin SV
Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 ampul :: 250 mg/3mLx1 ampul
End.:Gram-pozitifmikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnömokok, vs.) nedenolduğu bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerininyanıt vermediği durumlarda, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:Fronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenit;osteomiyelit, mastit, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlar;Gram-pozitif mikroorganizmalardan kaynaklanan bronkopulmoner enfeksiyonlar,stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde endikedir.Gram-negatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğuenfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonların(kolesistit, hepatokolanjit vs.) tedavisinde ve safra yollarıameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Rifamisinlereduyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde ve safra yollarınınglobal tıkanıklıklarında, gebe olma olasılığı olan kadınlarda yada gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozda rifamisin alımından sonra idrardakırmızımtrak renklenme görülebilir, bu endişelenilecek bir durumdeğildir. Yetersiz hepatik eliminasyon durumunda antibiyotiğindozu ayarlanmalıdır.
Yan E.: Ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, eozinofiligibi alerjik reaksiyonlar; bulantı, diyare gibi gastrointestinalrahatsızlıklar ve karaciğer fonksiyonlarında geçici anormallikler(serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde artış) çok nadir olgulardagözlenmiştir.
Doz Önerisi: Büyükler ve 25 kg’dan fazla olan 6 yaşın üstündekiçocuklar için günlük doz 12 saat arayla bir Rifocin 250 mgampuldür. Gerektiğinde bu miktar 750 mg’ye kadar artırılabilir. Dahaküçük çocuklar için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/gün’lük doz önerilir.Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün daha devam edilir.
Rifocin Kulak Damlası
Rifamisin SV
Ambalaj: 10 mg/mLx10 mL’lik şişe.
End.:Otitlerve dış kulak fronkülozlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gerekirsekulak ameliyatları sonrası tedavi ve pansumanlarında kullanılabilir.
Kontr.E.: Rifamisine aşırı duyarlık gösteren hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Topikal olarak uzun süre kullanılacaksa hastalardarifamisinlere karşı aşırı duyarlık oluşturur. Topik kullanımlabirlikte sistemik antibiyoterapi gerekirse uygulanmalıdır.Belli bir süre içinde yanıt alınamazsa alternatif tedavi düşünülmelidir.
Doz Önerisi: Kulak içine günde ortalama 2 veya 3 kez 2’şer damladamlatılması önerilir. RifocinKulak Damlası içinde gazlı bez ıslatılarakpansuman şeklinde de uygulanabilir.
Rilace Tablet
Lisinopril dihidrat
Ambalaj: 5 mgx28 tablet :: 10 mgx28 tablet :: 20 mgx28tablet
End.:ACEinhibitörü olarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyonda endikedir.Tek başına veya diğer antihipertansiflerle beraber kullanılabilir.Ayrıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrol altına alınamamışkonjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.:Lisinoprileaşırı duyarlığı bulunan hastalarda ve geçmişinde ACE inhibitörükullanımından dolayı anjiyonörotik ödem öyküsü olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ödem ile seyreden anjiyonörotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanılmasıönerilmez. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirenanneye ancak gerekli görüldüğünde dikkatle verilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler uyku hali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, midebulantısı. Daha az sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve astenigörülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerletedavi edilmekte olanlarda ve özellikle diüretik tedavisine yenibaşlamış hastalarda lisinopril verilmesi durumunda kan basıncındaaşırı düşüş görülebilir. İndometasin, beraber kullanıldığındalisinoprilin antihipertansif etkisini azaltabilir. Lisinoprillityum tuzlarının eliminasyonunu azaltabilir.
Doz Önerisi: Tedaviye günlük 5 mg-10 mg’lik tek dozla başlanmalı vealınan yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Olağan sürek dozu, tek doz halindegünde 20-40 mg’dir. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kez 40 mg’dir.Renovasküler hipertansiyonda tedaviye 2.5 mg-5 mg ile başlanması tavsiyeedilir. Konjestif kalp yetmezlikli hastalarda diüretikler ve/veyadijitallerle (digoksin) birlikte günde bir defa 2.5-5 mg’lik başlangıç dozundakullanılabilir. Etkili doz günde bir kez 5-20 mg’dir. (Günlük doz maksimum 40mg’ye çıkarılabilir.) Hemodinamik olarak stabil hastalarda miyokard enfarktüsüsemptomlarının ortaya çıkmasını takiben ilk 24 saat içinde 5 mg’lik doz ilebaşlanmalı ve bunu takiben 24 saat sonra 5 mg, 48. saatte 10 mg ve onuizleyen günlerde tek doz 10 mg şeklinde uygulamaya devam edilmelidir. Tedaviye6 hafta devam edilmelidir.
Rilace Plus Tablet
Lisinopril 20 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mg
Ambalaj: 28 tablet.
End.:Lisinoprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımını gerektiren hastalardaesansiyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılır.
Kontr.E.: Anüride kontrendikedir. Bileşimdeki maddelerdenherhangi birine veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara duyarlığıolanlarda, geçmişinde ACE tedavisi görürken bu tedaviyle bağlantılıanjiyonörotik ödem geçirmiş olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bazı hastalarda semptomatik hipotansiyon görülebilir.Tiyazitler, böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılması için uygundeğildir. Tiyazitler, bozulmuş hepatik fonksiyon veya progresif karaciğerhastalığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tiyazit terapisiglukoz toleransını bozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlariçin dozaj ayarlaması gerekli olabilir. Lisinopril dahil ACE inhibitörüile tedavi gören hastaların yüzlerinde, el ve ayaklarında, dudakve dillerinde, glottis ve/veya larenkslerinde nadiren anjiyonörotiködem saptanmıştır. Lisinoprilin gebelikte kullanılması önerilmez.Gebelik durumu saptandığı anda, eğer anne için hayat kurtarıcı birfaktör değilse lisinopril alımı hemen durdurulmalıdır. Tiyazitleranne sütüne geçer. İlacın anneye olan yararı düşünülerek emzirmeyedevam etmek veya tedaviye devam etmek arasında bir tercih yapılmalıdır.
Yan E.: Baş dönmesi, baş ağrısı, kuru öksürük, yorgunlukve ortostatik hipotansiyon dahil hipotansiyon görülür. Nadirendiyare, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, döküntü, gut, palpitasyon,göğüste rahatsızlık hissi, kas krampları ve güçsüzlük, parestezi,asteni ve impotens görülebilir.
Etkileş.: Lisinoprilin b-blokerlerve diüretikler gibi diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması,antihipertansif etkinliğini artırabilir. İndometasin lisinoprilinantihipertansif etkinliğini azaltabilir. Hidroklorotiyazit; alkol,barbitüratlar ve narkotik ilaçlarla kullanıldığında ortostatikhipotansiyonda artış olabilir. Hidroklorotiyazit, antidiyabetikilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların dozajında ayarlamagerekebilir. Kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığındaelektrolit tüketimi artabilir (özellikle hipokalemi). Lityum,lityum toksisitesi riskine karşı diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Olağan doz günde 1 kez 1 veya 2 tablettir
Rilastil Ampul
Su, gliserin,propilen, glikol, hidroksietilselüloz, pantenol, hidrolizeglikozaminoglikanlar, leucine, isoleucine, valine, sodyum hyaluronate,choleth-24, ceteareth-25, PEG-75 lanolin, PEG-40 hidrogenize kastor yağı,sodyum PCA, lisin, üre, hidrolize buğday proteini, ceteth-24, saccharomyceslysate, allantoin, sorbitol, laktik asit, sodyum riboflavin fosfat, digliserin,arginine, imidazolidinyl üre, fenoksietanol, hydroxycitronellal, disodyum EDTA,metil paraben, bütilfenil metilpropional, propil paraben, alfa isometil lonone,etilparaben, linalool, parfüm
Ambalaj: 5 mLx10 ampul.
Rilastil Krem
Su, PEG-8, Petrolatum,PEG-6 stearat, etilhekzil palmitat, PEG-32 stearat, oryza sativa, C12-15 alkilbenzoat, dimeticon, sodium PCA, pantenol, triisostearin PEG-6 esterleri,gliseril steart PEG-100 stearat, glikol stearat, lanolin alkol, arginine,leucine, isoleucine, valine, tokoferil asetat, hidrolize glikozaminglikanlar,karbomer, niacinamid, allantoin, imidazolidinyl üre, metil paraben, etillinolenate, etil linoleat, benzil benzoat, benzi cinnamate, hidrojene lesitin,benzil salisilat, butilfenil metilpropional, propil paraben, geraniol, disodyumEDTA, hydroxycitronellal, BHA, linalool, BHT, parfüm
Ambalaj: 200 mL’lik tüp.
End.:Gebelikboyunca, gebelik sonrasında ve emzirme döneminde göğüs ucunda oluşabilecekçatlakların önlenmesi ve azaltılmasında; hızlı kilo alış verişleri sonucundaoluşan çatlakların giderilmesinde; ergenlik, obezite, genetik faktörlü çatlaklarıazaltmada ve oluşumunu önlemede; cilt elastisitesini ve gerginliğiniarttırmada; fiziksel koşullar (stres) ve kötü hava koşulları (rüzgar, nem, sisvs) yüzünden cildin çeşitli yerlerinde meydana gelen deri atrofisinde azalmayısağlamada kullanılır.
Doz Önerisi:RilastilAmpul: İlk 10 gün boyunca günde 1 ampul içeriği, daireselhareketlerle sorunlu bölgeye yedirilir. Sonraki 20 gün boyunca gün aşırı 1ampul, daha sonrasında haftada 1-2 ampul sorunlu bölgeye uygulanır.Rilastil Krem: Günde 1 veya 2 kez sorunlubölgeye dairesel hareketlerle masaj yaparak yedirilir. Çocuk emzirme durumundaemzirmeden önce nemli bir bezle göğüs ucu temizlenir
Rilutek FilmTablet
Riluzol
Ambalaj: 50 mgx56 tablet.
End.:Amiyotrofiklateral skleroz (ALS) hastalarında mekanik ventilasyon gerekliolana dek yaşamı uzatmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Riluzolekarşı hipersensitivite öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.Karaciğer hastalıkları olan ya da transaminaz değerleri üst normalsınırın 3 katı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebe ve emzirenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Hastalar, ateşli birhastalık geçirdikleri takdirde hekimlerine bildirmeleri konusundauyarılmalıdır. Hekim, ateşli bir hastalık konusunda gelen uyarıyıdikkate alarak akyuvar sayımı yapmalı ve nötropeni saptanırsa riluzolkesilmelidir. Hastalar, sersemlik ve baş dönmesi olabileceği konusundauyarılmalı ve araç ve makine kullanmamaları salık verilmelidir.
Yan E.:Anafilaktoidreaksiyon, anjiyoödem, pankreatit, asteni, bulantı ve karaciğerfonksiyon testlerinin yükselmesi görülebilir.
Etkileş.:Kafein,diklofenak, diazepam, nisergolin, klomipramin, fluvoksamin, fenasetin,teofilin, amitriptilin ve kinolonlar potansiyel olarak riluzoleliminasyonunu azaltabilir; sigara dumanı, kömürde ızgara yiyecekler,rifampisin ve omeprazol ise riluzol eliminasyonunu artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve yaşlılarda önerilen doz 100mg’dir (12 saatte bir 50 mg). Daha yüksek günlük dozun ekstra yarar sağladığıbildirilmemiştir. Riluzol tedavisi motor nöron hastalıkları konusundadeneyimi olan uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Rinizol Burun Spreyi
KsilometazolinHCl
Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik plastik şişe
Rinizol Pediyatrik Damla
KsilometazolinHCI
Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.
End.:Çeşitlinedenlere bağlı soğuk algınlığında, paranazal sinüs hastalıklarındasekresyonun drenajına yardımcı olarak, orta kulak iltihabında nazofarenksmukozasının dekonjesyonu için yardımcı tedavi olarak ve rinoskopiyikolaylaştırmak için de kullanılır.
Kontr.E.:Posttranssfenoidalhipofizektomi durumlarında (veya dura materi ilgilendirentransnazal veya transoral cerrahi girişimden sonra) ve ksilometazolinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: 3 günden uzun süre kullanılmamalıdır. Koronerarter hastalığı, anjina dahil kalp hastalıkları, hipertansiyon,diabetes mellitus, hipertiroidizm gibi hastalıkları olan ve daraçılı glokoma predispozan olanlarda ilaç yarar/risk oranı değerlendirilerekuygulanmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Burun veboğazda yanma hissi, irritasyon, bulantı, baş ağrısı ve burun mukozasındakuruluk ara sıra karşılaşılan yan etkilerdir. Çok nadir olaraksistemik allerjik reaksiyonlar veya geçici görme bozuklukları kaydedilmiştir.
Etkileş.: Sistemik etkilerinin, trisiklik veya tetrasiklikantidepresanlarla birlikte kullanıldığında, özellikle doz aşımı söz konusuolduğunda şiddetlenme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Önerisi:RinizolBurun Spreyi: Yalnız yetişkinler ve 12 yaşındanbüyük çocuklarda, her bir burun deliğine birer kez püskürtülür. Gündeen fazla 4 kez uygulanabilir. Rinizol Pediyatrik Damla: 2-12 yaşarasındaki çocuklarda, günde 1-2 kez, her bir burun deliğine birerkez damlatılır. 2 yaşından küçük çocuklarda, ancak hekim kontrolündekullanılmalıdır. Günde 3 kereden fazla kullanılmamalıdır
Rinogest Şurup
Psödoefedrin HCI
Ambalaj: 30 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Rinogest SR MikropelletKapsül
Psödoefedrin HCI
Ambalaj: 120 mgx10 kapsül.
End.:Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.
Kontr.E.:Daha öncepsödoefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitörü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psödoefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.
Uyar.: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme görülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.
Yan E.:Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları görülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz döküntüler bazangörülmektedir. Psödoefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.
Etkileş.:Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psödoefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve a ve b-adrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.
Doz Önerisi:RinogestŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinleregünde 3 kez 10 mL (2 ölçek), maksimum 240 mg; 6-12 yaş arası çocuklaragünde 3 kez 1 ölçek, maksimum 120 mg; 2-5 yaş arası çocuklara günde 3kez yarım ölçek, maksimum 60 mg şurup verilir.Rinogest SR Kapsül: Yetişkinlerve 12 yaşından büyük çocuklara günde 2 kez 1 kapsül, 12 saat arayla verilir
Rinolar Buğu
Mentol 0.5 g, ökaliptol2 g, gommenol 2 g, benjoin tentürü 10 g
Ambalaj: 50 mL’lik şişe.
End.:Soğuk algınlığıgibi durumlarda rahatlatıcı olarak kullanılır.
Doz Önerisi: 2-3 su bardağı kaynar suya 1-2 çay kaşığı ilaveedilip, başa örtü örtülerek oluşan buhar solunur. Bu işlem gündebirkaç kez tekrarlanır
Rinosil Burun Damlası
Fenilefrin 2.5 mg,klorfeniramin maleat 4 mg/ml
Ambalaj: 20 mL’lik damlalıklı şişe.
End.: Allerjik kaynaklı saman nezlesi, koriza, akut sinüzit,akut rinosinüzit gibi bütün akut rinit olgularında, oluşmuş konjestiyonugeçici olarak gidermede kullanılır.
Kontr.E.: Fenilefrin, vazokonstriktör etkisi nedeniyleatrofik rinit ve ozenada kontrendikedir. Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.MAO inhibitörü ilaç alanlara verilmemelidir.
Uyar.: Hipertroidli, glokomlu, diyabetli ve hipertansiyonluhastalarda, ciddi damar ve kalp rahatsızlığı bulunanlarda dikkatliolunmalı ve yüksek dozda kullanmaktan sakınılmalıdır. Aşırı dozlaruygulandığında, özellikle çocuklarda santral sinir sistemi depresyonugörülebilir. Sistemik toksik etkiler oluşabilir.
Doz Önerisi: Burun deliklerine günde 4-6 kez 2-4 damla damlatılır.6 yaşın altındaki çocuklara ancak hekim kontrolüyle günde 3-4 kez1-2 damla damlatılır. Gerekli görülen oranda distile suyla sulandırılarakda kullanılabilir. 3-5 günden fazla kullanılmamalı ve dozlar arasındakisüre 4 saatten az olmamalıdır
Risperdal FilmTablet
Risperidon
Ambalaj: 1 mgx20 tablet :: 2 mgx20 tablet :: 3 mgx20tablet :: 4 mgx20 tablet.
Risperdal Oral Solüsyon
Risperidon
Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik cam şişede, mg ile mL olarakderecelenmiş minimum ve 0.25 mL ile maksimum 3 mL hacimde pipet ile birlikte.
Risperdal Consta IM Enjeksiyon
Risperidon
Ambalaj: 25 mgx1 flakon :: 37.5 mgx1 flakon :: 50 mgx1flakon.
End.:Pozitif(hallüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık,şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal içeçekilmeve düşünce akışında yavaşlama) semptomların görüldüğü akut ve kronikşizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır.Şizofreni ile ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu,endişe) da azaltır. Ayrıca, saldırganlık (sözlü saldırganlık, fizikselşiddet), aktivite bozuklukları (ajitasyon) veya psikotik semptomların belirginolduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisindekullanılır. Bipolar rahatsızlıklara bağlı manik epizotların tedavisinde, duygudurum stabilizatörleri ile beraber adjuvan tedavi olarak da endikedir.Risperidon, zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevridavranışların) ön planda olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altındaveya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcıdavranış bozukluklarında endikedir.
Kontr.E.: Risperidona karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Özellikle tedavinin başlangıç döneminde ortostatikhipotansiyon görülebilir. Kardiyovasküler hastalığı (örneğinkalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, ileti anomalileri, dehidratasyon,hipovolemi veya serebrovasküler hastalık) bilinenlerde dikkatlekullanılmalı ve doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Hipotansiyon görüldüğündedoz azaltılmalıdır. Dopamin reseptörlerini bloke eden ilaçlar,özellikle dil ve/veya yüzde istemsiz ritmik hareketlerle karakterizetardif diskinezi gelişimi ile ilgili bulunmuştur. Tardif diskinezibelirtileri görüldüğünde tüm antipsikotikler kesilmelidir. Böbrekya da karaciğer yetmezliği olan ve yaşlı ve demanslı hastalarda başlangıçdozunun ve doz arttırımının yarıya indirilmesi önerilir. Kilo alımına karşıhastalar, aşırı gıda tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Gebelerdesadece olası yarar risklerden fazla olduğunda kullanılır. Anne sütünegeçtiğinden, risperidon kullanan annelerin emzirmeleri önerilmez.Psikomotor fonksiyonları etkileyebildiğinden, hastaların bireyselduyarlıkları anlaşılıncaya kadar araç ve makine kullanmalarıönerilmez.
Yan E.:Uykusuzluk,ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı, uyuklama, yorgunluk, baş dönmesi,konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma,görme bozukluğu, priapizm, ereksiyon bozuklukları, ejekülasyon kusurları,orgastik disfonksiyonlar, üriner inkontinans, rinit, döküntü ve diğerallerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Santral etkisi nedeniyle diğer santral sinir sistemineetkili ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Risperidon,levodopa ve diğer dopamin agonistlerinin etkilerini antagonizeedebilir. Karbamazepinin risperidonun plazmadaki aktif antipsikotikfraksiyonunu azalttığı gösterilmiştir. Karaciğer enzimleriniindükleyen diğer ilaçlarla da benzer etkiler görülebilir.Fluoksetin risperidon plazma konsantrasyonunu ve daha az olmak üzereantipsikotik fraksiyonu artırabilir. Çay ile geçimsizlik görülür.
Doz Önerisi:RisperdalFilm Tablet/Oral Solüsyon: Şizofreni:Erişkinlerde günlük doz bir ya da iki keredeverilebilir. Hastalar günde 2 mg ile başlamalıdır. Doz ikinci gün 4 mg’yeyükseltilebilir. Üçüncü günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğindebireyselleştirilebilir. Çoğu hasta için optimal doz 4-6 mg/gün’dür. Bazı hastalardadaha yavaş titrasyon ve daha düşük başlangıç ile sürek dozları uygun olabilir.Yaşlılarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde iki kez 0.5mg’lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir. Böbrek ve karaciğerhastalığı olanlarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde ikikez 0.5 mg’lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir. Yaşlı Hastalarda Demansa Bağlı Davranış Bozukluklarında: Başlangıç dozu olarak günde iki kez 0.25 mg önerilir.Demanslı hastalarda bu doz gerektiğinde, en sık her iki günde bir olmak üzeregünde iki kez 0.25 mg artırılabilir. Çoğu hasta için optimal doz günde iki kez0.5 mg’dir. Buna rağmen, bazı hastalar günde iki kez 1 mg’ye kadar dozlardan faydalanabilir.Bipolar Mani-Adjuvan Tedavi: Başlangıç dozu olarak günde bir kez 2 mg önerilir. Budoz, en sık gün aşırı olmak suretiyle en fazla günde 2 mg’lik artışlarlayükseltilebilir. Çoğu hastalar için optimal doz günde 2-6 mg’dir. Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozukluklarında: 50 kg veya üzerinde olan hastalarda, başlangıç dozuolarak günde bir kez 0.5 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırıolmak kaydıyla 0.5 mg’lik dozlarla artırılabilir. Birçok hasta için optimum dozgünde bir kez 1 mg’dir. Yine de bazı hastalarda günde bir kez 0.5 mg ilebazılarında ise günde bir kez 1.5 mg ile en iyi sonuç alınabilir. 50 kg’ninaltında olan hastalarda, başlangıç dozu olarak günde bir kez 0.25 mg önerilir.Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lik dozlarlaartırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir kez 0.5 mg’dir. Yine debazı hastalarda günde bir kez 0.25 mg ile bazılarında ise günde bir kez 0.75 mgile en iyi sonuç alınabilir. RisperdalConsta IM Enjeksiyon: Ambalaja dahil olanemniyetli iğne kullanılarak kalçadan derin IM enjeksiyon ile iki haftada biruygulanmalıdır. Enjeksiyonlar kalçadan dönüşümlü olarak yapılmalıdır. IV yollauygulanmaz. Şizofreni ve şizoafektif bozukluk tedavisinde Risperdal Consta dozu, 18yaşından büyük yetişkinlerde iki haftada bir IM 25 mg’dir. Bazı hastalarda 37.5mg ya da 50 mg gibi daha yüksek dozlarla yarar sağlanabilir. Maksimum doz ikihaftada bir 50 mg’yi geçmemelidir. İlk RisperdalConsta enjeksiyonundan sonraki üçhaftalık gecikme döneminde yeterli düzeyde antipsikotik ilaç desteğiverilmelidir. Artırma yönündeki doz ayarlamaları 4 haftadan sık aralıklarlayapılmamalıdır. Bu tip bir ayarlamanın yüksek dozun uygulanmasından sonraki 3hafta içinde etkili olması beklenmemelidir. Yaşlılarda önerilen doz iki haftadabir intramusküler 25 mg’dir. İlk RisperdalConsta enjeksiyonundan sonraki üçhaftalık gecikme periyodunda yeterli dozda antipsikotik kullanılmalıdır
Ritalin Tablet
Metilfenidat HCl
Ambalaj: 10 mgx30 tablet.
End.:Orta derece-şiddetlidikkat dağınıklığı, kısa dikkat süresi, hiperaktivite, duygusaldeğişkenlik, düşünmeksizin hareket etme gibi özellikler gösterendavranışsal bir sendromu olan çocukları stabilize etmek amacıyla tipikolarak psikolojik, eğitsel ve sosyal önlemler içeren kapsamlı bir tedaviprogramının bir parçası olarak uygulanır.
Kontr.E.: Metilfenidata duyarlığı olanlarda kullanılmaz.Anksiyete, gerilim, ajitasyon, hipertiroidizm, kardiyak aritmiler,şiddetli anjina pektoris ve glokom varlığında metilfenidat kontrendikedir.Ayrıca, motor tikleri olan hastalarda, kardeşlerinde tikler olanhastalarda veya ailesinde veya kendisinde Tourette Sendromu tanısıveya ailesel öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Metilfenidat ile tedavi, tüm dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuolgularında endike değildir. Kronik aşırı aktivite etkileri yanındadepresyonu ortaya çıkarabileceğinden ilacın bırakılması sırasındadikkatli denetim gerekmektedir. Muhtemel yararları fetus için riskindenfazla olmadıkça, gebe kadınlara verilmemelidir. Güvenlik nedeniyleemziren anneler metilfenidat kullanmamalıdırlar. Sersemlik veuyuşukluğa neden olabildiğinden, hastalar araç sürmemek, makine kullanmamakveya diğer tehlikeli olabilecek etkinlikler yapmamak konusundauyarılmalıdır.
Yan E.: Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik, diskinezi, taşikardi,palpitasyon, aritmiler, kan basıncında ve kalp atım hızında değişiklikler(genellikle artış),
karın ağrısı, bulantı, kusma,ağız kuruluğu, döküntü, pruritus, ürtiker, ateş, artralji, saç kaybıgörülebilir.
Etkileş.: Presör maddeler ve MAO inhibitörleriyle dikkatlekullanılmalıdır. Kumarin grubu antikoagülanların, bazı antikonvülsanların(örneğin fenobarbiton, fenitoin, primidon), fenilbutazon ve trisiklikantidepresanların metabolizmlarını inhibe edebilir. Guanetidininantihipertansif etkisini zayıflatabilir. Alkol, metilfenidatınmerkezi sinir sistemi yan etkilerini artırabilir. Tedavi sırasındahastaların alkol almaktan kaçınmaları önerilir.
Doz Önerisi:Çocuklar(6 yaş ve üzeri): Günde bir veya iki kere(örneğin kahvaltıda ve öğlende) 5 mg (½ tablet) ile başlanır ve haftada5-10 mg’lik artışlarla kademeli olarak artırılır. Toplam günlük dozbölünmüş dozlar halinde uygulanabilir. Erişkinler: İki veyaüçe bölünmüş dozlar halinde günlük ortalama doz 20-30 mg’dir. Bazıhastalarda günde 40-60 mg gerekli olabilirken diğerlerinde günde10-15 mg yeterli olacaktır. İlacı günün ileri saatlerinde aldığıtakdirde uyuyamayan hastalar, son dozu saat 18.00’den önce almalıdır
Ritin Şurup
Loratadin 1 mg/mL
Ambalaj: 60 mL’lik şişe
Ritin Tablet
Loratadin 10 mg
Ambalaj: 10 tablet.
End.:Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, gözlerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebe kadınlarda güvenirliği ve etkinliği henüzgösterilmemiş olduğundan, beklenen yararla olası zarar dikkatledeğerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğindenlaktasyon süresinde kullanılmamalıdır. Alkolle birlikte özelliklearaç kullanan veya dikkat gerektiren işlerde çalışanlar tarafındankullanılmamalıdır.
Yan E.:En sıkbildirilen yan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu,bulantı, gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsügibi allerji belirtileridir.
Etkileş.: Antihistaminlerin deri reaktivitesini gösterenpozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden 48saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi:RitinŞurup: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde 1kez 2 ölçek (10 mg), 2-12 yaş arasındaki çocuklar: 30 kg’den fazla olançocuklarda, günde bir kez 2 ölçek (10 mg); 30 kg’den az olan çocuklarda, gündebir kez 1 ölçek (5 mg) dozunda kullanılır.RitinTablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde, gündebir kez bir tablet (10 mg) verilir
Ritosin FilmTablet
Roksitromisin
Ambalaj: 150 mgx10 film tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları,solunum yollarının enfeksiyonları, genital organların enfeksiyonlarıylagonokoksik enfeksiyon dışında seksüel yoldan bulaşan enfeksiyonlar,deri ve yumuşak doku enfeksiyonlaryla ağız boşluğunun enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca hasta ile teması olan kimselerde meningokoksikmenenjit profilaksisi için kullanılabilir.
Kontr.E.: Makrolidlere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Sisaprid ya da ergot türevi vazokonstriktör içeren preparatlarlakullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliğinde roksitromisin uygulanmasıönerilmez. Roksitromisin anne sütüne geçtiği için, bebeğe olasırisk dikkate alınarak gerekirse ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeyeson verilmelidir. Gebelerde yalnız çok gerekli durumlarda verilmelive hasta yakından izlenmelidir.
Yan E.:Bazı hastalardabulantı, kusma, mide ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal yanetkiler, alerjik reaksiyonlar, SGOT ve SGPT gibi transaminazlardageçici yükselmeler, ender olarak karaciğer yetmezliği ve kolestatikhepatit görülmüştür.
Etkileş.:Roksitromisin,ergotamin ve türevlerinin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte verildiğinde, teofilinin plazma düzeylerinde hafif birartış olabilir. Bromokriptin ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında kolestatikhepatit riski artabilir. Roksitromisin siklosporinin birikmesineyol açabilir.
Doz Önerisi: Büyüklerde yemeklerden önce 12 saatte bir 1 tabletönerilir.
Rivotril Ampul IV
Klonazepam
Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul ve 1 mLx5 çözücü ampul.
Rivotril Damla
Klonazepam
Ambalaj: 2.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.
Rivotril Tablet
Klonazepam
Ambalaj: 2 mgx30 tablet.
End.:Bebek veçocuklarda ortaya çıkan klinik epilepsi formlarının çoğu, özellikletipik ve atipik absanslar (Lennox sendromu), “nodding” spazmları,primer ya da sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetlerde endikedir.Ayrıca erişkinlerinepilepsisinde ve fokal nöbetlerde de kullanılabilir.
Kontr.E.:Klonazepamaaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Alışkanlık yapanilaçlara veya alkole bağımlılığı bulunan hastalarda veya miyasteniagravis hastalarında kullanılmamalıdır. Spinal veya serebral atakside,alkol, diğer antiepileptik ilaçlar, hipnotikler, analjezikler,nöroleptik ilaçlar, antidepresanlar ve lityumla oluşan akut intoksikasyonlarda,ileri derecede karaciğer hasarında (siroz gibi) veya uyku apnesiolan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha önceden solunumsistemi, karaciğer veya böbrek hastalığı bulunan veya diğer santraletkili ilaçlar veya antikonvülzif ilaçlarla tedavi gören yaşlıhastalar, çok dikkatli doz ayarlamaları gerektirir. Uygun tedavigören açık açılı glokomlu hastalara uygulanabilir ancak, şiddetlidar açılı glokomlu hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Uzun sürelitedavide, tremor, terleme, ajitasyon, uyku düzensizlikleri veanksiyete, nöbetler ve semptomatik psikozlar gibi yoksunluk semptomlarıuzun süre kullanımdan sonra, özellikle günlük doz birden azaltıldığızaman ortaya çıkabilir. Tercihen tedavi boyunca veya ilk birkaçgün içinde araç, makine kullanma ve diğer tehlikeli aktivitelerdenkaçınılmalıdır. Gebelerde kesin tanımlanmış ve zorlayıcı bir endikasyonuvarsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden emzirme dönemindekullanılmamalıdır.
Yan E.:Yorgunluk,uykuya eğilim, bitkinlik, baş dönmesi, sersemlik ve ataksi sık görülenyan etkilerdendir. Ajitasyon, eksitabilite, irritabilite, saldırgandavranışlar, konsantrasyon bozukluğu, reaksiyonlarda yavaşlamave anterograd amnezi gözlenmiştir. Nadir olgularda ürtiker, pruritus,deri döküntüsü, anjiyonörotik ödem, faringeal ödem, geçici saçdökülmesi, pigmentasyon değişiklikleri, bulantı, epigastrik semptomlar,baş ağrısı, göğüs ağrısı, trombositlerde azalma, cinsel istekteazalma, empotans ve idrarı tutamama gibi yan etkiler görülebilir.Çocuklarda görülen, sekonder seks özelliklerinin reversibl ve erkenolarak ortaya çıkması ve anafilaktik şok gibi izole olgular dabildirilmiştir. Tedavinin uzun süre ve yüksek dozlarda verildiğidurumlarda, konuşmanın yavaşlaması veya bozulması, yürüme ve hareketlerdekoordinasyon bozukluğu veya görme bozuklukları gibi reversiblbozukluklar görülebilir. Bebek ve küçük çocuklarda, tükürük vebronş salgılarını artırabilir.
Etkileş.:Klonazepamınvalproik asitle kombinasyonu petit mal status epileptikusa nedenolabilmektedir. Diğer santral etkili ilaçlarla birlikte kullanılması-antiepileptik ilaçlar, anestezikler, hipnotikler, psikoaktifilaçlar ve bazı analjezikler- ilaç etkilerinin karşılıklı olarakartmasına neden olabilir. Kesinlikle alkol alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Rivotril Ampul: Bebekler ve küçük çocuklarda yavaş IV enjeksiyonla½ ampul (0.5 mg). Erişkinlerde yavaş IV enjeksiyon 1 ampul. Bu doz IVenfüzyonla gerektiği kadar tekrarlanabilir. IM uygulama, IV uygulamanınyapılamadığı istisnai durumlarda yapılmalıdır. IV olarak maksimumgünlük doz 13 mg’dir. Rivotril Damla/Tablet: Bebekler ve 10 yaşına kadar (yada 30 kg’ye kadar) çocuklar için günde 0.01-0.03 mg/kg’dir. 10 yaşındanbüyük çocuklar ve erişkinler için önerilen doz günde 1-2 mg’dir. Erişkinler için maksimum terapötikdoz 20 mg/gün’dür. Rivotril damla, kesinlikle damlalıktan direkt ağız içinedamlatılmamalıdır. Su, çay veya meyve suyuna karıştırılarak verilmelidir.
Roaccutane Yumuşak Jelatin Kapsül
İzotretinoin
Ambalaj: 10 mgx30 kapsül :: 20 mgx30 kapsül.
End.:Şiddetliakne formlarının (nodülo-kistik formlar) ve diğer tedavilere yanıtvermeyen aknenin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Karaciğerve böbrek yetmezliğinde, A hipervitaminozunda, kan lipid düzeyleriaşırı yüksek olan hastalarda ve izotretinoine aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.
Uyar.: İzotretinoin yalnızca sistemik retinoid kullanımıkonusunda deneyimli olan ve teratojenite riskini bilen hekimlertarafından reçete edilir. İzotretinoin tedavisi gören hastalararasında depresyon, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimlerive intihar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki olmasa da, açlık kanşekerlerinin yükseldiği bildirilmiştir ve izotretinoin tedavisisırasında yeni diyabet olguları teşhis edilmiştir. İzotretinoinile tedavi edilmiş kadın ve erkek hastalar, tedavi sırasında ve tedavininbitiminden sonraki 1 ay içinde kan bağışı yapamazlar. Gebe kalma potansiyeli olan kadınhastalarda kontrendikedir.
Yan E.: Deride kuruma, mukozalarda kuruma (örneğin dudaklardakuruma, burun mukozasında kuruluk), epistaksis, ses kısıklığı,konjunktivit, reversibl kornea opaklığı ve kontakt lenslere intolerans,eksantem, pruritus, yüzde dermatit, terleme, piyojenik granülom,tırnak distrofisi, granüllü doku oluşumunda artış, inatçı saç teliincelmeleri, geri dönüşlü olarak saç dökülmesi, akne fulminans,hirsutizm, hiperpigmentasyon, fotosensitivite, kas ağrısı, eklemağrısı, hiperostozis ve kemik ile igili diğer değişiklikler, tendinit,davranış bozuklukları, depresyon, baş ağrısı, intrakraniyal basınçartışı, nöbetler, izole olgularda görme bozuklukları, belli frekanslarıduyma bozukluğu, fotofobi, karanlığa uyum bozuklukları (gece görüşününazalması), lentiküler katarakt, keratit, bulantı, kolit, ileit gibienflamatuvar bağırsak hastalığı ve hemoraji, transaminazlardageçici ve reversibl artışlar, bazı hepatit olguları, bronkospazm,lökosit sayısında ve eritrosit parametrelerinde azalma, trombositsayısında artış veya azalma, yüksek sedimentasyon oranıbildirilmiştir.
Etkileş.:İzotretinoinile A vitamininin aynı anda kullanılmaması gerekir. Ender olgulardaizotretinoin ve tetrasiklinlerden sonra benign intrakraniyal hipertansiyonabağlı “psödotümör serebri” bildirilmiştir. Düşük doz progesteron preparatlarınınetkisi izotretinoin ile etkileşimden sonra azalabilir.
Doz Önerisi: Tedaviye, bir sonraki normal adet dönemininikinci veya üçüncü gününden önce başlanmamalıdır. Tedaviye başlamadanönceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır.(Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması önerilir.)Roaccutane tedavisi günde 0.5 mg/kg’lik dozlabaşlamalıdır. Hastaların çoğunda doz, günde 0.5-1.0 mg/kg arasındadeğişir. Çok şiddetli aknesi olan hastalarda veya vücudunda akneolanlarda 2.0 mg/kg’ye varan yüksek dozlar gerekebilir. Tedavide120 mg/kg’lik kümülatif dozun remisyon oranlarını artırdığı ve relapsıönlediği gösterilmiştir. Dolayısıyla her hastada tedavi süresigünlük doza göre değişir. 16-24 haftalık tedaviyle akne tamamen remisyonasokulabilir. Kapsüller, öğünlerle beraber günde bir veya iki keredealınmalıdır
Rocaltrol Kapsül
Kalsitriol
Ambalaj: 0.25 µgx30 ve100 kapsül :: 0.5 µgx30 ve100 kapsül
End.:Kalsitriol,D3 vitamininin en önemli aktif metabolitlerinden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özelliklehemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemikraşitizmin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Hiperkalsemiyleseyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.
Uyar.: Renal fonksiyonları normalolan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterlisıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitaminimetaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka birD vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozuoluşması önlenmiş olur. Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olanhastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yararınfetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerdekullanılmalıdır. Kalsitriol alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.:KalsitriolD vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3vitamini alındığında görülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneğin hiperkalsemi sendromu veya kalsiyum entoksikasyonu (hiperkalsemiderecesi ve süresine bağımlı olarak).
Etkileş.:Kolestiraminkalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkatlebelirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretiğiyle tedavi yapılmasıhiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini artıran D vitamini analogları vekalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonelbir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizmolan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolünintestinal fosfat emilimini uyarabileceği hesaba katılmalıdır.
Doz Önerisi: Optimal günlük doz, serum kalsiyum düzeyine göreher hastada dikkatle saptanmalıdır. Renal Osteodistrofi (dializ hastaları): Başlangıçtaki günlük doz 0.25 mg’dir. Serum kalsiyum düzeyleri normal veya hafifçe düşükolan hastalarda, günaşırı 0.25 mg’likdozlar yeterlidir. PostmenopozalOsteoporoz: Önerilen günlük doz gündeiki kez 0.25 mg’dir. Bu dozla yeterliyanıt alınamıyorsa, aylık aralıklarla günde en fazla iki kez 0.5 mg olana kadar artırılabilir. Hipoparatiroidizm ve Raşitizm: Önerilen başlangıç dozu sabahları verilen 0.25 mg/gün’dür. Yeterli bir yanıt görülmezsedoz iki ile dört haftalık aralıklarla artırılabilir
Rocephin Flakon IM, IV
Seftriaksondisodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Standart doz, yetişkinlerve 12 yaşından büyük çocuklarda: Normalolarak günde tek doz 1-2 g’dir (24 saatte bir). Ağır olgularda veya orta derecededuyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde tekdoz, 4 g’ye kadar çıkabilir. Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde 20-50 mg/kg; 50 mg/kg aşılmamalıdır.Bebek veçocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar): Günde 20-80 mg/kg. Vücut ağırlığı50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.Tedavi süresi: Tedavi süresi hastalığın seyrinegöre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğugibi, hastanın ateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktansonra en az 48-72 saat tedaviye devam edilmelidir. Özel Doz Talimatları: Menenjit: Bebek ve çocuklardaki bakteriyelmenenjitte tedaviye günde tek doz 100 mg/kg (4 g aşılmamalıdır) ilebaşlanır. Etken organizmalar belirlenip duyarlık testleri yapıldıktansonra, gerekirse doz azaltılabilir. En iyi tedavi sonuçları aşağıdakitedavi sürelerinde elde edilmiştir: Neisseria meningitidis: 4 gün; Haemophilus influenzae: 6 gün; Streptococcus pneumoniae: 7 gün. Lyme borelyozisi: Çocuk ve yetişkinlerde, 14 günboyunca günde tek doz olarak 50 mg/kg ile en fazla 2 g arasında uygulanır.Gonore: Gonore (penisilinaz üreten veüretmeyen suşlar) tedavisinde IM olarak 250 mg tek doz Rocephin önerilir. Perioperatif profilaksi: Kontamine veya kontaminasyonolasılığı taşıyan cerrahi operasyonlarda post operatif enfeksiyonununönlenmesi amacıyla enfeksiyon riskine göre operasyondan 30-90 dakikaönce 1-2 g’lik tek doz Rocephin önerilir
Rofen Fort Tablet
İbuprofen
Ambalaj: 400 mgx30 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır. Annesütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazitgrubu diüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarintipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde 3 kez 400 mg verilir. Diğergünler 600-800 mg’lik dozlarla devam edilir
Roferon-A Kullanıma Hazır Şırınga SC/IM
İnterferon a-2a
Ambalaj: 3 MIUx1 şırınga :: 4.5 MIUx1 şırınga :: 6 MIUx1şırınga :: 9 Miox1 şırınga :: 18 MioUx1 şırınga.
End.:Lenfatikveya hematopoetik sistemin neoplazmları: Tüylü hücreli lösemi, multipl miyelom, kutanözT hücreli lenfoma, Philadelphia kromozom pozitif, kronik miyeloidlösemi ve miyeloproliferatif hastalıklara bağlı trombositoz. a-İnterferon, düşük evrelinon-Hodgkin lenfomalı hastalarda kemoterapiye (radyoterapiyleberaber veya tek başına) adjuvan tedavi olarak endikedir. Solid neoplazmlar: Fırsatçıenfeksiyon geçmişi olmayan, AIDS’e bağlı Kaposi sarkomlu hastalar,ilerlemiş renal hücre karsinomu, metastatik malign melanom, nodalveya uzak metastaz yapmayan, cerrahi rezeksiyon yapılmış malign melanomuolan hastalar, bazal hücreli karsinom, karsinoid sendrom. Viral hastalıklar: SerumALT düzeyleri ve viral replikasyon markerları yüksek, HBV-DNA, DNA polimerazveya HBeAg pozitif olan, karaciğer dekompansasyonu olmayan kronikhepatit B hastaları; serum ALT düzeyleri ve HCV antikorları yüksekolan, karaciğer dekompansasyonu olmayan kronik hepatit C hastaları,kondilomata akuminata.
Kontr.E.: Aşağıda belirtilen hastalar için kontrendikedir:1) İnterferon alfa-2a’ya karşı aşırı duyarlık öyküsü olanlar. 2) Dahaönceden ağır kalp hastalığı ya da herhangi bir kalp hastalığı öyküsübulunanlarda. 3) Ağır böbrek, karaciğer ya da kemik iliği disfonksiyonu.4) Epilepsi ve/veya santral sinir sistemi fonksiyon bozukluğu. 5)İlerlemiş dekompanse karaciğer hastalığı olanlar. 6) Kısa dönemsteroid tedavisi hariç, yakın geçmişte veya halen immünosüpresiflerletedavi edilen kronik hepatit. 7) Aynı HLA’ya sahip bir akrabası bulunanve yakın gelecekte allojenik kemik iliği transplantasyonu içinaday olabilecek KML hastaları.
Uyar.: İlgili endikasyonların tedavisinde deneyimlibir hekim kontrolünde uygulanmalıdır. Uygun tedavinin yürütülmesive komplikasyonların giderilmesi ancak yeterli teşhis ve tedaviolanaklarının sağlandığı hallerde mümkündür. Araba veya makinekullanma gibi belli becerileri engelleyecek reaksiyon sürelerinietkileyebilir. Gebelikte ancak hastaya ilacın sağlayacağı yararfetüsün karşılaşabileceği riski dengeleyebildiği takdirde kullanılmalıdır.İlacın anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. İlacın anneiçin önemi değerlendirilerek emzirmenin ya da ilacın kesilmesinegerek olup olmadığı belirlenmelidir.
Yan E.:Halsizlik,ateş, titreme, iştahsızlık, miyalji, baş ağrısı, artralji ve terleme,iştahsızlık, bulantı, kusma, tat değişiklikleri, kilo kaybı, ishalve hafif-orta dereceli karın ağrısı, geçici hipotansif ve hipertansifnöbetler, ödem, siyanoz, aritmi, çarpıntı, göğüs ağrısı, saç dökülmesi,geçici lökopeni, trombositopeni ve hemoglobinde düşüşgörülebilir.
Etkileş.: Aynı anda uygulanan alfa-interferonların teofilinklirensini azalttığı bildirilmiştir. İnterferonlar önceden veyaaynı anda uygulanan ilaçların nörotoksik, hematotoksik veya kardiyotoksiketkilerini artırabilir. Merkezi etki gösteren ilaçlar uygulandığındaetkileşmeler olabilir.
Doz Önerisi:Roferon-A IM veya SC enjeksiyonla uygulanmalıdır. SC uygulamaözellikle trombositopenik hastalarda veya kanama riski olan hastalardaönerilir. Roferon-A solüsyonun enjeksiyonu 2 yaşın altındaki çocuklaraönerilmez. Tüylü Hücreli Lösemi: Başlangıç dozu, 16-24 hafta boyunca 3 MIU/gündür.Sürek dozu haftada 3 kez 3 MIU. MultiplMiyelom:Roferon-A haftada3 kez 3 MIU dozunda uygulanmalıdır. Hastanın kişisel toleransınagöre doz, haftalık artışlarla haftada 3 kez verilen maksimum tolereedilebilen doza (9-18 MIU) kadar yükseltilebilir. Kutanöz T-Hücreli Lenfoma (KTHL): Standart tedaviye uygun olmayan ya da yanıt vermeyenve progresif kutanöz T-hücreli lenfomada etkili olabilir. 18 yaşve üzerindeki hastalarda tedaviye 3-18 MIU dozla başlanmalı ve butedaviye toplam 12 hafta boyunca devam edilmelidir. Sürek dozu:Hasta tarafından tolere edilen maksimum dozda fakat bir seferde 18MIU’yi aşmayacak şekilde, haftada 3 kez uygulanmalıdır. Miyeloproliferatif Hastalıklara Bağlı Trombositoz:Roferon-A’nın 18 yaş ve üzerindeki hastalara 8-12 hafta süreylegünde 3-9 MIU uygulanması önerilmektedir. KML dışındaki diğer miyeloproliferatif hastalıklardagörülen trombositoz: Önerilendoz artırım şeması şöyledir: 1-3 gün 3 MIU/gün, 4-3 gün 6 MIU/gün. Tedavisüresi: Haftada 2-3 kez verilen ve iyi tolere edilen günlük 1-3MIU’lik doz genellikle trombosit sayısını normal aralıkta tutmakiçin yeterlidir. Ancak dozun her hastaya göre titre edilerek tolereedilebilen en yüksek dozun bulunması gereklidir. Düşük Evreli Non-Hodgkin Lenfoma: Klasik kemoterapiden (radyoterapi ile birlikteveya tek başına) sonra en az 12 ay süreyle haftada 3 kez 3 MIU dozundaSC yolla sürek tedavisi olarak verilmelidir. AIDS’e Bağlı Kaposi Sarkomu: 18 yaş ve üzerindeki hastalara toplam 10-12 haftasüreyle günde 3 MIU verilebilir; daha sonra bu doz günde en az 18MIU’ya çıkarılır. İlerlemişRenal Hücreli Karsinom: Rekürranveya metastatik karsinomlu hastalarda en yüksek düzeydeki tümoralyanıt oranı, haftada 3 kez verilen orta doz Roferon-A monoterapisindençok, ya monoterapi şeklindeki yüksek doz (36 MIU/haftada 3 kez) Roferon-A ile yada vinblastin ile kombine edilen orta doz (18 MIU/haftada 3 kez) Roferon-A ile eldeedilmektedir. CerrahiRezeksiyon Yapılmış Malign Melanom:Roferon-A ameliyattansonraki 6 haftadan geç başlanmamak şartıyla, 18 ay boyunca, haftada3 kez 3 MIU’lık dozlar halinde IM veya SC uygulanmalıdır. Metastatik Malign Melanom: En az 12 hafta süreyle, haftada 3 kez 18 MIU veyahastanın tolere edebildiği maksimum doz. Bazal Hücreli Karsinom: Lezyonun büyüklüğüne bağlı olarak önerilen dozintralezyonal veya SC uygulanarak 3 hafta süreyle haftada 3 kez1.5-6 MIU Roferon-A’dır. KarsinoidSendrom: SC enjeksiyonla haftada 3kez 3-6 MIU. Kronik Aktif Hepatit-B: Doz, 4-6 ay süreyle haftada 3 kez SC veya IM yollauygulanan 4.5-9 MIU’dır. KronikHepatit-C: Önerilen doz: 6-12 ay süreylehaftada 3 kez 3-6 MIU. KondilomataAkuminata: 1-2 ay süreyle, haftada 3kez 1-3 MIU
Roflazin FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin ve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisiniartırabilir. Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması,glibenklamidin etkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid,siprofloksasinin renal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serumkonsantrasyonunda artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Erişkin dozu: Üriner sistem enfeksiyonları: 12 saatte bir 250 mg. Daha ağır ve komplikasyonluolgularda 12 saatte bir 500 mg. Solunumyolları enfeksiyonları: 12 saattebir 500 mg. Daha ağır ve komplikasyonlu olgularda 12 saatte bir 750mg. Enfeksiyöz diyare: 12 saatte bir 500 mg. Diğer tüm enfeksiyonlarda: 12 saatte bir 500 mg. Ağır enfeksiyonlarda (Osteomyelit, karın boşluğundakiağır enfeksiyonlar vs.): 12 saattebir 750 mg. Akut gonorede: 1 günlük tek dozluk (250 mg) tedavi önerilir. Tedavi süresi: İdraryolları, böbrek ve karın içi enfeksiyonlarda 7 güne kadar, zayıflayanhastalarda tüm nötropatik dönemde, osteomyelitte maksimum 2 ay,enfeksiyöz diyare için 5-7 gün ve diğer tüm enfeksiyonlarda 7-14günlük tedavi önerilir. Streptokoksik boğaz enfeksiyonlarındatedavi en az 10 gün sürdürülmelidir
Roha-Lax Enterik Tablet
Sennozid B
Ambalaj: 20 mgx30 tablet.
End.:Nörolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının radyolojik muayenesine hazırlık devresindekullanılır.
Kontr.E.:Spastikkabızlık, bağırsak tıkanması, elektrolit dengesinin bozulması(potasyum kaybı) durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Devamlı kullanımının bağırsak tembelliği yapabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibihallerde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde ancak hekim önerisiylekullanılmalıdır. İdrarı renklendirebilir, fazla miktarda su içilmelidir.Kramp, kolik ve bilinmeyen abdominal ağrısı olanlarda ve bulantısıbulunanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Özellikleyüksek doza bağlı abdominal kolik, diyare, bağırsak mukozası tahrişive elektrolit kaybı.
Etkileş.: Potasyum eksilmesine bağlı olarak, kardiyak glikozidlerinetkisini artırabilir. Antasitler ve simetidinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz laksatif amaçla erişkinlerde akşamlarıyatmadan önce 1-2 tablet ve 27 kg üzeri çocuklarda ½-1 tablettir
Roksolit FilmTablet
Roksitromisin
Ambalaj: 150 mgx10 tablet :: 300 mgx 7 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları,solunum yollarının enfeksiyonları, genital organların enfeksiyonlarıylagonokoksik enfeksiyon dışında seksüel yoldan bulaşan enfeksiyonlar,deri ve yumuşak doku enfeksiyonlaryla ağız boşluğunun enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca hasta ile teması olan kimselerde meningokoksikmenenjit profilaksisi için kullanılabilir.
Kontr.E.: Makrolidlere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Sisaprid ya da ergot türevi vazokonstriktör içeren preparatlarlakullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliğinde roksitromisin uygulanmasıönerilmez. Roksitromisin anne sütüne geçtiği için, bebeğe olasırisk dikkate alınarak gerekirse ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeyeson verilmelidir. Gebelerde yalnız çok gerekli durumlarda verilmelive hasta yakından izlenmelidir.
Yan E.:Bazı hastalardabulantı, kusma, mide ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal yanetkiler, alerjik reaksiyonlar, SGOT ve SGPT gibi transaminazlardageçici yükselmeler, ender olarak karaciğer yetmezliği ve kolestatikhepatit görülmüştür.
Etkileş.:Roksitromisin,ergotamin ve türevlerinin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte verildiğinde, teofilinin plazma düzeylerinde hafif birartış olabilir. Bromokriptin ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında kolestatikhepatit riski artabilir. Roksitromisin siklosporinin birikmesineyol açabilir.
Doz Önerisi:Roksolit tabletleri yemeklerden önce alınmalıdır. Erişkinlerde günlükdoz, 12 saatte bir 150 mg veya 1 kerede uygulanan 300 mg’dir
Rolan Kapsül
Mefenamik asit
Ambalaj: 250 mgx20 kapsül :: Fort kapsül 500 mgx12 kapsül.
End.:Hafif veorta şiddetteki kas ağrıları, travmatik ağrılar, diş ağrıları, çeşitlinedenlere bağlı baş ağrıları, ameliyat ve doğum sonu ağrıları vekanser ağrıları; hafif ve orta şiddetteki romatoid artrit ve osteoartrozağrıları; primer dismenore; başka bir pelvis patolojisi olmadığında,rahim içi araç kullanılmasına veya disfonksiyonel nedenlere bağlımenorajide endikedir.
Kontr.E.:Mefenamikasit iltihabi bağırsak hastalıklarında, mide-bağırsak sistemindeülser yakınması olan hastalarda ve böbrek veya karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Mefenamik asit kullanımı sonrası nadiren görüldüğübildirilen diyare genellikle tedaviye başlanmasından hemen sonra görülmesinerağmen, devamlı kullanım sırasında aylar sonra da görülebilir. Diyaregörülürse, ilaç hemen kesilmeli ve hasta bir daha mefenamik asit kullanmamalıdır.Mefenamik asit uygulamasının ardından döküntü görülmesi de ilacın kesilmesiiçin kesin bir neden oluşturur. Gebelikte ancak kesin gereksinme varsadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin son döneminde ise kullanılmamalıdır.Emziren annelerde önerilmez.
Yan E.:Nadirentrombositopeni bildirilmiştir. Bazı olgularda reversibl hemolitikanemi gelişmiştir. Lökopeni de bildirilmiştir. Nadiren sersemlikve uyku hali bildirilmiştir.
Etkileş.:Plazmaproteinlerine bağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanımındadoz ayarlaması yapılmalıdır. Birlikte antikoagülan ilaç kullanılıyorsa,antikoagülanın dozu azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Ağrılı hallerde, primer dismenore ve menorajideönerilen dozaj başlangıçta 2 kapsüldür. Bunu izleyen her 6 saattebir 1 kapsüldür. Veya 6-8 saat aralarla 1 fort kapsüldür
Romatim Jel
Diklofenak sodyum%1
Ambalaj: 50 g’lik tüp
End.:Enflamasyonabağlı şişmeyi azaltmak ve hareket sırasındaki ağrıyı dindirmekamacıyla lokal tedavi için kullanılır. Periferik eklem osteoartrozu,romatizmal hastalıklar ve omurgaya ilişkin osteoartroz; kas, eklem,tendon ve ligamentlerin travmaya bağlı enflamasyonları; yumuşakdoku romatizmasının lokalize olmuş biçimleri başlıca kullanımalanlarıdır.
Kontr.E.: Diklofenak, salisilik asit ve diğer nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlara karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kesik ve açık yara üzerine sürülmemeli, göze vemukoz membranlara uygulanmamalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Ender hallerde kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissioluşturabilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrılı kısımlara sürülerek ovulur
Rosenda Film Tablet
Rosiglitazon (maleat)
Ambalaj: 4 mgx28 tablet
End.: Tip 2 diyabet tedavisinde (insüline bağlı olmayandiabetes mellitus) endikedir. Diyet, egzersizin yeterli olmadığı durumlardamonoterapi olarak ya da tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontroluiyileştirmek için sülfonilüre ve metformin ile kombinasyon halindeuygulanabilir.
Kontr.E: Rosiglitazon karşı aşırı duyarlığı olanlarda ve aktifkaraciğer hastalığı olanlarda ve serum transaminaz (ALT) değerleri normal üstsınırın 2.5 katına yükselmiş hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Rosiglitazon tedavisi, insülin rezistansı olan premenopozve anovülator kadınlarda ovülasyonun yeniden başlaması ile sonuçlanabilir.şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarla ilgili yeterli veri olmadığından, buhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli hepatik yetmezliği olanhastalarda kullanımı önerilmez. Sıvı retansiyonu meydana getirebileceğinden,kalp yetmezliği riski olan hastalar (özellikle insülin tedavisi görenhastalar), kalp yetmezliği semptomları açısından gözlenmelidir. Gebelerde veemziren annelerde fetus üzerindeki potansiyel yararları potansiyel risklerindenüstün gelmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Üst solunum yolları enfeksiyonları ve baş ağrısıgörülebilir. Anemi (hemoglobin miktarında azalma), ödem ve hiperkolestrolemigibi advers etkiler meydana gelebilir. Doza bağlı olarak kilo artışıgörülmüştür. Konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem ile ilgili az raporvardır.
Etkileş.: Gemfibrozil ile birlikte kullanıldığında rosiglitazonunAUC değerinde 2 kat artış olmaktadır. Birlikte kullanıldıklarında doz-bağımlıadvers etkileri göz önüne alındığında rosiglitazonun dozunun azaltılmasıgerekebilir.
Doz Önerisi: Tedavi bireyselleştirilmelidir. Başlangıç dozu günde 4mg’dir. 6-8 haftalık tedavinin ardından hastalarda daha fazla glisemik kontrolihtiyacında doz 8 mg’ye yükseltilebilir. Günde 1 veya 2 kerede verilebilir.Yemekle beraber veya tek başına alınabilir.
Rouvax Enjektör+Flakon
Civciv embriyo kültüründehazırlanan hiperattenüe canlı kızamık virüsü (Schwarz suşu) 1000TCID 50 (min)
Ambalaj: Uygulamaya hazır, kendinden cam enjektörlü 0.5 mL çözücüve liyofilize formda tek doz aşı içeren flakon.
End.: Kızamık hastalığından korunma amacıyla 9 aylıktanbaşlayarak tüm bebeklere uygulanır. 9 aylık bebeklere kızamıkaşısı uygulandıktan 6 ay sonra ikinci bir doz uygulaması önerilir.
Kontr.E.: Akut ateşli enfeksiyon hastalıklarında, kronikhastalıkların akut alevlenme dönemlerinde, gerçek yumurta proteiniallerjisi olan çocuklarda, immünglobulin enjeksiyon uygulamasınınardından, gebelerde ve konjenital ve edinilmiş immün yetmezlik durumlarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Neomisin ve yumurta proteinlerine karşı allerjisiolan çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.: Uygulama sonrasında bir veya iki gün sürebilen,antipiretiklerle kolaylıkla kontrol altına alınan 39°C dolayındaateş, hafif mide rahatsızlıkları, kısa süreli rinofarenjit ve solunumyolu rahatsızlıkları görülebilir. Uygulamadan sonra 5-12 günlerarasında kızamık benzeri hafif seyirli döküntüler görülebilir.
Etkileş.: Canlı virüs aşılarının immünglobulin uygulamasındanve/veya kan transfüzyonundan sonra inaktive olmaları nedeniyle, böyleuygulamalardan sonra en az 6 hafta (tercihen 3 ay) süreyle aşı uygulanmamalıdır.Benzer şekilde kızamık aşısı uygulamasından sonra iki hafta süreyleimmünglobulin uygulanmamalıdır. Kızamık aşısı uygulamasındansonra, PPD (tüberkülin testi) reaksiyonunda kısa bir süre için yalancınegatif sonuçlara raslanabilmektedir.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak2 yaşın altındaki çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi, 2yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.9 aylık bebeklere yapılan tek doz aşı ile korunma sağlanır. İlk uygulamadan6 ay sonra ikinci doz aşı uygulaması gereklidir. 5-6 yaş ve/veya11-12 yaşta rapel uygulaması önerilmektedir
Rovamycine FilmTablet
Spiramisin
Ambalaj: 3 MIUx10 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmalarca oluşturulan tonsillit, nazofarenjit, sinüzit,otit, bronşit, akut akciğer hastalıkları; grip ve döküntülü hastalıklardansonra görülen solunum yolu komplikasyonlarının korunma ve tedavisinde,ağız boşluğu enfeksiyonların korunma ve tedavisinde; iltihaplıdiş çekimleri, diş ve çene ameliyatları, paradontit vb.; deri enfeksiyonları;kemik enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Meningokoksikmenenjit profilaksisinde, rifampisin kullanımının kontrendikeolduğu durumlarda, penisiline alerjik hastaların akut eklem romatizmasıprofilaksisinde de kullanılır.
Kontr.E.:Spiramisineaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması dikkatleyapılmalıdır. Laktasyonda, süte yüksek oranda geçtiğinden dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, diyare gibi sindirim sistemi bozuklukları ve deri alerjilerigörülebilir.
Etkileş.:Makrolidlerinergot türevleriyle eşzamanlı kullanımlarında bazı iskemi durumlarıbildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi birbildiri yoktur.
Doz Önerisi: Ortalama doz günde 2-3 tablettir. Günlük doz 2 keredealınır
Roxin FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet :: 750 mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin ve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisiniartırabilir. Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması,glibenklamidin etkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid,siprofloksasinin renal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serumkonsantrasyonunda artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde, ürogenital sistem enfeksiyonlarındastandart doz 250 mgx2; ciddi enfeksiyonlarda 500 mgx2. Solunum sistemienfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında standart doz 500 mgx2; ciddi enfeksiyonlarda750 mgx2. Gastrointestinal sistem enfeksiyonları 500 mgx2, 1 tabletsabah ve 1 tablet akşam olmak üzere 12 saat arayla alınmalıdır. Gıdalarlaaynı anda alımı emilimini geciktireceğinden, yemeklerden 2 saatsonra alınmlıdır. Tedavinin süresi enfeksiyonun hafif veya şiddetlioluşuna bağlıdır. Genelde bu süre 7 ile 14 gün olmakla birlikte,enfeksiyonun ağır seyretmesinde veya komplikasyon varlığında süreuzayabilir. Enfeksiyonun belirti ve semptomlarının kaybolmasındansonra tedaviye en az 2 gün süre ile devam edilmelidir. Kemik ve eklemenfeksiyonlarında tedavi süresi 4 ile 6 hafta olup, gerektiğindebu süre uzatılabilir. Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarınabağlı diyarelerde tedavi 5 ile 7 gündür
Roza Krem
Metronidazol 10mg, üre (karbamid) 20 mg/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Roza Jel
Metronidazol
Ambalaj: 7.5 mg/gx30 g’lik tüp.
End.:Bütün rosaceatürlerine karşı, özellikle rosacea papulosa, rosacea pustulosa,rosacea erythematosa ve rosacea tipi dermatozlara karşı endikedir.
Kontr.E.: Metronidazol veya üreye karşı aşırı duyarlıkgösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gözle temasından sakınılmalıdır. Gebeliğinilk üç ayında prensip olarak kullanılmamalı, eğer çok gerekliyse kısasüreyle kullanılmalı, geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır.Emziren annelerde ancak hekim kontrolünde kullanılmalıdır.
Yan E.: Topikal olarak uygulanan metronidazolün toksisitesiçok düşük olup, genelde iyi tolere edilir.
Etkileş.: Topikal uygulama sonucu absorbe olan miktarlarminimal olmasına rağmen, oral antikoagülan tedavisi gören hastalardadikkatli kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Uygulamaya geçmeden önce, uygulanacak bölgeirritan olmayan bir sabunla temizlenip kurulandıktan sonra, sabahve akşam olmak üzere günde iki kez ince bir tabaka Roza Krem veya Roza Jel uygulanmalıdır.Tedavi edici sonuçlar 3 ile 9 haftalık kullanım sonunda alınmaktadır
Rulid FilmTablet
Roksitromisin
Ambalaj: 150 mgx10 film tablet :: 300 mgx7 film tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları,solunum yollarının enfeksiyonları, genital organların enfeksiyonlarıylagonokoksik enfeksiyon dışında seksüel yoldan bulaşan enfeksiyonlar,deri ve yumuşak doku enfeksiyonlaryla ağız boşluğunun enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca hasta ile teması olan kimselerde meningokoksikmenenjit profilaksisi için kullanılabilir.
Kontr.E.: Makrolidlere aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Sisaprid ya da ergot türevi vazokonstriktör içeren preparatlarlakullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer yetmezliğinde roksitromisin uygulanmasıönerilmez. Roksitromisin anne sütüne geçtiği için, bebeğe olasırisk dikkate alınarak gerekirse ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeyeson verilmelidir. Gebelerde yalnız çok gerekli durumlarda verilmelive hasta yakından izlenmelidir.
Yan E.:Bazı hastalardabulantı, kusma, mide ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal yanetkiler, alerjik reaksiyonlar, SGOT ve SGPT gibi transaminazlardageçici yükselmeler, ender olarak karaciğer yetmezliği ve kolestatikhepatit görülmüştür.
Etkileş.:Roksitromisin,ergotamin ve türevlerinin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte verildiğinde, teofilinin plazma düzeylerinde hafif birartış olabilir. Bromokriptin ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında kolestatikhepatit riski artabilir. Roksitromisin siklosporinin birikmesineyol açabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günlük doz, günde bir kerede veyaikiye bölünerek alınan 300 mg’dir. Tabletler, her gün aynı öğündenönce ve çiğnenmeden, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır
Rumasin Pomat
Metil salisilat%10, mentol %1
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak yanması ve hafif ağrı ve sızılarda duyulan ağrıları geçiciolarak teskin eder.
Doz Önerisi: Duruma göre ağrıyan yerlere günde 1 veya şiddetliolgularda günde 2 kez topik olarak uygulanır
Rynacrom-Comp Nazal Sprey
Sodyum kromoglikat2.6 mg, ksilometazolin HCI 0.0325 mg/doz
Ambalaj: 13 mL’lik kendinden doz ayarlı sprey ambalaj.
End.:Nazalkonjesyonun eşlik ettiği allerjik rinitlerin (saman nezlesi ve perennialrinit gibi) profilaktik ve semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ilk üç ayda çok dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Kullanımın ilk günlerinde burun mukozasında irritasyonoluşabilir. Nadir durumlarda, sodyum kromoglikat solüsyonlarınıngöğüste wheezing ve sıkışma yaptığı rapor edilmiştir. Yüksek dozlardanazal irritasyon, burunda kuruluk, hapşırma, baş ağrısı, uykusuzluk,sersemlik ve palpitasyon gibi hafif yan etkiler oluşturduğu raporedilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve çocuklarda, günde 4 kez her burundeliğine 1 püskürtme.
Rynacrom-M Nazal Sprey
Sodyum kromoglikat2.6 mg/doz
Ambalaj: 13 ve 26 mL’lik pompalı ambalaj.
End.:Allerjikrinit, mevsimsel ve perennial rinitin semptomatik tedavisinde ve samannezlesinde endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlığı olduğu bilinen olgularda, koroner yetmezliği olanlarda,hipertansiyon, hipertiroidizm, diabetes mellitus, kardiyak astım ve semptomimetikaminlere aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Düzenli aralıklarla uygulama önerilmektedir. Tedaviyebaşlar başlamaz semptomatik düzelme olmayacağı, optimum etki için 2 ile 4haftalık bir kullanım gerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Gebeliksüresinde ancak kesin gerekmesi halinde uygulanabilir. İnsan sütüne geçip geçmediğiaçıklıkla bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatle uygulanmalıdır.
Yan E.:Nazaluygulamanın ardından nadiren batma ve tahriş reaksiyonları ortayaçıkabilmektedir. Diğer seyrek görülen yan etkiler bulantı, baş ağrısı, cilttedöküntüler, bronkospazm, burun mukozasında kuruma ve burun kanaması, poliüri,öksürük, ağızda kötü tattır. Tedaviye başlandıktan birkaç hafta sonra astma, ürtiker,disüri, larenkste ödem, anjiyo ödem, anafilaksi gibi reaksiyonlar görülmüştür.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve çocuklarda, her burun deliğinegünde 4 ile 6 kez birer püskürtme. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımetkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır
Rynset Şurup
Setirizin 2HCl
Ambalaj: 5 mg/5 mLx200 mL
End.: Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyu sürenalerjik rinit (pereneal alerjik rinit), akut-kronik ürtiker ve anjiyoödem,fiziksel etkenlere bağlı ürtiker (dermografizm), alerjik konjunktivit, atopikekzema gibi alerjik dermatozlar ve prüritte endikedir.
Kontr.E.: Setirizine karşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlarda önerilen dozlaraşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerek tedbirli olunmalıdır. Gebe veemziren kadınlarda kullanım güvenirliği kanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliğiolan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir.
Yan E.: Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerdesetirizinle raslanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğuanlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon,ağız kuruluğu ve gastrointestinal yakınmalar gibi hafif ve geçici yan etkilerbildirilmiştir.
Etkileş.: Alkolle birlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamandakullanılmaz.
Doz Önerisi: Yemeklerden bağımsız olarak, hastanın gereksindiği zamanlardaverilir. Akşam yemeklerinde alınması önerilmektedir. Saman nezlesindegenellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir. Yetişkinler ve 12 yaşından büyükçocuklara günde tek doz 10 mg (2 ölçek). 6-11 yaş çocuklara günde tek doz 5 ile10 mg, 2-5 yaş çocuklara başlangıç olarak günde tek doz 2.5 mg (yarım ölçek);gerektiğinde 5 mg’ye çıkılabilir. 12 ay-2 yaş çocuklara günde tek doz 2.5 mg;gerektiğinde doz 12 saat ara ile 2.5 mg olmak üzere toplam 5 mg/gün’eçıkılabilir. 6 ay-12 ay çocuklara günde tek doz 2.5 mg. Yaşlılarda günde tekdoz 5 mg ile başlanmalı, gerektiğinde günde 10 mg doza çıkılabilir
Rytmonorm Ampul
Propafenon HCI
Ambalaj: 70 mg/20 mLx5 ampul.
Rytmonorm FilmTablet
Propafenon HCI
Ambalaj: 150 mgx30 tablet ::300 mgx30 tablet.
End.:AV düğümütaşikardileri, WPW sendromu veya paroksismal atrial fibrilasyonuolan hastalardaki supraventriküler taşikardiler gibi tedavi gerektirensemptomatik supraventriküler taşiaritmiler ve ciddi, tedavi gereğigörülen, yaşamı tehdit eden semptomatik ventriküler taşiaritmilerdeendikedir.
Kontr.E.:Kontrolaltına alınmamış konjestif kalp yetmezliği, kardiyojenik şok (aritminedenli olayların dışında), ağır semptomatik bradikardi, miyokardinfarktüsü sonrası ilk üç ay, bozulmuş kardiyak output (sol ventrikülejeksiyon fraksiyonu %35’in altında) (hayatı tehdit eden aritmileriolan hastalar hariç), mevcut ileri derecede sinoatriyal, atriyoventrikülerve intraventriküler ileti bozuklukları, sinüs düğümü sendromu(bradikardi-taşikardi sendromu), bariz hipotansiyon, elektrolitdengesinde (özellikle potasyum) manifest bozukluklar, ağır obstrüktifakciğer hastalıkları, miyastenia gravis ve propafenona aşırı duyarlıkdurumunda kontrendikedir.
Uyar.: Pace-maker takılmış hastalarda propafenon altındapace-makerin uyarı oluşturma ve duyarlık eşiği değişebilir. Propafenonreaksiyon yeteneğini etkileyebilir ve araba veya diğer makinelerikullanma yeteneğini azaltabilir. Bu durum, özellikle da alkol alındığındasözkonusudur. Gebelik (özellikle ilk üç ay) ve emzirme sırasındaancak kesin gerektiğinde ve yarar/zarar ilişkisi değerlendirilerekkullanılmalıdır.
Yan E.:Yeni biraritmi veya var olan aritminin kötüleşmesine yol açan proaritmik etkioluşabilir. Çok seyrek olarak, ventriküler flatter ve/veya fibrilasyonoluşabilir. Mevcut kalp yetmezliği kötüleşebilir. Özellikle miyokardfonksiyonu bozulmuş yaşlı hastalarda seyrek olarak ortostatik hipotansiyonoluşabilir. Bazı tek tük olgularda, özellikle yüksek başlangıç dozlarındaiştahsızlık, midede dolgunluk hissi, bulantı, kusma, konstipasyon,ağızda kuruluk, acı bir tat ve ağızda uyuşma olabilir.
Etkileş.:Lokalanestetiklerle (örn. pace-maker implantasyonu sırasında, operasyonlardaveya diş tedavisinde), kalp frekansını ve/veya kontraktiliteyiazaltan ilaçlarla (örn. b-bloker,trisiklik antidepresanlar) birlikte uygulandığında, propafenonunetkisinin artmasının mümkün olduğu dikkate alınmalıdır. Birlikteuygulandığında digoksin, propanolol, metoprolol, desipramin vesiklosporin plazma düzeylerinin yükseldiği bildirilmiştir. Birlikteuygulandığında, propafenonun etkisinin artmasının mümkün olduğudikkate alınmalıdır. Birlikte uygulandığında digoksin, propanolol,metoprolol, desipramin ve siklosporin plazma düzeylerinin yükseldiğibildirilmiştir. Propafenon teofilinle birlikte verildiğinde, teofilininplazma konsantrasyonunun iki katına çıktığı bir olguda bildirilmiştir.Yüksek doz semptomları görülürse, plazma konsantrasyonları tayinedilmeli ve eğer gerekirse, dozlar azaltılmalıdır. Simetidin ve kinidinlebirlikte kullanıldığında bazı olgularda propafenon plazma konsantrasyonlarınınyükseldiği bildirilmiştir. Fenobarbital ve rifampisin, propafenonlabirlikte verildiğinde, propafenon plazma konsantrasyonları düşebilirve bunun terapötik dozun altına inme olasılığı vardır. Oral antikoagülanlarpropafenonla etkileşebilirler.
Doz Önerisi:RytmonormAmpul: Tek doz IV yolla 1 mg/kg’dir. (Yaklaşık 70 kg vücutağırlığı için gerekli doz 1 amp=20 mL). Sıklıkla 0.5 mg/kg vücut ağırlığı(=10 mL) ile de yeterli etki elde edilebilir (Tedaviye EKG ve kan basıncıkontrolleri altında dikkatle izleyerek küçük dozlarda başlanmalıdır).IV enjeksiyon 3-5 dakika içinde yavaş yapılmalıdır. Gerektiğindetek doz 2 mg/kg vücut ağırlığına (=40 mL) çıkarılabilir. 2 enjeksiyonarasındaki süre 90-120 dakika olmalıdır. QRS süresinin (%20) veyafrekans düzeltmeli QT zamanının uzadığı saptandığında enjeksiyonkesilmelidir. Kısa süreli enfüzyon halinde Rytmonorm %5’likglukoz veya levüloz eriyiği içinde 0.5-1 mg/dakika olarak doze edilir.Uzun süreli enfüzyon için ortalama günlük doz 560 mg (=160 mL) yeterlidir.Temperatür ve konsantrasyona bağlı olarak çökeltiler oluşabileceğindenfizyolojik NaCl eriyiğiyle enfüzyon hazırlanmamalıdır.Rytmonorm Film Tablet: Tedavibaşlangıcı ve sürek tedavisi için uygun doz günde 450-600 mg’dir. Bazıolgularda günlük dozun 900 mg’ye çıkarılması gerekebilir. Yukarıdaki dozlarvücut ağırlığı 70kg olan hastalar için saptanmıştır. Daha hafif hastalar içingünlük dozlar azaltılmalıdır. Günlük doz, sadece çok istisnai durumlarda vesıkı kardiyolojik kontrol altında aşılabilir. Özellikle yaşlılarda ve dahaönceden belirgin myokard hasarı veya belirgin karaciğer veya böbrek bozukluğuolan hastalarda, tedavinin başlangıç fazında propafenon dozu dikkatle ve küçükdoz basamakları ile arttırılmalı ve gerekirse plazma konsantrasyonlarıizlenmelidir. İlk doz artışı en erken tedavi başlangıcından 3-4 gün sonraolmalıdır
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 170 ziyaretçikişi burdaydı!